Akceptēti Salacas ielejas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

10. martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas parka „Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – individuālo noteikumu projekts).

Dabas parks atrodas Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētā un tās lauku teritorijā, Ainažu lauku teritorijā, Staiceles lauku teritorijā un Valmieras rajona Ramatas pagastā, Mazsalacas lauku teritorijā un Skaņkalnes pagastā; tā kopējā platība ir 6307 hektāri. Dabas parks „Salacas ieleja” izveidots 1999. gada 9. martā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 83 „Noteikumi par dabas parkiem”.

Dabas parks izveidots, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību un, jo īpaši, lašveidīgo zivju un nēģu nārsta un dzīves vietu aizsardzību; nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamu biotopu, tai skaitā, nogāžu un gravu mežu, smilšakmens atsegumu, upju straujteču, aizsardzību, kā arī lai saglabātu teritoriju sabiedrības atpūtai un izglītošanai un nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Teritorija atbilst Natura 2000 teritorijas izveidošanas kritērijiem, tādēļ ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” dabas parks noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija – Natura 2000.

Noteikumu projekts paredz dabas parka teritorijā noteikt četras funkcionālās zonas – dabas lieguma, dabas parka, ainavu aizsardzības un neitrālo zonu. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu retos un īpaši aizsargājamos meža biotopus (nogāžu un gravu meži, jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju palienēs) uz Salacas ielejas nogāzēm, virspalu terasēm un Salacas pieteku gravās. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu Salacas ielejas biotopu kompleksu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un ielejas ainavisko daudzveidību. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai nodrošinātu dabas parka ainaviskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu. Neitrālā zona izveidota apdzīvotās vietās, kā arī potenciālajos satiksmes attīstības mezglos (pie ceļu krustojumiem un tiltiem), lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību.

Avots: Vides ministrija


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *