Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

LMB ievēl jaunu vadību, bet pēc 20 biedru protestiem kopsapulci rīkos atkārtoti 26.03.2022

Sviitra

 Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē 18. martā par jauno biedrības valdes priekšsēdētāju ar 74 balsīm “par” tika ievēlēts Aldis Pizāns. Savukārt LMB valdē aizejošo biedru vietā tika ievēlēts Ivars Nudiens, Jānis Mažrims, Jānis Dragons un Aigars Ansbergs. Tomēr vairāki LMB biedri iebilduši pret vēlēšanu norises kārtību, norādot uz vairākām nepilnībām. LMB valde, reaģējot uz sūdzībām, lēmusi par jaunas biedru kopsapulces izsludināšanu 8. aprīlī.      

Līdzšinējai LMB vadītājai Unai Krutovai, kas tika ievēlēta 2018. gadā, šogad beidzās četru gadu amata termiņš, tāpēc biedrībai bija jāievēl jauns priekšsēdētājs. Izņemot A. Pizānu, neviena cita kandidāta uz LMB prezidenta amatu nebija, arī uz valdes locekļu četrām brīvajām vietām pretendēja tieši četri kandidāti. Vairāki biedri kopsapulces tiešsaistes čatā izteica neapmierinātību par izvēles trūkumu (lai gan kopsapulces sākumā visi sanāksmei pieslēgušies biedri tika aicināti izvirzīt papildus pretendentus valdes vēlēšanām, bet neviens tā arī netika izvirzīts), kā arī ar to, ka pirms balsošanas šoreiz ne valdes priekšsēdētāja, ne valdes locekļu amatu kandidāti neuzstājās ar uzrunām. Balsošanas sākumā kavēšanos izraisīja arī tehniska rakstura problēmas, kas vēlāk tika novērstas. Tāpat daļai biedru neapmierinātību radīja tas, ka vēlēšanās par kandidātiem bija iespējams nobalsot tikai “par”, bet nebija opcijas balsot “pret”. Tiesa gan, gala balsojumā par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu pārliecinošs vairākums no kopsapulcē klātesošajiem biedriem (57) tos atzina par spēkā esošiem, pret balsojot tikai pieciem un atturoties desmit.    

Tomēr jau pēc kopsapulces atsevišķu LMB biedru neapmierinātība turpinājās, biedrība arī saņēmusi vēstuli ar 20 biedru parakstiem, kurās prasīts atcelt vēlēšanu rezultātus un izsludināt jaunas vēlēšanas. Šī jautājuma izskatīšanai tika sasauktas vairākas biedrības valdes sēdes, kā rezultātā 24. marta sēdē pieņemts lēmums 8. aprīlī organizēt atkārtotu LMB biedru kopsapulci. Tajā (ja kopsapulcei būs biedru kvorums) vispirms notiks balsošana par to, vai atcelt iepriekšējās kopsapulces vēlēšanu rezultātus, un gadījumā, ja vairums biedru nobalsos par rezultātu atcelšanu, notiks jaunas LMB valdes locekļu un priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ar LMB oficiālo paziņojumu iespējams iepazīties šeit: https://www.lmb.lv/post_categories/aktualitates/posts/lmb-biedru-sapulce-08-04-2022  

Iebildumu vēstuli un LMB atbildes vēstuli iespējams aplūkot rakstam pievienotajās fotogrāfijās.

Uzsāks piespiedu dalītā īpašuma atsavināmo zemju uzmērīšanu

Kopsapulcei sekojošo LMB semināru atklāja Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektora vietnieks reģistru ilgtspējas jautājumos Oskars Gabrusenoks, informējot par VZD mērniecības nozares kontekstā svarīgākajiem veicamajiem darbiem. Aizvien turpinās darbs pie jaunajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem, tāpat top vairākas citas normatīvā regulējuma izmaiņas. Viena no tādām ir grozījumi zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos ar mērķi nodrošināt piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās izbeigšanas likuma ieviešanu 2023.gada 1.janvārī (atsavināmās zemes kadastrālo uzmērīšanu organizēs VZD par valsts budžeta līdzekļiem). Šis process noritēšot līdzīgi, kā notiek uzmērīšanas darbi par valsts budžeta līdzekļiem - caur iepirkumu sistēmu. Plānots, ka mērniekiem par šo jautājumu tiks rīkoti arī atsevišķi semināri, informēja O. Gabrusenoks.

Tāpat top grozījumi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumos ar mērķi pilnveidot mērnieku un inženiertīklu turētāju sadarbību, pilnveidot ADTI datu turētājiem iesniegto datu pārbaudes apjomu, kā arī noteikt ADTI informācijas izplatīšanas kārtību par nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem (par pēdējo izstrādāts arī atsevišķs MK noteikumu projekts, kas stāsies spēkā līdz 1. jūlijam). Paredzēts, ka no šāgada 1. oktobra datus par valstij svarīgiem objektiem izsniegs VZD (lai datus saņemtu, mērniekam būs jāiesniedz VZD objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja izsniegta atļauja). Tāpat saskaņošanas procesā atrodas grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) likumā, kas paredz, ka ATIS datus pēc pieprasījuma bez maksas atbilstoši piekļuves tiesībām sagatavos un izsniegs personām ģeodēziskajiem, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, meža inventarizācijai – sertificēto personu profesionālo darbību veikšanai.

VID dati liecina - mērniecības nozare strauji attīstās      

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāves Natālija Fiļipoviča un Sarmīte Grāpēna sniedza informāciju par mērniecības jomas statistiku nodokļu griezumā un nodokļu likumdošanas aktualitātēm. Nodokļu iekasējamības dati rāda, ka pērn mērniecības darbu veicēji samaksājuši ievērojami vairāk nodokļos nekā gadu iepriekš (no 7,8 līdz 8,58 miljoniem eiro) un šis pieaugums bijis par trim procentpunktiem ātrāks nekā valstī vidēji. Lielāko daļu no šī pieauguma veidojusi tieši atalgojuma nodokļu pieaugums, tātad - darba samaksa, kas 2021. gadā augusi no vidēji 799 līdz 908 eiro mēnesī. Arī darba ņēmēju skaits pērn nozarē pieaudzis diezgan strauji (no 964 uz 1029), daudz straujāk nekā valstī vidēji (7% mērniecībā pret 1% valstī vidēji). “Jūsu nozare ir labi pārcietusi Covid laiku, mērniecības pakalpojumus ierobežojumi nav pārāk skāruši,” secināja N. Fiļipoviča.    

LĢIA plāno ieviest daļēji automatizētu topogāfisko karšu izstrādi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras aktuālākie uzdevumi šobrīd saistīti ar pāreju uz valsts ģeodēziskā tīkla apsekošanu un sakārtošanu 2 gadu ciklā (pirmajā gadā tiks apsekoti un sakārtoti ģeodēziskie punkti Kurzemē, Zemgalē, Rīgā un Sēlijā, bet otrajā gadā - Vidzemes un Latgales reģionā). “Mērķis ir, lai ģeodēziskā tīkla datubāzei būtu pēc iespējas aktuālāka informācija un veicināt ģeodēziskā tīkla punktu aizsardzību. Cerams, ka mums pietiks resursu šādam darba režīmam,” sacīja LĢIA direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos Valdis Bērziņš. Šobrīd notiekot konsultācijas ar Tieslietu ministriju, lai veiktu grozījumus normatīvajos aktos, kas paredzētu sodu par ģeodēzisko punktu tīšu iznīcināšanu.   

Tāpat šogad tiek uzsākts jauns 6 gadu aerolāzerskenēšanas cikls, katru gadu atjaunojot sesto daļu valsts teritorijas ar kopējo iegūto punktu blīvumu ne mazāku par 6 punktiem uz kvadrātmetru. Rīgas pilsētas teritorijas (304 km²) vienlaicīgas aerolāzerskenēšanas un aerofotografēšanas laikā pērn iegūto datu apstrādes rezultātā top augstas detalizācijas ortofotokartes, digitālais augstuma modelis, trīsdimensiju būvju slānis un fotoreālistisks Rīgas 3D modelis. Savukārt LĢIA uzturētā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 perspektīvā iecerēta kā pamatne visām pārējām, “rupjāka” mēroga topogrāfiskajām kartēm. Darbs pie šīs kartes uzsākts jau 2019. gadā un to plānots pabeigt 2024. gadā. Līdz ar to kartogrāfijas produktu izstrādes jomā tiks ieviesta automātiskā kartogrāfiskā ģeneralizācija, kur, par pamatu ņemot 1:10 000 mēroga karti, lielāka mēroga kartes tiks ģenerētas daļēji automātiski.   

LMB portālā ērti reģistrēties kvalifikācijas kursiem

Kristīne Brūne seminārā iepazīstināja ar LMB jaunā portāla darbību un funkcionalitāti. Lai varētu izmantot portāla sniegtās iespējas, jābūt izveidotam tajā reģistrētam profilam. LMB biedriem, LMB SC sertificētajām personām, kā arī LKĢA biedriem profili jau ir izveidoti un uzaicinājums pievienoties izsūtīts uz e-pastiem. LMB aicina neveidot profilus atkārtoti, jo profilu dublēšanās radīs haosu gan kredītstundu uzskaitē, gan LMB atlaižu piemērošanā. Portālā profilu var izveidot arī citas personas (dodoties uz portāla augšējo, labējo stūri, spiežot uz “reģistrēties”).

Reģistrējoties apmācībām, jāpievērš uzmanība informācijai, kur norādīts, cik kredītstundas tiek piešķirtas kuriem sertifikātu veidiem. “Ne vienmēr apmācības kredītstundas attiecas uz visiem sertifikātu veidiem,” atgādina K. Brūne. Apmeklējot apmācības, būtiski ievērot arī nosacījumus apliecības saņemšanai, kur mēdzot būt vairāki “klupšanas akmeņi”, sākot ar tādām formalitātēm kā pilna vārda un uzvārda norādīšanai, pieslēdzoties apmācību tiešsaistei. Tāpat jābūt aizpildītam pašpārbaudes testam un apmaksātam rēķinam (šeit jāpievērš uzmanība tam, ka nauda jāskaita uz LMB, nevis LMB SC kontu, reizēm mērniekiem gadoties kļūdīties).   

Ko atklāj sūdzības par mērnieku darbu?

LMB Sertifikācijas centra vadītāja vietniece Sigita Lātsa seminārā informēja par sertifikācijas centra jaunumiem. Centra saņemtās sūdzības par mērnieku darbu nereti esot saistītas ar komunikācijas problēmām - mērnieku nevēlēšanos risināt strīdus. Reizēm mērnieki pat paši aicinot klientus pretenziju gadījumā vērsties sertifikācijas centrā. “Tad mums nekas cits neatliek kā sākt uzraudzības procedūru, tramdīt mērnieku, pieprasīt visus dokumentus, skaidrojumus, piesaistīt ekspertus,” atklāja S. Lātsa. No iesniegtajām sūdzībām pamatotas izrādās apmēram puse; gandrīz trešdaļā gadījumu tiek konstatēta nebūtiska paviršība vai pārkāpums, bet 10% no sūdzībām ir par būtiskiem pārkāpumiem (piemēram, nav uzaicināti visi pierobežnieki, nav veikta visu robežposmu apsekošana, iztrūkst kontrolmērījumi vai tie nav izsekojami). Šādos gadījumos lūgts izlabot kļūdas, reizēm arī tiek apturēts sertifikāts. Sertifikāta apturēšanas gadījumā svarīgi ievērot, ka tā vēl nav sertifikāta anulēšana - šajā situācijā sertificētajai personai ir jāiesniedz iesākto darbu sarakstu, un šos darbus drīkst turpināt. Brīdī, kad novērsti pārkāpumi, sertificētā persona var rakstīt iesniegumu ar lūgumu ātrāk atjaunot sertifikāta darbību.  

LMB seminārā uzstājās arī citi speciālisti, prezentējot dažādus praktiskus tematus. Ar semināra prezentācijām iespējams iepazīties LMB mājaslapā: https://www.lmb.lv/post_categories/aktualitates/posts/18-03-2022-lmb-konferences-prezentacijas#accept_cookies

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv 

Komentāri:
 
27.03.2022
17:17
Kāpēc mums ir jāklausa miljonāra sievas iegribas???, kura te ceļ brēķu aiz garlaicības
 
111
30.03.2022
08:39
Būs papildus kandidāti? Savādāk nepiedalos.
 
skuja
31.03.2022
21:46
Katrs var pieteikties, vai izvirzīt savu kandidātu.. Bet mēs jau mākam teikt ka nav par ko balsot, tikai gaidam laimes lāci, jāāā laimes lāāci..
 
111
02.04.2022
11:34
Skuja, kādu _irsā laimes lāci? Pats jau ņaudi. Man jautājums bija tiem 20, kas parasktīja vēstuli. Protest1, kurš tev liek klausīt?
 
priede
05.04.2022
08:40
ejiet mežā mērīt, tad arī lācis nāks pretī
 
skuja
05.04.2022
11:51
Piekdien redzēs cik šis balagāns būs bijis vērtīgs. Cepums Šķēles kundzei par to huiņu ko viņa sadarija un kauns pa visu ģīmi pārējiem 20 parakstītājiem. Jana - īpaši tev..
 
05.04.2022
13:05
Kāds zin, kā ar vēlēšanu kandidātu sarakstiem? Vairāk neviens nav pieteicies? LMB mājas lapā man neko neizdevās atrast. Ne iepriekšējo kandidātu prezentācijas, ne par jauno kandidātu esamību! Būs kā kopsapulcē. Jauni kandidāti, ja jūtaties apbižoti, minūtes laikā piesakieties! Ja nē, paši vainīgi! Par esošajiem kandidātiem balsojam! Neblisinam acis - desmit minūtes un cauri!
 
Briselei sagatavots pieteikums!
06.04.2022
09:11
Par demokrātisko standartu neievērošanu un ES tiesību normu pārkāpumiem, kaut kāds mērnieks, sagatavojis Briselei pieteikums, lai aizturētu Eiropas Savienības budžeta līdzekļus Latvijai. Vai kāds zina, kas to dara?
 
octopus
06.04.2022
09:41
tas jau mūsu guru, kas par katru centrimetru cīnās
 
pontoni
06.04.2022
21:43
kas ir babene šķēle? pirmo reizi dzirdam?
 
Pazvani
07.04.2022
08:14
un paprasi!
 
Jetijam
07.04.2022
12:56
Skaidrs, ka neatradīsi. Meklē epastā.
 
Sanita Šķēle
07.04.2022
13:17
Palasīju komentārus. Te pāris atbildes:
- process, kuru ierosināja 20 LMB biedri, ir licis sarosīties mērnieku sabiedrībai ( gan LMB biedriem, gan tie, kas tādi nav) un tas jau ir liels pluss;
- ja sabiedrību uzrunā un lūdz līdzdarboties, domāt, risināt un
darboties, tad arī izkristalizējas tie, kas gatavi rīkoties. Pretstatā tam, lai savas nespējas norakstītu uz citu kūtrumu un nevēlēšanos iesaistīties.
- 08.04.2022 vēlēšanās kandidē 8 LMB biedri, 4 no iepriekšējās listes un 4 jauni. Amata kandidātu saraksts 06.04.2022 ir biedru e-pastos. Cerēt, ka pirms vēlēšanām tiks organizēta arī kandidātu vēlēšanu kampaņa, informāciju ievietos arī mājas lapā, var kaut kad nākotnē;
- vai LMB izdarīs secinājumus no radušās situācijas, spēs uzlabot kominikāciju biedru starpā, pieņemt kritiku un citādu viedokli,analizēt, atzīt kļūdas, ieviest izmaiņa un uzlabot procesus, ir atkarīgs no tā, kas tiks lemts 08.04.2022 LMB Biedru kopsapulcē.
Tā kā- paturiet sev tiesības izlemt, izdariet secinājumus un rīkojieties!

P.s.
Par “miljonāra sievu un babieti Šķēli”. Nu, jāpiekrīt komentētājam ar niku “Pazvani". Izmantojiet googli, tas pateiks kontaktus, zvaniet, rakstiet un prasiet. Iepazīsimies! Mērnieku sabiedrība neliela un zināt vienam otru nav neiespējamā misija.

Varu tikai piebilst, ka visiem ir pilnīgi vienādas iespējas tikt pie sava “miljonāra”. Gan jau ka vēl kāds brīvs miljonārs ir pieejams. Darbojieties! :))

 
Jātieks vaļā vēl no 20!
08.04.2022
12:07
Izskatās, ka LMB "šeptētājiem" vēl jātiek "vaļā" no 20 biedriem, kuri domā un uzvedās citādi .... Iepriekš daudzi par LMB valdes rīcību, lēmumiem ir "balsojuši" ar "kājām" - izstājoties! Pilnīgs riebums, metodes nemainās jau gadiem .... skumji!
 
būldozers
08.04.2022
12:10
Šleseram dēli brīvi
 
šlesers
08.04.2022
15:52
Varbūt līdz ar sūdzību sertifikācijas centram vajag ņemt drošības naudu 300 eur ,ja suudzība pamatota tad atmaksā , ja nepamatota tad nauda tiek ieturēta
 
ttt
10.04.2022
16:07
sleseram: tas ir vislabākais scenārijs: ja sūdzibu rosinātājam iesaldē 300 euro un izskatot sūdzību redzams ka tā ir nepamatota, nauda netiek atgriezta. Ja savukārt ir pamatoa un mērnieks vainigs - mērnieks atmaksā ipašniekam šo summu, ne sert.centrs un ari novērš kļūdu un ja radušies zaudējumi - tos arī. Tas var palīdzēt samazināt sertificēšanās izmaksas noteikti un rast sapratni ka ja dara tad kārtīgi un arī par to paprasa kārtīgi. Ir redzēts ka kantori taisa plānus pa 250 euro, kas ir apkaunojums
 
Kamikadze
11.04.2022
00:13
Kā patika biedru sapulce!? Revolucionāre Šķēle pati nogulējusi pieteikšanos un tagad izkārtojusi iespēju sevi iebalsot! Nabadzīte galīgi jau apdalīta - nevienai no 4 ierīcēm nestrādā mikrafons! Nez kā pati taisījās realizēt savus iebildumus par kandidātu uzrunām!? Pati nerunā, izbīda uz skatuves bilžu taisītāju, kurš nodarbojas ar demogoģiju. Kad biedriem jāstāsta par balsošanu, tad aptaisa kājas! Nespēj izdvest nevienu sakarīgu, argumentētu teikumu, tā vietā jāklausās "vārdu caurejā"! Un tādas tad ir tās gribētās, jaunās metodes??!!
 
cipari kosmoss
11.04.2022
15:33
"B & B STRUKTŪRA"EUR 584630.0

"DELTA KOMPĀNIJA"EUR 105100.0

"GEOPOLS"EUR 159999.0

"Ģeodēzists"EUR 611440.0

"LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"EUR 670250.0

"Latvijasmernieks.lv"EUR 217860.0

"METRUM"EUR 98963.0

"TOPOPROJEKTS"EUR 989800.0

"VENTMETRS"EUR 1252000.0

 
111
11.04.2022
20:47
Var kāds izskaidrot Metrum darbības loģiku? Tas ir kaut kads Rail Baltica konkurs? Kādēļ cipari kosmoss? Visi sertificētie pelna no 2500 neto mēnesī un ir samaskāti visi nodokļi?
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2022. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Šodiena 2022. gada 12. augusts

Vārda diena:

Klāra, Vizma
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.