LKĢA viedoklis: 2011. gadā ATKAL GAIDĀMS kārtējais VZD sniegto pakalpojumu cenu pieaugums

2010. gada 28. oktobrī Ministru Kabineta Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) ir izsludināts Noteikumu projekts “Grozījumi MK 2006. gada 14.februāra noteikumos Nr.147 “Par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”, kurā paredzēts maksu palielināt no 18 līdz pat 25% par standartizēta veida kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu zemes kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām, ja pakalpojums tiek pieprasīts un saņemts VZD birojā papīra formā. VZD ievieš jaunu pakalpojumu, kas ļaus saņemt nepieciešamos kadastra teksta un telpiskos datus zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai, izmantojot VZD datu izplatīšanas portālu. Datu elektroniskajai saņemšanai plānotais cenu samazinājums ir 9%. Uzskatām, ka VZD piedāvātā cenu politika neveicinās šī pakalpojuma izmantošanu, jo datu izmantošanas izmaksām ir jāsummē klāt portāla abonēšanas izmaksas.

LKĢA vēlas vērst uzmanību, ka, ja salīdzina VZD sniegto pakalpojumu cenas laika posmā no 2006. gada līdz 2009. gadam, tad šajā laikā posmā jau ir noticis dramatisks VZD sniegto pakalpojumu izmaksu pieaugums, tā piemēram:
–    Kadastra datu aktualizācijai (izmaiņu reģistrācija, t.sk. atzīmes ierakstīšana vai dzēšana) iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana un lēmuma pieņemšanas VZD pakalpojumu cenu pieaugums sastāda 56.80%;
–    Augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas pārbaude, reģistrēšana datubāzē vai reģistrācijas atteikums ir bijis zemes vienībām (turpmāk – ZV) līdz 0.5ha 74.6%, bet ZV no 0.5ha līdz 1ha tas sastāda 186.4%;
–    Standartizēta apjoma un veida datu sagatavošana un izsniegšana no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas cenu pieaugums ir bijis no 22% līdz 73.80%;
–    Vienreizēja telpisko datu sagatavošana un izsniegšana par pirmo un katru nākamo kadastra grupu pakalpojumu izmaksu sadārdzinājums ir bijis rekordliels – 490%.
–    Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu sagatavošanas un izsniegšanas izmaksu pieaugums sastāda – 164%.

Tāpēc LKĢA uzskata, ka NAV PIEĻAUJUMS turpmāks VZD pakalpojumu cenu pieaugums. Tas arī atkārtoti tika darīts zināms VZD vadībai tikšanās laikā, kas notika 2010.gada 5.novembrī, un kurā piedalījās LKĢA pārstāvji. Tāpat organizācijas pārstāvji norādīja, ka neredz nekādu ekonomisko pamatojumu turpmākai VZD cenu paaugstināšanai, un plānotās pakalpojumu cenas datu saņemšanai no VZD portāla ir neadekvātas pret plānoto sadārdzinājumu, jo, uzsākot izmantot šo pakalpojuma veidu, pieaug mērnieku pašu ieguldītā darba un materiāli tehnisko resursu apjoms, apkopojot nepieciešamo informāciju.

LKĢA un Zemes pārvaldības profesionālo organizāciju padome ir sniegušas savus atzinumus Valsts sekretāru sanāksmei, norādot, ka valsts pakalpojumu izcenojumu palielināšana ekonomiskās krīzes laikā ir antihumāna un pilnīgā pretrunā ar valsts labas pārvaldības pamatprincipiem. Pēc savas būtības šādas situācijas norāda uz pašu valsts pārvaldes iestāžu vadības nevēlēšanos atteikties no normatīvo aktu garantētās obligāto pakalpojumu “vieglās” naudas, kā arī nespēju optimizēt un padarīt efektīvu to pārziņā esošo funkciju izpildi.

Ilvija Zvaigzne,

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *