KP: RD nepamatoti sadārdzina mērniecības pakalpojumus

Konkurences padome (KP) noslēgusi mērniecības ģeodēzisko un zemes ierīcības pakalpojumu sniegšanas tirgus uzraudzību. Konkurences likuma pārkāpumi tās ietvaros netika atklāti un konstatēts, ka tirgū Latvijā kopumā pastāv spēcīga konkurence. Vienlaikus KP norāda, ka Rīgā konkurences apstākļos nepamatoti darbojas pašvaldības uzņēmums un Rīgas domes saistošie noteikumi atsevišķos tirgos tam veido monopolstāvokli, tādējādi Rīgā paaugstinot noteiktu mērniecības pakalpojumu cenas un pagarinot izpildes termiņus.

KP konstatēja, ka Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Rīgas ĢeoMetrs” nodotas ekskluzīvas tiesības veikt Rīgas pilsētas teritorijā šādus pakalpojumus: inženierkomunikāciju un transporta būvju ģeodēzisko pārbaudi, ielu sarkano līniju nospraušanu dabā, ēku un būvju galveno būvasu nospraušanu, inženierkomunikāciju trašu nospraušanu dabā un ēku un būvju pamatu novietojuma dabā atbilstības projekta dokumentācijai pārbaudi.

KP norāda, ka tirgos, kuros pastāv brīva konkurence privātā sektora ietvaros, šāds SIA „Rīgas ĢeoMetrs” monopolstāvoklis nav pamatots. Pārējās Latvijas pašvaldībās attiecīgos ģeodēziskos darbus var veikt jebkura licencēta juridiska vai sertificēta fiziska persona. Rīgā, tirgos, kuros ekskluzīvi darbojas SIA „Rīgas ĢeoMetrs”, nepastāvot konkurencei, konkrēto pakalpojumu cenas ir līdz pat 50% augstākas nekā šo pašu pakalpojumu cenas pārējā Latvijas teritorijā, kur darbojas privātais sektors.

Tāpat tika konstatēts, ka no pārējā Latvijā spēkā esošajiem atšķirīgie noteikumi Rīgā, pieprasot plašāku topogrāfisko specifikāciju, uzliek nepamatotu papildu finanšu slogu topogrāfiskā plāna pasūtītājam.
KP arī uzsver, ka nav pamatota pašvaldības uzņēmuma SIA „Rīgas ĢeoMetrs” darbība tirgos, kuros pastāv brīva konkurence privātā sektora ietvaros, piemēram, topogrāfiskās uzmērīšanas, ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības tirgū.

Tāpat tirgus uzraudzības ietvaros tika vērtēts topogrāfiskās informācijas datubāzes izveides un uzturēšanas pakalpojumu tirgus. Tika ņemts vērā, ka, sākot ar š.g. 13.jūliju visām pašvaldībām jābūt izveidotām šādām datu bāzēm, veidojot tās patstāvīgi vai veidošanu uzticot privātam uzņēmumam vai Valsts zemes dienestam. Datubāzes nepieciešamas pašām pašvaldībām, kā arī projektētājiem, teritorijas plānotājiem, arhitektiem, mērniekiem projektu un plānu izstrādei, mērījumu sagatavošanai, inženierkomunikāciju lokalizēšanai u.c.

KP norāda, ka pašvaldībām, izvēloties datu bāzes veidotāju/uzturētāju, jānodrošina iespēja bez ierobežojumiem mainīt pakalpojuma sniedzēju līguma perioda beigās.

Vienlaikus KP norāda, ka Rīgā, kur datu bāzes izveidi un uzturēšanu nodrošina pašvaldības uzņēmums SIA „Rīgas ĢeoMetrs”, topogrāfiskās informācijas saskaņošanas pakalpojuma cenas ir ievērojami augstākas nekā citās pašvaldībās.

Uzraudzības ietvaros aplūkoti uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā, kā arī topogrāfiskās informācijas datubāzes izveides un uzturēšanas pakalpojumi.

Pārpublicēts no Financenet.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *