Apstiprināti jaunie MK sertificēšanas noteikumi

Pirmdien, 1. novembrī, Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Aizsardzības ministrijas (AM) iesniegtais MK noteikumu projekts „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”. Noteikumi sniedz atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par kārtību, kādā turpmāk notiks zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēzijas speciālistu sertificēšana.

Viens no jauno noteikumu būtiskākajiem normatīvajiem „pienesumiem” ir tas, ka tajos, atšķirībā no līdzšinējiem noteikumiem nr. 734, būs reglamentēta arī ģeodēzistu sertifikācija, ietverot topogrāfijas, inženierģeodēzijas un ģeodēziskos darbus. Šo speciālistu sertificēšanas nepieciešamību nosaka Ģeotelpiskās informācijas likuma 22. panta 1. punkts: „Ģeodēziskos darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.” Jaunajos noteikumos paredzēts, ka turpmāk visām ģeodēzisko darbu jomām būs viens – ģeodēzisko darbu sertifikāts, kas ietvers sevī gan būvdarbu ģeodēziju, gan pamatdarbu ģeodēziju, gan topogrāfiju.

Viens no jautājumiem, kas var radīt neskaidrību, ir – kas notiks ar līdz šim jau sertifikācijas centru izsniegtajiem ģeodēzisko darbu sertifikātiem? Jaunie noteikumi paredz (80. pants), ka šie sertifikāti būs spēkā tikai līdz nākamā gada 1. martam, līdz kuram jāveic to pārreģistrācija (pielīdzināšana). Sertifikātu īpašniekiem tas nozīmē, ka līdz 2011. gada 1. februārim jāuzraksta savai sertificēšanas iestādei iesniegums par sertifikāta pārreģistrēšanu. Sertifikācijas centrs mēneša laikā iesniegumu izskatīs, pārbaudot, vai pārreģistrējamā sertifikāta izglītības, darba pieredzes un sertificēšanas pārbaudes prasības atbilst noteikumos noteiktajām, un pozitīva slēdziena gadījumā izsniegs sertificētajai personai jaunu (pārreģistrēto) sertifikātu.

Šeit rodas jautājums, vai nav paredzamas problēmas, ka daļu no sertifikātiem nevarēs pārreģistrēt, jo izglītība vai darba pieredze neatbildīs jaunajām prasībām? Salīdzinot abu esošo sertifikācijas iestāžu – Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra un „ABC Mācību un Konsultāciju centra” līdz šim piemērotās prasības sertifikāta iegūšanai (kas abiem sertifikācijas centriem ir identiskas) ar jaunajos noteikumos noteiktajām pārejas perioda prasībām (kuras būs tās, kurām 1. martā tiks veikta sertifikātu pielīdzināšana), redzams, ka ar ģeodēzisko pamatdarbu un ģeodēzisko būvdarbu sertifikātiem problēmas nevarētu būt, jo līdzšinējās sertificēšanas iestāžu prasības nav bijušas zemākas par noteikumos esošajām. Savukārt mazliet citādi ir ar topogrāfijas sertifikātiem. Abu sertifikācijas centru sertificēšanas shēmā rakstīts, ka topogrāfam vajadzīga vai nu divu gadu darba pieredze pēdējos piecos gados, vai divu pēdējo gadu nepārtraukta darba pieredze (atkarībā no izglītības), bet jaunajos noteikumos – ka vajadzīga nepārtraukta darba pieredze pēdējo triju gadu laikā. Līdz ar to rodas jautājums, kas notiks ar tiem topogrāfijas sertifikātu īpašniekiem (ja tādi ir), kuru darba pieredze neatbilst šai 3 gadu prasībai, un kuru sertifikātus 1. martā līdz ar to nevarēs pārreģistrēt? Mernieks.lv sazinājās ar LMB SC vadītāju Ivaru Nudienu un ABC sertificēšanas biroja vadītāju Veru Židovu. Gan Nudiens, gan Židova apliecināja, ka starp viņu sertifikācijas centru sertificētajiem topogrāfiem neesot cilvēku, kuriem šī darba pieredzes prasība varētu būt šķērslis sertifikāta pārreģistrēšanai. Sertificētajiem topogrāfiem darba pieredzes esot daudz ilgākas, un starp viņiem nav tādu, kas varētu „iekrist” šajā „bedrē” starp divu un trīs gadu pieredzi.

Jaunie noteikumi nākotnē (sākot no 2015. gada) paredz augstākas izglītības prasības nekā līdzšinējie arī kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības sertifikātu iegūšanai, taču tā kā šie sertifikāti tagad jāpielīdzina nebūs, un, arī beidzoties termiņam, tie vienkārši tiks pagarināti bez papildus prasībām, tad tas attiecas tikai uz nākamajiem sertifikātu pretendentiem. Turklāt līdz 2014. gada 31. decembrim vēl spēkā būs pārējas perioda prasības izglītībai, kad vēl varēs iegūt sertifikātus ar zemāka līmeņa izglītību (turklāt paredzēta arī iespēja iegūt sertifikātu ar vienalga kādu augstāko izglītību, ja vien ir nepārtraukta pēdējo 3 gadu darba pieredze).

Noteikumos paredzēts vienkāršs risinājums situācijai, kas mērnieku vidū raisīja bažas gada sākumpusē – ja kāda sertifikācijas iestāde bankrotē. Šādā gadījumā sertificētajai personai divu mēnešu laikā būs jāiesniedz iesniegums sertifikāta pārreģistrācijai citā sertifikācijas iestādē. Jaunā iestāde sertifikātu pārreģistrēs un tas turpinās būt spēkā līdz sava termiņa beigām.

Daži citi jauninājumi, salīdzinājumā ar līdzšinējiem noteikumiem skar sertifikācijas procesuālos regulējumus. Sertifikāta saņemšanai nepieciešamais pareizo atbilžu skaits noteikts 25 (no 30 jautājumiem kopumā). Noteikumi paredz arī, ka eksāmena jautājumi un atbildes nedrīkst būt publiski pieejamas. Izmaiņas kontekstā ar eksamināciju praktiski visvairāk skars topogrāfus, kuriem tagad, sakarā ar to, ka iegūstams ģeodēzista sertifikāts, būs jāpārzina arī būvdarbu ģeodēzija un augstākā ģeodēzija, protams, vienlaikus iegūstot arī tiesības strādāt attiecīgajās jomās. Sertifikātu darbības termiņš turpmāk noteikts – 5 gadi, līdzšinējo 3 gadu (nereglamentētajās jomās) vietā. Vēl viens jaunums – tagad visiem sertifikātu ieguvējiem būs jāmaksā arī valsts nodeva (5 Ls).

Noteikumu gala projektā ir pazudusi vienubrīd cirkulējusī ideja noteikt valstiskā līmenī visiem sertifikācijas centriem vienu, centralizētu sertificēšanas maksu (kā valsts nodevu) – tādējādi padarot neiespējamu sertifikācijas centru konkurenci ar pakalpojuma cenām. Šādai idejai galvenās problēmas sagādāja finanšu aprites nodrošināšana – jo būtu jāparedz mehānisms, kā finansēt sertifikācijas centrus. Bet mērnieki, protams, var tikai priecāties, ka šī ideja nav realizēta, jo konkurence ar cenām pēdējā laikā sertificēšanās izmaksas padarījusi nesalīdzināmi zemākas nekā vēl neilgu laiku atpakaļ.

Vēl viens no svarīgākajiem jaunumiem noteikumos ir tas, ka sertificētajai personai paredzētas bargas sankcijas par parakstīšanos par citu personu faktiski paveiktiem darbiem. Par šādu pārkāpumu paredzēta sertifikāta anulēšana 10 dienu laikā pēc fakta konstatēšanas. Tiesa gan, nav skaidrs, kā šādus pārkāpumus varēs atklāt, un zinātāji teic, ka daļa negodprātīgo sertifikātu īpašnieku varētu šo praksi turpināt, savukārt atteikšanās no tās nozīmētu iespējamu mērniecības pakalpojumu cenu celšanos.

MK noteikumu projekts


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

  2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio В ходе проверки информации о компании…

  3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *