Izsludināti noteikumi par plūdu riska novērtējumu

Pagājušajā nedēļā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, atjaunojot minētos dokumentus” (turpmāk – noteikumu projekts).

Ūdens apsaimniekošanas likumā ir noteikts, ka par plūdu riska novērtējumu un pārvaldībai nepieciešamo karšu un plānu izstrādi ir atbildīga tā pati institūcija (valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” jeb LVĢMC), kas nodrošina Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādi. Novērtējumu LVĢMC veic, pamatojoties uz pieejamu vai viegli iegūstamu informāciju par virszemes ūdensobjektu izvietojumu un to hidroloģisko un morfoloģisko raksturojumu, piegulošo teritoriju topogrāfiskajām plāniem un kartēm, datiem par teritoriālplānojumos paredzēto ilgtermiņa attīstību, pētījumiem par klimata pārmaiņu ietekmi uz plūdu biežumu un citu atbilstošu informāciju.

Noteikumu projektā ir noteiktas prasības sākotnējā plūdu riska novērtējuma, iespējamo plūdu postījumu vietu karšu un plūdu riska karšu, ka arī plūdu riska pārvaldības plānu izstrādei un tajos sniedzamās informācijas saturam un veidam, kā arī papildu informācijai, kas iekļaujama tos atjaunojot.

Noteikumu projekts pilnībā nodrošinās Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību prasību pārņemšanu Latvijas nacionālajā tiesību sistēmā.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *