Reklāmraksts: Vai TU jau esi sertificējies?

2010. gada nogalē darbību beidz juridisko personu licences visos mērniecības darbu veidos, un darbus varēs veikt tikai sertificētās personas. Šoruden ir apstiprināts (oktobrī tiks pieņemts) jauns LR Ministru kabineta noteikumu projekts par personu sertificēšanu ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālā uzmērīšanas darbos. Tātad arī ģeodēzijas darbi, ieskaitot topogrāfisko uzmērīšanu, būs reglamentēta darbība.
Šobrīd ir zināmi nosacījumi un prasības tālākai darbībai nozarē, tomēr daudziem mērniekiem ir aktuāls jautājums vai, kad, cik darbības veidos sertificēties?

Šī gada rudens ir pateicīgs mērniecības darbu veikšanai. Tomēr, nepateicīgos laika apstākļos rudenī un ziemas sezonā var plānot arī profesionālas aktivitātes un sevis pilnveidošanu.

LMB izsludina seminārus mērniekiem. Tā kā lielākā daļa no nozarē strādājošiem ir mērnieki ar pieredzi, tad ziemas sezonas aktualitāte ir iespēja savu teorētisko zināšanu pilnveidošana vai agrāk apgūto uzdevumu atkārtojums. Organizēto semināru tēmas skar dažādas jomas – ģeodēziskos darbus būvniecībā, zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcību. Ja nepieciešams, var pievērsties arī tā saucamai elementārai ģeodēzijai vai vienkāršiem mērniecības uzdevumiem.
Seminārs pēc savas uzbūves ir atvērtāks un pretimnākošāks interesentam par citām apmācību metodēm. Tādēļ ceram uz apmeklētāju aktivitāti, gatavojot jautājumus par semināru tematiku. Astoņās semināra norises stundās nav iespējams nopietni apgūt ko jaunu, kas apliecina, ka mācēsi pareizi ko darīt. Tomēr plānojam, ka zināšanu „atsvaidzināšanai”, diskusijai vai citu interesentu pieredzes izklāstam šis laiks ir tieši piemērots.
Seminārus vadīs attiecīgā nozares jomā sertificētas personas, universitāšu mācībspēki, nozares praktiķi. Šodienas ekonomiskie apstākļi katram nosaka ierobežotas finansiālās iespējas, tādēļ rasts pretimnākošs piedāvājums – vienam interesentam semināra apmeklējums izmaksās 8 LVL+ PVN (LMB biedriem 4 LVL+PVN).
Semināri tiek organizēti Rīgā, Ķīpsalā Āzenes ielā 16-105. telpā. Ja būs 10 un vairāk interesenti kādā Latvijas reģionā, iespējams plānot izbraukuma semināru (nosacījums, ka jābūt pieejamai telpai semināra norisei).
Pieteikties seminārim pie LMB administrātores Sigitas Jansones (tālr. 26459631 vai 20269068, fax. 67089263, e-pasts: lmb.biedriba@gmail.com).

Iepazīstieties ar semināra tēmu izklāstu


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *