Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Valdība apstiprina Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumus

Sviitra

 Otrdien, 27.decembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumus, kuros ir ietverti risinājumi zemes kadastrālajā uzmērīšanā konstatēto problēmu novēršanai. 

            Noteikumi nosaka kārtību, kādā mērnieks saņem informāciju zemes kadastrālajai uzmērīšanai no Valsts zemes dienesta (VZD) uzturētās Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, paredzot iespēju mērniekam saņemt informāciju VZD mājaslapā. Vienlaikus ar informāciju zemes kadastrālai uzmērīšanai mērnieks saņems zemes kadastrālās uzmērīšanas arhīva dokumentus. Šāda VZD sniegtā informācija ir maksas pakalpojums. Tāpat mērnieks varēs izpildīt atsevišķas kadastrālās uzmērīšanas darbības – robežas izvērtēšanu un atjaunošanu, situācijas vai apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, aktualizējot informāciju par situāciju vai apgrūtinājumiem, noteikumu projektā paredzētos gadījumos.

            Kārtība paredz, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekus, kuriem pieder arī zemes domājamā daļa un dzīvokļu skaits vienā zemes vienībā pārsniedz desmit, mērnieks varēs uzaicināt ar paziņojumu, izliekot to redzamā vietā pie dzīvojamās mājas ieejas durvīm vai ziņojumiem paredzētajā vietā. 
 
            Tāpat kārtība nosaka darba rūpīgākai veikšanai pirms robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas paredzēt tās priekšizpēti, kā arī procesu, kādā mērnieks risina robežas apsekošanā un atjaunošanā saņemtos iebildumus.
Būtiskākais jaunievedums ir noteiktā kārtība, kādā mērnieks varēs risināt zemes vienību robežu neatbilstību. Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā tiks konstatēta divu vai vairāku zemes īpašumu robežu savstarpējā neatbilstība, mērnieks, izvērtējot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un konstatējot, kurš no īpašumu zemes robežu plāniem izgatavots neievērojot normatīvo aktu prasības zemes ierādīšanas vai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, veiks konstatētās neatbilstības novēršanu, sagatavojot neatbilstības novēršanas aktu.
 
Noteikumu projekts paredz arī precizēt zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas saturu un noteikt, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu VZD iesniedz elektroniskā formā.
 
            Pērn Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, kas stājās spēkā pagājušā gada 21.jūlijā. Minētais likums grozīja vairākus ar zemes kadastrālo uzmērīšanu saistītus jautājumus, tostarp izteica jaunā redakcijā MK noteikumus par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu. Minētos noteikumus ir paredzēts izdot no jauna, sadalot tos divos -„Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un „Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, jo zemes un būves kadastrālā uzmērīšana ir savstarpēji nesaistīti procesi.  
 
Noteikumu projektu var lasīt šeit.  
 
 
Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv   
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv   
http://twitter.com/tieslietas  
www.flickr.com/photos/tieslietas/ 
 
Komentāri:
 
Atis Vallis
28.12.2011
10:23
Nu sāksies cirks arī ģeodēzijā kadastram!

137. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem mērnieks izvēlas tādus ģeodēziskos mērniecības instrumentus, kas nodrošina šajos noteikumos noteiktās mērījumu precizitātes prasības.

Tahimetrs mēra tikai leņķus un attālumu, uzstādot instrumentu uz atbalsta punkta un orientējot to tieši uz otru ģeodēziskā tīkla atbalsta punktu, kā nevar iegūt koordinātu standartnovirzes, ja tās netiek mērītas?

145. Izmantoto ģeodēziskā tīkla punktu savstarpējā stāvokļa koordinātu standartnovirze nedrīkst pārsniegt 0,03 m.

Gribētu dzirdēt ģeodēzijas profesionāļu viedokli, kādas ģeodēziskās kontrukcijas un metodiku pielietosiet, lai varētu konstatēt koordinātu standartnovirzi strādājot ar tahimetru? Saprotams, ka var iegūt faktisko novirzi atālumam starp 2 punktiem ar zināmām koordinātām.

147. Uzmērīšanas tīklu veido un uzmēra, balstoties uz šo noteikumu 144.punktā minēto ģeodēzisko tīklu vismaz trim punktiem.

Arī šeit gribētu dzirdēt - cik ģeodēziski korekti būs mērījumi ar pēcapstrādi no LatPos stacijām, piemēram Kolkā vai Salacgrīvā, ja jāizmanto 3 punkti? Kuras stacijas jūs izmantosiet - Irbeni, Talsus, Kuldīgu?

RTK metodi uzmērīšanas tīkla ierīkošanai vairs nedrīkst izmantot, jo neatbilst noteikumu 147. punktam.
 
z.v.kad.apz.
28.12.2011
13:17
Hmmm... kāds bija pamatojums no robežplāniem izņemt koordinātu sarakstu?
 
lasteka
28.12.2011
21:02
lai robezplans buutu aktuals arii tad ja ir robezstrids un koordinaatas teiksim pa 1/2m atskiras.
 
to z.v.kad.apz.
28.12.2011
21:20
variants2-lai ar rokas GPS nesāk izspraust robežzīmes visi kam nav slinkums :),šo darbību atstājot mērnieku ziņā.
 
Atim
30.12.2011
11:09

ļ. cien. Ati - standartnovirze ir matemātikas jēdziens (resp. lai varētu aprēķināt kādam punktam standartnovirzi,tad šeit visticamāk domāts - iegūt viena atbalstpunkta koordinātas x reizes, taču izmantojot GPS diezkas nesanāks, jo lasi -arī katram mērījuma rezultātam ir jāaprēķina šī novirze), tātad atkal "salaists dēlī"-rodas sajūta ka kāds ļaundaris to visu tīšām dara(kurš ir šis vājais ķēdes posms-cerēsim ka "pūķis" -2012 pateiks.
veiksmi kolēģi zinātnes attīstībā Latvijā 2012.
 
VISIEM
30.12.2011
12:04
lAIPNI LŪGTI PIEDALĪTIES ARĪ LIKUMPROJEKTU APSRIEDĒS VZD UN CITUR, NEVIS TIKAI KRITIZĒT. NOTEIKUMI BIJA ATVĒRTI VAIRĀK KĀ GADU
 
to visiem
30.12.2011
12:30
sarīko divas apspriedes gadā un priecājās, ka bija diskusija! Priekšlikumus verā neņem,jo paši ļoti gudri! Tik nez kapēc rodas problēmas realā darbībā!
 
to visiem
30.12.2011
20:50
Vari pateikt kas no apspriedēs ierosinātā ir mainījies noteikumu galējā variantā? kaut kā nejūt - ja nu vienīgi gramatiskās kļudas palabotas...
Kā dzirdēju no tiem kas piedalijās, no VZD puses gan nebija jūtama vēlme uzklausīt un labot/precizēt...
 
Tālis
31.12.2011
09:55
Gribētos gan redzēt komentāru no LMB puses, kas noteikumos ir panākts, kas nav un kāpēc, kādi ir lielāko muļķību iekļaušanas argumenti, nu kaut vai plāns bez koordinātēm. Koordināte plāna ir vienīgā paliekošā vērtība, NEVAJAG APRIORI UZSKATīT KA VISOS PLANOS TāS IR KļūDAINAS, viss pārējais, sItuācija, apgrūtināJUMI, PIEROBEžNIEKI NEMITīGI MAINās, TAGAD PASūTīTāJS PAR SAVU NAUDU DABūS TIKPAT NEVēRTīGU ķēPāJUMU Kā IERāDīTO PLāNU, uZ INFORMāCIJAS sēdēs vzd IERēDņI. aRGUMENTS AR ROKAS gps IR PRIEKš KAķIEM, TAGAD SAIMNIEKS SAVU KUPICU ATJAUNOS PēC SOļiEM. Un nevajag domāt ka tāpēc sauks mērnieku, jo lai to legāli atjaunotu ar visiem aktiem galdā neviens vien simtiņš jānoliek, no kuriem mērniekam tāpat kapeikas vien paliek, lielāko daļu saņem VZD, nodokļi, pasts, degvielas tirgotāji un tml. nevajag būt naiviem, tā nenotiks, iztiks bez savas kupicas tāpat ka lidz šim iztikuši. Nozīme būtu, ja noteikumos paredzētu uzmērīšanu visu transakciju gadījumā, tad mērniekiem būtu darbs un kadastrs sakārtotos, citādi pārdod ierādītos īpašumus n-to reizi, neviens robežas daba nekad nav zinājis, aicini nu tādus uz robežu apsekošanu, 99% neierodas , jo juriskā persona mainījusi adresi vai vispār nepastāv, retajos gadījumos kad kāds parādās, tad tikai tāpēc, lai no mērnieka uzzinātu, kur tad viņa mežs atrodas, bet lūk viņiem ir visas tiesības uz aktiem iebildumus rakstīt, jo kā tad tu atļāvies mani darbdienā plkst 10.00 uz kaut kādu čuhņu uzaicināt. Vai daudzīvokļu māju īpašnieki, 115 krievi jāuzaicina, lai viņiem parādītu robežu, kuru viņi nekad nav zinājuši un tad vēl japierunā uz akta parakstīties, kur viņi nevienu vārdu nesaprot un tāpēc neparaksta. Priekš kam tas vispār vajadzīgs, tagad redz kāpņu telpā varēšot paziņojumu izlikt, taču ar to nepietiks, vajadzēs vēl no ķoķas gaļas parakstu dabūt, ka ir sapratusi. Te gan gribētu redzēt noteikumu autoru paraugdemonstrējumus.
Pareizi jau ir iepriekšējie komenti, ka noteikumu autori gan nekādas iebildes negribēja dzirdēt un tapēc tās noraida.
 
Pēc kara visi gudri
31.12.2011
16:35
Ir vēl viena liela muļķība noteikumos-plāna mērogs A4 un A3. Redzēsim kādi būs skaidrojumi kad 1000 ha LVM robežplānu, kuru parasti taisīja uz A1 sadalīsim uz četrām A3 lapām. Kas parādīsies titullapā un eksplikācijā? Par šo problēmu tika teikts nepārtraukti, bet VZD savas finansiālās intereses protams stādīja augstāk par mērnieku un pasūtītāju vēlmēm.
Atskatoties uz noteikumu tapšanas vēsturi, man tas izskatās sekojoši. Tika izstrādāts pilnīgi murgains projekts, kuru iedeva rediģēt mērniekiem. Sabiedriskā kārtā mērnieku pārstāvji laboja, ieteica, izstrādāja, organizēja konferences un apspriedes. Tērēja savu laiku un resursus. VZD izmantoja daļu no priekšlikumiem, bet savas intereses, ''katastrofāli trūkst naudas'', stādīja augstāk par nozares vajadzībām. Mērnieki savas intereses nevarēja aizstāvēt, jo bijām sašķelti, mazaktīvi (ar dažiem izņēmumiem) un bez likumdošanas pieņemšanas kārtības pieredzes. Pareizāk būtu bijis rīkoties sekojoši. Pilnīgi neiesaistīties noteikumu projekta izstrādē līdz starpministriju sēdei. Sēdē LMB un LKĢA saskaņoti ieprotokolētu visas pretenzijas un ar to tas viss arī beigtos, nebūtu saskaņojuma ar sabiedriskajām organizācijām un nepietiktu laika to izlabot. Projekts būtu jāsāk no jauna un tad gan tiktu ņemtas vērā mērnieku priekšlikumi.
Laimīgu Jauno gadu.
 
111
02.01.2012
10:52
Vienkārši nestradajam pec siem noteikumiem, lai taisa jaunus...
 
lāsteka
02.01.2012
12:04
nē - vienkārši nestrādājam:)
 
nu nu
02.01.2012
18:33
Citāti no Noteikumiem
2.24. situācijas elements – pastāvīgs objekts, kas atrodas apvidū (piemēram, koks, elektrolīnijas stabs un zemes lietošanas veida kontūra)
109. Robežpunktus nostiprina ar robežzīmēm:
109.2. vietās, kur robeža pieslēdzas vai atzarojas no situācijas elementa(2.24. situācijas elements – piemēram, zemes lietošanas veida kontūra), pēc iespējas tuvāk situācijas elementam nodrošinot robežzīmes ilglaicīgu saglabāšanos;
110. Robežpunktus ar robežzīmēm nenostiprina vietās:
110.1. kur robeža noteikta pa situācijas elementiem(2.24. situācijas elements – piemēram, zemes lietošanas veida kontūra), tajā skaitā ūdenstecēm, ūdenstilpēm;

 
Nevajg stresot
03.01.2012
15:25
tūlīt būs ADTI noteikumi - arī būs labie :)
 
112
03.01.2012
16:24
kads tad Nr ir tiem noteikumiem neatrdu iekš likumi.lv?
 
03.01.2012
16:32
Likumos.lv nekas nav pieņemts!!!!!
 
03.01.2012
16:37
Pagaidām strādājam pēc vecajiem, būšot ap 5;6 janvāri.Nr. būšot 1019
 
.....
03.01.2012
19:35
Laikam mums VZD izsludina noteikumus...spriežot pēc izsūtītā e-pasta...
Tiešām, vēstniekā nakā nav... pat nav ko teikt...
darbu nodošana caur serveri ir apsveicama...
Gaidam oficālo versiju... Tad varēsim diskutēt...
Ja šie noteikumi galīgi "auzās" varbūt tiešām varam boikotēt???

 
112
04.01.2012
09:17
VZD ir sutijis vestuli firmam?
būs kads parejas laiks iesaktajam lietam?
 
umka
04.01.2012
09:23
Vai kāds ir mēģinājis kārtot e-parakstu un laika zīmogu. Varbūt var padalīties ar infu.
 
bez saspringuma
04.01.2012
10:34
Pārejas laiks ir visam, tā ka vēl vismaz mēnesi vai divus (atkarībā no tā, cik daudz ir iesāktu lietu) var jauno "instrukciju" nelasīt, tāpat arī par e-parakstu nedomāt.
Nāks laiks,- nāks padoms. (folklora)
VZD taču solīja organizēt seminārus, kuriem var jau laicīgi pieteikties.
Lai jauka diena! ;)
 
umkai
04.01.2012
11:16
https://www.eparaksts.lv/lv/par-eparakstu/ka-iegut-eparakstu/
 
slepenais
09.01.2012
09:28
Kas notiek ar Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem!
 
kad.Nr.
09.01.2012
16:35
tagag ir noteikumu projekts , pienjemts. a kaads viniem ir Nr??? bija 182, A kaads tagad , kaa man atsaukties planos, raxtiit noteikumu projekts vai?
 
To kad.Nr.
09.01.2012
16:50
Pagaidi, kamēr publicēs, tad arī varēsi atsaukties! ;)
Kamēr tīmeklī nav pieejams pieņemtais noteikumu variants, vari atsaukties uz 182. - jiem
 
to kad.Nr.
09.01.2012
19:53
Noteikumi ir pieņemti 27.dec., Nr.ir 1019, bet NAV publicēti vēstnesī un vēl NAV spēkā. Zināšanai: VZD mājas lapā zem "mērniekiem un zemes ierīkotājiem"/"jaunumiem" ir VZd skaidrojumi kā mums būs strādāt... Gana interesanta lasāmviela garajos ziemas pilnmēness vakaros :)
 
Par izmaiņām apgrūtinājumu klasifikācijā
12.01.2012
09:46
Tagad sanak ka robežu plānā ir vieni cipari bet ZIPa otri?
 
Atis Vallis
13.01.2012
08:52
Vēl dažas praktiskas lietas, kas jānem vērā GPS lietotājiem:
Studējot noteikumus lai atbilstu MK noteikumu 147. punktam - Uzmērīšanas tīklu veido un uzmēra, balstoties uz vismaz trim punktiem..., iznāk, ka atbalsta punktus vairs NEDRĪKST ierīkot ar RTK LatPos korekcijām, jo šāda metodika, ja nemaldos, lietotājam pat izdrukā nekādi neparāda vairak par vienu staciju!!!
Vēl LatPos "iesaka" labāk lietot Tuvāko Staciju(tātad vienu), jo tā esot labāk. Kur ir LOĢIKA? Vai tiešām visi GPS lietotāji ir sagatavojušies PĒCAPSTRĀDEI?
 
Atis Vallis
13.01.2012
09:03
...Vēl pārdomām.
Ar GPS ierīkoto punktu izdrukā (258.1.6. punkts) nav prasīts uzrādīt PUNKTU ID (Identifikatoru vai nosaukumu)!
Kāda jēga no šīs prasības, ja nevar identificēt kuras koordinātas un parametri pieder kuram uzmērītajam punktam? Zūd pilnīgi visa tālāko mērījumu un veikto darbu izsekojamība! Tas ir tas pats, kas ģeodēziskajā darbā neuzrādīt izejas punktus! "Visi gali ūdenī"! Varētu nebūt LAUKA KODS vai kāds no citiem atribūtiem, bet ID ir jābūt, Ģeogrāfi noteikti piekritīs!
 
111
13.01.2012
15:46
kad bus tas seminars ja bus tad varetu visu sito pajautat
 
777
15.01.2012
15:11
Gribētos zināt,kas ir šo jauno MK noteikumu autori! Līmenis ir diezgan briesmīgs.Izskatās,ka kāds viduvējs students būtu kaut ko sagrābstījis no vairākiem darbiem, bez īpašas sapratnes.
Ja drīkstēs mērīt tikai ar GPS ,kuriem ir pēcapstrāde,tad tomēr gribētos kādu nopietnāku pamatojumu ar paskaidrojumiem un pierādījumiem.Citādi prasās pēc tiesas darbiem no GPS ražotāju un izplatītāju puses.
Pie mums kā greizo spoguļu karaļvalstī.
P.S, Varbūt A.Vallis taisa reklāmu saviem instrumentiem.
 
lāsteka
15.01.2012
16:53
parādi man punktu kur rakstīts ka nevar mērīt ar rtk metodi???? tas ir no kaukurienes izzīsts. 3 atbalstpunkti jau nenozīmē 3 bāzes stacijas. Un principā ja jau tu 777 saki ka sagrābstīts utt tie noteikumi - kur tu biji kad vajadzēja piedalīties noteikumu izstrādē? gan jau kādu topeni mēriji, nevis piedalijies diskusijā utt..
 
to 777
15.01.2012
17:06
Klausies Tu, cik normatīvus esi izstrādājis vai piedalījies izstrādē? Tikai rej un rej...
 
cbr
16.01.2012
08:51
Jūs uzskatāt ka esat uztaisījuši baigi lanbos noteikumus? Izskatās ka esat puspriekšnieciņi un maz ko sajēdzat no reālās situācijas dabā. Pamēģiniet paši uztaisīt vienu robežu uzmērīšanas lietu. Tas ka uz papīra vis izskatās ok tas nenozīmē ka vis ir ok arī dabā un papīros. Normāls mērnieks nelepotos ar to ka viņš ir izstrādājis šos noteikumus. Mērniecībai vajadzētu būt biznesam nevis bīdīt VZD intreses un zinātni par GPS un LATPSIEM. Nu kaut kā tā, jaņem satcija un jabrauc mērīt mežu ja varēs iebraukt. Lai laba diena tiem kas vēl cīnās ar robežām.
 
lāsteka
16.01.2012
09:25
atskatoties uz 1995-2007 gadu varam skaidri redzēt pie kā noved tas tavs ''mērniecībai ir jābūt biznesam'' - mežu blieza ar gps rtk, jo ar instrumentu pa dārgu utt. tāpēc ir tagad katrā d/s sava koordinātu sistēma un viens ar otru cīnās pa 10cm, kautgan mērīts ir ar 2 metru kļūdu. bet galvenais jau tev ''cbr'' ir izlidzināts gājiens un nauda kabatā...
 
klēģiem
16.01.2012
12:54
Nu jau, nu jau!!! Mērnieki neizstrādā noteikumus, to dara VZD (Tieslietu ministrija), mērnieki iesaka, diskutē, apelē pie..., raud, rājas , paceļ balsi... un citādi mēģina ietekmēt procesu, bet kā redzams, ne vienmēr veiksmīgi. Tie kas palasījās noteikumu pirmās redakcijas, sapratīs, ka kaut kas jau tomēr ir panākts... Bet, ja gribam vairāk, ir jābūt drusku, drusku saliedētākiem un aktīvākiem. Ir skaidrs, ka strādāt mums būs grūtāk, un es piekrītu, ka šis normatīvs ir domāts VZD, nevis tiem kas skrien un dara reālo darbu :) Bet ja runājam par biznesu, es pilnīgi piekrītu, ka pakalpojums, kas netiek dotēts no valsts, ir un paliek bizness.
Novēlot veiksmīgu Pūķa (Dragona) gadu, Ilze D.
P.S.Ja ir interese, varu pastāstīt kā notiek saskaņošanas process ar sab. organizācijām, kā valsts iestādes izmanto to, ka sab. organizāciju pārstāvji nezina, neorientējas plašajos valsts pārvaldes normatīvos... Tā ir jau ir POLITIKA, kur mēs ielūkojāmies pa durvju spraudziņu :) (tel29269970)
 
lāstekai
16.01.2012
14:42
Interesanti, kurš un kā tad blieza 90tajos ar rtk? Šķiet Latpos pilnībā darbojas tikai no 2005 g.
 
Atis
16.01.2012
15:23
Progress:
MK noteikumu "redaktori" ir sadzirdējuši pieļautās kļūdas vismaz attiecībā uz GPS punktu izdrukas saturu - ir izlabots, izdrukā jāuzrāda arī umērītā Punkta ID!
Rodas viens jautājums - cik dziļi saskaņotie MK noteikumi tiek "rediģēti" pēc apstiprināšanas ar visām iesaistītajām institūcijām?
 
"klēģiem"
16.01.2012
16:45
2012. gada 23. janvārī plkst. 9:36 pēc Latvijas laika sākas Ūdens Pūķa gads, kas ilgs līdz 2013. gada 10. februārim, kad “stafeti” pārņems Ūdens Čūska.

ļ. cien. Ilze{D} ... neslēp sveci zem pūra un vnk. uzraksti visu ko zini par šīm saskaņošanām - tā vienkāršak - nevis Tev atbildēt tagad un n. zvaniem no visas plašās latvju valsts
 
to "klēģiem"
16.01.2012
18:55
es neslēpju sveci zem pūra :) Vienkāršāk ir izstāstīt nekā uzrakstīt, kļūdu tekstā pamana visi :) , stāstījumu var palabot. Bet padomāšu par attiecīgu rakstiņu :) Ilze D.
 
lāsteka
16.01.2012
21:37
nu beidziet - visu laiku vajadzētu, gribētu, darītu ja - bet tikai runu līmenī. tā teikt suņi jau rej, bet karavāna tāpat dodas tālāk. labāk pajautā sev - cik tu ieteikumus esi uzrakstijis uz nu kaut vai lmb,lkga lai varētu te bļaustīties, ka neviens tevi neklausa, visi tikai paši pieņem utt?? Nevienam tevi nevajag - bet ja pierādīsi ka esi uzklausīšanas vērts - nu tad tevī sāks klausīties. savādāk - burkšķi vien tālāk te forumā:)
 
lāsteka
16.01.2012
21:38
par to 90tiem un 2005 - runa šeit bija par ''biznesu'' nevis gpsu
 
skeptiķis
16.01.2012
22:01
Vajag lasīt jaunos(vēl neizrediģētos un nepublicētos) ZKU noteikumus un gatavot priekšlikumus to pārstrādei - jo ātrāk to izdarīsim, jo labāk!
 
Pilinātājs
17.01.2012
07:48
Bizness nozarē ir, ja izpildās šādi noteikumi:
1. Īpašnieks regulāri gūst peļņu (dividendi).
2. Pārdodot biznesu ir iespējams iegūt vērā ņemamus līdzekļus.
Diemžēl 90% no nozares neatbilst nevienam no kritērijiem.
 
ribo
17.01.2012
10:11
Tāpēc ka mērniecībā, kaut kā savākušies diezgan daudz deguna urbēji , kuri darba tāmi laikam sastāda pēc tējas desas cenas superneto veikalos. Arī lielajām firmām vajadzētu pakontrolēt savus haltūristus!
 
???????????
17.01.2012
11:35
un ko tu pats urbini?
 
ribo
17.01.2012
15:45
zelta stieni! :)
 
cbr
18.01.2012
10:36
Redziet lita tāda. Ja nevari izdrīt līdz galam, tad vispār nav ko ķerties klāt noteikumu izstrādāšanai. Tāpēc es arī noskatos no malas kā kat kādas viduvejības mēgina kautko uzcept un nu ir baigie varoņi. Runājot par mežiem, uzskatu ka robežpunkta precīzitātei jabūt tādai lai to var uzmērīt ar GPS. Tas kā pāpīrā parādās ka ir mērīts ar staciju un ir ok tas vis ir blefs un biznes.
 
Meža īpašnieks
18.01.2012
10:50
Super teoriju izvirza crb. Tātad, ja man mežā no viena rp līdz otram ir 400m un abus šos rp būs uzmērījis cbr ar GPS tad kurš izstrēbs pēc tam to ''putru''? Tas nozīmē, ka būs jāpārrok kupicas, jādzen jauna stiga, jātiesājas ar pierobežnieku. Advokāti, tiesas utt. Zinot atsevišķu ''mērnieku'' godaprātu, kuri sūdus taisa arī bez atļaujas, kas notiktos tad, ja MK not. atļautu samazināt precizitāti!!!
 
cbr
18.01.2012
11:09
99% LVM kupicas mēžos neatbilst noteikumiem.
 
lāsteka to crb
18.01.2012
11:55
nu tad cbr pastāsti kādā firmā tu strādā lai turpmāk varam pasūtītājiem teikt un paši uzmanīties - ka šitie ir halturšķiki. normāli mērot visam ir jābūt ok. nu ja grib sasteigt un sāk 10 pa labi kupica ofsetus ņemt - var jau visādi būt:)Ja neesi apmierināts cenu ko tev dod pasūtītājs - nu neņem to objektu un netaisi sū..s. būs kāds kas paņems un izdarīs kārtīgi. Vai ta tev darbs pietrūkst ka jāgrābj??
 
cbr
18.01.2012
12:34
Es LVM nemēru jo pa lielam tas nav izdarāms, bet es zinu kā citi tos mēra un ir gadījies piemērīt viņu kupicas. Lai pastāsta tie mērnieki kas mēra mežus ko viņi par to saņem. Par tādām algām ielas sslaucīt jaiet nevis jaņem rokās instrumenti un jamēra meži.
 
to cbr
18.01.2012
13:22
Kurā reģionā Tu mēri? Ja Tev ar LVM robežzīmēm ir tādas problēmas, kā Tu raksti, tad akmens LVM pārstāvju dārziņā.Mūsu pusē LVM pirms darbu nodošanas veic pārbaudi apvidū, pārbauda Lietu kopijas. Ir jābūt drosmīgam, lai speciāli taisītu sū....us, bet tik un tā kāds jau pamanās arī nodot ar GPS mērītus darbus. Bet Tevis nosauktie 99 procenti manuprāt ir krietni pārspīlēti. Vēl Tu nonāc pretrunās-16.01.2012. Tu saki, ka jāiet mērīt mežu (es ceru, ka ne ar GPS), bet savukārt 18.01. Tu jau saki, ka nemēri LVM. Kā tad ir, ko??? :)
Man būtu vēl Tev ko teikt, bet lai nu paliek... :)
 
lāsteka
18.01.2012
15:16
tāpēc par katru gadijumu kad nesapas kupicas un mērīts ir nesen ir jāziņo. mazāk haltūristu - vairāk darbs profesionāļiem - labākas cenas - vairāk naudas - vairāk alus...
 
kolēģiem
26.01.2012
10:23
rīt (27.01.)stājas spēkā šie noteikumi :)
Lai mums visiem sapratne, kā strādāt!
 
26.01.2012
11:24
tagad atliek tik mācīties:)
 
pēdējā brīdī
26.01.2012
11:35
Šodien vēl jāizsūta pēdējās vēstules pēc 182. jiem
 
ķep ļep
26.01.2012
12:18
ir izmaiņas no projekta?
ceļa ass līnijas definējums iespārda.
 
Problēma
06.06.2013
11:35
Jaunajos ZKU labojumos paredzēta mērnieku atbildība par nekvalitatīvi veiktajiem darbiem - jālabo 10 gadu periodā. No LMB iesniegtajos ierosinājumos par šo likumprojektu nepieciešams paredzēt arī likumprojekta izstrādātāju atbildību par savu nekompetenci. Bet atkal problēma - šie sāks mainīt ZKU noteikumus nevis ik pēc diviem gadiem, bet katru pusgadu! Un ar pilnu vēlmi labot kļūdas. Ko darīt?
 
Valsts zemes dienests
01.04.2016
08:40
Informējam, ka no šā gada 1. maija tiks atcelta VZD datu izplatīšanas Portāla abonēšanas maksa par pirmo lietotāju zemes kadastrālajai uzmērīšanai, topogrāfiskajai uzmērīšanai vai plānošanai un meža invetarizācijai (cenrāža 29.1.punkts)
 
VZD
01.04.2016
18:23
Aprill! Aprill!
 
koleegji
24.04.2016
23:30
kaapeec taads klusums? vai apvainojaamies par jocinju?
 
pavasaris
24.04.2016
23:35
tak citas domas galvā ;)
 
jurnieks
10.03.2018
17:32
CESTNO DELATJ SVOJU DARBU. SIMBIOZ DOPUSKov (cestnih) po pabote OT LOPATI DO IT-i, da i V POLE NOGI VOLKA KORMJAT-VESJO OT LENI-SESTRA gluposti, zadnosti......
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2023. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Šodiena 2023. gada 2. jūnijs

Vārda diena:

Lība, Emma

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.