Notikusi LMB decembra valdes sēde

16. decembrī notika šāgada pēdējā LMB valdes sēde. Galvenās aktualitātes šoreiz sapulcē bija studentu zinātnisko darbu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par apbalvojamajiem darbiem, sertificēšanas jaunumi un biedru ziemas kopsapulces organizēšana.

Studentu zinātnisko darbu vērtēšanas komisija pieņēma galīgo lēmumu par to, kuri darbi izvirzāmi apbalvošanai. Par uzvarētājiem tika atzīti viens darbs bakalaura un viens – maģistra darbu grupā. Uzvarētājs maģistra darbu grupā – Mārtiņš Palejs ar darbu „Trīsdimensiju modeļa izveide un pielietošanas iespējas”, uzvarētāja bakalaura darbu grupā – Laura Dmitrijeva ar darbu „Teritorijas plānojuma grafiskās daļas uzturēšana pēc novadu izveides”. Šo darbu autori saņems simbolisku balvu un  diplomu. Vēl vairāki darbu autori (bakalaura darbu grupā – Raivis Otto un Edgars Bukšs, maģistra – Ivars Aleksejenko) saņems diplomus.

Saistībā ar sertificēšanu, sēdē izvērtās diskusijas par vairākiem jautājumiem. Viens no tiem – ierosinājums LMB Sertifikācijas Centra sertificētajiem mērniekiem piešķirt zīmogus ar LMB simboliku, kas apliecinātu viņu piederību „mērnieku cunftei”. Sēdes dalībnieki vienojās, ka tas ir vēl diskutējams jautājums nākamajā valdes sēdē. Tika spriests arī par iespēju nākotnē sertificētajai personai sertifikātu izsniegt elektroniskā formā (nosūtot ieskenētā dokumentā uz e-pastu), oriģinālu papīra formātā uzglabājot Sertifikācijas centrā – lai mērniekiem nebūtu jābraukā pēc sertifikāta.

Sēdē tika nolemts, ka LMB biedru ziemas kopsapulce notiks 20. janvārī, RTU telpās Āzenes ielā 16. Viens no skatāmajiem priekšlikumiem kopsapulcē varētu būt arī LMB biedru naudas samazināšana.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *