Rīgas dome sākusi darbu pie juridiskajiem aktiem, kas skar „Rīgas ĢeoMetru”

Kopš Konkurences padomes veiktās mērniecības tirgus uzraudzības, kurā tika konstatētas problēmas konkurences jomā saistībā ar „Rīgas ĢeoMetra” darbību, pagājuši jau divi mēneši. Vairākas atbildīgās institūcijas augustā solīja sniegt savu vērtējumu par situāciju.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RD PAD) pirms mēneša apņēmās veikt rūpīgu situācijas izpēti un augusta beigās sniegt savu viedokli. Tomēr arī septembra sākumā konkrēti atbildēt uz diviem jautājumiem – vai RD PAD atzīst KP slēdzienā minēto, ka Rīgas domes noteikumi veido monopolstāvokli „Rīgas Ģeometram” (RĢ) (un tāpēc Rīgā noteiktiem mērniecības pakalpojumiem ir paaugstinātas cenas un garāki termiņi) un, vai RD PAD plāno reorganizēt RĢ darbību, lai tā atbilstu Konkurences likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām – departamentam izrādījās par grūtu. Tā vietā Mernieks.lv saņēma Rīgas domes nosūtīto atbildes vēstuli Konkurences padomei, kura atgādina juridisku kalambūru okeānu, kurā veiksmīgi noslīcināta lietas būtība (vēstuli sk. šeit).

Arī Konkurences padomes sabiedrisko attiecību pārstāve Inita Kabanova atzīst, ka RD PAD atsūtītajā atbildes vēstulē uz KP jautājumiem pēc būtības nav atbildēts. Viņa tomēr vērš uzmanību uz vēstules pēdējā rindkopā aprakstīto RD PAD lēmumu izveidot darba grupu, kas izstrādā saistošo noteikumu projektu par Rīgas pilsētas inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību. Vēstulē minēts, ka „līdz ar to jautājums par ģeodēzisko pakalpojumu noteikšanu SIA „Rīgas ĢeoMetrs” Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” tiks risināts minētās darba grupas ietvaros”, un, ka Rīgas dome tuvākajā laikā uzsākšot darbu pie grozījumu sagatavošanas 2008.gada 30.decembra deleģēšanas līgumā Nr.RD-08-475-lī (līgums, ar kuru „RĢ” deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi). I. Kabanova izsaka cerību, ka ar to tiks novērstas KP slēdzienā uzrādītās problēmas.

Paša „RĢ” pārstāvji arī īpaši runīgi par šo tematu nav. „RĢ” valdes priekšsēdētāja padomnieks Vitolds Kvetkovskis raksta: „Nekādu komentāru par KP atzinumu nebūs, jo KP negodīgu konkurenci nav saskatījusi, tikai izteikusi savu viedokli. Ja KP būtu saskatījusi negodīgu konkurenci, tad saskaņā ar Konkurences likumu KP būtu pieņēmusi lēmumu.” Tik vienkārši tomēr nav. Kā skaidroja I. Kabanova, sodīt RĢ Konkurences padome nemaz nevar, jo RĢ nav neatkarīgs, bet gan pašvaldības paspārnē esošs uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar pašvaldības izdotiem noteikumiem (taču tas nenozīmē, ka nav saskatīta negodīga konkurence). Līdz ar to pret RĢ jau arī nav pamata vērsties –uzņēmums juridiski neko pārkāpis nav, „greizi” ir paši RD izdotie noteikumi, tāpēc galvenā atbildība mainīt situāciju šeit gulstas uz domi.

Diezgan savdabīga šajā lietā ir arī Tieslietu ministrijas nostāja. Tieslietu ministrija (TM) esot nosūtījusi atbildi Konkurences padomei, kurā norādījusi, ka „ministrijas rīcībā nav informācijas par to, ka Rīgā būtu nepieciešams noteikt īpašu kārtību topogrāfiskajiem un ģeodēziskajiem darbiem Rīgas pilsētā, kas būtu atšķirīga no vispārējā regulējumā noteiktās un kas ir iekļaujama Ministru kabineta noteikumos, kas tiks izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu. Tieslietu ministrija pievienojas vēstulē izteiktajam viedoklim, ka atsevišķā administratīvajā teritorijā izvirzot papildus prasības visiem topogrāfiskajiem plāniem  neatkarīgi no pasūtītājam nepieciešamo ziņu apjoma, pasūtītajam nepamatoti tiek palielinātas ar pakalpojuma saņemšanu saistītās izmaksas. Tieslietu ministrija norāda, ka prasībām ir jābūt vienotām visā valsts teritorijā. Taču pati ministrija grozījumus neizstrādās.” Tātad – TM piekrīt, ka esošā situācija nav pareiza, taču neko negrasās darīt, lai to mainītu. Iespējams, ka primāri tā arī nav TM atbildības sfēra (pirmkārt, situācija jālabo Rīgas domes līmenī), taču interesanti, kas notiks gadījumā, ja Rīgas dome nepieciešamos grozījumus, kas situāciju reāli mainītu, neveiks vai veiks tikai „kosmētiska” rakstura izmaiņas? Jautājums paliek atklāts, bet pagaidām – jāturpina sekot līdzi RD darbam šajā virzienā. Mernieks.lv to noteikti darīs.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *