VZD atgādinājums lauku zemes izpircējiem

Lai lauku zemes izpirkšanas process noritētu sekmīgi, Valsts zemes dienests (VZD) atgādina, ka vairs tikai nepilnu pus gadu, līdz 2009. gada 31. augustam, lauku apvidus zemes izpircējiem ir iespēja VZD reģionālās nodaļas birojā iesniegt iesniegumu lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai.

Visiem, kuriem izpērkamā zeme jau ir uzmērīta un sagatavots zemes robežu plāns, savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 31. augustam, jāiesniedz VZD reģionālās nodaļas birojā iesniegumus lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai. Tiem, kuru zemes izpirkšanai pieprasītā zeme Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļauta ar nosacījumu, papildus iepriekš minētajam jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecina tiesības izpirkt zemi, piemēram, zemes lietošanas vai izpirkšanas tiesību mantošanas apliecinošs dokuments.

Arī tiem zemes izpircējiem, kuri līdz 2008. gada 1. septembrim ir veikuši priekšapmaksu par izpērkamo zemi, bet tā vēl nav kadastrāli uzmērīta, līdz 2009. gada 31. augustam VZD reģionālajā nodaļā jāiesniedz iesniegums lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai. Līdz iesnieguma iesniegšanai, ir jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana un jāpārliecinās vai VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu plāns. Katrs lauku apvidus zemes izpircējs šo informāciju var pārbaudīt Valsts zemes dienesta mājas lapā, sadaļā Publikācijas un statistika/Statistika par VZD reģistros uzkrāto informāciju, tabulā „Pārskats par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautajām un ar nosacījumu iekļautajām zemes vienībām”. Personām, kuru robežu plāns nav reģistrēts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, bet, kuras ir pasūtījušas mērniecības darbu veikšanu, iesakām sazināties ar mērnieku, kurš izgatavo viņa zemes robežu plānu, un painteresēties par tā izstrādes gaitu. Savukārt tiem, kuri vēl nav veikuši pasūtījumus zemes kadastrālajai uzmērīšanai, šis ir pēdējais brīdis, lai to izdarītu un pabeigtu zemes izpirkšanas procesu.

Savukārt, ja līdz 2009. gada 31. augustam VZD netiks iesniegts ne zemes robežu plāns, ne iesniegums lēmuma pieņemšanai, lauku zemes izpircējs zaudēs iespēju izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas sertifikātos, pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas.

Avots: VZD mājas lapa


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *