Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un seminārs ‘2018

13.03.2018

Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un seminārs, 2018. gada 9. marts, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS