Vai „ABC” mācību centra izsniegtie sertifikāti ir ar juridisku spēku?

Kopš jūnija sākuma izsniegt sertifikātus mērniecības nozares speciālistiem uzsācis otrais sertificēšanas centrs “Mācību un konsultāciju centrs ABC”. Tomēr Mernieks.lv lasītāju vidū nerimst diskusijas par to, vai „ABC” izsniegtie sertifikāti zemes kadastrālajā uzmērīšanā un zemes ierīcībā ir šobrīd juridiski leģitīmi. Šaubas ir balstītas tajā, ka, lai gan „ABC” ir saņēmis LATAK akreditāciju sertificēšanas veikšanai, tomēr centram vēl nav nepieciešamā Ministru Kabineta pilnvarojuma. Mernieks.lv uzņēmās noskaidrot situāciju, cik īsti ir vai nav pamats satraukumam par „ABC” sertifikātu derīgumu.

Ministru kabineta pilnvarojuma nepieciešamību sertificēšanai zemes kadastrālajā uzmērīšanā nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29. panta 2. punkts, kas paredz, ka „Sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija”, bet zemes ierīcībā – Zemes ierīcības likuma 4. panta 2. punkts: „Sertifikātu zemes ierīcības darbu veicējam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija”. „ABC” patlaban šī MK pilnvarojuma nav. Pēc Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Mārtiņa Lazdovska domām, tas nozīmē, ka „ABC” izdotie sertifikāti zemes kadastrālajā uzmērīšanā un zemes ierīcībā šobrīd nav juridiski leģitīmi.

„ABC” sertificēšanas biroja vadītāja Vera Židova skaidro, ka vēl pirms sertificēšanas uzsākšanas ir sākotnēji saņēmusi telefonisku apstiprinājumu no Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Publisko reģistru politikas nodaļas vadītājas vietnieces Mārītes Augstmanes, ka būšot derīgi arī līdz MK pilnvarojuma saņemšanai izdotie „ABC” sertifikāti. Tomēr pēc tam „ABC” saņēmis jau oficiālu ministrijas vēstuli, kurā norādīts, ka tomēr jāgaida MK pilnvarojums. M. Augstmane atzīst, ka viņas sākotnēji sacītais V. Židovai esot bijis tikai kļūdains personīgais viedoklis. Tas pamatojies uz precedentu ar Latvijas Mērnieku Biedrības Sertificēšanas centru, kas arī pirmajos mēnešos pēc akreditācijas izsniedza sertifikātus bez MK pilnvarojuma (LMB SC tika akreditēts 2008. gada 28. jūnijā, bet pilnvarojumu saņēma 11. novembrī), un kuri tika atzīti par spēkā esošiem jau ar atpakaļejošu datumu. Tomēr šīs situācijas neesot identiskas. 2008. gada pirmajā pusē Latvijā vairs nebija nevienas institūcijas, kura varētu sertificēt individuālos mērniekus vai licencēt firmas, jo ar 2008. gada 1. janvāri tika likvidēta Tieslietu ministrijas Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu licencēšanas komisija. Līdz ar to pastāvēja steidzīga nepieciešamība šādu institūciju radīt. Tagad šāda situācija nav, tāpēc Tieslietu ministrijas vadības viedoklis esot, ka „ABC” izdotos sertifikātus tad, kad „ABC” saņems MK pilnvarojumu, ar atpakaļejošu datumu par spēkā esošiem nevajag atzīt, skaidro M. Augstmane.

V. Židova nenoliedza to, ka šobrīd „ABC” izdotajiem sertifikātiem tiešām nav juridiska spēka. Viņa atzina, ka patlaban „ABC” ir sertificējis tikai tos mērniekus, kas strādā licencētās firmās, līdz ar to sertifikāta pašreizējais juridiskais statuss viņus pagaidām nesatrauc. Tiesa, tikai pagaidām – jo, kā zināms, uzņēmumu licences ir spēkā vien līdz šā gada beigām. Bet V. Židova ir pārliecināta, ka līdz šim termiņam „ABC” jau būs saņēmis MK pilnvarojumu. Tiklīdz tas notiks, arī „ABC” šobrīd izdotie sertifikāti tomēr iegūšot juridisku spēku pat tad, ja likumdevējs atteiksies tos atzīt par spēkā esošiem ar atpakaļejošu datumu. Izrādās, pastāv cits juridiski elementārs risinājums – pati sertificēšanas institūcija varot „pāratjaunot” sertifikātus, skaidro V. Židova. Šādu iespēju kā reālu redz arī M. Augstmane.

Ja licencētajās firmās strādājošie mērnieki par „ABC” sertifikātu derīgumu pagaidām var neuztraukties, tad individuālajiem mērniekiem, kuri šobrīd vēlētos saņemt sertifikātu un uzreiz sākt individuālo darbību, „ABC” biroja sertifikāts pašreizējā situācijā gan var nederēt. Viņiem var nākties gaidīt līdz MK pilnvarojuma piešķiršanai „ABC” sertificēšanas birojam. Lai piešķirtu MK pilnvarojumu, ir paredzēta visai gara birokrātiska procedūra. Kā informēja M. Augstmane, minimālais termiņš, kurā to varot izdarīt, ir divarpus mēneši. Šobrīd Tieslietu ministrija esot saņēmusi no „ABC” nepieciešamos dokumentus, lai procesu uzsāktu. Tā ietvaros jāizstrādā vai nu jauni, vai jāpapildina jau esošie MK noteikumi Nr. 941 (noteikumi, ar kuriem tika pilnvarots LMB SC). Jautāta, vai „ABC” varētu būt kādi šķēršļi MK pilnvarojuma saņemšanai, M. Augstmane sacīja, ka, viņas izpratnē, nevarētu būt argumenti, lai pilnvarojumu „ABC” atteiktu, jo pārkāpumi birojam nav konstatēti. Arī V. Židova vairākkārtīgi uzsvēra, ka vienīgais kritērijs MK pilnvarojuma piešķiršanai – akreditācija – ir izpildīts un tāpēc nevarot būt nekāda pamata pilnvarojumu atteikt. „Es iešu līdz galam, lai viss būtu likumīgi”, apņēmīgi pauž V. Židova.

Tomēr šaubas, vai „ABC” ceļš uz MK pilnvarojumu būs tik vienkāršs, rada M. Lazdovska sacītais. M. Lazdovskis pauž uzskatu– sertifikāti nav tirgus prece. Mērniecība ir sabiedriski nozīmīga funkcija, tāpēc katra firma nevar būt par sertificētāju. Pilnvarojumus var piešķirt vienīgi uzticamām, kompetentām iestādēm.
Kopumā, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, jāsecina, ka „ABC” izsniegtie sertifikāti šobrīd nav juridiski leģitīmi. Lai tie iegūtu juridisku spēku, „ABC” jāsaņem MK pilnvarojums. Savukārt, vai un kad tas notiks, patlaban nav viennozīmīgi skaidrs.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *