Kļuvusi zināma LLU zinātniskās konferences ziņojumu programma (papildināts)

3. decembrī notiks ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā konference, kuras nosaukums šogad: „Zemes pārvaldības un mērniecības problēmas”. Kļuvis zināms konferencei pieteikušos dalībnieku un to ziņojumu saraksts.

Kopumā konferencē plāno uzstāties 12 referentu. Katra dalībnieka ziņojumam atvēlētās uzstāšanās laiks paredzēts 15 minūtes, pēc tam debatēm ar zāli – vēl 5 minūtes.  Ziņojumi plānā sakārtoti atbilstoši to tematikai. LLU Konferences programma šobrīd ieplānota šāda:

1.    Zemes pārvaldības likuma projekts. Kas ir rezerves zemes?
Daiga Džigune, RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente

2.    Gaidāmās izmaiņas pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā
Ilma Valdmane, RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta Plānojumu uzraudzības nodaļas vecākā referente

3.    Priekšlikumi valsts un pašvaldību zemju pārvaldībai un īpašumu tiesību reģistrācijas vienkāršošanai
Edvīns Kāpostiņš, RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs

4.    Pašvaldību darbinieku aptaujas rezultāti par teritorijas attīstības indeksa komponentēm
Vladislavs Vesperis, RAPLM Valsts stratēģiskās plānošanas departamenta vecākais eksperts, LLU doktorants

5.    Rezerves zemes fonds un tā izmantošanas iespējas
Judīte Mierkalne, VZD Kadastru un reģistru departamenta Zemes reformas procesu daļas vadītāja, LLU doktorante

6.    VZD aktualitātes mērniecības jomā

Elita Baklāne-Ansberga, VZD ģenerāldirektore

7.    Problēmas valstij piekritīgās zemes uzmērīšanā
Anita Sideļska, AS „Latvenergo” projektu vadītāja, LLU doktorante

8.    Peldošo ēku formēšanas tiesiskie pamati

Daiga Dambīte, VZD Kadastra un reģistru departamenta Zemes reformas procesu daļas vecākā metodikas eksperte, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vieslektore

9.    Precīzie nivelējumi pāri Lielupei un Daugavai

Maigonis Krobergs, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors,
Armands Celms, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors, doktorants

10.    Ģeodēzijas didaktiskā modeļa elementi mācību procesā

Inese Bīmane, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektore, doktorante

11.    Zemes kadastrālās vērtēšanas modeļu raksturojošo rādītāju analīze
Vivita Baumane, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektore, doktorante

12.    Lauku saimniecību zemes īpašumu un lietojumu sadrumstalotības analīze Zemgales reģionā
Dace Platonova, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras asistente, LLU doktorante

13.    Daži zemes ierīcības teorētiski un praktiski aspekti
Anda Jankava, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja, profesore

LLU zinātniskā konference notiks 3. decembrī, plkst. 9.00, LLU Lauku inženieru fakultātē, Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā, 902.auditorijā. Klausītāji tiek aicināti pirms ierašanās uz konferenci pieteikties pa tālruni 63026152.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *