LLU konference

09.01.2018

5. janvāris, 2018, Jelgava, LLU. Zinātniski praktiskā konference “Mērniecība un zemes pārvaldība”

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS