Ģeotelpiskās informācijas likums ceļo Saeimas labirintos

Maijā izskatīšanai steidzamības kārtā uz Saeimu tika nosūtīts Aizsardzības ministrijas izstrādātais Ģeotelpiskās informācijas likums. Šī likuma pieņemšana ļaus sakārtot institucionālo sistēmu ģeotelpiskās informācijas jomā, nosakot šīs informācijas (t.sk. ģeodēzisko un kartogrāfisko pamatdatu) sagatavošanas, izmantošanas, apmaiņas un uzturēšanas nosacījumus.

Kopš zemes reformas sākuma un Valsts zemes dienesta izveidošanas 1993. gadā, ģeodēzijas un kartogrāfijas nozarēm būtībā nav vienota valsts regulējuma. Tas radījis situāciju, kad dažādu institūciju darbība nav savstarpēji koordinēta. Galvenais nesaskaņotības cēlonis ir tas, ka ģeotelpiskās informācijas jomā, atšķirībā no citām jomām, informācijas apmaiņa starp iestādēm norit nevis hierarhiski (vertikāli), bet gan vienlīdzīgi (horizontāli). Tāpēc nepieciešams pieņemt visām institūcijām saistošus normatīvos aktus, standartizēt ģeotelpisko datu iegūšanas, apstrādes un apmaiņas procesus.

Likumprojekta autori uzskata, ka šādi izdosies panākt arī līdzekļu ekonomiju. Jūnija sākumā likumprojekts tika pieņemts pirmajā lasījumā, par balsojot 79 deputātiem un vienam atturoties. Pašlaik norit priekšlikumu iesniegšana 2. lasījumam, tās beigu termiņš ir 10. augusts.

Interesanti, ka pavisam nesen – 15. jūlijā – izdots arī Ministru Kabineta rīkojums par grozījumiem MK 2007.gada 20.novembra rīkojumā “Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju”. Tajā noteikts, ka pēc ģeotelpiskās informācijas likuma pieņemšanas Saeimā Aizsardzības ministrijai triju mēnešu laikā būs jāizstrādā un aizsardzības ministram jāiesniedz MK informatīvais ziņojums par ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas īstenošanas un INSPIRE direktīvas pārņemšanas un ieviešanas gaitu.

Savukārt līdz 2010.gada 15.maijam atbildīgajām un līdzatbildīgajām ministrijām vajadzēs sagatavot to pārziņā esošās datu kopas un metadatus atbilstoši INSPIRE direktīvā noteiktajiem principiem.

INSPIRE direktīva ir Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva „INfrastructure of SPatial InfoRmation for Europe”, kas stājās spēkā 2007. gada 15. maijā. ES dalībvalstīm tā bija jāievieš savos nacionālajos normatīvajos aktos jau līdz šā gada 15. maijam – tātad Latvijas valdība atkal ir pamatīgi nokavējusi, pārceļot šo termiņu vēl uz gadu.

INSPIRE direktīva liek uzsvaru uz moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanu ģeotelpiskās informācijas ieguvē, apstrādē un piegādē lietotājam, taču Latvijas gadījumā galvenais, kas kavējis direktīvas principu ieviešanu, ir bijis nevis šo tehnoloģiju trūkums, bet gan jau minētā nespēja sadarboties starp dažādu nozaru institūcijām.

Piemēram, Norvēģijā, kas pat neietilpst ES, un uz kuru tātad neattiecas INSPIRE direktīvas prasības, visas iestādes, kas ir ģeotelpiskās informācijas datu ražotājas un lietotājas, ir apvienojušās vienotā tīklā Norway Digital. Cik tālu Latvijas institūcijām vēl līdz šādai, būtībā elementārai kooperācijai un sadarbībai? Tas paliek atklāts jautājums.

Autors: Ikars Kubliņš
Foto: saeima.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *