AUGSTSKOLĀS

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes jaunumi apskatāmi šeit.

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas katedras jaunumi apskatāmi šeit.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes jaunumi apskstāmi šeit.

LLU Vides un būvzinātņu fakultātes jaunumi apskatāmi šeit.

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS