Tiks sakārtota telpiskās plānošanas sistēma Latvijā

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir izstrādājusi Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju, kurā piedāvāti vairāki risinājumi teritorijas jeb zemes izmantošanas plānošanas un telpiskās plānošanas jomā. Koncepciju otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja Ministru kabinetā.

Attīstības plānošanas dokumentu sakārtošanai vietējā līmenī RAPLM piedāvā četrus variantus. Pirmais variants paredz, ka vietējās pašvaldības telpiskās plānošanas jomā pieņem trīs dokumentus: teritorijas attīstības plānojumu jeb vadlīnijas līdz 25 gadiem par attiecīgās teritorijas attīstības prioritātēm un telpiskās attīstības perspektīvu, teritorijas plānojumu 12 gadu periodam un attīstības programmu līdz četriem gadiem, kurā iestrādāta prioritāšu īstenošanai nepieciešamie pasākumi.

Otrs variants piedāvā divu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pašvaldībās: vadlīnijas uz 12 gadiem, kas ietver attīstības programmu, kurā prioritāšu īstenošanai nepieciešamie pasākumi sadalīti ik pa četriem gadiem un teritorijas plānojumu izstrādi uz 12 gadiem.

Trešajā variantā RAPLM piedāvā pašvaldībām pieņemt divus dokumentus, kur viens no tiem ir teritorijas attīstības plānojums uz 12 gadiem, kurā iestrādātas teritorijas attīstības prioritātes un telpiskā attīstības perspektīva, un teritorijas plānojumu uz 12 gadiem, iekļaujot prioritāšu īstenošanai nepieciešamos pasākumus.

Savukārt ceturtais variants, kuru ministrija uzskata par optimālāko, pašvaldībām piedāvā izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu – teritorijas attīstības plānojumu. Vienotā dokumentu paketē ir apvienota attīstības plānošana un teritorijas plānošana, atbilstoši pašvaldības izvēlētajām stratēģiskajām prioritātēm un telpiskās attīstības perspektīvai, kuru apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vairs nekalpo kā attīstības plānošanas dokuments, bet gan kā zemes izmantošanas aprobežojumus reglamentējošs dokuments. Koncepcijā tiek apskatītas iespējas, kā pilnveidot teritorijas plānojumu un detālplānojumu kontroles mehānismu un apstrīdēšanas iespējas.

Viens variants paredz, ka teritorijas plānojums tiek apstiprināts ar lēmumu un tā kontrole ir nododama administratīvajām tiesām. Savukārt otrs variants paredz, ka teritorijas plānojumi tiek apstiprināti kā līdz šim, ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem. Papildus iestrādājot tiesiskajā regulējumā termiņus plānojuma apstrīdēšanai ar mērķi ievērojot tiesiskās stabilitātes principu. RAPLM uzskata, ka ievērojot šo variantu tiktu saglabāta šobrīd pastāvošā teritorijas plānojuma apstiprināšanas forma un atzinumu par teritorijas plānojuma galīgo redakciju sniegs attiecīgais plānošanas reģions.

Detālplānojumu koncepcijā piedāvā apstiprināt ar vietējās pašvaldības lēmumu, kuru ir iespējams apstrīdēt plānošanas reģionā. Koncepcija paredz, ka pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu, kas divu nedēļu laikā tiek publicēts vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā. Mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas jebkura persona var apstrīdēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu plānošanas reģionā.

Lai veicinātu attīstības plānošanas dokumentu sakārtošanu, par koncepcijas īstenošanu atbildīgā institūcija būs RAPLM, kura līdz šā gada 31.novembrim izstrādās un Ministru kabinetā iesniegs Telpiskās plānošanas likumu un ar to saistītos grozījumus tiesiskajā regulējumā.

Izstrādātās koncepcijas mērķis ir noteikt valsts politiku teritorijas plānošanas sistēmas pilnveidošanai valstī un noteikt katrā plānošanas līmenī risināmos uzdevumus tā, lai tie nepārklātos.

avots: raplm.gov.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

  2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio В ходе проверки информации о компании…

  3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *