LMB kopsapulce 18.03.2016

22.03.2016

Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce 2016. gada 18. martā, Jūrmalas viesnīcā “Dzintars”

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS