RTU studentu zinātniskā konference

Aprīlī ikgadēji notiek Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu zinātniskā konference, kurā, atšķirībā no RTU zinātniskās konferences rudenī, savus darbus prezentē studenti, nevis pasniedzēji. Šogad norisinās jau 51. studentu zinātniskā konference. Katrai zinātniskajai sekcijai ir savs norises laiks un vieta. Ģeomātikas sekcijas referātu lasījumi notiks 21. aprīlī, plkst. 10.00, Āzenes ielā 16, 112. telpā.

Ģeomātikas sekcijā uzstāsies gan 2. – 4. kursa studenti, gan arī maģistranti, kuri padziļināti izstrādā zinātnisko darbu projektus. Studentiem viens no priekšnosacījumiem pirms bakalaura un maģistru darbu aizstāvēšanas, ir piedalīšanās vismaz vienā konferencē, kurā var informēt par darba izstrādes tematiku, problēmām un aizstāvēt savu viedokli. Kopumā paredzēts uzstāties 21 dalībniekam – 11 bakalaurantūras, 8 maģistratūras un 2 doktorantūras studentiem. Pieteikto referātu tematika ir nozari plaši aptveroša. Pēc konferences tiks gatavotas tēzes par katru referātu, kuras tiek publicētas ikgadējā rakstu krājumā un saņemamas RTU.

Visi interesenti laipni aicināti apmeklēt konferenci, izteikt viedokli un sekot jaunumiem nozarē.

Ģeomātikas sekcijas dalībnieki un referātu tēmas:

1.    Natālija AŅIŠČENKO, 2.kursa bakalaurante „Rīgas stacijas traucējumu pētījumi” (zinātniskais vadītājs Dr.phys. prof. J.Balodis).
2.    Santa GRASE, 4.kursa bakalaurante „Vienotais teritorijas plānojums Ķekavas novadam” (Zinātniskais vadītājs Ing. Kaspars Kojalovičs)
3.    Māra JAUNSPROĢE, 4.kursa bakalaurante „Gravimetrisko datu analīze Latvijas Dienvidaustrumu daļā” (Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. I.Aleksejenko)
4.    Ieva LASMANE, 4.kursa bakalaurante „Jonosfēras ietekme uz GNSS mērījumiem” (Zinātniskā vadītāja Mg.sc.ing. M.Caunīte)
5.    Māra MEDNE, 4.kursa bakalaurante „Lāzerskenēšana mežu inventarizācijai” (Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. A.Ozols)
6.    Rita PILIPA, 4.kursa bakalaurante „Pilsētvides 3D GIS veidošanas principi” (Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. M.Kaļinka).
7.    Baiba RATKUS, 5.kursa bakalaurante „Tālizpētes satelītattēlu kvalitātes uzlabošanas iespējas” (Zinātniskais vadītājs Dr.phys. prof. J.Balodis).
8.    Nora STALAŽA, 4.kursa bakalaurante „Novadu kartogrāfiskās informācijas uzglabāšana izmantojot GEOMEDIA iespējas” (Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. M.Kaļinka).
9.    Dmitrijs ŠAROVS, 5.kursa bakalaurants ,,ARC GIS izmantošana pilsētu 3D modelēšanā” (Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. M.Kaļinka).
10.    Gundega ŠMITE, 4.kursa bakalaurante „Inženierkomunikāciju ĢIS realizācija pielietojot BentleyMap” (Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. M.Kaļinka).
11.    Reinis VĪTIŅŠ, 5.kursa bakalaurants „Mašīnkontroles sistēmu izmantošana būvniecībā” (Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. M.Reiniks).
12.    Diāna HARITONOVA, 1.kursa maģistrante „DGNSS mērījumu analīze” (Zinātniskais vadītājs Dr.phys. prof. J.Balodis).
13.    Ieva KNOSPIŅA, 2.kursa maģistrante „Racionālu zemes izmantošanu ietekmējošie faktori” (Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. prakt.doc. A.Auziņš).
14.    Artūrs KRATOVSKIS, 2.kursa maģistrants „3D ĢIS realizācija” (Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. M.Kaļinka).
15.    Jevgēnija LEĻAMERA, 2.kursa maģistrante „3D modelēšanas metodes un problēmas” (Zinātniskais vadītājs Dr.habil.hist. prof. J.Štrauhmanis).
16.    Māris MIEZIS, 2.kursa maģistrants „GNSS izmantošana mašīnu vadībā” (Zinātniskais vadītājs Dr.phys. prof. J.Balodis).
17.    Artūrs PLEŠAUNIEKS, 2.kursa maģistrants „Kartogrāfiskā un ģeodēziskā informācija glābšanas – avārijas dienestam” (Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. M.Kaļinka).
18.    Lelde SKREIJA, 2.kursa maģistrante „GNSS lietošana kuģniecībā un kuģniecības loģistikas problēmas” (Zinātniskais vadītājs Dr.phys. prof. J.Balodis).
19.    Antons SOBOĻEVS, 1.kursa maģistrants „Automātiskās sistēmas inženierbūvju būvniecībā” (Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. M.Kaļinka).
20.    Ivars ALEKSEJENKO, doktorants „Strūves ģeodēziskā loka punkts Arbidāni” (Zinātniskais vadītājs Mg.sc.ing. J.Kaminskis).
21.    Inese JANPAULE, Madara CAUNĪTE,  doktorantes „Iknedēļas SINEX datnes EUPOS Kombinēšanas Centram” (Zinātniskais vadītājs Dr.phys. prof. J.Balodis).

Pārējo sekciju uzstāšanās programmas, laiki un vietas pieejamas šeit.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *