VZD nodrošināta automatizēta zemesgrāmatas sniegto datu apstrāde un pievienošana Kadastra informācijas sistēmai

Lai no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk – zemesgrāmatas) saņemtos elektroniskos paziņojumus automatizēti apstrādātu un paziņojumu datus pievienotu Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) uzturētajai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), 2009. gada janvārī VZD ir uzsācis izmantot jaunu programmatūru.

Datu saņemšana elektroniski no zemesgrāmatas aizsākās 2001. gadā, kad saņemtie zemesgrāmatas elektroniskie paziņojumi tika manuāli apstrādāti un nepieciešamie dati tika reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā. 2004. gada otrajā pusē darbu uzsāka VZD Kadastra informācijas sistēmas un zemesgrāmatas abpusēja tiešsaistes datu pārraides sistēma, un, izmantojot šīs sistēmas priekšrocības, kopš 2006. gada 1. septembra klientiem vairs nav nepieciešams zemesgrāmatai iesniegt kadastra izziņu, veicot darījumu ar dzīvokļa īpašumu, ja tiesības uz dzīvokļa īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā un kopš pēdējās dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas nav veikta dzīvokļa pārbūve. Savukārt, kopš 2007. gada 18. jūnija šāda kārtība ir ieviesta, veicot darījumus ar zemesgrāmatā ierakstītiem jebkura veida nekustamajiem īpašumiem.

2007. gada jūlijā VZD sāka izstrādāt programmatūru, lai no zemesgrāmatas saņemtos elektroniskos paziņojumus automatizēti apstrādātu un paziņojumu datus pievienotu Kadastra informācijas sistēmai. 2009. gada janvārī VZD jauno programmatūru ieviesa ekspluatācijā. Kopš šī brīža Kadastra informācijas sistēmā no zemesgrāmatas saņemto elektronisko paziņojumu dati tiek pievienoti automātiski, interaktīvi vai manuāli.

Kopš zemesgrāmatas elektronisko paziņojumu automatizētās apstrādes un datu pievienošanas programmatūras ieviešanas ekspluatācijā, tas ir, kopš 2009. gada 20. janvāra līdz 13. februārim, kopā saņemti 9408 zemesgrāmatas elektroniskie paziņojumi, no tiem Kadastra informācijas sistēmai automātiski pievienoti 1865 jeb 20% elektronisko paziņojumu datu.

No zemesgrāmatas saņemto elektronisko paziņojumu datu pievienošana Kadastra informācijas sistēmai notiek ne tikai automātiski, bet arī interaktīvi vai manuāli. Interaktīvo datu pievienošanu ar speciāli Kadastra informācijas sistēmā izstrādātu programmatūru veic VZD reģionālo nodaļu speciālisti, izvērtējot zemesgrāmatas un kadastra datu atbilstību. Manuālo datu pievienošanu veic tādos gadījumos, kad konstatētas būtiskas datu neatbilstības un zemesgrāmatas datus Kadastra informācijas sistēmā reģistrē bez speciālās programmatūras palīdzības.

Kadastra informācijas sistēmā ir pieejama aktuāla kadastra informācija par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem. Tās nodrošināšanai VZD saņem nepieciešamo informāciju ne tikai no īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, valsts iestādēm un vietējām pašvaldībām, bet arī elektroniski no valsts informācijas sistēmām, to skaitā, zemesgrāmatas.

Avots: VZD paziņojums presei


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *