Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference

15.02.2018

Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference, Ģeomātikas sekcija un Ģeodinamikas/Ģeokosmisko pētījumu sekcija, 7. un 8. februāris, 2018

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS