Valsts zemes dienests un nekustamā īpašuma vērtēšanas profesionālās asociācijas diskutē par aktuālajiem nozares jautājumiem

Lai pārrunātu aktualitātes nekustamā īpašuma (NĪ) vērtēšanas jomā, šā gada 15. un 16. aprīlī Valsts zemes dienests (VZD) organizēja tikšanos ar NĪ vērtēšanas profesionālo organizāciju – Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas (LĪVA) un Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) pārstāvjiem.

Diskusijas pamattēma bija kadastrālo vērtību bāzes aktualizācija 2010. gadam, jo situācijā, kad nekustamā īpašuma tirgus cenas valstī uzrāda tendenci samazināties, ir jāveic visu nekustamo īpašumu grupu kadastrālo vērtību bāzes aktualizācija, ar mērķi nepieļaut, ka kadastrālās vērtības pārsniedz tirgus cenas.

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš norādīja: „Izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2010. gadam, VZD speciālistiem ir jāņem vērā fakts, ka nekustamā īpašuma tirgus attīstība iepriekšējos gados nav bijusi vienāda visā valsts teritorijā”. G. Kalniņš uzvēra, ka „arī bāzes vērtību izmaiņu apmēru ir nepieciešams izvērtēt pa teritorijām jeb vērtību zonām un nekustamā īpašuma grupām, ievērojot nekustamā īpašuma tirgus izmaiņas attiecīgajos segmentos.”

NĪ asociāciju pārstāvji atzinīgi novērtēja ievērojamo un apjomīgo VZD ieguldījumu visu īpašumu vērtību bāzes aktualizācijā, lai novērstu vērtību neatbilstību tirgus cenām 2010. gadā.

Diskusijās tika pārrunāti arī aktuālie jautājumi gan masveida, gan individuālajā vērtēšanā kopumā, kā arī norises NĪ tirgū.

Gan NĪ profesionālo organizāciju pārstāvji, gan VZD speciālisti izvirzīja vairākus darbības mērķus, nosakot, ka ir nepieciešams pilnveidot:
•    NĪ lietošanas mērķu klasifikāciju, īpaši akcentējot ražošanas mērķu grupu;
•    nodokļu politiku, paturot prātā nosacījumu, ka vērtībām ir jābūt objektīvām un neatkarīgām no fiskālajām vajadzībām;
•    ēku vērtēšanas modeli, par pamatu izvēloties principu, ka, vērtējot ēku, ir jāņem vērā tās atšķirīgos izmantošanas veidus, kā arī citus kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus.

Bez tam ir nepieciešams rast ceļus, kā masveidīgi un nepārtraukti apkopot nomas maksas, jo tas ir problēmjautājums gan individuālajā, gan masveida vērtēšanā.

VZD ar NĪ vērtēšanas profesionālajām organizācijām vienojās par ciešāku turpmāko sadarbību gan masveida vērtēšanas pilnveidošanas jomā, gan informācijas iegūšanā vērtēšanas vajadzībām.

Kadastrālā jeb masveida vērtēšana ir sistēmiska īpašumu grupu vērtēšana uz noteiktu vienu datumu, visbiežāk uz 1. janvāri, vērtēšanu veicot ar standartizētu procedūru un statistiskās analīzes palīdzību. Turpretim, individuālā vērtēšana ir viena atsevišķa nekustamā īpašuma vienreizēja novērtēšana, visbiežāk individuālām nekustamā īpašuma tirgus dalībnieka vajadzībām – tirgus vērtības noteikšana. Kadastrālā vērtēšana pamatā tiek izmantota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

Avots: VZD paziņojums presei


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

  2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio В ходе проверки информации о компании…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *