Portāla kadastrs.lv prezentācija

Valsts Zemes dienesta (VZD) telpās šodien (29.09.2009) notika pirmā no trim prezentācijām par datu izplatīšanas portālu kadastrs.lv. VZD pārstāve Vita Vodinska interesentus iepazīstināja ar portālā pieejamo informāciju un tā izmantošanas iespējām.

Vodinska informēja, ka galvenais portāla kadastrs.lv izveidošanas mērķis bijis radīt vienotu vietni visiem VZD datiem, kuri iepriekš bijuši pieejami vairākās mazākās, atsevišķās programmās. Arī visi gan tuvākas, gan tālākas nākotnes VZD datu pakalpojumi būs pieejami kadastrs.lv portālā.

Informācija portālā izvietota divos pieejamības līmeņos – publiskajā un autorizētajā versijā. Publiskā versija ir pieejama ikvienam interneta lietotājam bez maksas, taču par autorizētās versijas izmantošanu jāslēdz līgums ar VZD (drīzumā gan plānots ieviest arī vienreizējā datu pakalpojuma apmaksu, kad līgums nebūtu jāslēdz). Gan publiskajā, gan autorizētajā versijā informācija izvietota 3 kategorijās – kadastra informācijas sistēma, valsts adrešu reģistrs un grafiskie dati. Valsts adrešu reģistra teksta dati publiskajā un autorizētajā versijā neatšķiras, taču abās pārējās sadaļās autorizētā versija piedāvā daudz plašāku un padziļinātāku informāciju.

Publiskajā versijā kadastra informācijas sistēma piedāvā pamatā tikai informāciju par objektu kadastrālo vērtību un datumu, kad tā tikusi noteikta. Arī grafiskie dati – kartes – publiskajā versijā ir vairāk orientējoša rakstura. Autorizētajā versijā ir pieejama informācija, piemēram, par objektu īpašniekiem, kas ir juridiskas personas (par fiziskajām personām šāda informācija bez oficiālas atļaujas no atbildīgajām institūcijām nav pieejama, jo to datus aizsargā fizisko personu datu aizsardzības likums), redzami dokumenti, kas reģistrēti par katru īpašumu. Ir pieejama informācija gan par zemes mērniecību, gan ēku kadastrālo uzmērīšanu, mērniecības darbu veicējs. Ir dažāda papildus informācija par ēkām – būves konstruktīvie elementi, būvtilpums, apbūves laukums, utt. Kadastra kartē redzamas zemes vienību robežas, būvju kontūras, kadastra numuri. Papildus kadastra kartei kā fonu iespējams pieslēgt Valts adrešu reģistra telpiskos datus (ielu viduslīnijas, nosaukumi, un ēku/apbūvei paredzēto zemes vienību piešķirtās adreses), kā arī ortofoto karti (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2008. gada karte). Kā papildus fona slāņi kadastra kartei portālā pieejamas topogrāfiskās kartes mērogos 1:10 000, 1:2000, un tajās vietās, kur notikusi mērīšana – arī 1:500. Šādā mērogā redzami pat tādi objekti kā ceļazīmes, virszemes un pazemes komunikācijas – elektrolīnijas, gāzes vadi, ūdensvadi, utt. Darbu ar karti atvieglo dažādi interaktīvie rīki – teritorijas iezīmēšana, X/Y koordinātu, laukuma un līnijas garuma mērīšana, iespēja meklēt pēc koordinātēm, u.c. iespējas.

Nākamās divas portāla kadastrs.lv prezentācijas notiks 7. un 14. oktobrī, VZD telpās 11. Novembra krastmalā 31.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *