Ar Eiropas Savienības atbalstu Aizputē attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumus

Šī gada martā Aizputes pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizputes komunālais uzņēmums” parakstīja trīs līgumus ar izpildītājiem par ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi, ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī inženiertehnisko uzraudzību. Līgumi tiks īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” ietvaros un tā kopējās izmaksas ir 3,45 miljoni lati ar PVN.

31. martā tika noslēgs līgums par ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī par kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadiem izbūvi Aizputes pilsētā. Līguma kopējās izmaksas ir 1,79 miljoni latu ar PVN.

26. martā noslēgts līgums par ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi Aizputē, kura kopējās izmaksas ir 614,66 tūkstoši latu ar PVN un kas paredz:
* 2 jaunu artēzisko aku izbūvi;
* 2 aku apgādāšanu ar jaunu aprīkojumu;
* 3 esošo aku tamponēšanu;
* ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību;
* jaunas otrā pacēluma sūkņu stacijas būvniecību;
* jauna maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla būvniecību (0.42 km);
* 2 jaunu krājrezervuāru izbūvi.

Savukārt, 9. martā parakstītais līgums ietver būvdarbu tehnisko uzraudzību un inženiera pakalpojumus par 97,50 tūkstošiem latu ar PVN.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” mērķi pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes pieejamība Aizputes iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielināsies līdz 73%, bet notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība – līdz 78 %. Minētie pakalpojumi tiks nodrošināti visā pilsētas teritorijā, tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti reģionā. Tas būs reāls ieguldījums pilsētas nākotnē.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2,75 miljoni latu. No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēs 2,34 miljonus latu, valsts budžeta – 136,81 tūkstoti latu, savukārt Aizputes pašvaldība un SIA „Aizputes komunālais uzņēmums” ieguldīs attiecīgi 204,42 tūkstošus latu un 71,17 tūkstošus latu.

Šī projekta ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”, savukārt projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides ministrija.

Avots: www.aizpute.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *