Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Image0

 2022. gada 10.-11. septembrī notiks pirmais MĒRNIEKU FESTIVĀLS Zaķīšu Atpūtas komplex SPA, Svētes pagastā!

13890684525_1567db4d46_c

 Cik būtiska līdz ar straujo tehnoloģiju progresu pēdējās desmitgadēs bijusi satelītu navigācijas sistēmu (GNSS) attīstība? Kāds ir tās pašreizējais stāvoklis, vērtējot gan no pašu tīklu, gan to signālu pārraides, gan uztvērēju aparatūras attīstības perspektīvas? Šajā jautājumā iedziļinājies Huiberts Jans Lekerks, “GIM International” redaktors.

0246_001

 Modris Mengots dzimis 1942. gada 17. augustā Rundāles pagastā. Miris 2022. gada 18. maijā Jelgavā.

49141082227_d7a0e5e3dc_z

Mērniecības žurnāls “GIM International” veikuši aptauju, lai noskaidrotu, kādi faktori šobrīd spēlē galveno lomu ģeomātikas industrijas attīstībā. Tā parāda, ka mērniecības tirgus perspektīvas šobrīd daudziem izskatās pozitīvas, taču vienlaikus nozarei stāv priekšā arī aizvien neatliekamāki izaicinājumi, kas pamatā saistīti ar speciālistu trūkumu. 

Element5-digital-t9cxbzluvic-unsplash

Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) ieilgušajā valdes un priekšsēdētāja vēlēšanu procesā noticis jauns pavērsiens - 8. aprīlī organizētā balsojuma par vēlēšanu atcelšanu rezultātu skaitīšanā atklātas kļūdas, kuras labojot, mainījies balsojuma gala rezultāts. Līdz ar to 18. martā notikušo vēlēšanu rezultāti ir atcelti un situācija LMB vadībā šobrīd ir tāda, kāda tā bija pirms 18. marta kopsapulces.   

Sviitra

LMB valdes vēlēšanu rezultāti atcelti; 22. aprīlī notiks jaunas vēlēšanas (4)

<p><span style="font-family: Arial;">Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) ieilgu&scaron;ajā valdes un priek&scaron;sēdētāja vēlē&scaron;anu procesā noticis jauns pavērsiens - 8. aprīlī organizētā balsojuma par vēlē&scaron;anu atcel&scaron;anu rezultātu skaitī&scaron;anā atklātas kļūdas, kuras labojot, mainījies balsojuma gala rezultāts. Līdz ar to 18. martā notiku&scaron;o vēlē&scaron;anu rezultāti ir atcelti un situācija LMB vadībā &scaron;obrīd ir tāda, kāda tā bija pirms 18. marta kopsapulces.&nbsp; &nbsp;</span></p>

LMB vēlēšanu seriāls turpināsies jau trešajā kopsapulcē (2)

<p><span style="font-family: Arial;">Piektdien, 8. aprīlī, norisinājās pēc 20 Latvijas Mērnieku biedrības biedru ierosinājuma sasauktā atkārtotā biedru kopsapulce, lai lemtu par to, vai atcelt iepriek&scaron;ējā kopsapulcē notiku&scaron;o valdes locekļu un priek&scaron;sēdētāja vēlē&scaron;anu rezultātus, un atcel&scaron;anas gadījumā sarīkotu atkārtotas vēlē&scaron;anas.</span></p>

LMB ievēl jaunu vadību, bet pēc 20 biedru protestiem kopsapulci rīkos atkārtoti (20)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē 18. martā par jauno biedrības valdes priek&scaron;sēdētāju ar 74 balsīm &ldquo;par&rdquo; tika ievēlēts Aldis Pizāns. Savukārt LMB valdē aizejo&scaron;o biedru vietā tika ievēlēts Ivars Nudiens, Jānis Mažrims, Jānis Dragons un Aigars Ansbergs. Tomēr vairāki LMB biedri iebildu&scaron;i pret vēlē&scaron;anu norises kārtību, norādot uz vairākām nepilnībām. LMB valde, reaģējot uz sūdzībām, lēmusi par jaunas biedru kopsapulces izsludinā&scaron;anu 8. aprīlī.&nbsp;</span></p>

Pasniegti LMB goda apbalvojumi (22)

<p><span style="font-family: Arial;">Pēc divu gadu pārtraukuma atkal pasniegti Latvijas Mērnieku biedrības goda apbalvojumi (Atzinības zīmes un Goda ordeņi) par nozīmīgu ieguldījumu mērniecības nozarē. 8. martā nelielā mērnieku lokā tika sumināti Ivars Zenka, Rudīte Klāva, Modris Mengots un Aldis Rausis.</span>&nbsp;</p>

Pēc Baltijas mērnieku biedrību iniciatīvas CLGE aptur Krievijas dalību organizācijā (2)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Eiropas Mērnieku padome (CLGE), reaģējot uz Krievijas uzsākto karu Ukrainā, nolēmusi uz laiku apturēt Krievijas dalību padomē, kā arī tās pārstāvja Vladimira Tihonova dalību padomes valdē. Kā atklāj Latvijas Mērnieku biedrības un CLGE valdes pārstāvis Jānis Klīve, &scaron;ī iniciatīva nākusi tie&scaron;i no Latvijas, kā arī Lietuvas Mērnieku biedrības puses.</span></p>

Radioraidītāja funkcija GNSS uztvērējos - vai jāpērk licence pat tad, ja to nelieto? (4)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Veicot mērniecības darbus nomaļākās vietās ar sliktu mobilo sakaru tīkla pārklājumu, viena no alternatīvām ir radiosakaru izmanto&scaron;ana. Tomēr ne visiem mērniekiem, kā arī ne visiem instrumentu tirgotājiem ir vienota izpratne par normatīvo aktu prasībām, lai GNSS iekārtu ar iebūvētiem radio UHF moduļiem izmanto&scaron;ana būtu legāla un nedraudētu ar nopietnu soda naudu.</span></p>

“Galileo” desmitgade - no aizkulišu konflikta ar ASV līdz pasaulē precīzākajai GNSS sistēmai

<p><span style="font-family: Arial;">Eiropas Savienības satelītu navigācijas sistēma Galileo pirms dažiem mēne&scaron;iem atzīmēja nozīmīgu jubileju - desmit gadus kop&scaron; pirmo divu Galileo satelītu palai&scaron;anas, kas notika 2011. gada 21. oktobrī. Tā bija diena, kad Eiropa sāka tuvoties savam mērķim - izveidot pa&scaron;ai savu globālo satelītu navigācijas sistēmu.</span></p>

Sievietēm mērniecībā - būt vai nebūt? (61)

<p><span style="font-family: Arial;">Eiropas Mērnieku padome (CLGE) novembra nogalē organizēja savu ikgadējo konferenci, kuras publiskā daļa (pirmās dienas semināri) &scaron;oreiz bija veltīta mērniecībā strādājo&scaron;ajām sievietēm. Mērniecības nozares pārstāves no dažādām valstīm dalījās ar datiem, pieredzi un pārdomām par tematu - cik lielā mērā dzimumu vienlīdzība vērojama nozarē, kas ir iespējamie cēloņi un risinājumi novērotajām problēmām.&nbsp;&nbsp;</span></p>

LKĢA: Par mērniecības darbu veikšanu pēc 15.12.21 (10)

<p>&nbsp;&nbsp;No 15. novembra Latvijas iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt &quot;zaļajā režīmā&quot;, t.i. ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimo&scaron;anas sertifikātu. LKĢA rūp sabiedrības veselība un dro&scaron;ība, līdz ar ko aicinām savus biedrus, iespēju robežās nodro&scaron;ināt darbiniekiem dro&scaron;u darba vidi un novērst nodarbināto personu iespējamu saslim&scaron;anu ar Covid-19.&nbsp;</p>

Vīruss var trāpīt smagi arī tad, ja neesi riska grupās. Ilzes Dragones Covid-19 pieredzes stāsts (12)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Mēdz sacīt, ka velna lielākais triks bijis pārliecināt pasauli par to, ka tas neeksistē. Līdzīgi var teikt par Covid-19. &Scaron;ī vīrusa bīstamība slēpjas tā viltīgajā un neprognozējamajā dabā, kas var izpausties no bezsimptomu vai pavisam vieglas pārslimo&scaron;anas līdz pat dzīvības zaudē&scaron;anai. Mērniecei Ilzei Dragonei &scaron;ajā &ldquo;krievu ruletē&rdquo; iekrita tāda loze, kas gandrīz beidzās ar pēdējo. Viņas stāsts par Covid-19 pārslimo&scaron;anu atklāj daudz svarīgu detaļu - ne tikai par pa&scaron;u slimību, bet arī Latvijas veselības aprūpes sistēmu.</span></p>

Mērnieku darbs ārkārtējās situācijas laikā

<p><span style="font-family: Arial; text-align: justify;">Veselības ministrija&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; text-align: justify;">(pamatojoties uz Valsts Darba inspekcijas sagatavoto informāciju)&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; text-align: justify;">sniegusi skaidrojumu Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijai par jautājumiem, kas saistīti ar mērnieka darba pienākumu veik&scaron;anu ārkārtējās situācijas apstākļos, skaidrojot, kādās situācijās mērniekam obligāti nepiecie&scaron;ams sadarbspējīgs sertifikāts.</span></p>

In Memoriam: Jānis Pakalns 1935-2021

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">⃰&nbsp;Dzimis 08.07.1935. Bauskas apriņķī</span></p><p><span style="font-family: Arial;">&dagger;Miris 03.10.2021. Rīgā</span><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Ir sirdī rudens ienācis</i></span><i><span style="font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></i></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Bez klauvējiena, neaicināts, (...)</i></span><i><span style="font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></i></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Viss pierimis</i></span><i><span style="font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></i></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Viss apklusis (...)</i></span></p>

InterGeo forumā spriež par ģeotelpiskās industrijas lomu nākotnes tehnoloģiju pārmaiņās

<p><span style="font-family: Arial;">No 21. līdz 23. septembrim norisinājās viens no lielākajiem ģeotelpiskās industrijas sarīkojumiem Eiropā - InterGeo forums, kas, kā jau ierasts, notika kādā no Vācijas pilsētām (&scaron;ogad - Hannoverē). &Scaron;ī reize bija ievērojama ar to, ka forums vienlaikus norisinājās gan klātienē, gan tie&scaron;saistē, un pasākuma organizatori apgalvo, ka jaunais koncepts esot sevi attaisnojis.</span></p>

Uzsāk vākt parakstus petīcijai par brīvu pieeju punktu mākoņu datu formātiem

<p>Strādājot ar datu mākoņiem, lietotājiem nereti nākas izmantot dažādus datu formātus. At&scaron;ķirīgu programmatūras risinājumu lieto&scaron;ana vai pat vienkār&scaron;i datu apmaiņa prasa datu konvertē&scaron;anu uz tādiem atvērtajiem formātiem kā .las vai .e57, taču &scaron;ī nemitīgā konvertē&scaron;ana patērē laiku, resursus un uzglabā&scaron;anas kapacitāti. Turklāt procesā nereti tiek arī zaudēta daļa no informācijas. Lai &scaron;īs problēmas risinātu, 3D kartogrāfijas aktīvistu grupa izveidojusi tie&scaron;saistes petīciju, kurā rosināta neierobežota datu mākoņu formātu apmaiņa dažādu programmatūru starpā.&nbsp;</p>

Gaidāmās izmaiņas zemes kadastrālajā uzmērīšanā (4)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Lai informētu mērniekus par drīzumā gaidāmajām izmaiņam zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas kārtībā, Valsts zemes dienests (VZD) augusta sākumā organizēja tie&scaron;saistes semināru, kurā VZD darbinieki Kristīne Zelča, Laura Reitāle, Egils Dumpis un Judīte Mierkalne detalizēti izklāstīja &scaron;ogad tapu&scaron;os un Ministru kabinetā iesniegtos grozījumus MK noteikumos Nr. 1019 &ldquo;Zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas noteikumi&rdquo;.</span></p>
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2022. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Šodiena 2022. gada 10. augusts

Vārda diena:

Inuta, Brencis, Audris
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.