LKĢA kopsapulcē informē par likumiem, ĢIS projektiem un diskutē par sertificēšanu

Piektdien, 12. martā notika Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedru kopsapulce. Kopsapulces atvērtajā daļā uzaicinātie viesi no dažādām valsts institūcijām (VZD, RAPLM, LĢIA, VRAA) informēja par jaunākajām likumdošanas izmaiņām un ģeoinformācijas sistēmu attīstības nākotnes projektiem Latvijā, kā arī uzstājās gan LMB sertifikācijas centra, gan uz otra sertifikācijas centra statusu pretendējošā ABC Mācību centra pārstāvji.

Pirmie uzstājās VZD pārstāvji, kas pastāstīja par no jauna apstiprinātajiem MK noteikumiem par kadastra datu aktualizāciju un objekta reģistru; par jaunāko saistībā ar augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, sakarā ar ko VZD esot nosūtījuši vēstules pašvaldībām ar jautājumu, vai tās pašas saviem spēkiem veidos šīs datu bāzes, vai uzticēs to VZD vai mērnieku kompānijām. Veiksmīgi darbojoties pērn rudenī uzsāktais e-paraksta pilotprojekts Kurzemē, un visā valstī šo sistēmu varētu ieviest jau maijā. Patlaban VZD strādājot arī pie MK noteikumiem, kas paredzēs, kāda būs topogrāfiskā uzmērīšana – kādas būs specifikācijas, kas apmierinās gan VZD, gan pašvaldības. Savukārt jau Saeimā uz otro lasījumu ir iesniegti grozījumi zemes ierīcības likumā, kuri paredz, ka turpmāk VZD vairs nesagatavos atzinumus par zemes ierīcības projektiem, tas būs pilnībā mērnieku atbildības ziņā. Tapšanas stadijā ir vēl vairākas plānotās izmaiņas normatīvajos aktos – MK noteikumos par zemes ierīcības projekta izstrādi (VZD aicina piedalīties ar priekšlikumiem) un MK noteikšanas noteikumos (par mērniecības kļūdu labošanu) – paredzot iespēju, ka kļūdu var labot tikai konkrētajam posmam, kurā ir kļūda.

VZD informēja arī par to, kas mainījies dienesta sadarbībā ar mērniekiem, skaidroja atšķirības starp sadarbības noteikumiem par informācijas pieprasīšanu un saņemšanu ar tiem mērniekiem, ar kuriem VZD ir līgums un tiem, ar kuriem nav. Piemēram, ja nav līgums, tad jānorēķinās ar priekšapmaksu, ja ir līgums – ar pēcapmaksu; informācijas pieprasīšana/saņemšana – ja nav līgums, tad klātienē, vai ar e-parakstu; ja ir līgums, tad var pa e-pastu arī.

Pēc VZD „uz skatuves kāpa” Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji. LĢIA svarīgākās aktualitātes 2010. gadā paralēli valsts pasūtījumu īstenošanai esot uzsākt ģeotelpisko pamatdatu infrastruktūras izveidi Latvijā (taja ietilpst ne tikai informācijas sistēmas, bet arī normatīvie akti, tehnoloģijas utt.). Projektu plānots pabeigt līdz 2012. gada pavasarim. Lieli plāni ir saistībā ar aerofotografēšanu – šogad jānolido Kurzeme, Zemgale, daļa Vidzemes un Latgales, nākamajā gadā atlikusī valsts teritorija. Vienlaikus ar aerofotografēšanu tiek attīstīts Latvijas digitālais virsmas modelis, kas tiek papildināts ar LIDAR datiem pie katra aerofotografēšanas cikla. Pamatdati ir ar 20 metru horizontālo izšķirtspēju – pieejami arī civilajām vajadzībām, nav nekas slepens. LATPOS sistēma, cerams, darbošoties bez problēmām, jo LĢIA nevēloties piedzīvot „tādus kāzusus kā rudenī”.

RAPLM savā ziņojumā akcentēja sagatavošanas stadijā esošā likumprojekta „Teritorijas attīstības plānošanas likums” koncepciju. Tas paredzēs 3 plānošanas līmeņus – nacionālo, reģionālo un vietējo. Reģionālajā līmenī pašvaldībai būs jāizstrādā attīstības stratēģija, kā arī attīstības programma, kas jau ir konkrētāka situācijas analīze, finansējuma piesaistes meklēšana.

Iecerēts izveidot jaunu informācijas sistēmu TAPIS – Teritorijas attīstības plānošanas sistēma. Tā būs ģeotelpisko datu integrators, kas nedublēs datus ar citām informācijas sistēmām. Iedzīvotājiem tajā būs pieejama plānojumu apskate, tādā formātā varēšot veikt arī projektu sabiedrisko apspriešanu. Viens no pamatmērķiem ir papīra dokumentus aizstāt ar elektronisku procesu, veicināt ģeotelpisko datu kvalitātes attīstību.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informēja par valsts vienotā ģeoportāla izveides pamatprincipiem. Portāls iecerēts kā vietne, no kurienes būtu pieejamas visas ģeotelpisko datu kopas (no tiem turētājiem, kuri piekritīs tās iekļaut). Tomēr tikai daļa pakalpojuma būs bezmaksas (pamatā datu meklēšana un skatīšanās, bet arī par to neesot izlemts, vai visa būs bez maksas). Patlaban 32 speciālisti no dažādām nozarēm strādā darba grupā, kurai līdz 15. maijam jāizstrādā attiecīgie MK noteikumi.

Kopsapulces publiskās daļas nobeiguma fāzē uzstājās pārstāvji no Mācību un konsultāciju centra ABC, kuri informēja par otra sertifikācijas biroja tapšanu –  patlaban notiekot  biroja akreditācijas process, un 19. martā esot paredzēta LATAK vizīte. Savukārt LMB Sertifikācijas centrs sniedza informāciju par pēdējām likumdošanas izmaiņām saistībā ar sertificēšanu un LMB SC pagājušā gada darbības pārskatu.

Interesantākās diskusijas izvērtās tieši pēc sertificēšanas pārstāvju uzstāšanās. No zāles tika uzdots jautājums par to, kas notiks ar mērniekiem, ja kāds no sertificēšanas centriem bankrotēs – vai būs iespējams pāriet otra sertificēšanas centra pārraudzībā? Tā kā katra sertificēšanas institūcija uzrauga savus sertificētos mērniekus, iznāk, ka šādā gadījumā bankrotējušā sertificēšanas uzņēmuma sertificētajiem mērniekiem nāksies kārtot eksāmenu/maksāt par jaunu. Tas izraisa lielu murdoņu auditorijā. Kāds argumentē, ka šāds scenārijs esot pavisam reāls, jo, ja katra firma sāks taisīt savu sertifikācijas centru, tad visiem tirgū nepietiks vietas. ABC pārstāvji iebilst, ka tas tomēr neesot tik vienkārši, jābūt lielai atbildībai un profesionalitātei, lai izveidotu sertificēšanas biroju. Diskusija noslēdzas ar aicinājumu paredzēt šādu iespējamo situāciju (bankrota gadījumus) topošajos likumdošanas aktos, lai mērnieki no tā neciestu.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *