Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

LKĢA kopsapulcē analizē mērniecības nozares statistiku un meklē “ēnu ekonomikas” pazīmes 20.09.2022

Sviitra

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija piektdien, 16. septembrī, organizēja asociācijas kopsapulci, kuras semināra daļā uzstājās gan Valsts zemes dienesta, gan Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji. Centrālā uzmanība tika veltīta mērniecības nozares 2021. gada statistikas datu analīzei, kas izgaismo aizvien aktuālās problēmas nodokļu nomaksas, godīgas konkurences, darbu reģistrācijas un citos aspektos.       

Būvju kadastrālā uzmērīšana privātajam sektoram - ne ātrāk kā pēc 3 gadiem 

Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore Vita Narnicka kopsapulces semināra daļā uzstājās ar prezentāciju par VZD attīstības plāniem, definējot arī iestādes galveno misiju, kas noformulēta kā “stratēģiskais partneris viedai Latvijas teritorijas pārvaldībai.” “Kāpēc stratēģiskais partneris? Tāpēc, ka mēs krājam datus, uz kuriem balstoties, var pieņemt lēmumus, veidot plānus,” skaidroja V. Narnicka, minot piemēru ar situāciju, kad Covid-19 pandēmijas laikā valdībai vajadzējis ātri noskaidrot, kur un cik lielas platības Latvijā aizņem lielveikali, un VZD spējis stundas laikā sagādāt šo informāciju. Tāpat VZD mērķis esot panākt to, lai pie dienesta ir vienkārši vērsties, lai tā veiktās procedūras ir izskaidrojamas, dati būtu vienkārši izprotami un sasniedzami (tas gan nenozīmējot, ka dati būs pieejami “divu klikšķu attālumā”).

Dienests izvirzījis četras turpmākās darbības prioritātes. Pirmkārt, ikvienam ērti un saprotami, uz sabiedrības interesēm vērsti pakalpojumi, kas iekļautu atvērtos datus, pakalpojumu vienkāršošanu un digitālā klientu centra attīstību. Otrkārt, plānots ieviest viedu datu un procesu pārvaldību, reformējot būvju un zemes kadastrālās uzmērīšanas procesus, modernizējot kadastru un padarot pieejamu, kā arī veidojot pilnvērtīgāku ATIS datu bāzi (vienlaikus gan sargājot datus, kas svarīgi no valsts drošības viedokļa). Treškārt, VZD vēlas būt “uz risinājumu vērsts sadarbības partneris”, ar to saprotot gan sadarbību ar profesionālajām organizācijām, gan izvēršot korporatīvo klientu centra darbību (klientiem ar specifiskākām prasībām), gan arī ar VZD datiem līdzdarbojoties partneru produktu radīšanā; tāpat jau sākts darbs ar LIDAR datu apstrādi ar mākslīgā intelekta risinājumiem, kas jau ļāvis izdarīt interesantus atklājumus nelegālās būvniecības jomā (pat it kā mazapdzīvotā Jēkabpils bijušā rajona teritorijā atklātas ļoti daudz jaunuzbūvētas, kadastrā nereģistrētas ēkas). Visbeidzot, ceturtā VZD prioritāte ir dienesta darbinieku kolektīva atjaunināšana, veidojot VZD par motivējošu darba vidi - vietu, kur pamazām izaugt par ekspertu. Tas iekļaus sistemātiskas darbinieku apmācības, darba slodzes kontroli.

V. Narnicka atsevišķi izcēla būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa pilnveidi. Lai samazinātu šobrīd aktuālās rindas, dienestā tiek pieņemti jauni darbinieki, plānota algu reforma. Kā iespējams risinājums nākotnē varētu būt arī vismaz daļēja būvju kadastra datu ieguves dotēšana no valsts budžeta, kam gan vēl būs jāpanāk politisks atbalsts. Tāpat ir cerības uz jauno BKU noteikumu pieņemšanu, kas paredzētu vienkāršotu uzmērīšanu apvidū (I grupas būvēm tikai ārpusi, inženierbūves apvidū neuzmēra), kā arī izmaiņas Kadastra likumā un MK noteikumos, kas atvieglotu VZD darbu. Ilgākā termiņā plānota arī BKU procesa atdošana privātajam sektoram, taču pirms tam process esot jāreformē, mazinot birokrātiju, jo pašreizējo, smagnējo sistēmu nodot privātajam sektoram nebūšot “ne labi, ne saprātīgi”, sacīja VZD ģenerāldirektore. Viņa prognozēja, ka labākajā gadījumā ar šo uzdevumu varētu tikt galā tuvāko trīs gadu laikā.     

Nozares statistika un iespējamais “ēnu ekonomikas” īpatsvars

Jau otru gadu turpinājusies mērniecības sabiedrisko organizāciju sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) ar mērķi mazināt ēnu ekonomiku nozarē. Kopsapulcē viesojās VID Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktore Inga Mukāne, kas prezentēja jaunākos dienesta secinājumus, kas gūti izanalizējot paša VID, kā arī VZD rīcībā esošos datus. Iespējams nodokļu nenomaksas risks konstatēts 89 uzņēmumiem, kas veido 41% no analizēto uzņēmumu kopskaita (215). Šāds skaits un īpatsvars ir krietni augstāks nekā iepriekšējā, pirms gada VID prezentētajā pētījumā, kad iespējamās nodokļu nemaksāšanas “radara zonā” bija nonākuši tikai 20 uzņēmumi no 245 (8%). Uz jautājumu, vai tas liecina, ka ēnu ekonomikas īpatsvars mērniecības jomā strauji pieaug vai vienkārši mainījusies VID izmantotā atlases metodika, I. Mukāne atbildēja, ka ticamāks skaidrojums esot otrais. VID metodika, kas balstoties gan uz datiem, gan uz to interpretāciju, tiekot visu laiku pilnveidota, tai skaitā pēc komunikācijas ar uzņēmumiem, kas jau iepriekš tika atzīti par aizdomīgiem, un viņu skaidrojumu saņemšanas.

Minētajiem 89 uzņēmumiem tika konstatētas četras galvenās pazīmes, kas varētu liecināt par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas: sasniegts PVN reģistrācijas slieksnis, bet uzņēmumi nav reģistrējušies kā PVN maksātāji; deklarēta mazāka kopējā darījumu vērtība PVN deklarācijās un/vai neto apgrozījums uzņēmumu gada pārskatā; neatbilstošs darbinieku skaits sniegto pakalpojumu apjomam, kā arī aizdomīgi zemas darba algas.

I. Mukāne sacīja, ka minētajiem 89 uzņēmumiem nedraudot tūlītējas sankcijas, jo VID piemērošot "Konsultē vispirms” principu, aicinot uz iesniegto deklarāciju labošanu vai labprātīgu nodokļu nomaksu. Viņa gan nezināja teikt, kas pēc konsultēšanas principa piemērošanas noskaidrots un noticis ar pērn identificētajiem 20 aizdomīgajiem uzņēmumiem.

Nozares makroekonomiskie rādītāji liecina, ka līdz 2020. gadam (kopš 2018.) gan kopējais apgrozījums, gan peļņa samazinājusies (apgrozījums no 208 līdz 175 miljoniem, peļņa no 11,4 līdz 8,4 miljoniem eiro). Dati par 2021. gadu vēl nav apkopoti, taču provizorisks ieskats liecinot, ka nozarē varētu būt atsākusies izaugsme. To netieši apliecina arī nodokļu iekasējamības rādītājs, kas liecina, ka pērn nodokļu ieņēmumi nozarē palielinājušies līdz 16,8 miljoniem eiro (no 14,85 miljoniem eiro gadu iepriekš). Arī vidējais atalgojums nozarē aug - šogad jau līdz 36,6% (no 35,2% pērn un 33,4% aizpērn) palielinājies to mērniecības profesionāļu skaits, kas saņem vairāk nekā 1400 eiro mēnesī (bruto), vēl trešā daļa saņem no 780 līdz 1400 eiro mēnesī.  

Pēc VID prezentācijas uzstājās SIA Ģeodēzists valdes priekšsēdētājs Aigars Ansbergs, kurš bija sagatavojis apkopojumu no pieejamajiem VZD datiem par mērnieku izpildītajiem darbiem, VID datiem no komersantu iesniegtajiem gada pārskatiem un Firmas.lv pieejamās finanšu informācijas. Dati liecina, ka pērn 158 zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu iesniedzēji (komersanti un pašnodarbinātie) veikuši 10 241 pasūtījumu (17 046 zemes vienības un 1563 kamerālās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas). Starp zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem līderpozīcijās atrodas SIA Latvijasmernieks.lv ar 1032 izpildītiem pasūtījumiem, sekojot SIA Metrum ar 1018, SIA Ametrs ar 381. ADTI jomā 2021. gadā 341 sertificēta persona izpildījusi gandrīz 40 000 darbus. Interesanti, ka pēdējo 6 gadu laikā strauji pieaudzis topogrāfisko plānu skaits - ja 2015. gadā to bija 11 331, tad pērn jau nedaudz virs 19 000. Izpildmērījumu plānu skaits audzis gandrīz divkārt - no 11 679 2015. gadā līdz 20 357 pērn (turklāt platību jomā pieaugums ir vairāk nekā seškārtīgs, sasniedzot 12 423 hektārus 2021. gadā). “Tas liecina, ka būvniecības process tiek sakārtots. Normatīvais regulējums būvniecības procesā, kur prasa topogrāfijas un izpildmērījumus, strādā. Mūsu jomā ir vairāk darba,” secina A. Ansbergs.

Kopumā mērniecības nozare raksturojama kā ļoti sadrumstalota, jo 20 vadošie mērniecības uzņēmumi izpilda tikai 36,1% mērniecības darbu. “Vairums mērniecības pasūtījumu ir maza apjoma, kurus var paveikt visi tirgus dalībnieki. Valda asa konkurence, ko var novērot arī pašvaldību iepirkumos, kur parasti piesakās pieci, seši un pat vairāk pretendenti,” konstatē A. Ansbergs.

Kopējā mērniecības darbu skaita ziņā (ZKU+ADTI) starp vadošajiem uzņēmumiem pērn bijis SIA Metrum (1989 darbi), SIA Latvijasmernieks.lv (1814 darbi) un SIA Vidzemes Mērnieks (1483 darbi). Ir bijuši daži darbinieki, kuru paraksts atrodams zem gandrīz tikpat liela darbu skaita kā vadošajiem uzņēmumiem. Visražīgākais bijis Igors Gavrilovs no LKS GEO - 1040 darbi jeb apmēram pieci darbi katrā darba dienā, Raitis Piļka no SIA Vinoko - 722 darbi, Juris Freimanis no SIA Galilejs - 675 darbi, u.c.

Interesanta ir arī statistika par zemākajām reģistrēto mērniecības darbu cenām. Četriem uzņēmumiem vidējā darba cena bijusi zem 150 eiro, vēl 16 - robežās no 151 līdz 200 eiro.  

LKĢA valdes priekšsēdētāja amatu saglabā Mārtiņš Rutkovskis

LKĢA kopsapulcē tika arī parakstīta sadarbības vienošanās starp LKĢA un Latvijas Mērnieku biedrību, ievērojot, ka LKĢA pārstāv mērniecības nozarē strādājošos komersantus, savukārt LMB pārstāv mērniecības nozares speciālistus, sertificētās personas un nozarē strādājošos darbiniekus un paredzot, ka abu pušu kopīgais mērķis ir mērniecības nozares attīstība, ilgtspējība, godīgums un profesionalitāte. Tas sevī ietver:

1) Veidot atklātu sadarbību starp abām organizācijām, paaugstinot to līdzdalības efektivitāti nozares politikas plānošanas un realizācijas procesā;

2) Kopīgi sekmēt mērniecības profesiju prestiža paaugstināšanu;

3) Paust kopīgu un saskaņotu viedokli publiskajā telpā tiktāl, kamēr LKĢA aktivitātes un viedoklis nav pretrunā ar LMB pārstāvēto biedru interesēm un LMB aktivitātes un viedoklis nav pretrunā ar LKĢA pārstāvēto uzņēmumu interesēm;

4) Veicināt, lai visas sertificētās personas kļūtu par LMB biedriem un mērniecības uzņēmumi kļūtu par LKĢA biedriem;

5) Līdzdarboties nozares izglītības un profesionālās pilnveides procesā.  

Tāpat sapulcē notika LKĢA valdes vēlēšanas, kuru rezultātā tika ievēlēta jauna LKĢA valde: Mārtiņš Rutkovskis, Juris Vītols, Aigars Ansbergs, Una Krutova, Māris Ruģelis, Jānis Mažrims un Armands Celms. Par LKĢA valdes priekšsēdētāju atkārtoti un vienbalsīgi tika ievēlēts Mārtiņš Rutkovskis.    

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Komentāri:
 
Jānis Viedais
21.09.2022
19:18
Jāņa evaņģēlijs: Kas no jums bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu! ...bet met, nu fui! Ej un negrēko vairs!
 
111
21.09.2022
23:11
Ilgākā termiņā plānota arī BKU procesa atdošana privātajam sektoram, taču pirms tam process esot jāreformē, mazinot birokrātiju, jo pašreizējo, smagnējo sistēmu nodot privātajam sektoram nebūšot “ne labi, ne saprātīgi”, sacīja VZD ģenerāldirektore. Viņa prognozēja, ka labākajā gadījumā ar šo uzdevumu varētu tikt galā tuvāko trīs gadu laikā.
V. Narnicka atsevišķi izcēla būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa pilnveidi. Lai samazinātu šobrīd aktuālās rindas, dienestā tiek pieņemti jauni darbinieki, plānota algu reforma.
- Šis ir labs!!! Visiem skaidrs vēstījums – mērnieciņi, jūs ir pa stulbu šim darbam! Tā kā stāviet pie ratiem! Kas ir radījis šo “smagnējo sistēmu”? 3, 5 varbūt 10 gadi vai nekad?
Tas nekas, ka rindas uz inventarizāciju ir 6 – 7 mēneši!

Iespējams nodokļu nenomaksas risks konstatēts 89 uzņēmumiem, kas veido 41% no analizēto uzņēmumu kopskaita (215). - Bija Covids, ierēdņi un citiem budžetniekiem parādījās lieka nauda... un viņi visi kā pionieri prasa rēķinu par pakalpojumiem.

mērniecības profesionāļu skaits, kas saņem vairāk nekā 1400 eiro mēnesī (bruto), vēl trešā daļa saņem no 780 līdz 1400 eiro mēnesī.
LKĢA, LMB un nozarē strādājošie! Jums šis ir pieņemami? Painteresējaties, kādas algas ir skandināvijas mērniekiem? Tur tikai izbraukums uz objektu ir 400 + pvn! Vismaz 1/2 sasniedzam no viņu cipariem.

Ansbergs? SIA Metrum datos ir ieskaitīti visi meitasuzņēmumi arī?
Var būt var tā kā Šurikā? Ielieciet pilnu sarakstu ar visiem uzņēmumiem, darbiem un vidējām cenām?

Mažrims varētu paskaidrot kādēļ ir gan LKĢA, gan LMB valdēs?

Valda asa konkurence – Vajag sākt cienīt savu darbu un prasīt adekvātu ciparu par to!
Kad pazvani uz lēto topogrāfu pilsētu un prasi kādēļ tādi cipari, otrā pusē ir klusums...
Arhitekts par paskaidrojuma rakstu privātajam ņem no 400+pvn, industriālām būvēm no 1500 + pvn. Viņam pat no kabineta nav jābrauc ārā.. Būvinženieris par vienkāršu atzinumu, kur nesošajā sienā jāuztaisa iebrauktuve paņem 800+pvn... Advokāts no 90 eiro/h..
Zobārsts...u.t.t.
Ar to atbildību, kas ir ZKU vispār nav saprotamas tirgus cenas? Vai jūs cerat, ka 10 gados nepieķers?
Rutkovski! Vid nebūs visam panaceja! Sākam ar sūdabrāļiem un izmetam no tirgus ārā! Kādēļ ar viņiem auklējās? Kam tas ir izdevīgi?
jauna LKĢA valde: Mārtiņš Rutkovskis, Juris Vītols, Aigars Ansbergs, Una Krutova, Māris Ruģelis, Jānis Mažrims un Armands Celms. - man testa jautājums tiem pašiem tikai citā kulītē: Kādēļ skaņojot ADTI Gaso prasa norādīt gāzesvada garumu? Ja MK 281 72. punkts nosaka: Inženierkomunikāciju turētājs saskaņo inženierkomunikācijas raksturojošo informāciju un esību topogrāfiskajā plānā, parakstot papīra izdruku vai saskaņojot elektroniski.
LKĢA, LMB un nozarē strādājošie Jums jāsaprot, ka sertificētā persona ir galvenā!
Ja sertificētā persona prasa, tad komunkāciju turētājiem, datu izsniedzējiem un reģistrētājiem ir pienākums izpildīt (atbilstoši MK)!
Par LKĢA valdes priekšsēdētāju atkārtoti un vienbalsīgi tika ievēlēts Mārtiņš Rutkovskis - tad jau labi pastrādāts. Kā vērtē savu līdzšinējo darbību?
Kā nozari, kas 30 gadus ir dzīta purvā, labosim? Te nederēs vispārīgi saukļi!
 
Andrejs Ve
22.09.2022
08:32
111 man Jums/Tev ir piedāvājums, taisām interviju? :)
 
111
22.09.2022
10:07
Es gan būtu par plašāku diskusiju ar LKĢA, LMB vadību, bet sākumā rakstisku interviju var būt varētu. Vēl vajadzētu aptauju starp mērniecībā strādājošiem, kā vērtē nozari?
 
Andrejs Ve
22.09.2022
16:32
Jautājums ir skaidrs. Sāksim ar aptauju starp mērniecības nozares pārstāvjiem. ;)
 
22.09.2022
20:31
Labs vakars!
Par interviju - viennozīmīgi esu par to. Es pat rosinu (Andrejs arī augstāk minēja) to kā vairāku interviju ķēdi.
Par visiem skaitļiem - LKGA vel strādā pie datu apkopošanas, jo tas ir ekselis ar 20000 ierakstiem. Bet viens ir skaidrs - musu nozarei ir jāaug un jāsakārtojās.
Lūdzam iesaistīties un piedalīties šai procesā caur LKGA vai LMB, un nekādā gadijumā negribu redzēt atrunas ka tam nav laika. Tas ir brīvprātīgs pasākums un atņem sasodīti daudz laika. Savukārt visu nozari vilkt pāris cilvēkiem nav saprātīgi un nav ilgspējīgi. Iesaistieties!!
p.s.
Savu darbu novērtēju 10 baļļu skalā ar 6.5. Paldies biedriem par vienbalsīgu un augstāku vērtējumu. Bet varam vairāk un ar mūsu biedru un iesaisti to arī panāksim.
Iesūtiet jautājumus (ne vispārinātus bet tiešus) uz lkga@lkga.lv un būs intervija kolīdz būs pietiekams skaits saprātīgu jautājumu.
 
24.09.2022
16:04
Kādēļ šāda sanāksme ar uzaicinātajiem viesiem (kuri skar visu nozari!!), tika rīkota savā nodabā LKGA ietvaros?? LKGA satāvā ir gandrīz tikai lielie uzņēmumi. Pēc fakta organizācijas darbības virzienu nosaka šo uzņēmumu vadība (t.i. viens cilvēks no organizācijas). Kur ir ziņas par šo pasākumu LMB informācijas telpā? Kur palicis LMB un LKGA sadarbības memorands(?)?
 
Hahaha
26.09.2022
16:40
Igors Gavrilovs no LKS GEO - 1040 darbi jeb apmēram pieci darbi katrā darba dienā, Raitis Piļka no SIA Vinoko - 722 darbi, Juris Freimanis no SIA Galilejs - 675 darbi.

Pasakiet, kā šo var dabūt gatavu?
 
Igaroks
26.09.2022
17:49
Veči, tas ir labi organizēts komandas darbs.
 
DD:)
28.09.2022
17:33
4) Veicināt, lai visas sertificētās personas kļūtu par LMB biedriem un mērniecības uzņēmumi kļūtu par LKĢA biedriem;

Šis labs! Legāls veidz kā paaugstinat sertificēšanās kursu cenu un vēl dabūt klāt biedra naudu. Ar pamatojumu, ....LMB biedriem 50% atlaide.
 
taka
28.09.2022
19:06
tak nestājies tai biedrībā, izroc pļavā bedri un tur dzīvo un kad rūc vēders kautko ātri pamēri ss.lv klientiem un vel ar lapsām un zaķiem taisi savus kursus - par brīvu!!! nepārdodies tiem tur, nepārdodies..
 
Par info no VZD!
29.09.2022
14:54
VZD portālā izsniedz: "Kadastra informācija zemes kadastrālajai
uzmērīšanai." Jautājums: Kuros MK noteikumos ir noteikts, ka VZD šāds (tieši ar šādu nosaukumu un saturu) DOKUMENTS jāizsniedz? Vai to var uzskatīt par DOKUMENTU. Paldies.
 
MEKLĒJU STRĀDNIEKU VIENKĀRŠIEM DARBIEM. TEL. 28870001
29.09.2022
15:30
https://www.youtube.com/watch?v=FpjafgeADdc
 
111
30.09.2022
08:27
Igarok! Tā ir darba un mērnieka ētikas neievērošana un sava darba necienīšana! Ja gribās būt par strdnieku, augstāk ir tel!
 
atkal
03.10.2022
10:43
neviens mērnieku GURU no biedrībām nav ielēts Saeimā
 
Noskatieties!
04.10.2022
12:04
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/03.10.2022-aizliegtais-panemiens-operacija-partikas-cenas-inflacija.id273595
 
Inflācija
04.10.2022
12:16
Mērniecības tirgū ir kāpušas cenas par min 20%? Kādi novērojumi? Vai mērniekus inflācija neņam, strādās kamēr nosprāgs?
 
2019 g.
04.10.2022
14:07
Atbilstoši AP raidījumā paustajam - katrs 5 sabiedrības loceklis, katru mēnesi bija spējīgs noguldījumos nolikt vidēji 1163 eiro...
 
Kāpēc "izkrita" Bordāns!
05.10.2022
11:01
Labi "pastrādāja" ar SABIEDRĪBU VZD un viens no piemēriem ir šeit: https://www.vzd.gov.lv/lv/prieksizpete
Sadaļa "Starpgabali"! Kurš ir uzrakstījis šo "murgojumu", kas neatbilst MK not. Nr.1019? Domājams, VZD ģenerāldirektorei jau jāsāk meklēt cits darbs! Žēl, cerības bija lielas uz viņu, bet ..... ar šādiem norādījumiem sabiedrība NEVAR IZLGI IZTURĒT ... Jāsāk rakstīt sūdzības par VZD.
 
111
05.10.2022
16:29
111 nomīza , te tik var pļūtīt
 
Pazemojumi no VZD!
06.10.2022
17:59
Pazemojumi no VZD pret Sabiedrību un Mērniekiem turpinās jau ilgus gadus, VZD sev izdevīgos norādījumus un uzdevumus mērniekiem "krauj" virsū jau sen, mērnieki tikai pilda norādes un "klanās", Sabiedrība maksā! Cik ilgi mērnieki cietīs, tas ir laika jautājums! Aktīvajiem jautājums: vai padzīt pirmos Biedrību vadoņus vai VZD vadoņus? Kurus, kā Jūs domājiet!
 
taka
06.10.2022
22:22
ārprāc - tak saņemās publika, šitādi komentāri ir drausmīgi. ņedegradējam sevi, esam inženieri, nevis delfi
 
Drausmīgi ..... fakti!
07.10.2022
08:33
Tie nav komentāri, bet patiesība un viedoklis. Viens fakts par VZD apzinātu tiešu "vardarbību" un pazemojumu pret mērnieku: vai kāds var paskaidrot, kam zemes īpašniekam-ZKU procesa ierosinātājam (visa mērniecības procesa maksātājs jeb jebkura mērnieka sagatavotā dokumenta, darbības vai rīcības apmaksātājs) nepieciešama "vektordatne", ko viņš no tās iegūs, ko viņš ar to darīs? Vai tā nav apzināta-piespiedu kārtā no VZD puses rīcība, kura VZD iestrādāja MK not., lai BEZ ATLĪDZĪBAS mērnieks veiktu VZD darbu, kuru VZD nebūs jāapmaksā. Kāpēc darīt VZD pašam, ja var uzdot Mērniekam. Negribas Patiesību ..... piekrītu, tā ir nesmuka un kaunpilna....., vadoņi teica, tad jādara! Tas ir kauns visiem, bet kāds to var pateikt, cits nē .....! Vai tad tā nav?
 
222
12.10.2022
21:47
izpētiju to tabulu vainu mēs esam supermeņi un 1100 darbus varam izdarīt vai nu mēs nedalamies ar valsti un esam skaidrā
 
pusmērnieks
14.10.2022
22:25
Valsti apjāj pat nozares līderis Metrums, kam joprojām apakšā virkne maziņu SIA, lai nemaksātu valstij PVN. Tie paši darbinieki, tie paši biroji, tehnika u.t.t., bet formē pasūtījumus uz ko vajag.
 
latgaliets
15.10.2022
22:52
mērniekus apjāj paši mērnieki - tais mazo topeni pa 190 euro, taisa izpildi pa 130euro. rēķins - nafig. nu kā tas ir finansiali pamatojams? Jelgavā vispār kautkāda bedre - tur ir kāds no rīgas mērijis? var vispār kautko dabūt?
 
lidl
16.10.2022
16:55
https://www.youtube.com/watch?v=DlZQ9LDVqj8
 
16.10.2022
19:59
"Mērnieki Bulgārijā izsludina brīdinājuma streiku.
SOFIA, 2022. gada 12. oktobris, 08:32 — REGNUM Bulgārijas Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra aģentūras (GKK) darbinieki oficiāli izsludinājuši plašu streiku, pieprasot lielākas algas un labākus darba apstākļus. Par to 12.oktobrī ziņoja BNR.
Pēc provizoriskiem datiem, akcijā piedalīsies līdz 90% no GCC strādājošajiem darbiniekiem. Lielākās daļas struktūras nodaļu darbība visā valstī tiks pārtraukta 12.oktobrī no plkst.10.00 līdz 11.00 pēc vietējā laika.
Pasākuma organizators - lielākā Bulgārijas arodbiedrība "Atbalsts" tiecas uz 20% palielināt atalgojumu nozares darbiniekiem. Līdz šim valsts mērnieku un kartogrāfu alga nepārsniedz 450 USD, kas ir Eiropas Savienības minimums."
https://btvnovinite.bg/bulgaria/agencijata-po-kadastar-stachkuva.html
https://bnr.bg/varna/post/101719429/slujiteli-na-agencia-po-kadastara-protestiraha-zaradi-niski-zaplati

 
lidl
17.10.2022
08:43
Valsts prezidents pašreizējo 6260 eiro vietā nākamgad saņems 7962 eiro, kas ir pieaugums par 27%. Saeimas priekšsēdētājs 4565 eiro vietā saņems 7962 eiro (+75%), Ministru prezidenta alga pieaugs no 5216 līdz 7962 eiro (+53%), parlamenta deputāti 2963 eiro vietā nākamgad saņems 3981 eiro (+34%), ministriem alga pieaugs no 4952 eiro līdz 7052 eiro (+42%), bet parlamentārajiem sekretāriem - no 3841 līdz 6256 eiro (+63%)
 
Aktīvajiem jautājums:
17.10.2022
18:31
vai padzīt pirmos Biedrību vadoņus vai VZD vadoņus? Kurus, kā Jūs domājiet!
 
111
18.10.2022
10:29
Tikai ko vietā liksim?
 
Sāksim ar VZD, ATTEIKUMS!
20.10.2022
14:26
Visi, kas veic zemes kadastrālo uzmērīšanu vāc Valsts zemes dienesta ATTEIKUMUS, tie būs PIERĀDĪJUMI TIESĀ - ko Valsts zemes dienests skatīja un par ko atteica reģistrāciju vai aktualizāciju jeb iekasēja NAUDU! Iekasēja NAUDU par to, lai atrastu vietu, kur īpašniekam par samaksu nodot valstij datus .... izklausās "labi", gribi nodot datus - jāmaksā! Šie Atteikumi būs pierādījumi, tie satur ziņas. Lai tik tā turpina VZD, sabiedrībā spriedze aug, mērnieki visu stāsta par VZD rīcību pret sabiedrību. Bordāna atlaišana arī bija VIENS no iemesliem un VZD "nopelns", kā arī šo ATTEIKUMU nejēdzība.
 
Steiks par ATTEIKUMU!
20.10.2022
14:31
Mērnieki izsludina brīdinājuma streiku par ATTEIKUMU! Visi ņemsim līdz ATTEIKUMU, rādam to žurnālistiem, stāstam.... . Pucējam domas kā, kuru atlaist, prasības, kad?
 
banāni
20.10.2022
23:40
nu džeki tiešām jūs cepaties par to ka jums atmet par gramatikas kļūdām? atceraties ka ja vzd reģistrēs katru sū.u, tas vairos pēctam tiesvedību skaitu par jūsu pašu kļudām. labāk lai ir filtrs kā vzd, nekā miglumērkaķu robežplāni un tiesvedības ar smagām sekām
 
Banāniem
21.10.2022
12:08
Vzd jau tikai meklē gramatikas kļūdas,jo citas jau diemžēl atrast nav spējīgi! Un mērnieciņi tik maksā par atteikumiem! Ja jau vzd tiešām pārbaudītu lietas, tad nebūtu ar s..diem pēc tam jāķēpājās un vienā lietā nebūtu neatbilstību tik pat cik pierobežnieku! Ja banānm ir ok atteikumi par gramatika kļūdām, tad viņš tiešām ir banāns...
 
banāni
21.10.2022
21:07
tad vajag vai nevajag pārbaudīt pēc būtibas? ja parbauda gramatiku - slikti, ja pēc būtibas - arī slikti. šidā di..ana ir vienkāši apsveicama. nāc klajā tad kas ir jādara? kā jādara. un ir darba grupa par kadastra jauno normatīvu - tu tur esi jau?
 
Banāniem
22.10.2022
21:48
Vai tad darba grupā visi l...hi, ka nejēdz ko darīt un atkal gaida laimes lāci? Kurš tad tos normatīvus cepj,- citplanētieši pa nskti ar lampiņām uz pieres? Cik zināms parastais mirstīgais nemaz tādās grupās netiek un viss tiek noslēpts līdz noteikumi tiek iesniegti mk!
 
banāni
22.10.2022
22:13
tieši tā - kopā ar plakanās zemes, čemtrail un kurmjucilvēku sazvērestībām, arī mk izstrādi slēpj. Un viņi tur ēd ikrus, brauc ar volgām un vispār apžraļis. Džeki stājieties biedrībā un risiniet nevis te dir..et
 
10 - 15 min
24.10.2022
09:05
Dodoties uz konsultāciju pie profesora, nāksies atvadīties no 80 eiro, pie docenta, medicīnas zinātņu doktora, virsārsta tā izmaksās 60 eiro, pie ārsta – 50 eiro. Speciālistu konsilijs maksās 76 eiro, psihologa, ārsta psihoterapeita individuāla konsultācija, kura ilgst 45 līdz 60 minūtes, novērtēta ar 43 eiro.
https://jauns.lv/raksts/par-veselibu/526426-slimot-klus-daudz-dargak
 
persiks
25.10.2022
15:15
ārsti pa lielam diagnozi var pareikt tik tad, kad jau ir slimības pēdējā stadijā un naudu grib saņemt lielāku nekā mērnieki
 
Par visiem skaitļiem
27.10.2022
12:09
Kad būs nopublicēts pilns saraksts?
 
jauns.lv
28.10.2022
12:14
https://jauns.lv/raksts/bizness/527264-lai-nebutu-parsteigumu-zemes-parmerisana-var-mainit-tas-robezas

Jau vairāki “Likuma un Taisnības” lasītāji ir informējuši par situāciju, kad, veicot zemes īpašuma pārmērīšanu, robežas var mainīties no dažiem centimetriem līdz pat dažiem metriem.
 
delfi
29.10.2022
14:33
Lietuvā nodokļu slogs uz darbinieku ir 37%, bet Igaunijā tas ir 38%. Tas nozīmē, ka mūsu kaimiņvalstis ir pievilcīgākas investoriem un arī darba ņēmējiem, kas saņem lielāku atalgojumu par darbu. Abās pārējās Baltijas valstīs ir arī augstāks atalgojums šogad 2. ceturksnī vidējā bruto darba samaksa Lietuvā bija 1781 eiro par pilnas slodzes darbu, Igaunijā – 1693 eiro, bet Latvijā – 1362 eiro (Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP) dati) pirms nodokļu nomaksas.
https://www.delfi.lv/news/versijas/raitis-logins-nodarbinat-cilveku-latvija-ir-tresa-dargaka-opcija-ziemeleiropa.d?id=54888192
 
Par visiem skaitļiem
29.10.2022
20:10
Kad būs nopublicēts pilns saraksts? Vairāk kā mēnesis no raksta publicēšanas pagājis... Nav izdevīgi rādīt?
 
Kāds saraksts!
31.10.2022
14:35
Lūdzu, precizējiet, par kādu sarakstu tiek jautāts ..... ?
 
Ansberga pētījums
31.10.2022
14:58
Par visiem skaitļiem - LKGA vel strādā pie datu apkopošanas, jo tas ir ekselis ar 20000 ierakstiem.
 
Vilnis Mičulis, SIA
02.11.2022
17:48
Peļņa 2021. gadā - 325421.00 eiro, darbinieki 15. Ko LKĢA biedri liek pretī?
 
geo dezit
02.11.2022
22:21
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) 267.27
Vidējais darbinieku skaits 26
 
Vai tas ir galvenais!
04.11.2022
09:44
Rentabilitāte kāda! Man vispār neinteresē, cik kurš un kā, man interesē cunftes problēmas, kuras traucē darbā. Cik pelna kāds, ja aizkar, kādu vai uz kāda rēķina, tas notiek, tad nav "labi", tas ir "nesmuki". Visiem mērnieku lielajiem SIA ir nodokļu karuseļi, to arī vid zina, nav ko vispār laiku tērēt tādu "lielo" apspriest! Ja kādam "mazajam" brauc "lielais" virsū, tad jāceļ šie materiāli augšā, viss ir ļoti vienkārši .... !!! Problēmas vajag risināt, ne vienam otru apkarot. Viens otrs jau inventarizācijas brīvajam tirgum gatavojas ..... domā uz priekšu priekšlacīgi, VZD netiek galā, atsakās.
 
SIA "Linearis"
04.11.2022
12:21
Uzņēmums 2021. gadā apgrozīja 1,73 miljonus eiro, bet nopelnīja 107 tūkstošus eiro.
 
Par visiem skaitļiem
04.11.2022
12:34
Par visiem skaitļiem - LKGA vel strādā pie datu apkopošanas, jo tas ir ekselis ar 20000 ierakstiem. Kad plānots publicēt?
 
VZD analizē no kā ...
04.11.2022
15:35
VZD jau daudzus gadus (ne)ANALIZĒ, kā rodas neatbilstības, bet, tā arī "nespēj" izsecināt no kā .....!!! .... jauki, var pasmieties - par sevi, Cunfti, VADOŅIEM, ..... Mārtiņu, kurš sola no gada uz gadu, par LIELO sadarbību starp LMB un LKĢA, par visiem biedriem, kuri maksā biedra naudas.... ak šausmas! Pilnīgs stulbums. Es par visu vadoņu padzīšanu ... ir laiks ... ejiet prom labrātīgi, pietiek "stulbināt".
 
vzd cenrāzā projekts
04.11.2022
17:46
Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu viena stunda 65,96 Cena ar PVN (euro)
 
vzd cenrāzā projekts
04.11.2022
17:47
jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) viens kadastra objekts 52,04 Cena ar PVN (euro)
 
vzd cenrāzā projekts
04.11.2022
17:49
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem 14

viens dokuments
27,18 Cena ar PVN (euro)
 
vzd cenrāzā projekts
04.11.2022
17:51
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/2cebeb6e-190c-471d-bc5c-f29dfb164c49#
 
10 000 000 000 (desmit miljardi)
06.11.2022
11:49
Nākamajos 4 gados plānots iztērēt būvniecībā un ceļu būvē. rail baltica vien 4 miljardi, atrmijas bēze nekurienē ,vēja parki utt. Turpināsim strādāt pa kapeikām? Vai tomēr sākam cienīt savu profesiju, lai 500 eiro nav dārgi, varam ieguldīties tehnaloģijās un instrumentos..
 
Pamatojums!
07.11.2022
08:56
Pakalpojums! VZD ceļ pakalpojumu cenu, bet: 1. VZD pakalpojumu sniegšanas kvalitāte ...? 2. Atbildība, par ko - "sens" jautājums, LMB un LKĢA 20 gadus nevar atbildēt, ko VZD pārbauda un par ko atbild? 3. VZD attieksme ... visa sabiedrība ir VZD pakalpiņi, kuriem par MAKSU jānodod VZD informācija, kas ir nosauks, ka VZD sniedz pakalpojumu ..... !!! ... pietiek, atlaist VZD visus vadītājus, kopā ar "sadarbības" partneru LMB un LKĢA vadītājiem, pietiek STULBINĀT.
 
būs JĀMAKSĀ, punkts!
07.11.2022
09:15
VZD nav konkurences, tāpēc arī var celt cenas, MONOPOLS, kur iesi ... VZD ar SADARBĪBAS partneru (LMB un LKĢA) atbalstu, iestrāda MK not. - pienākums saņemt un iesniegt, viss, MAKSĀJIET!
Es par visu - VZD, LMB un LKĢA vadoņu padzīšanu ... ir laiks ... LŪDZU, ejiet prom labrātīgi, pietiek "stulbināt".
 
BKU
07.11.2022
09:44
https://www.la.lv/gads-rinda-uz-majas-nodosanu
Man nekā nav saprotams, kāpēc būvju kadastrālā uzmērīšana joprojām ir valsts monopols. Tagad skaidri redzams, ka monopolists netiek ar to galā – cilvēkiem un uzņēmumiem jāgaida mēnešiem ilgi. Piedevām par ekspluatācijā nenodotu ēku vēl draud vairākkārt lielāks nekustamā īpašuma nodoklis. Un tas laikā, kad iedzīvotājiem jau tā grūti samaksāt par milzīgajiem elektrības un siltuma rēķiniem.

Sertificētie mērnieki, kuri strādā privātfirmās, drīkst uzmērīt zemi. Bet ēkas nezin kāpēc nedrīkst! Turklāt ēku uzmērīšana būtībā ir nevajadzīgs, dārgs un laikietilpīgs pasākums, tāpēc ka katrai ēkai jau ir izpilddokumentācija, kas jau apliecina, ka ēka ir izbūvēta saskaņā ar projektu.

Ēku uzmērīšana jānodod privātuzņēmumu rokās, kas izmantotu sertificētos mērniekus, līdzīgi kā tas ir citās valstīs. Otrs atrisinājums – iekštelpu kadastrālā uzmērīšana jāatceļ vispār, aizstājot to ar būves izpildmērījumiem, kurus paraksta sertificēts arhitekts.”
 
Trūkst uzmērītāju
07.11.2022
09:47
VZD pārstāve taisnojas, ka ātrāk uzmērīt neesot iespēju, tāpēc ka būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu skaits Latvijā esot ierobežots. Nacionāla mēroga būvprojektus, kā arī tos, kurus īsteno ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu, VZD skatot tā, lai neapdraudētu to īstenošanu.
 
Mēniekiem būs jāiet ielās ....
07.11.2022
09:54
VZD nevar notikt pārmaiņas, jo tur joprojām sēž "vecie" vadoņi, viņi nezina, kas jādara...., tikai to, ka no plkst. 9.00 līdz 17.00 jāatsēž, tad var iet mājā .... Pajautājiet sabiedrībai - ar ko nodarbojas VZD, kāds, varbūt, zinās ..... ar naudas iekasēšanu!!! 30 gadu laikā: Valsts robežas pilnībā nav, tā ir daļēji uzmērīta; valsts un pašvaldību zemes nav uzmērītas; NEATBILSTĪBAS - Gaiziņkalna augstumā; tie ir daži VZD (ne) "rezultāti", labie darbi, vadošo speciālistu izpratne, utt.. Ar ko lepoties VZD darbiniekiem, tikai nožēlot pavadīto laiku .... kauns un negods, tas ir no VZD "LABUMS" sabiedrībai, bet, ko darīja VZD darbinieki Mērniekiem, visi pazemojumi ...., labāk nepieminēt .... kauns un negods!!! Gatavojamies, ņemsim līdz reģitrācija/aktualizācijas ATTEIKUMUS un rādīsi, kā raksta, ko raksta ..... aicināsim visus, kas cieta no VZD, ir sevišķi no ATTEIKUMIEM, GATAVOJAMIES.
 
111
07.11.2022
09:58
LMB un LĢIA būtu jaiet uz LR1 raidījumu "Kā labāk dzīvot", rakst Latvijas Avīzē, soc. tīklos un jāskaidro par BKU, ZKU un ADTI procesiem.
 
10 000 000 000 (desmit miljardi)
07.11.2022
12:11
Nākamajos 4 gados plānots iztērēt būvniecībā un ceļu būvē. rail baltica vien 4 miljardi, atrmijas bēze nekurienē ,vēja parki utt. Turpināsim strādāt pa kapeikām? Vai tomēr sākam cienīt savu profesiju, lai 500 eiro nav dārgi, varam ieguldīties tehnaloģijās un instrumentos..
 
https://visasalgas.com
07.11.2022
12:31
Edgars Vērdiņš būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists 5785.61 neto janvāris
 
Autoatslēdznieks
08.11.2022
16:23
no 1260 bruto, Tel. 28870001
 
alga
08.11.2022
16:55
https://www.algas.lv/algu-informacija
385. vieta Mērnieks 630 - 1 460 EUR neto
 
200 eiras
09.11.2022
08:43
Mārketinga un komunikāciju nozares kompānija "McCann" grupas uzņēmumu darbiniekiem izmaksās 200 eiro atbalstu enerģijas tarifu kāpuma kompensācijai, informēja "McCann Rīga" valdes locekle Ieva Danieljana. https://www.apollo.lv/7643659/uznemums-darbiniekiem-izmaksas-200-eiro-atbalstu-energijas-tarifu-kapuma-kompensacijai
 
UZSAUKUMS!
09.11.2022
10:27
Nozares līderiem un LKĢA biedriem! Izmaksāt darbiniekiem 200 eiro atbalstu enerģijas tarifu kāpuma kompensācijai!
 
Raksts 20.09.2022
11.11.2022
13:00
LKGA vel strādā pie datu apkopošanas, jo tas ir ekselis ar 20000 ierakstiem. Kad?
 
geo
11.11.2022
18:08
Būs, neiespringsti. Process notiek
 
"Čekas maisi"
13.11.2022
17:49
Galvenais, lai kaut kas nepazūd...
 
pirmie dati
19.11.2022
12:54
VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds 45213.21 euro apmērā
 
buums
19.11.2022
15:35
parāda esamība neliecina par krāpšanos ar nodokļiem. Ja nodokļus nedeklarē un visu paņem uz ķepas tad parāda nav. Jaizlēdz skaidrās naudas apgrozītāji un visiem būs viegāk strādāt, nomaksāt nodokļus un nopelnīt samaksāt lielākas algas
 
Apsveikums!
21.11.2022
08:04
Apsveicu LKĢA ar raksta mēneša jubileju...
 
VID
21.11.2022
15:40
tas ir uzrēķins par skaidras naudas darījumiem
 
Cik ir “normāla alga”
22.11.2022
10:26
https://www.la.lv/80-latviesu-dzivo-minusos-cik-ir-normala-alga-latvija
Nesen veiktā aptaujā iedzīvotāji atbildējuši, ka, lai normāli varētu dzīvot cilvēkam Latvijā ir nepieciešami 1646 eiro.
“Tas, ko mēs redzam no Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ļoti interesanti, ka Latvijā ir turīgākie 20% sabiedrības, kuri sistemātiski katru mēnesi 1600 eiro ieliek “cūciņā” kā uzkrājumus un ir 80% sabiedrības, kuri dzīvo mīnusos,”
 
maznodrošinātas mājsaimniecības status
22.11.2022
10:36
mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi ir līdz 436 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 EUR pārējām personām mājsaimniecībā. - parēķiniet vai jums jau sanāk vai potenciāli nakotnē, kad būs bērni sanās izpildīt nosacījumus.
 
10 000 000 000 (desmit miljardi)
22.11.2022
19:45
Cietums Liepājā - līguma kopējā summa – nedaudz virs 125,87 milj. eiro (neskaitot PVN
 
SAB
23.11.2022
16:42
Dīkdieņu čatiņš
 
Raksts 20.09.2022
23.11.2022
17:02
LKGA vel strādā pie datu apkopošanas, jo tas ir ekselis ar 20000 ierakstiem. Kad?
 
ttc
23.11.2022
19:33
Nāc palīgā ar datu apkopošanu. Un saki ko tu tur gribi ieraudzīt vai saprast?
 
KNAB
23.11.2022
23:06
visi ir zem lupas
 
traktoristi
27.11.2022
15:29
mežistrādes traktora harvestera iesācēja operatora alga sākās no 2800 eiro, bet augsti kvalificētam meistaram tā var sasniegt pat 4500 eiro “uz papīra”, savukārt koku izvešanas traktora forvardera vadītājs pelna no 2000 līdz 3500 eiro
 
111
27.11.2022
15:54
Ttc? Kam jānāk palīgā, kurš un kurā vietā to ir prasījis? Vairāk, kā mēnesi nevar (negrib?) iedot datus!
Es gribu redzēt: uzņēmumu, darbinieku skaitu (sertificētie, nesertificētie), izpildīto darbu skaitu un vidējo darba cenu.
Mums nepieciešama nozares vienošānās par minimālo algu!
 
skuja
27.11.2022
17:35
ko piepi..ies, paprasi VIDam datus kādus tu gribi un šķiro kā gribi - apkopo, sašķiro izvērtē pieņem lēmumus utt. te kāda padomju savienība tev ka viss no partijas atkarīgs? strādā un nemūldi
 
111
28.11.2022
09:12
No Vid vēstuli saņēmi? Rakstu lasīji? Dati jau ir, Mārtiņš Rutkovskis 22.09.2022: Par visiem skaitļiem - LKGA vel strādā pie datu apkopošanas, jo tas ir ekselis ar 20000 ierakstiem. Bet viens ir skaidrs - mūsu nozarei ir jāaug un jāsakārtojas.
 
28.11.2022
11:21
Dāmas un Kungi, vel brītiņu pacietības. Apkopojums ir pabeigts, drīzumā informēsim kas padarīts
 
77600eur
01.12.2022
14:06
https://www.rigasudens.lv/lv/geodeziskas-uzmerisanas-darbi-0
 
RŪ konkurss - 77600eur
04.12.2022
21:16
Kam tas konkursa nolikums rakstīts? Tajos nosacījumos iekļaujas 10% ? no nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Mažrim! Negribi pakomentēt, kā divu organizāciju pārstāvis? Sanāk, ka rajons principā nav kompetents veikt šādus darbus.
Par BSP – sertificētas personas izpildījuma tas plāns ir nesaskaņota topogrāfija! Ja teritorija nav mērīta un jāsāk skaņot komunikācijas, tad tur nesanāk bsp... bet kuram tas interesē? Cik LMB sertifikācijas centrs ir pārbaudījis mērnieku izgatavotos BSP?
Par BSP cenām - tas nevar maksāt mazāk kā 250+pvn, kaut vai tikai par sertificētas personas parakstu... neskaitot saimnieka uzcenojumu.. Tā kā tie, kas parakstīs padomājiet par ko jūs atdodaties.
 
RŪ konkurss - 77600eur
05.12.2022
13:04
Rezultātus paziņojiet?
 
Brītiņš
06.12.2022
17:34
Cik ilgi jāciešas?
 
Raksts 20.09.2022
12.12.2022
13:12
Kad?
Mārtiņš Rutkovskis 28.11.2022 11:21
Dāmas un Kungi, vel brītiņu pacietības. Apkopojums ir pabeigts, drīzumā informēsim kas padarīts
 
grante
12.12.2022
15:23
Mērniecības lauku darbu veikšana, apjoma izmaiņu aprēķināšana un topogrāfiskā plāna sagatavošana Latvijas valsts meži (40003466281)

Skatos te ar švaki ar pretendentiem paliek :D Pārējiem laikam LVM smalkie emulator-inženieri smadzenes iznesuši
 
kur publicēts?
12.12.2022
15:56
https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi?select=4
 
skaties
12.12.2022
18:05
https://failiem.lv/u/sxh3832nb
 
Paskatījos
13.12.2022
17:33
Tas lielākais cipars ir tas objektīvākais (atbilstošs prasībām)?
 
urbējs
15.12.2022
08:26
Paliek arvien mazāk mazohistu, kas gatavi ziemas periodā nodrošināt zemūdens mērījumus ar soli 1m. Zem ledus. Tā rupji rēķinot- 1ha nozīmē 10 000 urbumus. Vai nolikuma rakstītāji un kontrolētāji tam paši tic?
 
pirtnieks
15.12.2022
09:46
Taureņu pirts sarunas jāorganizē? Bet ja nopietni mērnieks savu darbu precīzi var novērtēt tikai pec tā pabeigšanas! Tā pat kā to dara advokāti, jo tu nezini vai izdarīsi 1 vai 5 dienās..
 
urbējs
15.12.2022
16:31
tad atbildēji, kādēļ palikuši tik maz pretendenti, un tikai viens ielicis adekvātu cenu.
 
111
15.12.2022
19:58
Cik liela iespēja, ka vispār jāveic tādi mērījumi ziemā? Kāds ir urbis un kāds dziļums?
 
111
15.12.2022
20:02
Kādam ir info par brīvdabas muzeja topeni 80 ha? Cik dzirdēju lietuvieši mitrajiem esot nocēluši.
 
18.12.2022
13:19
Kāpēc tik tendenciozi? Viņiem bija kaut kas apsolīts? Nav viņi vienīgie Latvijā, kas to var izdarīt.
 
111
19.12.2022
08:38
Tas bija domāts tikai un vienīgi par zemāko cenu, ne par varēšanu. Konkursus mēdz rakstīt kādam konkrētam, piemēram RŪ konkursa nosacījumi bija interesanti.
 
tere traktors MANTOJUMS
19.12.2022
14:34
akal mitrie pakāsa
"SV SOLUTIONS" SIA EUR 27339
"Sentios" SIA EUR 32000
LiMAP SIA EUR 35000
 
kur publicēts?
19.12.2022
15:13
Kas par iepirkumu?
 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
19.12.2022
15:21
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzmērīšanas darbi ar trīsdimensionālās lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi un ģeofizikālās apsekošanas darbi ar radiolokācijas metodi
 
A.Jāgers
19.12.2022
16:03
limap jau izdevās nodot 80ha Rīgas topeni?
 
Raksts 20.09.2022
20.12.2022
09:16
Apsveicu LKĢA ar raksta divu mēneša jubileju!!!
 
Santehniķiem
21.12.2022
08:38
Jānis Taukčas: Par auklītēm, santehniķiem un dārzniekiem
https://www.delfi.lv/news/versijas/janis-taukcas-par-auklitem-santehnikiem-un-darzniekiem.d?id=55056866
 
BKU
21.12.2022
11:23
https://www.la.lv/vai-buvju-kadastralajai-uzmerisanai-jabut-valsts-monopolam
Vakar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka atzina, ka Latvijā trūkst skolu un mācību centru, kur būtu iespējams apgūt būvju uzmērītāju arodu.
 
BKU
21.12.2022
11:23
Vakar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka deputātiem atzina, ka pašlaik rindā uz uzmērīšanu esot jāgaida 7 līdz 14 mēneši.
 
BKU
21.12.2022
11:27
Ideja nodot būvju kadastrālo uzmērīšanu brīvā tirgū patiešām esot apspriesta, gatavojot Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepciju. Bet esot saskatīti būtiski trūkumi. Būves kadastrālo uzmērīšana gan notiktu ātrāk. Toties būvju datu kontrolei un reģistrēšanai VZD vajadzētu vairāk laika. - mērniekam netic pēc noklusējuma, ka spēs izdarīt kvalitatīvu darbu..
 
111
22.12.2022
09:07
Tieslietu, Ekonomikas ministrijas un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija zina par LMB un LKĢA eksistenci? Ir saskaņots viedoklis par BKU? Vajag, nevajag, varam, nevaram, gribam, negribam?
No VZD tiks prasīti skaidrojumi par izteikumiem sižetā par robežām gar ceļu Cēsu pusē?
 
ttt
22.12.2022
10:19
to 111, būtu piedalijies sabiedriskās aktivitātēs - zinātu kas ir kas un kas par ko zin. dzīvojot alā - par pelmeņiem neuzzināsi
 
111
22.12.2022
13:38
Kur jāierodas pēc tiem pelmeņiem?
 
pelmeni
22.12.2022
14:06
Pie "Rīgas ūdens"
 
111
22.12.2022
14:52
Kāda kopsakarība RŪ ar pelmeņiem?
 
ttt
22.12.2022
20:41
Viņiem ir pelmeņu tiesības papildināt adti datu bāzi bez sertificēta mērnieka parakstīta dokumenta, kas ir klajā pretrunā ar Plotņikova kunga centieniem Rīgā turēt kārtību.
 
111
23.12.2022
08:37
RŪ pelmeņu tiesības sev piešķīruši ar Plotņikova kunga akceptu (līgums starp RŪ un RD)?
RŪ esot sertificētie?
Kādam katalizatoram jābūt, lai nekavējoties šis likuma pārkāpums tiktu izbeigts? Visus iesniegtos datus RŪ ir jālegalizē.
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2023. gada februāris Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Šodiena 2023. gada 8. februāris

Vārda diena:

Aldona
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.