Par Eiropas kartēšanas un kadastra aģentūru asociācijas Eurogeographics sanāksmi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktora vietnieks Harijs Baranovs 2009.gada 12.maijā piedalījās Eiropas kartēšanas un kadastra aģentūru asociācijas Eurogeographics (EG) pirmajā Eiropas Savienības politikas grupas (EU Policy Group – EUPG) sanāksmē.

EUPG ir transformēta iepriekšējā ekspertu koordinācijas grupa, ko vadīs EG izpilddirektors Dave Lovell, un ir iecerēta kā EG strukūra, lai ātri konstatētu izmaiņas EG ārējo lietotāju vajadzībās (var būt formulētas kā dažādu nozaru politikas Eiropā), apmainīties savā starpā ar kartogrāfijas nozares informāciju un sniegt priekšlikumus par nepieciešamjām izmaiņām EG darbā. EUPG būs padomdevēja tiesības, ko realizēs kartogrāfijas jomas eksperti no EG dalībvalstīm. EUPG sanāks 2 reizes gadā.

12.maija sanāksmē tika skatīti būtiski jautājumi par EG un dalībvalstu piedalīšanos tādās Eiropas Savienības iniciatīvās kā GMES programma (http://www.gmes.info) un INSPIRE direktīvas (http://inspire.jrc.it) īstenošana.

GMES (Global Monitoring for Environment and Security) programmā EG piedalās kopā ar GMES biroja pārstāvjiem, lai izstrādātu balto grāmatu “European Reference Information Layer (EGRIL)”, kurā būs iekļauta informācija par GMES vajadzībām izmantojamo kartogrāfisko (ģeotelpisko) informāciju. Plānots pabeigt grāmatas projektu līdz 2009.gada beigām.

INSPIRE direktīvas īstenošanā EG palīdz ar projektu ESDIN (http://www.esdin.eu) – European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network. Kā viens no projekta nodevumiem paredzēta INSPIRE direktīvas I pielikuma datu tēmu specifikāciju izstrāde maza, vidēja un liela mēroga datu kopām un to testēšana. paredzēts, ka maza un vidēja mēroga datu kopas varētu sagatavot EG ietvaros, bet liela mēroga datu kopas būtu katras valsts uzdevums. ESDIN projektu paredzēts pabeigt 2011.gada 1.pusgadā un nodevumi būs pieejami projekta interneta vietnē.

Avots: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *