Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Teritorijas plānošanā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Par portālu
Pasūtītājiem
Terminu vārdnīca
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
geo
Dsc03213220323vid

Starptautiskajā Mērnieku dienā, 21. martā, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) prezentēja sadarbībā ar SIA “Roadgames Latvia” izstrādāto informatīvi izglītojošo orientēšanās spēli jauniešiem par mērniecības tematiku - “Ģeo-Inženieris”. Spēle veidota, domājot par jauniešu ieinteresēšanu par mērnieka profesiju un jaunu speciālistu piesaisti nozarei nākotnē.

Geojango-maps-z8ugb80_46w-unsplash

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) šogad organizēja pat divus pasākumus, lai informētu par aizvadītajā gadā paveikto - pirms “Ģeodēzistu dienas” janvāra beigās notika arī “Kartogrāfu diena”, kur iestādes atbildīgie speciālisti iepazīstināja ar galvenajiem 2022. gadā radītajiem kartogrāfiskajiem produktiem un to sagatavošanas aktivitātēm.

Georiga-2

Plašākas auditorijas rīcībā ir nodots ģeotelpiskās informācijas portāls GEO RĪGA, kurā ikviens interesents bez maksas var iepazīties ar pašvaldības struktūrvienībās uzturētajiem ģeotelpiskajiem datiem.

49916891318_577421188f_b

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) arī šogad turpināja ikgadējo “Ģeodēzistu dienas” pasākumu tradīciju, informējot par aģentūras Ģeodēzijas departamenta paspārnē iepriekšējā gada laikā veiktajiem darbiem, aptverot spektru no valsts ģeodēziskā tīkla punktu uzturēšanas un LatPos sistēmas attīstības līdz gravimetrijai, magnetometrijai un citām aktivitātēm.   

Valeria-fursa-zsrksqgp4w0-unsplash

 Jautri, mani ļoti iedvesmoja nozares ‘’vergu’’ teorijas proklamētāji portālā. Verdzība ir cikliska parādība, kura maina savas izpausmes, un šobrīd es daļēji varētu piekrist aizdevumu biznesa un sociālo tīklu verdzībai. Bet verdzība Latvijas mērniecības tirgū! Paldies par iedvesmu rakstam.

Sviitra

Par pelēcību mērniecības nozarē (55)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Jautri, mani ļoti iedvesmoja nozares &lsquo;&rsquo;vergu&rsquo;&rsquo; teorijas proklamētāji portālā. Verdzība ir cikliska parādība, kura maina savas izpausmes, un &scaron;obrīd es daļēji varētu piekrist aizdevumu biznesa un sociālo tīklu verdzībai. Bet verdzība Latvijas mērniecības tirgū! Paldies par iedvesmu rakstam.</span></p>

Ko atklāj mērniecības nozares dati par 2021. gadu? (53)

<p><span style="font-family: Arial;">Pagāju&scaron;i jau vairāk nekā 2 gadi, kop&scaron; 2020. gada rudenī mērniecības nozares sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) - noslēdza vieno&scaron;anos ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai mazinātu ēnu ekonomiku nozarē. Vai &scaron;ī apņem&scaron;anās tā arī paliks tikai deklaratīvā līmenī, vai arī sadarbība īstenosies ar konkrētu rīcību, tai skaitā no VID puses?</span></p>

Kauņas "digitālais dvīnis"

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Arī Lietuvas otrā lielākā pilsēta Kauņas spējusi sekot pasaules attīstīto pilsētu trendam un uzsākusi veidot savu digitālo dvīni labākai pilsētas pārvaldībai un attīstības plāno&scaron;anai, vēsta žurnāls GIM International. Pilsētas trīsdimensiju modelis izmanto infrastruktūras sniegtos datus (piemēram, satiksmes intensitātes, laikapstākļu,u.c. dati), lai novērtētu, kā izmaiņas pilsētā ietekmēs tās iedzīvotājus. Tāpat modeli iespējams izmantot, lai izstrādātu simulācijas, kā pilsēta mainītos dažādos attīstības scenārijos.</span></p>

Laimīgu Jauno Gadu!

<p>Sniega baltuma patiesību,</p><p>Saules skaisto mirdzumu,</p><p>Un egles kluso cerību</p><p>Katrai Jaunā gada dienai!</p>

Apsveikums Ziemassvētkos

<p><i>&nbsp;<span style="font-family: " open="" font-size:="">Es palūg&scaron;u baltajam eņģelim,</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: " open="" font-size:="" /><span style="font-family: " open="" font-size:="">Kas man tik pazīstams &scaron;ķiet.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: " open="" font-size:="" /><span style="font-family: " open="" font-size:="">Pēc tumsas lai atnāķ gaisma</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: " open="" font-size:="" /><span style="font-family: " open="" font-size:="">Un projām neaiziet.</span></i></p>

Kā lietot mērnieku? (48)

<p>Raksta nosaukums nav izvēlēts nejau&scaron;i &ndash; ikviens būvniecības process, sākot no projekta ieceres līdz nodo&scaron;anai ekspluatācijā, tā vai citādi ir saistīts ar mērnieka pakalpojumu izmanto&scaron;anu, turklāt mūsdienu mērniecība piedāvā pla&scaron;as iespējas, kas sniedz daudz ieguvumu, īpa&scaron;i, ja tiek domāts par&nbsp;ilgtspējību, efektivitāti, dro&scaron;u būvniecību un izmaksu samazinā&scaron;anu.</p>

“Vēlos skatīties plašāk” (25)

<p><font face="Arial">Pagājis jau vairāk nekā pusgads, kop&scaron; netipiski turbulentā procesā (ar vairākkārtēju kopsapulcu sasauk&scaron;anu, balso&scaron;anu, balsu skaitī&scaron;anu un pārskaitī&scaron;anu, utt.) par jauno Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) valdes priek&scaron;sēdētāju tika ievēlēts Aldis Pizāns. Viņu varētu saukt par biedrības nosacīti &ldquo;jaunās paaudzes&rdquo; pārstāvi, kur&scaron; gan organizācijas darbā iesaistījies jau pirms vairākiem gadiem un pakāpeniski kļuvis arvien redzamāks. Kādi tad ir viņa mērķi, ieceres, prioritātes biedrības darba pilnveido&scaron;anā un mērnieku intere&scaron;u pārstāvībā?&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></p>

Iespaidi no FIG kongresa Varšavā (3)

<p><span style="font-family: Arial;">Septembrī Polijas galvaspilsētā Var&scaron;avā norisinājās Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) kongress, kuru apmeklēja arī vairāki dalībnieki no Latvijas. Mernieks.lv sazinājās ar diviem mūsu valsts pārstāvjiem, lai gūtu ieskatu kongresā notiku&scaron;ajā.</span></p>

Svinīgi atzīmēta zemes ierīcības specialitātes izglītības 75 gadu jubileja (2)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Lai atzīmētu zemes ierīcības specialitātes 75 gadu jubileju, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes - LBTU (iepriek&scaron; Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Vides un būvzinātņu fakultāte 23. septembrī organizēja svētku jubilejas svinīgo&nbsp;pasākumu&nbsp;un&nbsp;absolventu&nbsp;salidojumu.</span></p>

LKĢA kopsapulcē analizē mērniecības nozares statistiku un meklē “ēnu ekonomikas” pazīmes (120)

<p><span style="font-family: Arial;">Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija piektdien, 16. septembrī, organizēja asociācijas kopsapulci, kuras semināra daļā uzstājās gan Valsts zemes dienesta, gan Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji. Centrālā uzmanība tika veltīta mērniecības nozares 2021. gada statistikas datu analīzei, kas izgaismo aizvien aktuālās problēmas nodokļu nomaksas, godīgas konkurences, darbu reģistrācijas un citos aspektos.&nbsp;&nbsp;</span></p>

Liberālā profesija mērnieks (23)

<p><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<span style="text-align: justify;">Mērnieks ir profesija, kam darbs būs vienmēr. To apliecina arī fakts, ka, ienākot jaunām tehnoloģijām, nozare attīstās arvien straujāk.</span></span></p>

Atklāta atjaunotā ģeomātikas studiju mājvieta - RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ēka (1)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Ar svinīgu pasākumu ceturtdien, 1. septembrī, tika atklāta rekonstruētā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) ēka, kurā studē arī topo&scaron;ie ģeodēzisti un kartogrāfi.</span></p>

Kā labāk sagatavoties pārejai uz jauno koordinātu sistēmu LKS-20? (7)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Viens no potenciāli būtiskākajiem tuvāko gadu procesiem ģeotelpiskās informācijas jomā ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) iecerētā koordinātu sistēmas transformācija, pārejot no līdz &scaron;im izmantotās LKS-92 uz jauno, precizēto LKS-20. &Scaron;im tematam augusta beigās bija veltīts Latvijas ĢIS biedrības organizēts vebinārs, kurā nozares lietpratēji apmainījās ar informāciju un viedokļiem par to, kā pāreja būtu veicama iespējami sekmīgāk.&nbsp; &nbsp;</span></p>

Septembrī notiks pirmais Mērnieku Festivāls

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">2022. gada 10.-11. septembrī notiks pirmais MĒRNIEKU FESTIVĀLS Zaķī&scaron;u Atpūtas komplex SPA, Svētes pagastā!</span></p>

GNSS straujā attīstība sniedz arvien jaunas iespējas

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Cik būtiska līdz ar straujo tehnoloģiju progresu pēdējās desmitgadēs bijusi satelītu navigācijas sistēmu (GNSS) attīstība? Kāds ir tās pa&scaron;reizējais stāvoklis, vērtējot gan no pa&scaron;u tīklu, gan to signālu pārraides, gan uztvērēju aparatūras attīstības perspektīvas? &Scaron;ajā jautājumā iedziļinājies Huiberts Jans Lekerks, &ldquo;GIM International&rdquo; redaktors.</span></p>

Ar zemes mīlestību sirdī. In Memoriam: Modris Mengots (1942-2022)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Modris Mengots dzimis 1942. gada 17. augustā Rundāles pagastā.&nbsp;Miris 2022. gada 18. maijā Jelgavā.</span></p>
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2023. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2023. gada 26. marts

Vārda diena:

Eiženija, Ženija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.