Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un seminārs ‘2018

13.03.2018

Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un seminārs, 2018. gada 9. marts, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS