Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Ko atklāj mērniecības nozares dati par 2021. gadu? 18.01.2023

Sviitra

Pagājuši jau vairāk nekā 2 gadi, kopš 2020. gada rudenī mērniecības nozares sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) - noslēdza vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai mazinātu ēnu ekonomiku nozarē. Vai šī apņemšanās tā arī paliks tikai deklaratīvā līmenī, vai arī sadarbība īstenosies ar konkrētu rīcību, tai skaitā no VID puses?

“LKĢA vēlas skaidri norādīt - mēs netolerēsim pelēko ekonomiku savā nozarē un izmantosim dažādus instrumentus šī mērķa realizācijai,” sola LKĢA vadītājs Mārtiņš Rutkovskis, piebilstot, ka LKĢA jau kopš 2016. gada strādā pie nozares sakārtošanas un pēdējos 3 gados ļoti aktīvi sadarbojas arī ar VID, skaidrojot nozares specifiku.

Pamatu ēnu ekonomikas analīzei mērniecības nozarē sniedz publiski pieejami dati - paša VID rīcībā esošie dati par uzņēmumu apgrozījumu, peļņu, nomaksātajiem nodokļiem, darbiniekiem, kā arī Valsts zemes dienesta dati par uzņēmumu reģistrētajiem darbiem (zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni). Kombinējot šos datus, atklājas pazīmes, kas var liecināt par iespējamu ēnu ekonomiku. Šajā rakstā, līdzīgi kā pirms vairākiem gadiem publicētajā apskatā par 2015. gadu, Mernieks.lv piedāvā iepazīties ar šo datu un pazīmju apkopojumu, izceļot mērniecības nozares vadošos uzņēmumus gan pozitīvos, gan ne tik pozitīvos rādītājos 2021. gadā.   

Apgrozījums un peļņa

Pirmais rādītājs, kas norāda uz mērniecības nozares ekonomisko jaudu, kā arī lielākajiem uzņēmumiem, ir apgrozījums. Kopējais mērniecības uzņēmumu (neskaitot uzņēmumus, kuru darbības pamatnozare ir cita - būvniecība, projektēšana, mazumtirdzniecība, u.c. -, un kas tikai atsevišķos gadījumos tiek papildināta ar mērniecības pakalpojumiem) apgrozījums 2021. gadā Latvijā sasniedzis gandrīz 22,6 miljonus eiro (vidējais viena uzņēmuma apgrozījums - ap 114 000 eiro). Salīdzinot ar 2015. gadu, kad Mernieks.lv veica līdzīgu apkopojumu, notikusi izaugsme, lai gan ne pārāk strauja - toreiz kopējais apgrozījums bija gandrīz 18 miljoni eiro. Jāpiebilst, ka šajos skaitļos nav iekļauti pašnodarbināto personu apgrozījuma rādītāji, par kuriem informācija publiski nav pieejama. 

Vadošo uzņēmumu topā radikālas izmaiņas nav notikušas - līderpozīcijās pēc apgrozījuma joprojām atrodas SIA “Metrum” un SIA “LatvijasMernieks.lv”, trešo vietu šoreiz ieņem SIA “Terra Topo”.

 

TOP 10, Apgrozījums

METRUM,SIA

2.679.064 €

Latvijasmernieks.lv, SIA

1.289.563 €

TERRA TOPO, SIA

1.019.326 €

VIDZEMES MĒRNIEKS, SIA

655.731 €

ĢEODĒZISTS, SIA

626.934 €

DELTA KOMPĀNIJA, SIA

575.517 €

A Komanda, SIA

512.816 €

AMETRS, SIA

454.320 €

B & B STRUKTŪRA, SIA

426.861 €

MERKO, SIA

409.306 €

      

Kopējā peļņa mērniecības uzņēmumiem 2021. gadā bijusi 2,634 miljonu apmērā. Šis skaitlis iegūts, summējot gan pelnošos, gan zaudējumus piedzīvojušo uzņēmumu bilances rādītājus. Pelnošie uzņēmumi kopumā nopelnījuši 3,134 miljonus eiro (vidēji viens uzņēmums - 24 878 eiro), savukārt zaudējumu kopējais apmērs arī ir gana iespaidīgs - gandrīz pusmiljons eiro (499 848).

Peļņas ziņā līderpozīcijās izvirzījusies SIA “Terra Topo”, kam seko SIA “Metrum” un SIA “Ģeodēzists”. Savukārt lielākos zaudējumus piedzīvojuši SIA “Austrumu mērnieks”, SIA “Meto Pro Group” un SIA “Energoplāns” (lai gan apgrozījums visām šīm trim kompānijām bijis samērā liels - virs vidējā).

 

TOP 10, Peļņa

TERRA TOPO, SIA

241.498 €

METRUM,SIA

184.093 €

ĢEODĒZISTS, SIA

166.444 €

Latvijasmernieks.lv, SIA

135.190 €

A Komanda, SIA

119.114 €

B & B STRUKTŪRA, SIA

109.065 €

3D PROJEKTS, SIA

86.527 €

TOPO PRO, SIA

78.838 €

VIDZEMES MĒRNIEKS, SIA

77.763 €

TOGEO, SIA

69.712 €

 

TOP 10, Zaudējumi

Austrumu mērnieks, SIA

-37.560 €

METO PRO GROUP, SIA

-35.664 €

Energoplāns, SIA

-34.948 €

IM Latvija, SIA

-32.307 €

GeoProf, SIA

-28.929 €

PRO 3D, SIA

-22.792 €

Hornet.lv, SIA

-20.694 €

MĒRNIEKS MMR, SIA

-18.429 €

Ventspils mērnieks, SIA

-16.416 €

RIO M, SIA

-16.227 €

 

Nodokļi 

Kopumā mērniecības nozares uzņēmumi aizpērn nodokļos nomaksājuši 7,5 miljonus eiro, tātad apmēram trešo daļu no apgrozījuma. Vidēji viens uzņēmums - 31 114 eiro. Pēc samaksāto kopējo nodokļu apjoma saraksta augšgalā likumsakarīgi atrodas tie paši uzņēmumi, kas apgrozījuma sadaļā, tiesa gan, daži mazliet mainītās pozīcijās:

 

TOP 10, Nomaksātie nodokļi (tūkst.)

METRUM,SIA

1 035,96 €

Latvijasmernieks.lv, SIA

556,28 €

ĢEODĒZISTS, SIA

267,27 €

DELTA KOMPĀNIJA, SIA

231,09 €

TERRA TOPO, SIA

225,93 €

AMETRS, SIA

199,94 €

A Komanda, SIA

199,09 €

B & B STRUKTŪRA, SIA

182,56 €

VIDZEMES MĒRNIEKS, SIA

169,82 €

3D PROJEKTS, SIA

156,41 €

 

Vērts pievērst uzmanību arī statistikai par uz vienu darbinieku samaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas atklāj, kuros uzņēmumos strādā vislabāk, un kuros - visvājāk sociāli aizsargātie darbinieki. Pavisam sociālajās iemaksās mērniecības nozares uzņēmumi 2021. gadā samaksājuši 2,65 miljonus eiro. Vidējais rādītājs starp visiem uzņēmumiem bijis 2254 eiro par vienu darbinieku.

Izcilniekos šajā rādītājā ievietojies uzņēmums SIA “Energomontāžprojekts”, kur 2021. gadā vidēji uz vienu darbinieku VSAOI samaksāts gandrīz 8000 eiro apmērā, tam seko SIA “LKS GEO” ar 6,88 tūkstošiem eiro uz darbinieku un SIA “Limbažu Mērniecības birojs” ar gandrīz 6000 eiro uz darbinieku. Pārsvarā TOP 10 atrodamas lielas vai vidēji lielas kompānijas:

 

TOP 10, VSAOI uz 1 cilvēku (visvairāk, tūkst.)

ENERGOMONTĀŽPROJEKTS, SIA

7,93

LKS GEO, SIA

6,88

LIMBAŽU MĒRNIECĪBAS BIROJS, SIA

5,99

3D PROJEKTS, SIA

5,92

Vizmers, SIA

5,50

Latvijasmernieks.lv, SIA

5,41

PRO 3D, SIA

5,38

GEOMATIC, SIA

5,05

3D GEO, SIA

4,96

GeoSIJA, SIA

4,79

 

Savukārt vismazākās sociālās iemaksas par darbinieku 2021. gadā konstatējamas uzņēmumā SIA “Gintus” - saskaņā ar VID datiem, tikai 5 eiro. Tiesa gan, kopējie uzņēmuma samaksātie nodokļi pārsnieguši 1000 eiro robežu. Kopumā VSAOI nomaksas “antitopā” ir uzņēmumi ar pavisam mazu vai nelielu apgrozījumu, pāris tūkstošu līdz pārdesmit tūkstošu apmērā.

  

TOP 10, VSAOI uz 1 cilvēku (vismazāk, tūkst.)

Gintus, SIA

0,005

GR engineering, SIA

0,060

Rīgas mērniecības birojs, SIA

0,130

DKM, SIA

0,173

GEOPOLS.LV, SIA

0,177

Metrum V, SIA

0,219

Mērniecība A.K., SIA

0,265

Geo Land, SIA

0,310

Metrum T, SIA

0,330

Metrum S, SIA

0,345

 

Mērniecības darba vidējā cena

Par vienu no zīmīgākajiem rādītājiem, kas var liecināt par iespējamu ēnu ekonomikas klātbūtni (ieņēmumu neuzrādīšanu), mērniecības eksperti uzskata viena mērniecības darba vidējo cenu uzņēmumā. Šajā apkopojumā vidējā darba cena iegūta, uzņēmuma apgrozījumu izdalot ar paveikto reģistrēto darbu skaitu (summējot zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfijas un izpildmērījumus). Protams, jāatceras, ka VZD reģistrēto darbu sarakstā neietilpst ne ģeodēziskie darbi, ne detālplānojumi, ne (vairs) zemes ierīcības darbi un citi pakalpojumi, ko mērniecības nozares uzņēmumi veic. Tomēr ienākumiem arī no visiem šiem darbiem būtu jāparādās uzņēmuma kopējā apgrozījumā. Līdz ar to secināms, ka VZD reģistrēto darbu vidējā cena uzņēmumos ir pat vēl zemāka kā šeit redzamā.

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas izpilddirektors, uzņēmuma SIA “GEO Development” vadītājs Mārtiņš Rutkovskis uzskata, ka minimālā vidējā viena reģistrētā mērniecības darba cena, ja uzņēmums uzrāda visus ienākumus un maksā nodokļus, nevarētu būt zemāka par 300 eiro. “Strādājot legāli, minimālās viena topogrāfiskā plāna izmaksas Rīgā pārsniedz 300 eiro, kadastrālās uzmērīšanas darbs izmaksā ap 800-900 eiro, zemāk par 300 eiro slieksni varētu maksāt vienīgi izpildmērījumi mazām platībām. Līdz ar to vidējā minimālā viena darba cena nevar iznākt mazāka par 300 eiro - šo ciparu neesam “izzīduši no pirksta”, bet izskaitļojuši gan sava uzņēmuma pieredzē, gan diskutējot ar pārējiem biedriem asociācijā,” skaidro M. Rutkovskis.

Tātad, ja uzņēmums darbojas pilnībā legāli un nav specializējies tikai un vienīgi mazu izpildmērījumu veikšanā, tā vidējai viena mērniecības darba cenai vajadzētu sasniegt vismaz 300 eiro. Statistikā, protams, var uzrādīties arī dažādas “anomālijas”, kuras var būt skaidrojamas gan ar kļūdām datu uzskaitē, gan pārāk nelielu darbu skaitu vai citiem faktoriem. Piemēram, šāda anomālija vērojama arī “dārgāko” vidējo darbu cenu augšgalā, kur nokļuvis SIA “Meto Pro J” ar darba cenu 43 629 eiro - turklāt šo summu izveidojis tikai viens topogrāfiskais plāns 0,3 hektāru platībā.

Mernieks.lv apkopoja uzņēmumus, kuru vidējā viena reģistrētā mērniecības darba cena ir bijusi zemāka par 300 eiro. Lai iespējami izvairītos no “anomālijām”, sarakstā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem 2021. gadā bijuši vismaz 50 reģistrētie darbi. Tāpat, lai lasītājs varētu spriest pēc iespējas pilnvērtīgāk, klāt pievienots arī darbu skaits pa darbu veidiem - cik katram no šiem uzņēmumiem bijis topogrāfiju, cik - izpildmērījumu, cik - zemes kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu.        

Šajā antitopā pirmajā vietā ievietojies SIA “G-Bergs”, kas par vienu darbu vidēji prasījis 107 eiro. Seko SIA “Meijas Mērniecības pakalpojumi” ar 114 eiro un SIA “Mērnieks ZM” ar 128 eiro. Redzams, ka kopumā šajā sarakstā ir 48 uzņēmumi, bet starp tiem ir ļoti maz tādu, kuru zemā darba vidējā cena varētu būt ticami skaidrojama ar izteiktu fokusēšanos tikai uz mazāk pelnošajiem izpildmērījumiem (tabulā ar zilganu krāsu iezīmēti trīs šādi uzņēmumi). Pārējiem uzņēmumiem ir gana daudz reģistrēto darbu topogāfiskajos plānos, daļai arī zemes kadastrālajā uzmērīšanā.

Vidējā viena reģistrētā darba cena starp visiem mērniecības uzņēmumiem 2021. gadā bijusi 849 eiro.

 

Vidējā 1 darba cena, zemākās (visi zem 300)

Uzņēmums

Vidējā cena

ZKU

Topo

Izpild.

Darbi

G-BERGS, SIA

107 €

36

129

173

338

Meijas mērniecības pakalpojumi, SIA

114 €

22

80

47

149

Mērnieks ZM, SIA

128 €

14

136

158

308

Terra Modus, SIA

139 €

0

189

133

322

LIPSBERGS, SIA

151 €

3

73

145

221

CORTINA, SIA

153 €

1

81

85

167

Gintus, SIA

156 €

3

29

23

55

Ģeodēzija S, SIA

157 €

112

99

43

254

MILLOR, SIA

158 €

0

100

9

109

GeoProf, SIA

160 €

0

74

61

135

GR engineering, SIA

161 €

0

54

3

57

TopoKAD, SIA

166 €

0

65

62

127

Azimuts inženierizpēte, SIA

167 €

92

440

167

699

SOLARS, SIA

168 €

0

141

316

457

IZPĒTE, SIA

168 €

0

219

255

474

Mans mērnieks, SIA

168 €

0

23

337

360

Topo, SIA

176 €

0

96

159

255

GeoTopo, SIA

179 €

0

269

57

326

GALILEJS, SIA

179 €

38

240

435

713

Teilors, SIA

182 €

20

48

31

99

Mērniecības Brokeri, SIA

189 €

0

110

271

381

ARIBO, SIA

193 €

0

98

226

324

ENERGOMONTĀŽPROJEKTS, SIA

199 €

0

278

158

436

Ķibilda zemes ierīcības birojs, SIA

207 €

47

234

297

578

Ģeoprojekts, SIA

219 €

28

211

90

329

MK mērnieks, SIA

232 €

0

54

96

150

LKS GEO, SIA

235 €

0

9

1032

1041

Topogrāfs, SIA

237 €

0

149

10

159

ĢEOMETRS, SIA

246 €

149

466

217

832

LatTopo, SIA

247 €

61

130

139

330

IR-ĢEO, SIA

248 €

0

42

15

57

Augšdaugavas mērnieks, SIA

249 €

113

6

0

119

IM Latvija, SIA

249 €

0

236

196

432

Bauskas Mērnieks, SIA

253 €

157

109

92

358

Rīgas mērnieku birojs, SIA

257 €

90

157

71

318

ZA69, SIA

260 €

0

27

243

270

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SERVISS, SIA

262 €

53

41

19

113

TOPO Libau, SIA

263 €

15

85

112

212

Mrisinajumi.lv, SIA

264 €

35

46

10

91

Leidzi, SIA

278 €

2

38

28

68

TOPO PRO, SIA

279 €

0

190

308

498

ICGD-PRO, SIA

283 €

0

58

36

94

MĒRNIEKS MMR, SIA

285 €

82

134

109

325

GEOMETRA, SIA

285 €

24

38

1

63

Ģeo-M, SIA

286 €

17

39

43

99

Alfa-Ģeo, SIA

287 €

14

101

54

169

ST mērnieks, SIA

291 €

0

42

89

131

ZENKA, SIA

295 €

13

38

15

66

 

LKĢA sagatavojusi arī zemāko vidējās reģistrētā darba cenas salīdzinājumu ar 2014. un 2015. gada datiem:

Viena darbinieka paveikto darbu skaits

Cits interesants rādītājs ir reģistrēto mērniecības darbu skaits vidēji uz vienu darbinieku. Ja vidēji viens darbinieks izpilda aizdomīgi daudz mērniecības darbu (tik daudz, ka to būtu reālistiski neiespējami paveikt), tas var norādīt uz iespējamu nelegālu nodarbinātību. LKĢA uzskata, ka 50-80 darbi uz vienu darbinieku gadā ir optimāls reālistiski paveicamo darbu skaits. Arī šis parametrs esot pārrunāts asociācijā. “Mazu izpildmērījumu ir iespējams vienā dienā “sazīmēt” un izveidot, taču vidējais darba cikls pie tā tomēr ir apmēram 3 dienas. Par kadastrālo uzmērīšanu nerunāsim - tas aizņem vēl ilgāku laiku. Līdz ar to secinājām, ka optimālā amplitūda gada laikā vienam darbiniekam varētu būt no 50-80 darbiem,” skaidro M. Rutkovskis.

Jāņem vērā, ka šeit runa ir nevis par sertificētiem mērniekiem, bet visiem uzņēmuma darbiniekiem (tātad šajā skaitā var ietilpt arī, piemēram, biroja administrators vai apkopēja, kas nemaz reālos ar mērniecību saistītos pienākumus neveic), uz kuriem izdalīts uzņēmuma paveiktais reģistrēto darbu skaits. Līdz ar to reālais paveikto darbu skaits mērniekiem un mērnieku palīgiem, visticamāk, iznāk vēl mazliet lielāks, nekā rāda šie skaitļi. Protams, šeit atkal jāņem vērā arī darbu specifika - ir iespējama situācija, kad uzņēmums specializējas tikai uz pavisam neliela apjoma darbiem (piemēram, mazajiem izpildmērījumiem) - tādā gadījumā vienam darbiniekam būtu iespējams paveikt arī lielāku darbu skaitu gadā. Tāpēc arī šai tabulai klāt pievienots darbu atšifrējums pa veidiem, un ar zilganu krāsu atzīmēti vairāki uzņēmumi, kuriem nav kadastrālās uzmērīšanas darbu un ir maz topogrāfiju, bet darbu pamatapjomu veido izpildmērījumi.

Rekordisti paveikto darbu skaita ziņā uz vienu darbinieku 2021. gadā bijuši SIA “GeoTopo” ar 326 darbiem, seko SIA “Geodēzija S” ar 254 darbiem un SIA “Topo Pro” ar 249 darbiem. Savukārt vidējais darbu skaits uz 1 darbinieku vienā uzņēmumā 2021. gadā bijis 51 darbs.

 

Darbu skaits uz 1 darbinieku (visi virs 80)

Uzņēmums

Skaits

ZKU

Topo

Izpild.

Darbinieki

GeoTopo, SIA

326

0

269

57

1

Ģeodēzija S, SIA

254

112

99

43

1

TOPO PRO, SIA

249

0

190

308

2

ENERGOMONTĀŽPROJEKTS, SIA

218

0

278

158

2

Ķibilda zemes ierīcības birojs, SIA

193

47

234

297

3

GALILEJS, SIA

178

38

240

435

4

CORTINA, SIA

167

1

81

85

1

ARIBO, SIA

162

0

98

226

2

Terra Modus, SIA

161

0

189

133

2

Topogrāfs, SIA

159

0

149

10

1

Mērnieks ZM, SIA

154

14

136

158

2

SOLARS, SIA

152

0

141

316

3

MK mērnieks, SIA

150

0

54

96

1

Meijas mērniecības pakalpojumi, SIA

149

22

80

47

1

LKS GEO, SIA

149

0

9

1032

7

ABC Mērniecība, SIA

146

 

7

139

1

ĢEOReljefs, SIA

141

0

32

109

1

ZA69, SIA

135

0

27

243

2

RR Ģeodēzija, SIA

133

0

164

234

3

MGR Projekts, SIA

131

0

125

136

2

Parametrs, SIA

128

120

4

4

1

Topo, SIA

128

 

96

159

2

Bauskas Mērnieks, SIA

119

157

109

92

3

Augšdaugavas mērnieks, SIA

119

113

6

0

1

TP aģentūra, SIA

115

46

157

257

4

G-BERGS, SIA

113

36

129

173

3

NP TOPO, SIA

113

28

466

181

6

LIPSBERGS, SIA

111

3

73

145

2

LatTopo, SIA

110

61

130

139

3

Ģeoprojekts, SIA

110

28

211

90

3

Mērvienība, SIA

109

0

78

31

1

ĢEOMETRS, SIA

104

149

466

217

8

MAINER, SIA

103

0

0

103

1

Teilors, SIA

99

20

48

31

1

AT SURVEY, SIA

98

0

79

116

2

LIMBAŽU MĒRNIECĪBAS BIROJS, SIA

95

153

239

85

5

Mērniecības Brokeri, SIA

95

0

110

271

4

Smar, SIA

94

0

35

153

2

Mērniecības centrs MC, SIA

94

116

225

223

6

GEO Jūrmala, SIA

93

0

181

282

5

TOPOPROJEKTS, SIA

92

215

365

526

12

Mrisinajumi.lv, SIA

91

35

46

10

1

Energoplāns, SIA

90

141

197

114

5

Topometrs, SIA

87

54

65

142

3

IM Latvija, SIA

86

0

236

196

5

Alfa-Ģeo, SIA

85

14

101

54

2

GEO Latgale, SIA

84

103

175

144

5

Vizmers, SIA

83

0

6

407

5

  

Atsevišķa kategorija ir pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti un individuālie uzņēmumi, par kuriem nav publiski pieejamu datu par to algoto darbinieku skaitu. Var pieņemt, ka pašnodarbinātā persona visbiežāk arī ir tikai šī persona, taču teorētiski normatīvais regulējums ļauj saimnieciskās darbības veicējam, kas reģistrējies kā pašnodarbinātais, algot līdz pieciem darbiniekiem, savukārt individuālais komersants var algot pat vēl lielāku darbinieku skaitu. Informācija par to ir VID rīcībā, tāpat kā infomācija par pašnodarbināto/IK/IU apgrozījumu, kas arī nav publiski pieejama. Tāpēc šo kategoriju komersantus (kas 2021. gadā veikuši vairāk par 80 darbiem) Mernieks.lv izdala atsevišķā tabulā: 

 

Darbu skaits pašnodarbinātajiem, IK, IU (visi virs 80)

Uzņēmums

Skaits

ZKU

Topo

Izpild.

Aigars Rieksts, PN

219

0

94

125

Guntis Štāls, PN

205

43

140

22

Jānis Balodis, PN

197

38

109

50

Mārtiņš Urtāns, PN

184

0

122

62

Mārcis Saulītis, PN

156

0

108

48

Andris Vilnis Zvērināts mērnieks, IK

105

40

32

33

Matīss Gidrēvičs, PN

94

0

30

64

 

Interesants fenomens, kam arī LKĢA nerod skaidrojumu, ir uzņēmumi (SIA), kas 2021. gadā veikuši darbus, bet kuriem nav neviena oficiāli reģistrēta darbinieka. Dažs no tiem izpildījis pat vairākus desmitus vai simtus darbu:

 

SIA ar darbiem, bet bez darbiniekiem

Uzņēmums

Darbi

Mans mērnieks, SIA

360

Ģeo-M, SIA

99

Ģeodēzijas Centrs, SIA

21

MaksGeo, SIA

18

TopoLim, SIA

10

Gravimetrs, SIA

9

Baltic Biz International, SIA

8

ZD pols, SIA

6

PP Ģeodēzija, SIA

5

ĢEO OK, SIA

3

Geo Survey, SIA

2

 

Vēl viens kritērijs, kam var pievērst uzmanību ēnu ekonomikas kontekstā, ir uzņēmuma apgrozījuma attiecība pret darbinieku skaitu. Tas norāda uz darbinieku produktivitāti - cik lielus ieņēmumus uzņēmumam radījis viens darbinieks, tomēr, ja apgrozījums uz vienu darbinieku ir aizdomīgi mazs, tas varētu norādīt arī uz nedeklarētiem ienākumiem. Protams, arī šeit iespējamas dažādas situācijas - tā pati fokusēšanās uz mazāka apjoma darbiem vai vienkārši mazs pasūtījumu skaits (lai kontrolētu otro faktoru, atlasē atkal izmantoti tikai uzņēmumi ar vismaz 50 reģistrētiem darbiem).

Šajā sarakstā gan figurē lielākoties pavisam citi uzņēmumi - dominē uzņēmumi ar nelieliem apgrozījumiem, kas nez kāpēc uztur samērā lielu darbinieku skaitu:  

 

Apgrozījums uz 1 darbinieku, eiro (TOP 10 zemākie)

Metrum T, SIA

2857

Metrum C, SIA

3121

Gintus, SIA

4287

Metrum AV, SIA

4480

GR engineering, SIA

4585

Leidzi, SIA

4727

Metrum L, SIA

4755

Metrum Z, SIA

5063

GeoProf, SIA

5385

Metrum K, SIA

5609

 

Kā skaidro M. Rutkovskis, sadarbība ar VID ir tikai pirmais posms organizācijas aktivitātēs ēnu ekonomikas apkarošanai nozarē. Otrajā etapā sekošot komersantu informēšana un apmācību rīkosana par finanšu pratību un komercdarbību kopumā. Tāpat plānots arī izstrādāt un virzīt jaunu normatīvo regulējumu, kas precizēs sertificēto mērnieku un komersanta darbību un atbildību sadalījumu. “Citiem vārdiem, tas palīdzēs saprast - kas un par ko atbild,” LKĢA ieceres atklāj M. Rutkovskis.

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv     

Komentāri:
 
18.01.2023
19:55
Precizējums par darbiniekiem. Jāņem vērā, ka LKGA neņēma vērā vai konkrētajā uzņēmumā darbinieki strādā uz pilnu vai pusslodzi, vai ceturdaļslodzi vai 1h mēnesī. Tas ir komercnoslēpums un nav izpaužams ārpus uzraugošās organizācijas (VID). Tas var radīt daļēju interpretāciju par datiem un arī statistiku - tas arī daļēji parādās pēdējā tabulā. Bet manuprāt ļoti precīza ir tabula, kura parāda, ka personu vai uzņēmumu attieksme pret nodokļu nomaksu nemainās - ir tabula kura salīdzina zemāko reģistrēto mērniecības darbu cenu pa gadiem (piektā no apakšas).
 
111
19.01.2023
08:53
Būtu tikai pareizi publicēt pilnu sarakstu!!! Es neredzu Mārtiņa kantori, nezinu uz ko tiekties.
Mums ir kā minimums 48 kantori, kuri droši, ka saņēmuši VID vēstuli. Izskatās, ka daļa strādā ar 7-10 gadus vecām cenām.
SIA “Meto Pro J” 0,3ha/ 43 629 eiro – šis tak nav iekļauts vidējās cenas aprēķinā?
Te ir kļūda: Smar, SIA/Mērniecības centrs MC, SIA par darbinieku skaitu.
 
19.01.2023
09:54
Paldies, izlabots.
 
Ilvars
19.01.2023
15:58
Vai vidējā darbu cena ir pareizi aprēķināta?
Ja uzņēmums veic tikai 3 no 4 darbu veidiem, vai nav korektāk vidējo cenu rēķināt dalot ar 3 nevis 4? Jo vairākiem uzņēmumiem pie kāda no darbu viediem ir 0.
 
pusmērnieks
19.01.2023
19:43
Ēnu ekonomika nozarē milzīga. Būtu pareizi te likt ne tikai uzņēmumus, bet mērniekus pēc famīlijām - lai klienti droši zina, kuri ņem samaksu bez papīriem. Pretīgi, ka VID joprojām nav aizklopējis METRUM blēdību ar apakšvienībām, kas nemaksā PVN (tiem nav ne savu biroju, ne savas tehnikas, darbinieki tie paši kas lielajā METRUM).
 
mulkibas
19.01.2023
21:38
Kas tas par sviestu ka viens darbinieks var uztaisit 50-80 darbus gadā. 150 mierīgi, sūds ne statistika
 
...
19.01.2023
21:42
nez kā pašam rutkovskim ar enu ekonomiku :D
 
111
20.01.2023
09:24
Argumentē par tiem 150 darbiem! Var būt var arī 200, ja tie ir mazi sū, man pa gadiem ir ap 80 darbi. Taisām katrs 50-60 darbus par min 849 eiro (nevis kā vidējo ciparu) un izdarām visu korekti lai atbilst mērījumu precizitātēm, atvētā tranšejā, nākamajā dienā konrole gps punktiem utt. Visiem darbs pietiks.
Par metrumu un citiem – valsts pieļauj šādu biznesa modeli, principā mums visiem vajadzētu uztaisīt šādus apakšuzņēmumus. Nav tik skaidrs kādēļ LKĢA tolerē šādus biedrus.
Par VSAOI:
1. SIA “Energomontāžprojekts VSAOI - 7930/12= 660,83 = 1900 bruto/1345 neto, algas budžets 2358/mēnesī
Vidējā cena 199 eiro x 218 darbi= 43382/12=3615 menesī
10. GeoSIJA, SIA VSAOI – 4790/12 = 399 = 1145 bruto/815 neto, algas budžets 1421/mēnesī

Publicējiet pilnu sarakstu, lai zin kā pašam un sašam...
 
20.01.2023
13:44
Labdien!
1.Lūdzu iztiksim bez personificēšanas un kāda apvainošanas. Ja ir jautājumi par metodiku, zvaniet man palīdzēšu izprast LKGA veikto darbu.
2.Par bez PVN - lūdzu tomēr pamācīties un paskoloties par uzņēmējdarbības vidi, to veidiem. Nebūs tiesa ka ne PVN režīmā strādājošie ko pārkāpj. Tādi apgalvojumi nebūs korekti.
3.Vidēji Latvijā starp uzņēmumiem darbu skaits arī ir 56 darbi uz darbinieku (ieskaitot visus darbiniekus). Ir saprotams arī mērniecības uzņēmumi kur skaitlis ir krietni lielāks vai mazāks. Katram sava specifika. Un tabula jau nenorāda uz sliktu vai labu uzņēmēju, bet gan statistikas datiem.
4. Dati mūsdienu pasaulē katram pilsonim brīvi pieprasāmi attiecīgās iestādēs, apstrādājami un analizējami. Ja kāds ir ko līdzīgu paveicis vai tagad izlasot rakstu to darīs - lieliski - varēsim pēctam salīdzinaāt rezultātu.
 
mmm
20.01.2023
16:57
Mārtiņ, parādi lūdzu datus par savu mērniecības uzņēmumu!
 
Rūdolfs Mellēns
20.01.2023
17:33
Šajā lapā būtu jāaizliedz komentāri.
Vai arī jāliedz anonīma komentēšanas iespēja.
Lasot šos komentārus sāp smadzenes, un godīgi sakot, tas veido kaut kādu sabiedrības viedokli, kas šo portālu lasa(pats personīgi šim līdzi nesekoju, bet aicināts ienācu palasīt komentārus).

Kāpēc šis anonīmais komentētājs prasa Mārtiņam kaut ko parādīt par savu uzņēmumu? Kā vispār var būt tāds jautājums? Viņam ir kaut ko pienākums rādīt?
Acīmredzami Mārtiņa uzņēmums ar savu darbību nav trāpījis nevienā no "topiem", kas nav skaidrs?

Aicinu nopietni apsvērt un risināt šī portāla komentēšanas paradumus. Skaidrs vismaz, ka mūsu sabiedrībā kaut kur pa vidu šie komentētāji dzīvo, staigā, ēd, strādā. Baisi.

Šis ir mans pirmais un pēdējais komentārs šajā portālā.
 
pienakums
20.01.2023
20:04
Ja jau taisa tādus topus, tad lai rāda piemēru ar sevi, un parāda cik par darbiniekiem pats nodokļus maksā, vai alga ir virs vidējās nozarē utt.

Katrā ziņā tas neizskatās pēc nozares sakārtošanas. Kas ir izdarīts bez šī TOPA?
 
20.01.2023
21:48
Labs vakars!
Vienojamies, ka šeit komentētāji ir tikai:
1. Par godīgu konkurenci, bez pelēkās ekonomikas Mērniecības jomā.
2. Par profesionālu un kvalitatīvu pakalpojumu un sadarbību Mērniecības jomā.
3. Par sakarīgiem un prātīgiem komentāriem mernieks.lv portālā.
4. Par atklātību, tādējādi reģistrējoties. (nav ko no meža bļaut).
5. Ieviešam komentāru nepublicēšanu/dzēšanu tiem kometāriem, kuri pazemina kopējo IQ līmeni šai portālā.
 
God
20.01.2023
22:24
Jā, Viss ok, bet punkta nr 5 velk uz rutkovskis.lv
 
20.01.2023
22:29
Jāsaka paldies Mārtiņam par iniciatīvu, un nopēlums tiem kuri tagad mēģina Mārtiņam pārmest ka viņa dati nav trāpījuši topos. fui! Labāk padomājiet cik daudz ir melnās/cash naudas nozarē, un kā tas degradē nozari!

Parēķināju dotos lielumus ar stipri minimālām objekta cenām:
Tātad Piemērs nr.1 Azimuts inženierizpēte - ZKU 92gb x 500eur=46000 TOPO 440gb. x 300eur(riga) = 132000eur IZP 167gb x 120eur =20040eur KOPA 198040eur būtu jābūt teorētiski apgrozījumam , bet ir 116610eur Kaut kur palikuši 81430eur? darbinieki 10 , sociālais nodoklis gadā 18,62t.eur dalam ar 12menešiem un 10darbiniekiem sanāk 155 soc.n mēnesī uz cilvēku jeb ~bruto 455eur.
Piemērs nr.2 Ģeodēzija S ZKU 112gb x 500eur=56000 TOPO 99gb. x 200eur= 19800eur IZP 43gb x 120eur =5160eur KOPA 80960eur būtu jābūt teorētiski apgrozījumam , bet ir 39841eur Kaut kur palikuši 41119eur? darbinieks 1, sociālais nodoklis gadā 3,74t.eur dalam ar 12menešiem sanāk 311soc.n mēnesī jeb ~bruto 915eur. Deklarēts viens darbinieks!, paveikti 254 darbi gadā, ilgstoši strādā ar zaudējumiem (officiāliem) :)
Pārējo domājiet paši.....
 
pusmērnieks - Rutkovskim
20.01.2023
23:47
Valsts nepieļauj modeli, kad PVN maksātāji darbojas ar apakšfirmām formā kā METRUM, Rutkovska kungs. Gluži vienkārši VID nav ķēries pie praktiskās pārbaudes, ka mazie metrumi ir tikai juridisks instruments apiet valsti. Nav tādu mazo metrumu biroju, atsevišķu darbienieku u.t.t. Ja nu par nozares sakārtošanu, tad palūdziet oficiālu skaidrojumu no VID par mazajiem metrumiem un iepostējiet te pilnu tekstu. Veiksmi!
 
Protests 2
20.01.2023
23:57
Cash vienmer bus, ko jus murgojat cilveki vispar. Tapat ka darbu cena minimala 300 eiro ir kkads izdomajums
 
21.01.2023
05:08
Paldies tiem kolēģiem, kuri ir ieguldījuši savu laiku (naudu), lai veiktu visaptverošo izpēti par mūsu nozares finansēm un apjomiem. Rakstā mēs redzam tikai ''galus'', labākos un sliktākos nozares pārstāvjus, un rezultāti viennozīmīgi norāda uz problēmām nozarē.
1. Vai LKĢA varētu katram konkrētam uzņēmumam, kurš izrāda interesi, un no sava oficiālā epasta ir nosūtījis lūgumu, izsniegt no ''ekseļa'' tabulas konkrētā uzņēmuma datus un salīdzinājumam nozares vidējo rādītāju (visticamāk apakšējo rindiņu).:)
2. Būtu interesanti publiski uzzināt kopējo komersantu skaitu nozarē. Sadalījumu, cik komersantu strādā vispārīgā nodokļu režīmā, cik muni un pašnodarbinātie. Ja vēl pretī būtu % apjomi???
3. Pieņemu, ka šādu datu publiskošana (raksts mernieks.lv) + VID vēstulīte ar jautājumu, kā jums tur ar nodokļu nomaksu, kaut nedaudz bet tomēr uzlabo nozari.
4. Vēlējums būtu - 2024 gada janvārī redzēt līdzīgu apkopojumu par nākamo periodu.
Paldies, vērtīgi:)
 
23.01.2023
19:27
Paldies Jāni par viedokli.
Šādi komentāri ir ļoti vajadzīgi, jo tiek doti priekšlikumi un sakarīgi ieteikumi, kas uzlabos nākamās statistikas datu ieguves un apstrādes metodiku.
Atbildes:
uz 1. LKGA datus varētu izsniegt esošajiem un arī bijušajiem biedriem - precīzāk uzņēmuma Ipašniekiem vai to pilnvarotai personai. Tas tiks vel precizēts.
uz 2. Ir aicinājums no LMB pilnsapulcē padalīties ar informāciju un pastāstīt LKGA paveikto.
uz 3. Ir paredzama tikšanās ar VID par nākamiem soļiem. LKGA šo iesākto paveiks līdz galam
4. Šāds pētijums par statistiku tiks veikts katru gadu, uzlabojot metodiku un vērtējamo datu apjomus, cik nu to ļauj komercnoslēpums, datu regulas, vai citi noteikumi par datu apstrādi.

Gaidam vel priekšlikumus, kā veikt statistiku un kādi vel soļi veicami! Paldies!
 
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija nav mērnieku profesionālā organizācija!
24.01.2023
09:55
M.Rutkovska k-gs! Ņemot vērā LMB tīmekļa vietnē (https://lmb.lv/uploads/ckeditor/W1siZiIsIjIwMjMvMDEvMjMvNmI1czcyaDJyOF8yMDIyMDYxMl9MTUJfbWVuZXNyYWtzdHNfSnVuaWpzX0RlY2VtYnJpcy5wZGYiXV0/20220612-LMB%20menesraksts-Junijs_Decembris?sha=9a5a7f1cef1c8830) publicēto apgalvojumu, ka vienīgā mērnieku profesionālā organizācija ir LMB, lūdzu, turpmāk, nemaldiniet sertificētās personas - nepublicējiet Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas tīmekļa vietnē kursus.
 
Rūdolfam Mellēnam
24.01.2023
14:40
ooo Rūdolfs Mellēns pat nesaprot kas viņš ir - pārkopēts no https://lv.linkedin.com/in/rudolfs-mellens-06624571, Mellēns
Ģeodēziskais inženieris SIA GEO PRO super 21gs RTU absolvents domā kad inžēnieri LV ir ģeomātiski .................... prāta spējas augstskolas absolventam.... 0
 
111
26.01.2023
09:26
LKĢA biedri sastāda 8-9% mērniecības uzņēmumu ( atbilstoši iepriekšējos rakstos rakstītajam skaitlim 215 - 245 uzņēmumi + I.K. ?) cik likumīgi (pareizi?) mazākuma vārda deklarēt, ka tiek pārstāvēta nozare, pieprasīti un apstrādāti dati nozares vārdā?
Par šo atbildi: 1. LKGA datus varētu izsniegt esošajiem un arī bijušajiem biedriem - precīzāk uzņēmuma īpašniekiem vai to pilnvarotai personai. - Mērnieki tiek dalīti kastās? Mārtiņš labi zina, ka uzņēmumi nenes nekādu atbildību par sertificētas personas darbu un var regresa kārtībā vērsties pret šo personu. Mērniecības nozares dati par 2021. gadu – viennozīmīgi ar datiem ir iepazīstināti visi biedri + kādas pietuvinātās personas. Protests1 20.01.2023 22:29 komentārā ir atreferēts Ģeodēzija S sociālais nodoklis gadā 3,74t.eur gadā, kas nav top10 publicētajā sarakstā.
TOP 10, VSAOI uz 1 cilvēku - tikai viens LKĢA biedrs? Top 10 peļņa - cik ir LKĢA biedri? Jums laikam strādā studenti un veci onkuļi uz 1/2 slodzi vai vispār 1h diena? Mums top 10 vidējās algas no 800-1300 eiro/neto? Tas ir nopietni? Top 10 peļņa sarakstā esošo uzņēmumu darbiniekim – Jums tā kā viss ir labi?
Mārtiņš palika parādā atbildi “pusmērnieks – Rutkovskim” komentāram.
 
Jautajums
26.01.2023
09:38
Mārtiń, nopiblicē arī nodoklu parādnieku sarakstu, kas arī parāda attieksmi prer nodoklu maksasanu :)
 
traks
26.01.2023
18:24
kāpēc automātiski vēršās pret raksta autoriem un neredz visu pēc būtības? Par nodkļu deklarēšanu un pelēko ekonomiku runājiet.
 
Veļu laiks
26.01.2023
19:58
Bravo. Ja senos laukos izdomaja ka kada ir ragana to apmetaja ar akmenjiem. Tagad ir anonimie komentetaji. Biedribas turiniet labu darbu, izdosies
 
Veļu laiks
26.01.2023
19:58
Bravo. Ja senos laukos izdomaja ka kada ir ragana to apmetaja ar akmenjiem. Tagad ir anonimie komentetaji. Biedribas turiniet labu darbu, izdosies
 
.....
26.01.2023
20:41
Vai tad portāla uzturētāji nav spējīgi ieviest neanonīmo komentēšanu! Sākam tik mest akmeņus viens uz otru un būs ok. Viens otru apsitīsiet un tirgū paliks mazāk dalībnieku!
 
VERGU ALGAS LATVIJĀ
27.01.2023
08:36
https://www.youtube.com/watch?v=PJIhQf3ils0
 
vetārsts ap 11min
27.01.2023
09:54
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.01.2023-zimju-valoda-4-studija.id284240
 
pareizi
27.01.2023
11:12
visi speciālisti vetārsti, zobdakteri, arhiteki utt. strādā par normālu cenu, nevis kā mērnieki, vēl piemaksā par saviem pakalpojumiem :D
 
Rīgas meži
27.01.2023
16:50
Vai kāds piedalīsies mūsu konkursā, pagaidān nav neviena pieteikuma
 
ttt
27.01.2023
18:49
tu pie darba devēja strādā par tādu atlīdzību, par kādu esi sarunājis nākot strādāt. Laža ir tavā pusē, ka tev maza alga, vai arī neviens tev vairāk par tavām spējām/nespējām nemaksā. Tas nav darba devēja bet tavs akmens tavā darziņā
 
28.01.2023
05:33
Cienījamie vergi-mērnieki, tā kā Jums ir pieejams internets, tad dodiet ziņu par adresi, kur esat iesprostoti un kurš Jums ir atņēmis dokumentus. Palīdzēsim. Ja nopietni, tad tie ''anonīmie'':), es arī sliecos uz portāla izmantošanu tikai reģistrētiem lietotājiem. Objektivitātei, ''interesantie'' komentāri parāda, ka kopumā Latvijas sabiedrība ir monolīta, tas pats notiek visos portālos, kuros ir pieļauta anonimitāte.
LKGA un Mārtiņš dara labu darbu. Pazīstu kolēģus, kuri pēc VID vēstulītes saņemšanas sarosījās. Visticamāk tiks likvidēts arī kāds no paralēlajiem Muniem, kuri tika mākslīgi izveidoti, bet šodien tiem ir zudusi ekonomiskā jēga.
Labprāt redzētu Latvijas vidējā mērniecības uzņēmuma parametrus. Latvijā 2020 gadā ar mērniecību nodarbojās ... uzņēmumi, vidēji nodarbinot ...mērniekus, izpildot ... darbus uz mērnieku, nodrošinot ... apgrozību uz darbinieku un samaksājot nodokļos ...eiro. Tālāk būs tendences - 2021,2022 utt.
 
28.01.2023
19:56
Paldies Jāni par vērtējumu.
1. Anonimitāte nav slikta lieta, bet konkrētajā piemērā nākās secināt, ka tas ir samazinājis intelektuālu viedokļu izpaušanu par konkrēto rakstu.
2. LKGA plāno pastāstīt par šo datu apkopojumu LMB kopsapulcē. Ņemsim vērā ieteikumus, kuri parādijās komentāros.
3. VID un godīga komercprakse ir un būs viens no 4 prioritāriem virzieniem LKGA plānā nākamiem 3 gadiem.
4. Paldies LMB un individuāliem censoņiem par atbalstu šim procesam.
 
Anonimais
28.01.2023
20:04
Tatad sia geodevelpoment, jeb martina uznemums pec publiski pieejamas informacijas no 2017 g ir regulars vid nodoklu paradnieks, kada runa var but par sakartosanu. Ja pats ar savu saimniecibu netiek gala
 
Anonimais
28.01.2023
20:04
Tatad sia geodevelpoment, jeb martina uznemums pec publiski pieejamas informacijas no 2017 g ir regulars vid nodoklu paradnieks, kada runa var but par sakartosanu. Ja pats ar savu saimniecibu netiek gala
 
mitrais
29.01.2023
14:31
Bet tikai 2 komentāri pa tēmu?? pērējais tīrs tvnet komentētāju kontingents ar banāliem apvainojumiem. Brāļi un Māsas Mērnieki - bail no VID? Atnāks, ka pat nepamanīsiet
 
VIDs
29.01.2023
16:47
9 652.17 EUR uz 11.01.2023
 
29.01.2023
17:19
Par iepriekšējā komentārā minēto parādu- tas šķiet norāda uz to ka tiek aprēķināti lieli nodokļi (darba spēka izmaksas) veic lielu objektu, bet nav saņēmis naudu lai norēķinātos. Tas ka ir nodokļu maksājuma kavējums - nav nekas sodāms- tikai liek ierobežojumus iepirkumos.
Bet daudz svarīgāk ir izvilk gaismā tos - kuri veic visu lai nebūtu aprēķināti šie lieli nodokļi. Samaksu par objektiem ņem skaidrā naudā, meuzrāda ieņēmumus, no tās naudas maksā algu. Gaidu LMB pilnsapulci ar Mārtiņa prezentāciju- gribu lai kāds nokaunas
 
pro
29.01.2023
21:34
neredzu te nevienu banalu komentaru, ir statistika par mernieciebas nozari , nu un tad ari var iztirzat jebkuru kantori kurs ir un kurs nav saraksta. drizak te aizstavji pasi slepjas aiz savas anonimitates
 
Raitis Kozulāns
30.01.2023
15:24
Sen nebiju šeit bijis.? Kautkad palasīsījos, apnika. Tukšums. Vai tiešām nav par ko runāt. Kāpēc nepacelt jautājumu ar būvniekiekiem. Atvērtas tranšejas daudziem jaunums, šodien roku-nevari atbraukt nospraust, mēs vakar ierakām, uzzīmeē kā projektā, mums parīt jānodod(piemēram:laukums nosprausts), taisi izpildmērījumu, mēs pēc projekta izbūvēsim, stulbi, bet vai neesam PROSTITŪTAS! 
vidzemnieks
30.01.2023
20:52
telefonsarunā ar lkga sapratu ka viens rādītājs neko neizsaka. Bet ja tu iekrīti vairākos antitopos piemēram 3jos - jauzmanās tev deg jau sarkanais. 1 - zaļš, 2vai3 dzeltens, 3vai4 - sarkans.
 
Te ir darbs:
31.01.2023
08:24
Minimālā alga valstī ir 620 eiro, bet pie mums šuvējām tā ir 800 eiro
https://jauns.lv/raksts/bizness/541459-te-ir-darbs-uznemums-rita-aicina-darba-suvejas-cik-vinas-nopelna-foto
 
Seminārs - "Ceļu servitūti"
31.01.2023
10:46
https://www.facebook.com/mezaipasnieki/videos/863328218128598/
https://www.apollo.lv/7702142/video-zeme-cita-labumam-ko-nozime-cela-servituts
 
stundas likme
31.01.2023
19:36
Varam izgriezt gabalus un iemetināt. Šāds darbs servisā maksā 60 Eur stundā. Krāsotājs prasa apmēram 150 Eur stundā.
https://www.youtube.com/watch?v=rDLc12z-lpw
 
čort
31.01.2023
20:40
Vai tad mērniecībā nav tas pats? 40-60 euro par h, kas mērniekam tiek 10-15 uz konta, 10-15 nodokļos, auto, iekārtas, birojs. Tā arī ir, ja neņem skaidrīti. Ja Skaidrīte tad izskatās ka ir arī 15 eur par h.Paskatamies statistikā vislabākos optimizētājus - 1 darbs 107 euro. un tie tikai reģistrējamie, kas ar asīm, un citiem nereģistrējamiem darbiem.
 
auzas atkal
31.01.2023
22:00
"BaltSurvey" SIA EUR 5445.0

"DELTA KOMPĀNIJA" SIA EUR 4999.0

"GEOPOLS" SIA EUR 5959.0

"METRUM" SIA EUR 10222.0

"Vides izpēte" SIA EUR 5420.0

"Ģeodēzists" SIA EUR 13358.74

LiMAP SIA EUR 4350.0

SIA, firma "ĢEO & DĒZIJA" EUR 5390.0

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Land point" EUR 3700.0

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauku mērnieks" EUR 5750.0

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Promers" EUR 5022.0

 
info
01.02.2023
08:50
Vari ielikt plašāku info par konkursu un optimālo ciparu?
 
statistika
01.02.2023
13:32
Land point švaki ar darbaspēka nodokļu nomaksu Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz cilvēku zem 2000 par 2021 gadu
 
statistika
01.02.2023
13:39
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Lauku mērnieks tas pats zem 2000 Promers vispār 0 Geopols 1000 uz 1 cilvēku Turpinam??
 
te var redzēt
01.02.2023
13:58
https://www.firmas.lv/lv/uznemumi/geopols/40003702141
 
zku1
08.02.2023
10:04
ķibilda birojs 300.00?
 
Ieva Jaunzeme
08.02.2023
10:06
“Tajos uzņēmumos, kuros ir normāla nodokļu nomaksa, vidējā alga ir apmēram 1 500 eiro, kur nav – tur ir 670 eiro. Redziet, šo starpību! Ja maksā nodokļus no 1 500 tā ir viena summa, ja maksā nodokļus no 670 – pavisam cita,” norāda VID ģenerāldirektore.
https://www.la.lv/jaunzeme-no-130-000-valsti-registretu-uznemumu-nodoklus-maksa-vien-20-000
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2023. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Šodiena 2023. gada 2. jūnijs

Vārda diena:

Lība, Emma

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.