Atjaunots ģeodēziskais tīkls Latgales priekšpilsētā

2008.gada beigās mērniecības uzņēmums “Ģeoplāns” pēc pašvaldības uzņēmuma “Rīgas ĢeoMetrs” pasūtījuma veica ģeodēziska tīkla atjaunošanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā.

Darba uzdevums pamatojās ar nepieciešamību uzlabot pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla datus, nodrošinot, lai šo datu atbilstība un precizitāte sekmētu mūsdienu globālās pozicionēšanas tehnoloģiju izmantošanu.

Projekta uzdevums paredzēja sakārtot vietējo ģeodēzisko tīklu un izlases veidā pārbaudīt topogrāfiskās uzmērīšanas datus.

Vietējais ģeodēziskais tīkls veidots kā precīzs poligonometrijas tīkls, kas balstās uz Rīgas pilsētas pastāvīgajām GPS stacijām (Raiņa bulvārī, Maskavas ielā, Vangažu ielā un Anniņmuižas bulvārī), LĢIA pastāvīgo staciju Ojāra Vācieša ielā un valsts 2. klases nivelēšanas tīkla datiem.

Ievērojot to, ka veicot būvdarbus un atjaunojot ielu segumu, daudzos gadījumos ģeodēziskie punkti zūd, vietējā tīkla atjaunošanā īpaša vērība tika pievērsta sienas zīmēm. Tās ir sienas markas, reperi un esošas vai no jauna ierīkotas metāla sienas zīmes ar fiksētu centru. Projektā ietvertas 65 šādas zīmes.

Projektā uzmērīti 310 dabā nostiprināti ģeodēziskie  punkti, tai skaitā 58 reperi, 60 poligonometrijas punkti un 192 uzmērīšanas tīkla punkti.
Reperu sadalījums ir šāds:
gruntsreperi – 1 (fundamentālais repers Fr  Nr.  5635, 2. kl.);
sienas markas – 4 (tai skaitā 3 markas 2. kl.);
sienas reperi – 53 (tai skaitā 12 reperi 2. kl.).
Poligonometrijas punktu sadalījums ir:
sienas zīmes – 8;
grunts zīmes – 52.
Cietajos ielas segumos vai bortakmeņos nostiprināti uzmērīšanas tīkla  stāvpunkti – 192.

Īstenojot projekta uzdevumu, tika atjaunots Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls Latgales priekšpilsētas teritorijā, nodrošinot šādus galvenos rādītājus:
1. Tīklā ietilpst 310 dabā nostiprināti punkti, kuriem noteiktas koordinātas un augstums.
2. Koordinātu noteikšanas precizitāte ±1.5 cm, augstumu precizitāte ±1 cm, standartkļūdas ir 3 reizes mazākas, attiecīgi, līdz 5 un līdz 3 mm.
3. Atjaunotais vietējais ģeodēziskais tīkls Latgales priekšpilsētas teritorijā ļauj sekmīgi risināt visus inženierģeodēziskos uzdevumus, tai  skaitā veikt un pārbaudīt topogrāfisko uzmērīšanu, nospraust inženierbūves un pārbaudīt būvju novietojuma atbilstību projektam.

Avots: Ģeodēziskā tīkla tehniskā atskaite un SIA “Ģeoplāns” materiāli


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *