Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Vai plānojat piedalīties mērnieku sporta spēlēs, kas paredzētas jūlijā un būs apvienotas ar LMB kopsapulci?

Sviitra
 plānoju (37%)
 vēl neesmu izlēmis (27%)
 neplānoju (36%)
37%
27%
36%

Kādam augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturētājam Jūs dodat priekšroku?

Sviitra
 

Valsts Zemes dienests

(32%)
 

Pašvaldība

(29%)
 

Privāts uzņēmums

(39%)
32%
29%
39%

Kādi kritēriji būtu jāņem vērā mērniecības konkursu vērtēšanā?

Sviitra
 

Tikai zemākā cena

(27%)
 

Gan zemākā cena, gan uzņēmumu iepriekšējo darbu kvalitāte

(28%)
 

Cena un kvalitāte + iekļaušanās termiņos

(45%)
27%
28%
45%

Vai Metrum reklāmas kampaņa ir patērētājus maldinoša?

Sviitra
 

Nē, reklāmas nav maldinošas

(28%)
 

Jā, reklāmas maldina

(49%)
 

Neesmu redzējis

(23%)
28%
49%
23%

 Cik bieži Jums nākas izmantot mērnieku profesionālās apliecības (uzrādot kādam vai tml.)?

Sviitra
 

Regulāri

(15%)
 

Laiku pa laikam

(14%)
 

Tikai dažas reizes

(20%)
 

Nekad

(25%)
 

Man nav šādas apliecības

(26%)
15%
14%
20%
25%
26%

Vai VZD pakalpojumu cenu celšana ir pamatota?

Sviitra
 

Jā, viniem nebija citas izejas

(18%)
 

Nē, VZD varētu izdzīvot citādāk

(60%)
 

Mani tas neskar, VZD pakalpojumus neizmantoju

(22%)
18%
60%
22%

Vai Jūs vēlētos, lai portālā Mernieks.lv tiktu publicēti mērnieku brīdinājumi par klientiem, kas neapmaksā rēķinus?

Sviitra
 

(59%)
 

(21%)
 

Man vienalga

(20%)
59%
21%
20%

Kā Jūs vērtējat LĢIA lēmumu uz nedēļu pārtraukt LatPos sistēma darbību?

Sviitra
 Atbalstu, ja nav finansējuma, nav sistēmas. (21%)
 Neatbalstu, bet nebija citas izvēles. (17%)
 Man vienalga (16%)
 Neatbalstu, LĢIA tikai izrāda savu svarīgumu (46%)
21%
17%
16%
46%

Kā Jūs vērtējat VZD datu publicēšanas portālu kadastrs.lv?

Sviitra
 

Teicami izstrādāts, ne ko pielikt, ne atņemt

(18%)
 

Lietot var, bet nepieciešami uzlabojumi

(28%)
 

Pilnīgi neizdevies

(28%)
 

Nezinu, neesmu lietojis

(26%)
18%
28%
28%
26%

Kā Jūs vērtējat, ka ar 1.septembri VZD likvidē Mērniecības departamentu?

Sviitra
 Palielināsies haoss mērniecības nozarē (35%)
 Nekas nemainīsies (23%)
 Pareizi, nebija nekāda labuma (42%)
35%
23%
42%

Vai Jūs lietojiet VZD izstrādāto datu publicēšanas portālu Kadastrs.lv?

Sviitra
 Jā, lietoju publisko versiju (43%)
 Jā, lietoju autorizēto versiju (30%)
 Neko nezinu par tādu portālu (27%)
43%
30%
27%

Kādām minimālām izglītības prasībām ir jābūt, lai varētu pretendēt uz sertifikātu topogrāfiskajos darbos?

Sviitra
 Vidējā profesionālā mērniecībā (41%)
 Nav nozīmes (16%)
 Jebkāda augstākā (13%)
 Augstākā mērniecībā (30%)
41%
16%
13%
30%

Kas jūsuprāt nosaka "lielo" konkursu uzvarētāju salīdzinoši zemo cenu?

Sviitra
 Pretendenta vēlme "nogremdēt" konkurentus. (26%)
 Vairāki minētie faktori. (17%)
 Pretendenta augstā darba efektivitāte (izmanto jaunākās tālizpētes tehnoloģijas). (17%)
 Cits iemesls. (13%)
 Izmisuma solis - vēlme uzvarēt par katru cenu. (27%)
26%
17%
17%
13%
27%

Vai Jūsu firma piedalīsies LMB un LKĢA organizētajās sporta spēlēs 24.-26. jūlijā Ventspils rajona Tārgales pagastā, "Kempingā Jēņi"?

Sviitra
 nepiedalīsies (34%)
 vēl nezinām (38%)
 piedalīsies (28%)
34%
38%
28%

Vai vajadzētu samazināt VZD sniegto pakalpojumu cenas? Ja jā, tad par cik %?

Sviitra
 par 10% (7%)
 vairāk par 40% (28%)
 par 30% (25%)
 Nē, nevajag (17%)
 par 20% (23%)
7%
28%
25%
17%
23%

Vai tev ir nācies veikt mērniecības darbus jūras piekrastes aizsargjoslas zonā?

Sviitra
 Jā ir gadījies vairākkārt. (35%)
 Nav nācies. (23%)
 Neesmu mērnieks. (15%)
 Jā ir gadījies. (27%)
35%
23%
15%
27%

Cik jūs būtu ar mieru maksāt par vienas pilnas dienas mērniecības kursiem?

Sviitra
 no Ls80 līdz Ls100 (18%)
 no Ls60 līdz Ls80 (16%)
 no Ls40 līdz Ls60 (66%)
18%
16%
66%

Kādu iemeslu dēļ jūs dotos uz LMB rīkotajiem kursiem?

Sviitra
 Lai iepazītos ar jaunumiem nozarē. (16%)
 Lai satiktu kolēģus un apmainītos ar profesinālo pieredzi. (10%)
 Lai sagatavotos sertifikāta iegūšanai. (35%)
 Lai celtu savu profesionālo kvalifikāciju. (26%)
 Lai apgūtu GNSS/GPS datu pēcapstrādi. (13%)
16%
10%
35%
26%
13%

Kur pašreiz mērniecībā nodarbinātajam labāk strādāt?

Sviitra
 kādā no lielajām mērniecības firmām (Metrum, Livland, LVM u.c) (26%)
 nestrādāt un atpūsties (5%)
 turpināt strādāt pašreizējā uzņēmumā (32%)
 sertificēties un strādāt pašam kā IK vai SIA (16%)
 meklēt darbu citā nozarē Latvijā vai ārzemēs (21%)
26%
5%
32%
16%
21%

Kāda pašizmaksa ir meža zemju kadastrālai uzmērīšanai, ja triju uzmērāmo zemes vienību kopplatība aptuveni ir 500ha?

Sviitra
 vairāk par 30Ls/ha (22%)
 20-25Ls/ha (16%)
 10-15Ls/ha (13%)
 mazāk par 10Ls/ha (8%)
 25-30Ls/ha (10%)
 15-20Ls/ha (12%)
 Nav priekšstata (19%)
22%
16%
13%
8%
10%
12%
19%

Vai jūs kā mērnieks izmantotu ekskluzīvu iespēju lietot e-pastu ***@mernieks.lv?

Sviitra
 Nesaskatu vajadzību pēc šāda e-pasta. (25%)
 Lietotu, ja tiktu nodrošināta citu e-pasta serveru vēstuļu saņemšana. (28%)
 Lietotu labprāt. (28%)
 Laba ideja, taču lietoju jau citu e-pasta serveri. (19%)
25%
28%
28%
19%

Vai jūs vēl izmantojat darbam lauka datu uzkrājēju SDR33?

Sviitra
 Neesmu mērnieks. (19%)
 Jā izmantoju. (29%)
 Izmantoju jaunāku SOKKIA produktu. (15%)
 Izmantoju cita ražotāja mērniecības instrumentus. (37%)
19%
29%
15%
37%

Kādus izziņas avotus izmantojat noteiktu adrešu atrašanai dabā?

Sviitra
 Papīra formāta kartes un atlantus. (13%)
 Elektroniskās un papīra kartes. (19%)
 GPS navigācijas iekārtas (Tom Tom un tamlīdzīgas). (13%)
 Internetā pieejamās elektroniskās kartes. (32%)
 Jautāju garāmgājējiem. (23%)
13%
19%
13%
32%
23%

Kāds M1:500 topogrāfisko (t.sk. inženierkomunikāciju izpildmērījumu) datu uzturēšanas modelis būtu vispieņemamākais mērniekam?

Sviitra
 Datus uztur LĢIA. (17%)
 Datus uztur VZD. (14%)
 Datus uztur pašvaldības uzņēmums (piem. "Rīgas ĢeoMetrs"). (10%)
 Datus uztur ar mērniecību nesaistīts uzņēmums (piem. SIA "MDC"). (26%)
 Datus uztur pašvaldība (piem. Jelgava, Liepāja, Ventspils). (19%)
 Datus uztur mērniecības uzņēmums (piem. SIA "A komanda"). (9%)
 Minētos datus nevajag sistematizēt vispār. (5%)
17%
14%
10%
26%
19%
9%
5%

Vai būvdarbos nodarbinātam ģeodēzistam ir jābūt sertificētam ģedēziskajos darbos būvniecībā?

Sviitra
 noteikti jābūt sertificētam (50%)
 pietiek ar vidējo izglītību nozarē (21%)
 pietiek ar augstāko izglītību nozarē (29%)
50%
21%
29%

Kādam jābūt ģeodēziskā punkta nostiprinājumam apdzīvotās vietās?

Sviitra
 Visu minēto variantu kombinācijai. (41%)
 Sienas zīmes. (16%)
 Ar iebetonētu centru (kā ГУГК punkti). (25%)
 Markas ceļa un ietvju cietajā segumā. (18%)
41%
16%
25%
18%

Kāda ir reālā topogrāfiskā uzmērījuma cena (Ls/ha, ietverot skaņojumu izmaksas) Rīgas vēsturiskajā centrā?

Sviitra
 no Ls300 līdz Ls400 (29%)
 mazāk par Ls200 (9%)
 no Ls200 līdz Ls300 (17%)
 no Ls400 līdz Ls500 (19%)
 vairāk par Ls500 (26%)
29%
9%
17%
19%
26%

Vai esat apmierināti ar SIA „MikroKods” sniegto pakalpojumu kvalitāti?

Sviitra
 Neesam viņu klienti (12%)
 Jā, esam apmierināti, ļoti atsaucīgi darbinieki (31%)
 Neesam apmierināti (20%)
 Grūti pateikt (11%)
 Varētu vēlēties labāku apkalpošanu (26%)
12%
31%
20%
11%
26%

Cik bieži jūs personīgi ikdienā izmanojat ar GPS tehnoloģijām aprīkotas ierīces?

Sviitra
 Reizi gadā (12%)
 Reizi mēnesī (12%)
 Reizi nedēļā (28%)
 Nekad (13%)
 Katru dienu (35%)
12%
12%
28%
13%
35%

Vai VZD būtu jāpieprasa samaksa par atteikumu reģistrēt kadastra objekta datus NĪVKIS par visām nekustamā īpašuma zemes vienībām, ja kļūda konstatēta tikai vienā no tām?

Sviitra
 Nē (47%)
 Samaksai vajadzētu būt diferencētai (27%)
 Grūti pateikt (12%)
 Jā (14%)
47%
27%
12%
14%

Kādu grafisko darba vidi (workspace) jūs izmantojat zīmējot topogrāfiskos plānus?

Sviitra
 Pašu radītu (18%)
 Rīgas ĢeoMetrs+topo500 (22%)
 topo500 (VZD) (25%)
 Citu (13%)
 Neesmu topogrāfs (22%)
18%
22%
25%
13%
22%

Vai sakarā ar VZD izcenojumu izmaiņām mainīsies arī mērniecības pakalpojumu cenas?

Sviitra
 Nemainīsies. (28%)
 Palielināsies. (44%)
 Grūti pateikt. (28%)
28%
44%
28%

Kas traucēja mūsu basketbolistēm sekmīgi spēlēt olimpiskajā turnīrā?

Sviitra
 Acumērs (37%)
 Rokumērs (26%)
 Koordinācija (37%)
37%
26%
37%

Vai esi apmierināts ar referenduma rezultātiem?

Sviitra
 Esmu vīlies! (80%)
 Mani tas neinteresē! (0%)
 Jā esmu priecīgas! (20%)
80%
0%
20%

Vai sestdien plāno piedalīties referendumā?

Sviitra
 Vēl neesmu izlēmis. (67%)
 Piedalīšos! (33%)
 Nepiedalīšos! (0%)
67%
33%
0%

Cik alus kausus pievārēji mērneiku sporta spēlēs?

Sviitra
 atturējos (53%)
 1-2 (7%)
 2-5 (7%)
 6 un vairāk (33%)
53%
7%
7%
33%

Kā vērtējat M.Lazdovska paveikto VZD ģenerāldirektora amatā?

Sviitra
 

Pozitīvi

(0%)
 

Neapmierinoši

(75%)
 

Apmierinoši

(25%)
0%
75%
25%

Ar kura ražotāja ģeodēziskajiem instrumentiem jūs strādātu vislabprātāk?

Sviitra
 

Leica

(0%)
 

Sokkia

(50%)
 

Trimble

(30%)
 

Nikon

(10%)
 

Citu

(10%)
0%
50%
30%
10%
10%

Vai tu piedalīsies mērnieku sporta spēlēs?

Sviitra
 

Jā!

(35%)
 

Nē!

(43%)
 

Varbūt!

(22%)
 

Grūti pateikt

(0%)
35%
43%
22%
0%

Vai portāla saturs Tevi apmierina?

Sviitra
 

Apmierina daļēji!

(100%)
 

Varēja būt labāks!

(0%)
 

Pilnībā apmierina!

(0%)
100%
0%
0%
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2023. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2023. gada 26. marts

Vārda diena:

Eiženija, Ženija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.