Izdota jauna Talsu novada karte

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā bijušais Talsu rajons nu tiek sadalīts trijos novados, tādēļ bijusī Talsu rajona karte savu ceturto izdevumu ir piedzīvojusi jau ar jaunu nosaukumu.

Jaunajā izdevumā iekļautais kartogrāfiskais materiāls ir būtiski pārstrādāts, kartē būtībā uzzīmēta pilnībā no jauna, izmantojot jaunākos pieejamos aerofoto uzņēmumus, teritorija daļēji apsekota dabā 2008. gada otrajā pusē , īpaši precizēts autoceļu tīkls un viensētu apdzīvotība. Jaunā karte sagatavota ar Talsu rajona tūrisma informācijas centra atbalstu, darba procesā izmantota jaunākā pieejamā kartogrāfiskā un adrešu informācija, tūrisma un uzziņu avoti.

Novadu karti papildina arī visu pilsētu (Talsi, Sabile, Stende, Valdemārpils) un lielāko ciemu (Dundaga, Kolka, Mērsrags, Roja) plāni mērogā 1:20 000 un to ielu nosaukumu rādītāji, kā arī plaša uzziņu informācija par katru novadu, pilsētu un pagastu, apskates vietām un objektiem, aizsargājamām dabas teritorijām, naktsmītnēm tūristiem, pilsētu un pagastu ģerboņi, kā arī ap 60 fotoattēli.

Talsu novads
Dundagas novads, Rojas novads

Ceturtais izdevums
Mērogs 1:100 000
Izmērs 69 x 92 cm / locīts 11,5 x 23 cm

Novadu karte mērogā 1:100 000 ar Talsu, Sabiles, Stendes, Valdemārpils, Dundagas, Kolkas, Mērsraga un Rojas plāniem mērogā 1:20 000. Apdzīvoto vietu plāni ir papildināti ar ielu nosaukumu alfabētisko rādītāju.

Avots: Jāņa sēta


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *