Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Sievietēm mērniecībā - būt vai nebūt? 07.12.2021

Sviitra

Eiropas Mērnieku padome (CLGE) novembra nogalē organizēja savu ikgadējo konferenci, kuras publiskā daļa (pirmās dienas semināri) šoreiz bija veltīta mērniecībā strādājošajām sievietēm. Mērniecības nozares pārstāves no dažādām valstīm dalījās ar datiem, pieredzi un pārdomām par tematu - cik lielā mērā dzimumu vienlīdzība vērojama nozarē, kas ir iespējamie cēloņi un risinājumi novērotajām problēmām.   

 Iesākumā konferences moderatore Blaženka Mičevič (Horvātija) iezīmēja vispārējo ainu, ar statistikas datiem pamatojot, ka sievietes nav sasniegušas līdzvērtīgu stāvokli vīriešiem sabiedrībā kopumā. Proti, lai gan sievietes ir apmēram puse no iedzīvotājiem, to ir krietni mazāk eksaktajās zinātnēs (36% no matemātikas, inženierzinātņu, tehnoloģiju studiju programmu beidzējiem), tās pelna vidēji par 16% mazāk nekā vīrieši, turklāt tikai 8 % no Eiropas Savienības lielāko kompāniju vadītājiem esot sievietes.  

 Problēma esot izteikta arī mērniecības nozarē, kur sieviešu pārstāvniecība vairumā valstu ir krietni zemāka nekā vīriešu. Turklāt sievietes mēdzot neizvēlēties mērnieka profesiju tieši tāpēc, ka pastāvot stereotips, ka tā ir tipiska “vīriešu profesija”. Tāpat profesijā esot vērojams nevienlīdzīgs atalgojums, nevienādas starta iespējas un nelīdzsvarots dzimumu sadalījums nozares līderpozīcijās. Tas viss licis Eiropas Mērnieku padomei par šāgada tematu izvēlēties tieši “Sievietes mērniecībā”. Ilgtermiņa mērķa vīzija esot mainīt mērniecības nozari un sieviešu perspektīvas tajā ar izglītības, sieviešu iedrošināšanas un uzņēmējdarbības iniciatīvu palīdzību.  

 Lai labāk izprastu esošo situāciju, CLGE arī veikuši padziļinātu izpēti par deviņām valstīm, starp kurām izvēlēta arī Latvija. Skaidrojot sieviešu īpatsvaru profesijā, atklājies, ka teju visaugstākais tas (it kā) ir Krievijā (dati par šo valsti gan ir ļoti aptuveni), kur no 26 000 mērnieku kopskaita aptuveni 16 000 jeb ap 60% esot sievietes. Zviedrijā kadastrālo uzmērītāju vidū arī vairums ir sieviešu (62%), taču tikai 24% no mērīšanas inženieriem esot sievietes. Latvijā apmēram trešdaļa visu sertifikātu izdotas sievietēm, un to īpatsvars variē pa apakšnozarēm - no 18% ģeodēzijas darbos līdz 52% zemes ierīcībā. Lietuvā starp mērniekiem sieviešu esot apmēram piektdaļa, Itālijā - tikai 10 līdz 15%.

 Konferencē piedalījās ziņotājas no vairākām valstīm, kas arī dalījās ar informāciju par to, kādu lomu mērniecības nozarē sievietes ieņem šajās valstīs. Piemēram, Francijā tehniskajās profesijās apmēram 80% esot vīriešu (pirmā), mērniecībā sievietes ir mazāk par trešdaļu (249 no 859 reģistrētajiem mērniekiem).

 Austrālijā skaitļi ir vēl nedaudz zemāki - sievietes ir tikai apmēram 15-20% mērniecības jomā strādājošo, atklāja Roshni Sharma, Austrālijas Mērniecības un Ģeotelpiskās informācijas padomes locekle. Kritiskākie dzīves punkti, kuros meitenes/sievietes “atkrīt” no iespējamās izvēles strādāt mērniecības jomā, sākoties jau ar 11 gadu vecumu, kad daļa meiteņu nodomā, ka matemātika un zinātne nav viņu aicinājums, kas turpinās 14-16 gadu vecumā ar atziņu, ka dabaszinātņu priekšmeti ir pārāk sarežģīti, 18 gados ar priekšstata nostiprināšanos, ka “tehnoloģiju un inženierzinātņu karjeras ir puišu darīšana”, bet beidzamos “nē” vēl vēlākos gados pieliek spriedumi, ka darbs inženierzinātņu jomā nav savienojams ar bērna kopšanas atvaļinājumu vai, ka tas ir pārāk vientulīgs.   

 Vēl homogēnāka situācija ir ASV, kur absolūti lielākā daļa mērnieku (90-95%) esot baltie vīrieši, kas vecumā ziņā lielākoties sasnieguši jau mūža otro pusi, seminārā stāstīja ASV Profesionālo mērnieku asociācijas viceprezidents Timothy Burch. Esot ļoti svarīgi iemācīties uzrunāt jauno paaudzi, un jo īpaši - jauno sieviešu paaudzi, jo tieši tā esot mērniecības nākotne. Iespējams, ka šim nolūkam varētu noderēt sociālie tīkli, tomēr īstie instrumenti pagaidām vēl neesot atrasti.

 Kā pastāstīja Cyhana Williams, organizācijas “African Women in GIS” līdzdibinātāja, arī Āfrikā mērniecības jomā pārsvarā dominē vīrieši, turklāt papildus šeit raksturīgas arī citas problēmas, kas stipri bremzē sieviešu ienākšanu profesijā - gan sieviešu ģeolīderu paraugu trūkums, gan konservatīvi vecāku aizspriedumi, gan piemērotas karjeras izaugsmes vadības trūkums, tāpat arī ierobežotais ar ĢIS jomu saistītais iespējamo darbu klāsts, apmācību kursu trūkums vai finansiāla nepieejamība.  

Latvija CLGE aptaujā izcēlusies teju vai kā paraugvalsts dzimumu līdztiesības jomā. Secināts, ka Latvijā “sievietes var ieņemt vadošos amatus valsts institūcijās, universitātēs un uzņēmumos bez jebkādām problēmām.” Iespējas “izsisties” šeit esot pamatā atkarīgas no personiskajām kvalitātēm, nevis dzimuma.   

 Sieviešu nonākšana profesijā sākas ar iegūtās izglītības ceļu, tāpēc dzimumu proporcijas tika analizētas arī šajā aspektā. Zagrebas universitātes Ģeodēzijas fakultātē vēsturiski bijis samērā līdzīgs sieviešu un vīriešu studentu īpatsvars (gan iestājušos, gan pabeigušo vidū), tikai ar nelielu vīriešu studentu pārsvaru (apmēram 45% sieviešu pret 55% vīriešu). Tiesa gan, augstākā līmeņa (doktorantūras) studijās īpatsvars strauji mainās sievietēm par sliktu - starp grādu ieguvušajiem ir apmēram viena trešdaļa sieviešu, informēja Vesna Petrič, Zagrebas universitātes Ģeodēzijas fakultātes asociētā profesore.

 Vēl dramatiskāk šī atšķirība izpaužas starp mācībspēkiem - Ģeodēzijas fakultātē no 34 pasniedzējiem tikai sešas ir sievietes (18%), turklāt gandrīz nekad neieņemot vadošus amatus. Savukārt, piemēram, Stambulas Tehniskajā universitātē sieviešu salīdzinoši ir vairāk - 20 no kopumā 45 pasniedzējiem, tiesa gan, arī neieņemot vadošus amatus, vēstīja Ayfer Kaynarca, ģeomātikas inženiere un lektore. Studentu vidū mūsdienās esot vērojams līdzsvars - 50:50, lai gan vēl pirms dažiem desmitiem gadu situācija bijusi pavisam citāda. Interesanti, ka sieviešu īpatsvars tehniskajās, t.sk. ģeodēzijas studijās palielinājies nevis ar kādu īpašu profesijas popularizēšanu sieviešu vidū, bet gan ar jauno tehnoloģiju, jaunu uzmērīšanas instrumentu un metožu ienākšanu, kā arī pielietošanas jomu paplašināšanos. “Ja kādreiz tā bija tikai kadastrālā uzmērīšana, kartogrāfija un tamlīdzīgi, tad šodien tās ir jau ļoti daudzas nozares, no transporta un loģistikas līdz veselības aprūpei - jo vairāk nodarbinātības iespējas paveras, jo iekārojamāks kļūst attiecīgais augstākās izglītības diploms,” secina A. Kaynarca. Arī V. Petriča piekrita, ka jaunās tehnoloģijas pavērušas lielākas iespējas profesijā ienākt sievietēm, arī tāpēc, ka darbs mērniecības nozarē obligāti vairs nenozīmē fiziskā spēka nepieciešamības priekšnosacījumu, kad “visu dienu jānēsā līdzi smags ekipējums”, tagad tie esot arī “radoši un intuitīvi problēmu risināšanas uzdevumi”, kas esot tuvāki sievietēm.

 Problēma darba tirgū gan joprojām esot sieviešu zemākais atalgojums, jo arvien pastāvot stereotips, ka vīrietim jāsaņem vairāk, jo viņam jārūpējas par ģimenes kopējiem izdevumiem, uzsvēra Kaynarca. Latvijā diskriminācija algu ziņā gan nepastāvot, diskusijā uzsvēra Vivita Puķīte, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesore. Šeit sievietēm esot labas iespējas veidot karjeru mērniecības jomā, ko apliecinot vairāki spilgti piemēri.

 Līdzīgu domu paneļdiskusijā par tematu, kā iespējams veicināt jaunu līderu-sieviešu rašanos ģeotelpiskās informācijas nozarē, pauda arī bijusī Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. Viņa uzsvēra, ka Latvijas ģeotelpiskās informācijas nozarē netrūkst piemēru, kad par līderēm izvirzījušās sievietes, kā vienu no spilgtākajiem piemēriem minot Latvijas Mērnieku biedrības vadītāju Unu Krutovu. E. Baklāne-Ansberga arī pauda no pašas pieredzes izrietošu pārliecību, ka par cilvēku ar vadīšanai nepieciešamajām īpašībām ir iespējams uzaudzināt. Viņa pati par līderi neapzināti sākusi veidoties jau bērnībā - šāda veida ticību un pārliecību par sevi ieaudzinājis tēvs.     

Kopumā būtu svarīgi, lai mērniecības nozarē ienāktu arvien vairāk sieviešu, jo, lai gan sievietes esot emocionālākas, tomēr viņas arī ar lielāku atbildības izjūtu pieejot darba pienākumiem, retāk kavējot izpildes termiņus. Līdz ar to lielāks sieviešu īpatsvars nozarē nozīmēšot arī augstāku produktivitāti, uzsvēra A. Kaynarca. 

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Komentāri:
 
MK noteikumu grozijumi
09.12.2021
14:45
Iesniedzot VZD kadastra lietu atbilstoši MK noteikumu grozījumiem, elektroniski sagatavojamo dokumentu skaits būtiski audzis un attiecīgi palielinājis arī laika patēriņu, kas nepieciešams, lai sagatavotu visus parsītos dokumentus un to elektroniski aplieciātas kopijas. Neskatoties uz to, ka tagad mērnieks prakstiski visus dokumentus iesniedz elektroniski, papildus arī papīra dokumentu elektroniskus analogus, pēdējos vēl pēc tam, kad mērieks tos nogādājis VZD klātienē (priekš kam?), tos "pie sevis" skanē (2x?) arī VZD darbinieks (tāds pats -priekš kam?:)). Jautājums - kāds ieguvums no šādām izmaiņām apritē?
 
555
09.12.2021
21:13
Kāds iepriekšējam komentāram sakars ar tēmu "Sievietēm mērniecībā - būt vai nebūt?" Priekšlikums - komentēt atbilstoši raksta tēmai.
 
12.12.2021
21:08
Domāju, ka tas vairāk saistīts ar to kā vīrieši un sievietes ir pēc būtības radīti. Līdz ar to telpiskās domāšanas pieeja vieglāk uztverama vīriešiem, bet sievietēm tajās lietās ir vairāk jāiedziļinās. Tas pats otrādi būtu ar virtuves padarīšanām, kur labs šefpavārs vai dizainers iemācās to darīt labi iedziļinoties lietās nevis tā sākumā tas iekārtots. Attiecīgi sievietēm tas nāk dabiskāk. Nevienu nedomāju aizvainot, bet ir kādas vairāk izteiktas profesijas, kur dzimumu līdztiesība ir iespējama, bet ir tās ierastās lietas, kā tas visumā iekārtots. Jebkurā gadījumā ar cītīgu iedziļināšanos var panākt ļoti daudz.
 
Pusmērnieks
14.12.2021
17:18
Robežu uzmērīšanas fiziskā vide dažkārt ir visai skarba un ilgtermiņā nav savienojama ar sievietes veselību. Kilometriem stiept aparatūru (tahimetri, statīvi)cauri brikšņiem, slīkšņām, sniegam "līdz nabai", nav gluži tas, par ko sievietes sapņo.
 
Andrejs Ve
14.12.2021
17:33
Zelta vārdi!

"Kopumā būtu svarīgi, lai mērniecības nozarē ienāktu arvien vairāk sieviešu, jo, lai gan sievietes esot emocionālākas, tomēr viņas arī ar lielāku atbildības izjūtu pieejot darba pienākumiem, retāk kavējot izpildes termiņus. Līdz ar to lielāks sieviešu īpatsvars nozarē nozīmēšot arī augstāku produktivitāti"
 
555
14.12.2021
19:18
Viena no mērniecības definīcijām, ko var atrast, ir "mērniecība ir zinātne un māksla". Manuprāt, skaists formulējums. Ko kurš saprot ar vārdu "mērniecība". Ja mērniecību saprot kā smagu fizisku darbu robežu un topogrāfijas uzmērīšanā (komplektā ar aku atvēršanu), tad sievietēm nostrādāt visu darba mūžu pie labas veselības nav iespējams. Uzelpot var sēžot pie datora un zīmējot plānus. Vai ir kāda statistika, cik daudz no visām sievietēm, kurām ir sertifikāti, reāli strādā uz lauka? Skaits varētu būt diezgan mazs. Viņas visas būtu pelnījušas ordeni.
 
skaidrībai
15.12.2021
10:51
... kad sniegs nokūst - paverās visi ne tīrumi. Jautājums Andrejam: atbildi godīgi kā vecim pienākas - kāda velna ( ne melna ne balta pēc) Tev mērniecībā vajag sievietes? Lai "parakstītu"tavus brīnumdarbus"vai ? un kas atbildēs par sastrādājaiem brīnumbrabiem? tiešām Tu? Sieveite un mērniecība vismaz pašreiz Lv nav savienojami jēdzieni. Ja nu vienīgi kam nagi niez plānus (darbus) parakstīt - neko diemžēl jēdzīgu neesmu redzējis tik milzīga bezkaunība - kam jums vispār valsts vajadzīga ....
 
Pusmērnieks
15.12.2021
13:10
to 555
Par darbu uz lauka. Ir sievietes, kas mēra civilizētā vidē - vieglas robežas, topenes(ja "vākus cilā citi"), izpildmērījumus. Ir sievietes, kas beidz savu veselību smagos robežu gabalos, kamēr kājas un muguras tur. Jo - nav jau izvēles dažkārt. Taumu iespējas (kaut ko izmižģīt, saraut, lauzt) vai dabūt Laima slimību no ērces ejot pa robežām ir gana lielas. Bēdīgākais ir, ja darba devējiem darbinieku veselība ilgtermiņā "ir pie kājas". Uz darba traumu apdrošināšanu taupa pat tāds sevi slavinošs kantoris kā SIA METRUM...
 
Andrejs Ve
15.12.2021
18:36
skaidrībai. Nu nav viss tik slikti taču. Ir arī stipro dzimumu pārstāvji, kuriem rokas aug no vienas vietas. Katrs uzņēmuma vadītājs vai mērnieks pieņem darbā darbinieku, neskatoties uz dzimumu. 3 mēnešu laikā var atbrīvoties no darbinieka, ja tas neatbilst prasībām.
Brīnumdarbi :))
 
Andrejs Ve
15.12.2021
18:36
skaidrībai. Nu nav viss tik slikti taču. Ir arī stipro dzimumu pārstāvji, kuriem rokas aug no vienas vietas. Katrs uzņēmuma vadītājs vai mērnieks pieņem darbā darbinieku, neskatoties uz dzimumu. 3 mēnešu laikā var atbrīvoties no darbinieka, ja tas neatbilst prasībām.
Brīnumdarbi :))
 
Viesturs
15.12.2021
22:13
kapēc no Metruma neviens darbinieks neiet prom???
 
Pusmērnieks
15.12.2021
22:46
Vai zināt, cik biroju Metrum ir aizvērušies kopš izveidošanas ? Mērnieki aiziet un biroji mirst dabīgā nāvē. Ģeogrāfija visai plaša. Šie gan mājaslapā uz kartes joprojām rāda dažus birojus kur to vairs nav gadiem. :)
 
metrumam cenas labākas jau paliek
15.12.2021
23:55
"Latvijasmernieks.lv" SIA 10.12.2021 plkst. 19:30 EUR 490.0
EUR 540.0
EUR 600.0
EUR 690.0
EUR 790.0
EUR 1100.0

"METRUM" SIA 10.12.2021 plkst. 11:19 EUR 1235.0
EUR 1235.0
EUR 1235.0
EUR 1345.0
EUR 1589.0
EUR 1788.0

 
labs kumoss Terrai
16.12.2021
00:13
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,METRUM”
reģistrācijas Nr. 40003388748 291 038,53
SIA ,,TERRA TOPO”
reģistrācijas Nr. 44103043752 287 000,00
 
555
16.12.2021
09:33
Kāds varētu atšifrēt, kas tās par cenām un par ko...
 
ttt
16.12.2021
11:59
Cenas paliek saprātīgas. Tagad tikai visiem iemācīties maksāt nodokļus un nešaut vienam otra kājā ar dempingu
 
Pusmērnieks
16.12.2021
13:55
Cena par objektu ir relatīvs rādītājs. Mērniekam ir būtiski, cik no tā ir algas fonds tieši viņam. Un tur nu ir gana jūtamas atšķirības starp tiem, kas maksā nodokļus. Metrum darbu izpildītājiem atvēlētais ir paliess. Nopelnīt var, ja neskaita darba stundas un nesaudzē veselību lauka darbos. 8 stundās un minimizējot veselības sabendēšanu nekas dižs nesanāk. Uzņēmumu raksturo klientu konsultantiem piedāvātais atalgojums darba sludinājumos šoruden https://www.facebook.com/MetrumGroup/photos/a.274010102653804/4383354838385956/ . Minimālā alga "uz papīra" ar kvalifikācijas prasībām un atbildību, kas nav "darbs ar slotu".
 
10-20eur/h
16.12.2021
16:03
metrumam Aluksnē tikko visi notinušies, tukšs birojs palicis
 
Pusmērnieks
16.12.2021
16:09
Eku Metrum meklē mērnieku un palīgu, solot samaksu 10-20 eur/h bruto, kas ir aptuveni 1600-3200 eur mēnesī pie pilnas darba dienas. Zelta bedre, vai ne ? Jautājumu FB pie sludinājuma, vai stundas ir domātas atbilstoši Metrum standarta darba līgumiem, tika izdzēsts nekavējoties un jautātājs nobloķēts.
 
šeit par velti var pastrādāt
16.12.2021
16:52
Latvijasmernieks.lv
VAKANCES
Mērnieks un/vai mērnieka palīgs
Kuldīgā
Saldū
Talsos
Jelgavā
Tukumā
Valmierā
 
Pusmērnieks
16.12.2021
17:09
Šitie neblefo atšķirībā no Metrum. LM algas cipars atbilst tam, ko vidēji reāli var sakašāt. Kas attiecas uz Metrum solīto Alūksnē, Metrum Gulbenes birojs varētu droši pieteikties uz kaimiņmiestu, kur samaksa būšot KRIETNI treknāka. Paliek tikai tas sīkums ar Metrum standarta līgumu nosacījumiem... :D
 
Būt vai nebūt
16.12.2021
17:20
Temats ta bija par sievietēm mērniecībā...
 
Pusmērnieks
16.12.2021
17:56
Tas viss ir saistīts. Sievietēm mērniecēm arī jāspēj nopelnīt daudzmaz līdzvērtīgi mērniekiem vīriem. Problēma, ka pie esošiem darba samaksas algoritmiem, robežas mērot tas nav iespējams bez pārslodzes, kaitējuma veselībai un laika atraušanas ģimenei. Tur arī atbilde, kāpēc ir maz sievietes mērnieces, kas mēra robežas. Ja vēl pieliekam klāt uzņēmuma reālo attieksmi pret darbiniekiem dažādās situācijās, tostarp sievietēm, tad ir atbilde, kāpēc robežas mērošo sieviešu paliek arvien mazāk. Vēl viens aspekts - darba psiholoģiskā vide. Nav noslēpums, ka ik pa laikam mērnieki nonāk krustugunīs starp zemju īpašniekiem. Seko sūdzības un ne tikai. Gadās visai saspringtas situācijas, kad agresīvi indivīdi gatavi vicināt kulakus neatkarīgi no tā, kas pretī - vecis vai sieviete. Ja par sievietēm - tad, piemēram, Metrum vadība uzskata, ka kolēģis nedrīkst aizstāvēt sievieti mērnieci pret reāliem fiziskiem draudiem. Šādu attieksmi pret savu darbinieci Metrum ir atļāvies iedokumentēt, aizstāvības faktu traktējot kā pārkāpumu.
 
111
16.12.2021
18:44
mērniecība Latvijā ir studentu un vecu onkuļu darbs ar visām izrietošajām sekām.
 
Pusmērnieks
16.12.2021
19:13
Te var daļēji piekrist 111 diezgan precīzajam formulējumam. Jaunieši bez ģimenes kādu laiciņu piecieš mazāku samaksu, onkuļi un tantes turas pie vietām(ar pamatojumu - a kur tad citur ies?!), kaut kā izgrozas un parasti norij visus krupjus. Tālāk - daļa jaunieši apjauš maizītes garozu, perspektīvas kopumā un nozari pamet. Vairums onkuļi un tantes skaita gadus līdz pensijai, lai ar atvieglojumu pamestu nozari pie pirmās iespējas.
 
Izklaidei
16.12.2021
20:55
Sievietes mērniecībā derētu piem ar īsiem svārciņiem pastaigai pa ielām vai ceļiem lai tad kad mērnieks ar pēdējiem spēkiem izbridis no slapjiem krūmiem - visu dienu plēsdams apavus un drēbes, spētu ātri atgriezties dzīvē. Būtu forši
 
Izklaidei
16.12.2021
20:55
Sievietes mērniecībā derētu piem ar īsiem svārciņiem pastaigai pa ielām vai ceļiem lai tad kad mērnieks ar pēdējiem spēkiem izbridis no slapjiem krūmiem - visu dienu plēsdams apavus un drēbes, spētu ātri atgriezties dzīvē. Būtu forši
 
555
17.12.2021
17:58
Atliek tikai pabrīnīties par komentāru "izklaidei". Cik gan šaurai pierei ir jābūt..... Skumji, ka arī starp mērniekiem ir tā domājoši. Amerikā vai Zviedrijā šādam komentāram būtu nopietnas sekas. Diemžēl esam tur, kur esam..... Tēviņš ir iznācis no krūmiem ar medījumu.
 
mes esam kur esam.
17.12.2021
22:45
mes esam kur esam, tapec ludzu komentari tikai par Latviju. jazin, ka Serbijā sāk strādāt ogļu raktuvēs no 8 gadu vecuma? Tad kāpēc tu ar to nesalīdzināji?
 
555 un tā līdz bezgalībai
18.12.2021
15:49
Kāds sakars zviedriem vai jeņķiem ar mums..
Zviedri sen jau par tāādu mērnuecību latviešu daiļavām ar sūdu dakšām pa muguru būtu sadevuši un iebāzuši būrï padomāt kur nagus bāzt. Labi ka vēl mongoliju nepieminēji vai afgāņus...
 
Palīgs
18.12.2021
22:33
Katrs pats ir savas laimes kalējs. Pieļauju, ka daudzi sertificētie mērnieki negrib vai baidās mainīt profesiju vai nodarbošanos, jo baidās pazaudēt sertifikātu, jo nav atbilstošās augstākās izglītības. Savukārt, palīgi tiek tā nodarbināti, ka 3x jāpadomā, vai maz grib strādāt par mērnieku.
 
Palīgs
18.12.2021
22:39
Ar veselības apdrošināšanām mērniecībā izskatās ir diezgan skumīgi.
 
19.12.2021.
19.12.2021
11:13
palsot jūsu kārtējos rakstus var secināt- mērnieki (personas kuras sevi par tādām uzskata), pat laikam neaptver vēl joprojām ka sen uzņēmumam (jelkuram vai kādam) nav nekādas nozīmes. Nozīme ir katra mērnieka VĀRDAM bet, izlasot secinu ka ... zemnieks kā bija zemnieks tā ar palicis tāds. Tātad mērniecības darbu veicējs nelepojas ar savu VĀRDU viņam ir viena alga kas pēc tam(ka tik man samaksā kādu grasi). Tās atrunas ir bērnišķigi muļķīgas - nekas vairāk. ah lai visiem priecīgs prāts!
 
Ono
20.12.2021
13:43
Izdomāta problēma un meklē tai risinājumu. Nav jau reālu šķēršļu darboties šajā nozarē, nākas vien fantazēt. Un kas tā par diskrimināciju Zviedrijā, ka tikai 40% vīriešu kadastrālā uzmērīšanā? To arī jāizpēta.
Tā jau Latvijā arī meklē izdomātu problēmu rasismu, kad nesanāca tad draudēja, ka atkārtos katru gadu kamēr atradīs rasismu. Tā arī šeit.

Šis teikums vispār kronis "Vēl homogēnāka situācija ir ASV, kur absolūti lielākā daļa mērnieku (90-95%) esot baltie vīrieši...". Ja tādus pētījumus izdara tad jau rases reāli pastāv un ādas krāsa nav tikai ārēja pazīme.
 
taka
20.12.2021
19:30
vel jau ir mērnieks - Rumānis. aizies ar sivēnu un pielips arī sudraba dakšas
 
Mērnieks Rācenis
20.12.2021
20:13
19.12.2021. raksta ka visa vara mērniekam - buum un esam visi atkal amatnieki, nafig inženieris, adām zeķes, pārdodam pakalpojumu tirgū blakus rāceņiem un reņģēm centrāltirgū.
Vai Varbūt esam Inženieri, veicam lielisku darbu un nerūpējamies, ka mūsu darba devējs visus nodokļus samaksās, parūpēsies par darba drošību, par apdrošināšanu! ''stiprākie'' ja ir pārlekuši par IK vai pašnodarbinātiem (Jana, sveiciens tev). Bet vai tie saprot, kas viņus gaida 65 gadu vecumā, kad pensiju izmaksās rāceņos un tikai pašu izaudzētos?
 
ZS aptauja
21.12.2021
10:18
Sakarā ar enerģijas cenu kāpumu utt. ar Jauno gadu cenām mērniecībā par mazajiem darbiem sākot no mazdārziņu topogrāfijām, robežām un ZIP vajadzētu sākties no 600eur+pvn un uz augšu! Kurš balso PAR! PRET! vai ATTURAS?
 
111
21.12.2021
12:52
Tu pamato to cenu! Mērniecībā vajadzētu iet uz stundas likmi, nevis mistiskai cena par objektu. Piemēram advokāta takse ir no 80-90 eiro, nedēļu strādā un 3000 nopelnīti.
 
111
21.12.2021
14:37
80-90 eiro/ha
 
Andrejs Ve
21.12.2021
14:44
Offtopic.
Stundu likme- ar kājām mērot vai BGK izmantot? :)
Katrs pats vērtē savus pakalpojumus un no tā arī veidojas cenas, kaut gan bieži ir neadekvāti zemas tās cenas.
Gatavojamies Ziemassvētkiem ;)
 
22.12.2021.
22.12.2021
08:16
Mērniekam - rācenim - re pats atbildēji jau kādēļ esi rācenis. Teicu ka jātur godā savs VĀRDS ar to jālepojas darot ļoti atbildīgi mērniecības darbus. Ļoti iesp ka Tavs veikums vēl pēc gadiem 100 derēs, kas lai zin, bet ja Tu tikai strādāsi kā strādnieks
- tas ir cilvēks bez inženiera apziņas, tad tāds ar būs Tava darba rezultāts- varēsi jau nākamajā dienā to izmest miskastē. Kāpēc ķeraties pie tās sasodītās zviedrijas... kur mērnieks ir teju dievs... persona kura veic ne tikai kadastrāli mērniecību,bet arī taksāciju, inventarizāciju utt. Pie kam sasodītajā zviedrijā mērniekam obligāti jāpieder nekustamais īpašums tik neatceros par summu - nebija maxa ,tas ja gadījumā būs kas šķìbs lai būtu tā teikt- garantija. Andrejam Ve klau izlasi ADTI noteikumus beidzot, kur latviešu validā rakstīts ka mērniecības darbus var veikt ar pārbaudītiem ğeodēziskiem instrumentiem....drons nav ğeodēzisks mērniecības instruments! Par stundas likmi - Sen bija jābůt! Eiropā pārsvarā valstīs tā ir noteikta. Vēl "trakāk" piem apvienotajā karalistē zku darbus var veikt mērnieks sākot ar vismaz 5 gadu stāžu ar noteikumu ka viņa darbu uzrauga supervizors - mērnieks ar liiieeelu stāžu sākit no 15. gadiem. Supervizora stundas likme ir noteikta - 240 mārciņas stundā. Arī mērnieka likme ir noteikta tā svārstās no stāža - jo lielāks jo likme lielāka. Vācijā mērnieka kļūdas izskata tikai un vienīgi tiesā- nevis kā mk lv - iepriekšējā redakcijā - nez kādēļ jāgaida 10. dienas lai jānītis uzraksta savas domas kādēļ rociņa šim notrīcējuse. Kaut kā tā. Domājiet tak ko dariet un kāpēc.
 
Andrejs Ve
22.12.2021
09:51
22.12.2021. Labi labi. BGK nav ģeodēziskais instruments, pareizi! Tam es piekrītu 100%... Uz viņa var uzlikt sensorus ar kuru palīdzību iegūt datus un apstrādāt tos ;) Lāzeritis ir arī Jūsu tahimetros un arī kamerām GNSS un TS aprīko, tāpat kā BGK.
Lienam ārā no alas un sākām mācīties, ko?
 
Andrejam Veee
22.12.2021
12:52
ne - raksti uz ministru kabinetu - lai šamie lien ārā no alas un tad jau ... kā būs tā būs. Mēs dzīvojam (strādājam ar ļoooti arhaiskiem noteikumiem - jelkurš jurists iesācējs pierādīs ka darbs vnk neatbilst Mk noteikumu prasībām, ja tā tad tas izmetams miskastē)
 
Andrejs Ve
22.12.2021
15:15
Tas LKĢA un LMB darbs.
Manu vēstuli neviens nelasīs un neko nemainīs MK noteikumos.


 
Andrejam Veee
22.12.2021
18:03
LMB un LKĞA izklausās pavisam briesmīgi, varbūt raksti tiesībsargam - tam vismaz likums liek atbildët.
 
111
22.12.2021
19:18
Viņam vienam jāiet? Ja apmēram 10% interesē sakārtot mērniecības vidi un pārējie ir pagūlušies apakša pasūtītājam, kuram lielākoties interesē tikai papīrs (ar vajadzīgajiem rezultātiem), diez vai kas sanāks. Organizācijas varēja intensīvāk darboties, piemēram ar Tet jautājumu, būvju uzmērīšanu brīvā tirgu. Paskatieties cik inventarizātori vzd saņem.
 
normāli
22.12.2021
19:32
inventarizators VZD saņem 4000-5000eur uz papīra
 
ziemassvētki
22.12.2021
20:44
1. MK noteikumi nosaka ar kādu precizitāti ir jāiekordinē objekti, ne ar ko tu to dari.
2. Vai kāds no .irsējiem ir piedalijies biedrību valdes sēdēs un vispār apzinās par ko tur runā un kas tur notiek?
3. Anderej, lidonis ir Geodēziskais instruments ar nosacijumu, ja tā darbības rezultātā mēs iegūstam ticamus datus. Bet atceramies, ka Lidonis nav Inženieris un tas nepieņem lēmumus.
 
111
22.12.2021
21:13
2. resurss neļauj. Kopsapulces viendabīgā balsošana parādīja, ka valda liela vienaldzība.
Lidar var paspert malā velēnu lai uzmērītu ceļa malu?
 
111
22.12.2021
21:17
Jūs esat pievērsuši uzmanību, ka būvvaldēm ,arhitektiem u.t.t. ir pilnīgi vienaldzīgs MK 281 81. punkts?
 
22.12.2021
21:39
Cepums Andrejam jau tikai par to, ka vienīgais nebaidās no sava vārda, pārējie izklausās pēc anonīmiem mākoņu stūmējiem. Ko, ziema iestājusies, un bail mērīt, ka tik daudz komentāru?
 
111
22.12.2021
21:44
Tu to vārdu sālīsi? Bija te vienas tikšanās, kas beidzās ne ar ko. Tevi tur neatceros.
 
Andrejs Ve
23.12.2021
09:01
Off-topic!
Es tikai varu piekrist, ka lidonis nav ģeodēzists. Ģeodēziskais instruments nepieņem lēmumu par iegūtiem datiem, to dara sertificētā persona.
Lauri, paldies par cepumu :)
Ar LiDAR var daudz ko un tik pat kaut ko nevar.
Visiem kam interesē, kā iegūt un apstrādāt tālizpētes datus - aicinu Jūs ciemos mūsu birojā, vai arī varam sarunāt kādu objektu nolidot un tad mierīgi izrunāt mērnicības lietas un problēmas :)

Ziemassvētki Ziemassvētki :)
 
23.12.2021
09:17
To 111:
Varbūt tāpēc arī beidzās ne ar ko (: ka manis tur nebija. Priecīgus svētkus un atslābstam.
 
Lidaras
23.12.2021
21:14
Turpinam noliegt Tehnoloģijas un darboņus, turpinam spert velēnas, mērīt ar sokiju un fiedbuku, un būtiski, ka turpinam savās kļūdās vainot biedrības vai valdību. Priecīgus ziemassvētkus madaf.....s!
 
Pegasus
27.12.2021
11:29
Nopirku Leica Pegasus Backpack! Būs man tagad miljoniem vajadzīgu un nevajadzīgu datu. Laimīgu Jauno gadu visiem!
 
uau
27.12.2021
21:41
cik noma pie tevis? pardevējs solīs lētāk
 
111
13.01.2022
08:32
https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/00279bf6-ecae-496a-b233-30dac535246a
 
Andrejs Ve
16.02.2022
21:05
Varbūt varam parunāt
https://youtu.be/z2oa50Tt2ck
 
ein weiteres Mal, noch einmal
17.02.2022
10:02
Sehr gut, also weiter!
 
Andrejs Ve
23.03.2022
22:49
Delta Kompānijas daiļā dzimuma pārstāves dalās ar savu pieredzi un viedokli par tēmu - SIEVIETES MĒRNIECĪBĀ.

https://youtu.be/_XHui8xkX_M
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2022. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Šodiena 2022. gada 17. augusts

Vārda diena:

Oļegs, Vineta
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.