Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Nākamgad Latvijā pāries uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu 02.09.2012

Sviitra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) sagatavojusi priekšlikumus, lai nodrošinātu pāreju no šobrīd Latvijā pieņemtās Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmas (BAS-77) uz Eiropas vertikālo augstumu atskaites sistēmu (EVRS) tās 2007. gada realizācijā. Pāreja uz EVRS paredzēta no nākamā gada 1. aprīļa, vēstulē sabiedriskajām organizācijām informē Aizsardzības ministrija.

LĢIA nepieciešamību pāriet uz Eiropas augstumu atskaites sistēmu uzsvērusi jau vairākkārt. Kā viens no svarīgākajiem iemesliem tiek minēts tas, ka pašreiz izmantotās BAS-77 sistēmas sākumpunkts Kronštates salā pie Sanktpēterburgas, pēc LĢIA rīcībā esošajām ziņām, vairs nefunkcionē, tāpēc vairs nav iespējams precizēt BAS-77 Latvijas teritorijā. Savukārt EVRS sākumpunkta – Amsterdamas pāļa – dati tiekot regulāri precizēti.

Bez tam, BAS-77 balstoties uz novecojušiem (pagājušā gadsimta vidū iegūtiem) nivelēšanas datiem, kuru augstumu nobīdes pret to vērtību dabā sasniedz pat 5 cm. Pērn LĢIA speciālisti pabeidza I klases nivelēšanas darbus un datu apstrādi, iegūstot augstas precizitātes augstuma datus Latvijas teritorijai. Līdz ar to būtu iespējams veikt esošo augstumu datu korekciju, taču LĢIA uzskata, ka esošajai sistēmai to veikt būtu neracionāli, tāpēc nepieciešams pāriet uz EVRS.

Arī Eiropas Savienības institūcijas vairākos normatīvajos aktos paredzējušas EVRS augstumu sistēmas izmantošanu Eiropas teritorijā. Piemēram, Eiropas Komisijas (EK) 2010. gada 23. novembra regulā Nr.1089/2010, ar kuru īsteno INSPIRE direktīvu attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību, noteikts, ka ģeodēzisko koordinātu sistēmās uz Zemes ar gravitāciju saistīto augstumu izsaka, izmantojot EVRS. Savukārt Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas „Eirokontrole” šā gada 30. janvārī publiskotajā dokumenta projektā „Eirokontroles specifikācija aeronavigācijas datu ģenerēšanai” (kas nosaka vadlīnijas vienotās Eiropas gaisa telpas normatīvo aktu atbilstībai) par vertikālo atskaites sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā ierosina izmantot EVRS. Šis dokuments papildina EK 2010. gada 26. janvāra regulu Nr. 73/2010 (ar to nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā), detalizējot tās praktisko īstenošanu. Minētā regula visām ES dalībvalstīm būs jāievieš no 2013. gada 1. jūlija.

EVRS ieviešanai Latvijā apstiprinājums esot gūts arī Rīgas Tehniskās universitātes 2007. – 2008. gadā veiktajā pētījumā „Valsts augstuma izejas līmeņa noteikšana”, kurā pamatots nivelēšanas mērījumu transformācijai noteikt Eiropas Augstumu tīkla realizāciju ar 2007.5 epohu un pārrēķinu pamatā izmantot Vācijas Federālā Kartogrāfijas un Ģeodēzijas dienesta un Starptautiskās ģeodēzijas asociācijas Eiropas atskaites ietvara apakškomisijas piedāvāto transformācijas formulu.

Pāreja uz EVRS tiek plānota no 2013. gada 1. aprīļa. Sākot no šī datuma, visus darbus būs jāveic EVRS un LĢIA Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē normālie augstumi visiem punktiem būs norādīti tikai EVRS, paredz ministrijas vēstulē publicētais pasākumu plāns. 3 mēnešus pirms pārejas uz EVRS – no nākamā gada 1. janvāra – LĢIA mājaslapā būs pieejams kalkulators koordinātu pārrēķiniem no BAS-77 uz EVRS. Savukārt no 2013. gada 1. aprīļa līdz 1. oktobrim paredzēts pārejas periods, kura laikā jāpabeidz pašreizējā augstumu sistēmā iesāktos darbus (kas būs bijuši uzsākti līdz 1. aprīlim).

Laikā no šā gada novembra LĢIA plāno sākt informēt datu lietotājus (ģeodēzistus, būvniekus, pašvaldības u.c.) par plānoto pāreju uz EVRS, organizējot seminārus, kā arī izdodot informatīvu bukletu.

Aizsardzības ministrija aicina sabiedriskās organizācijas laikā līdz 24. septembrim sūtīt ierosinājumus vai iebildumus saistībā ar plānoto pāreju uz EVRS.

Mernieks.lv aptaujātie nozares speciālisti pret gaidāmajām pārmaiņām izturas piesardzīgi. Vairāki izsaka bažas par to, vai ir padomāts par konkrētiem praktiskiem risinājumiem, kā veikt pāreju, lai tas neradītu sajukumu datu sistēmās. Profesionāļi sagaida šos risinājumus no LĢIA.

Una Krutova, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļas vadītāja

„Nepieciešams saprātīgs, komplekss risinājums, lai pāreja no vienas sistēmas uz otru neradītu sekas būvdarbu veicējiem. Ja projekti ir izstrādāti vienā sistēmā un viņus pieņems otrā sistēmā, tad jābūt precīzi izstrādātai pārejas formulai, lai neiznāk tā, ka cilvēks pārkāpis kādus būvniecības noteikumus. Zināmas jukas noteikti radīsies. Arī datu bāzēs paredzamas nesaprašanās, jo būs jāatšķir vieni dati no otriem – kuri uzmērīti vienā augstumu sistēmā, kuri otrā. Es ceru, ka šo priekšlikumu iesniedzēji jau ir apdomājuši risinājumus un tos arī piedāvās.”

Andrejs Igaunis, Andreja Igauņa Mērniecības birojs

„Principā nav pretenziju pret jebkurām pārmaiņām, bet nav pieņemams, ka vadošās institūcijas ir kļuvušas nevis par loģisku procesu virzītājām un ar to saistīto procesu risinātājām, bet gan par "instrukciju izstrādātājām". Nav pieņemams, ka tiek nodeklarēts - "no 1. aprīļa pārejam uz Amsterdamas augstumu sistēmu", bet netiek doti precīzi norādījumi mērniekiem, datu uzturētājiem, pašvaldībām, projektētājiem un pārējiem "kā veikt esošo datu transformāciju uz jauno sistēmu". Ir uzkrāts milzīgs apjoms topogrāfisko un ĢIS datu, kurus būs nepieciešams pārtransformēt uz jauno sistēmu. Ja vadošās institūcijas tikai spēj izdod direktīvu pārejai, nesniedzot ļoti precīzus norādījumus (un metodisko sistēmu), kā īstenot pāreju uz jauno sistēmu, tas novedīs tikai pie milzīga jūkļa. LĢIA ir nepieciešams veicināt vietējo tīklu sakārtošanu un transformāciju uz jauno sistēmu, kā arī sagatavot datu transformācijas programmas, kas spēj pārtransformēt grafisko programmu (Microstation un Autocad) un GIS (ArcView) datus uz jauno sistēmu.”

Kaspars Kūkums, SIA Tailors

„Man būtībā ir vienalga, kurā augstumu sistēmā strādāsim, uz manu darbu šī pāreja īpašu iespaidu neatstās. Taču zinu kolēģus, kuriem radīsies sarežģījumi.”

Kaspars Kojalovičs, SIA Mērniecības datu centrs vadītājs

„Pāriet uz jauno sistēmu vajag, taču diezgan droši var paredzēt, ka gadīsies dažādi misēkļi un datu uzturētājiem būs pamatīgi sarežģījumi ar datu pārrēķinu uz jaunajiem augstumiem. Un tas viss būs jāveic par pašu līdzekļiem.”

Aigars Ansbergs, SIA Ģeodēzists vadītājs

„Domāju ka šī procesa virzītāji  līdz galam neapzinās, cik daudz lietotāju ir iepriekš saražotai topogrāfiskai informācijai un cik dokumenti un projekti, pamatojoties uz tās ir izstrādāti, kādi lēmumi ir pieņemti, un kā šāda pāreja ietekmēs projektēšanu un būvniecības procesu. Tā kā paredzētā sistēmas maiņā augstumu starpība ir neliela (~15cm), paredzu daudzus pārpratumus un problēmsituācijas tieši būvniecības jomā. LĢIA jāpiedāvā skaidri, saprotami un vienkārši risinājumi galvenokārt būvniekiem, inženierkomunikāciju turētājiem, būvvaldēm, lai informētu  par gaidāmajām izmaiņām. ”

Ikars Kubliņš

Komentāri:
 
AAA
03.09.2012
13:19
Davai, sačakarējam visas planšetes un mēram visu no jauna....jau tagad vairāki datu uzturētāji liek mīksto jaunajiem ADTI, kas notiks ar augstumu pārrēķiniem...
 
plansešmērnieks
03.09.2012
19:18
jautājums:
cik sprotu ka būs kalkulators - super tas nozīmē ka visas pašvaldibas savos saistošajos norādīs ka viņu punkti ir pareizi tikai janoņem 10-15cm nost, neapzinoties ka tikls ir sačakarēts. piem.: Ogre, Cēsis, Jūrmala (mazāk), Jelgava. u.c. Nedodat to kalkulatoru - iedodat 3 punktus pilsētā lai pašvaldībai IR pienākums pārmērīt PP un tādējādi iegūtu reālus lielumus nevis ''lai ir'' jo mums ir kalkulators.
 
Šķēres
03.09.2012
22:50
Nu ir biki di.sā...
Šogad planšetes ar ADTI sad.rsa, nākamgad - augstumus uz EVRS...
Man domāt, ka piekabināsim N koordinātai vēl 6 000 000 km, lai ar dažām cad progām vispār nevarētu strādāt, noaminīsim LKS projekciju uz Ziemeļpola lokālo un emigrēsim uz dienvidiem...
 
uxus
04.09.2012
18:04
kāds var nedaudz apstāstīt vēsturi: kāpēc tieši dgn tika izvēlēts kā datubāzes formāts, nevis kāds no tam paredzētajiem vai arī ģis risinājumiem, kas jau toreiz bija biezā slānī?
Mikrokods nolika savu % vai arī nebija speciālistu kas varētu db uzstutēt?
 
Lāsteka
04.09.2012
18:15
labi jau vien ir ka būs citi augstumi - vismaz sāks izzust planšetmērnieciņi, kuri ir kuplā skaitā saradušies. It īpaši Jūrmalā:)Varbūt turpmāk varēs vairāk uzticēties planšetēm. betu tur roku jāpieliek LMB - rūpīgāk izvērtējot mērniekus.
 
mērnieciņš
04.09.2012
23:45
cepieties, cepieties... drīzumā tāpat šim visam nebūs nekāda jēga...
 
Lāsteka
05.09.2012
07:48
jo sāksies karš?
 
XYZ
05.09.2012
09:56
Latvijā ir galīgi vienalga kā tiek nosaukta augstumu atskaites sistēma, piem. var arī tā .... pēc Liepājas dienvidu mola 13 pāļa nulles vietas vai Abrenes -Ļeņina ielas 13. ēkas ieejas lieveņa nulles vietas-tam nav nekādas nozīmes-raugi triangulācija,PP atšķīrība(novirzes)ar GPS iegūtajiem rezultātiem atšķiras nereti pat apm. 20cm, kur savukārt RTK un pēcapstrā'de iegūtie arī sasniedz atšķirību apm. 7 cm, tā ka visticamāk - lai tik "vāra putriņu " vēl samezglotāku
 
lāsteka
05.09.2012
20:28
par cik pašlaik latpos strādā ar ''matemātiski'' nonivelētu augstumu - tad jācer ka viņi šo problēmu ir sapratuši un tagadējā nivelēšanas tīklā iekļāva savus 23 tīkla punktus - tādējādi viss atrisināsies pats no sevis.. vai tad ne?
 
bēdīgi
09.09.2012
11:13
Neesam vēl sakārtojuši koordinātes un koordinātu tīklus, nu jau ar sparu ķeramies pie augstumiem. Atbildīgās institūcijas netiek galā ar vienkāršākajiem saviem uzdevumiem, bet investē sarežģītos, sekundāra rakstura procesos.
 
mlje
25.09.2012
00:40
Termiņi diezgan nesaprātīgi ....
 
Rīgas Ūdens mērnieks
27.09.2012
17:11
Mūsu iestādei vispār būs jauki. Mēs šobrīd veidojam slāņus savai ĢIS, datu apjoms ir vienkārši milzīgs, un būsim godīgi, nav ideālā stāvoklī.... Nē nu ja jau būtu pilnīgi gatava tā ĢIS, tad varētu visas teknes pārrēķināt, bet šobrīd par kaut kādu automātisku pārrēķināšanu runāt būtu galīgākais neprāts ...
Nu, papildus murgs mērniekiem garantēts....
 
Z ass
04.10.2012
16:16
Kāda jēga pāriet uz jauno augstumu sitēmu,jo precizitāti tāpat viņi neuzlabos - tiek paņemts tikai kalkulators uz pārrēķināts augstums - no pārrēķiniem jau precizitāte nemainās!!!
Būtu labāk strādājuši jau pie esošā tīkla precizitātes uzlabošanas.

Pilnībā piekrītu XYZ komentāram.
 
Lāsteka
04.10.2012
21:18
LGIA: nedodiet diletantiem sātana ieroci:). nedodiet pašvaldībām -pārrēķina kalkulatoru. Tas liks visiem beidzot attapties un sakārtot vietējos tīklus.
 
lmb biedrs
24.10.2012
14:48
ja ignoreetu vecos datus, meeriitu tikai jaunus, tad ar jauniem preciizeetiem punktiem vareetu saakt jaunu dziivi :) cik jauki tas buutu
 
dzelzcells
11.06.2014
16:07
Nu ko jautri! Taa jau Latvijaa ar augstumiem ir pilniiga p......!
Ka nekas kopaa nesienas - Liels paldies Gudriissiem!!!!
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2022. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Šodiena 2022. gada 29. novembris

Vārda diena:

Ignats, Virgīnija

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.