Brīdina par iespējamiem zemes reformas sastrēgumiem

“Latvijas Avīze”
Autors: ZIGFRĪDS DZEDULIS

Pretrunas likumos radīs galvassāpes zemes lietotājiem

Tieslietu ministrs G. Bērziņš paudis bažas valdībai par iespējamiem sarežģījumiem zemes izpirkšanā, īpašuma tiesību atjaunošanā un ar to saistītajā zemes uzmērīšanā.

Sarežģījumi var rasties pirmkārt tiem bijušajiem zemes īpašniekiem un viņu mantiniekiem, kuriem, uzmērot pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, tā būs lielāka par to platību, uz kuru viņiem jāatjauno īpašuma tiesības.

Kā zināms, līdz 2008. gada 1. septembrim zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kas gribēja izpirkt zemi, tā bija jāuzmēra par savu naudu un Valsts zemes dienestā jāiesniedz zemes robežu plāni vai apliecinājumi par samaksu ar privatizācijas sertifikātiem.

Tiem bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940. gada 21. jūlijā piederēja zemes īpašums, viņus pārdzīvojušiem laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajiem un 1. grupas invalīdiem zemi mēra par valsts naudu.

Likumā noteikts, ka pēc zemes uzmērīšanas lauku un pilsētu zemes izpircējiem, tostarp arī šiem bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem par izpērkamo zemes platību līdz 2009. gada 31. augustam rakstiski jālūdz Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai sagatavot lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Šajā lēmumā būs redzams, cik sertifikātu izpircējam būs jāsamaksā par izpērkamo zemi.

Bet uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem tās nav atjaunotas vai par to nav piešķirti īpašuma kompensācijas sertifikāti, tostarp personām, kas līdz 1940. gada 21. jūlijam sāka izpirkt Latvijā atstātos vācu izceļotāju nekustamos īpašumus no Vispārējās lauksaimniecības bankas vai Valsts zemes bankas, kā arī šo personu mantiniekiem, Centrālai zemes komisijai jāatjauno no 2009. gada 2. janvāra līdz 2009. gada 30. decembrim. Tātad pēc viena zemes reformas likuma īpašuma tiesības sāks atjaunot no 2009. gada janvāra, bet pēc otra – nākamā gada sākumā vēl nebūs pilnīgas skaidrības par visiem zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem un to platībām.

Līdz šā gada beigām valsts uzņēmums “Latvijas Valsts mērnieks” par valdības piešķirto naudu varētu uzmērīt 2553 zemes gabalus 13 625 hektāru kopplatībā no pavisam reģistrētajiem 10 639 zemes gabaliem aptuveni

46 403 hektāru kopplatībā, par kuriem ir Centrālās zemes komisijas un pašvaldību zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu. Tā ir vien nepilna trešdaļa no neuzmērītajām platībām.

Līdz šā gada augusta beigām visvairāk neuzmērītas zemes bija Latgalē: Daugavpils rajonā 1751 zemes gabali 5620 hektāru kopplatībā; Rēzeknes rajonā – 1681 zemes gabali 5962 hektāru kopplatībā; Krāslavas rajonā – 685 zemes gabali 3685 hektāru kopplatībā; Preiļu rajonā – 466 zemes gabali 2267 hektāru kopplatībā; Ludzas rajonā 386 zemes gabali 1732 hektāru kopplatībā. 2008. gadā zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts naudu plāno pabeigt Ogres un Dobeles rajonā. Aptuveni 30 zemes īpašumu vēl jāuzmēra Bauskas, Liepājas, Rīgas, Saldus, Talsu un Ventspils rajonos. Pavisam par valsts naudu vēl būtu jāuzmēra aptuveni 7500 līdz 8000 bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašumu.

Latvijas Valsts mērnieks rēķina: ja 2009. un turpmākajos gados bijušo īpašnieku un viņu mantinieku zemes uzmērīšanai valdība piešķirs tikpat, cik šogad, proti, 65 000 latu, tad nākamajā gadā varēs uzmērīt vien 213 zemes īpašumus. Bet atlikušo aptuveni 8000 zemes īpašumu kadastrālo uzmērīšanu varētu pabeigt… 37 gados.

Ja zemes kadastrālā uzmērīšana bijušajiem īpašniekiem un mantiniekiem notiks tikpat gausi kā līdz šim, tad tā turpināsies pēc 2009. gada 31. augusta. Un tad izpērkamo zemes platību lietotāji nespēs līdz 2009. gada 31. augustam iesniegt Valsts zemes dienestā vai pilsētas zemes komisijā iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

Līdz šā gada 1. septembrim Valsts zemes dienestā Lauku zemes izpirkšanas reģistrā bija reģistrēti 106 017 zemes gabali vairāk nekā 417 170 hektāru kopplatībā. Valsts zemes dienestā bija apkoptas ziņas par tiesībām izpirkt 7652 zemes gabalus 74 pilsētās. Pilsētas zemes izpirkšanas reģistra ziņas dienestam nav iesniegušas Rīgas rajona Olaines un Vangažu un Valkas rajona Sedas pilsētu pašvaldības. Līdz šai dienai bija reģistrēti 333 mantinieku izpērkamās zemes gabali 844 hektāru kopplatībā.

Iepazinusies ar Tieslietu ministrijas sagatavoto ziņojumu, šonedēļ valdība uzdeva Tieslietu ministrijai līdz 2009. gada 1. augustam iesniegt valdībai priekšlikumus, kā bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki varētu izpirkt zemi, ja zemes uzmērīšana tiks veikta pēc 2009. gada 31. augusta un ja atklāsies, ka pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes platība ir lielāka nekā tā platība, uz kuru viņiem jāatjauno īpašuma tiesības. Visticamāk, gaidāmi jauni labojumi zemes reformas likumos.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *