LKĢA vienojas ar VZD par izmaiņām pārejā uz jauno VZD cenrādi

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija vienojusies ar Valsts Zemes dienestu par pārejas noteikumiem VZD sniegto maksas pakalpojumu cenrāža maiņā.

Pirmkārt, tiem zemes kadastrālajiem uzmērītājiem, kas pasūtījuši informāciju no VZD līdz 2009. gada 30. novembrim, pēc attiecīgās zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2010. gada 28. februārim, tiek piemērotā vecā cenrāža maksa – tā, kas pastāv līdz 30. novembrim. Tieši tas pats attiecas uz informācijas pieprasīšanu augstas detalizācijas topogrāfiskajai uzmērīšanai no zemes topogrāfiskā uzmērītāja puses.

VZD sniegto maksas pakalpojumu cenrāža projekts pašreiz tiek skaņots Ministru Kabineta kārtības rullī noteiktajā kārtībā un to plānots apstiprināt 2009. gada decembra sākumā.

LKĢA un VZD vienojušies arī par atgriešanos pie šī jautājuma apspriešanas 2010. gada sākumā un, ja tiks konstatēts, ka pārejas noteikumu ieviešana nav atstājusi nopietnu ietekmi uz valsts budžetu, tad pastāv iespēja runāt arī par šī pārejas termiņa pagarināšanu.

Avots: LKĢA


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *