Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Pasūtītājiem
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Nekustamie īpašumi
Būvniecībā
LKĢA
Mērnieku biedrībā
Augstskolās
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Teritorijas plānošanā
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sveiciens_lmb

  Portāls Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību 101 gada jubilejā!

Birds-over-construction-site-1

 Kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbi, kas saistīti ar prioritāru investīciju projektu realizēšanu, mērniekiem būs jāpaveic divas reizes ātrāk nekā paredz līdz šim normatīvajos aktos noteiktie termiņi. Šādu informāciju vēstulē Latvijas Mērnieku biedrībai un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienībai sniedzis Valsts Zemes dienests (VZD).   

Architect-documentation-documents-architecture

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (LMB SC) atgādina un informē, ka tuvojas gada beigas un nākamā gada sākumā līdz 1. februārim sertificētajām personām jāiesniedz izpildīto darbu atskaites. Papildus atskaitei jāiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Kletnieks_0094_2

 Mūžībā devies Jānis KLĒTNIEKS (dzimis 23.06.1929. Cēsīs, miris 01.01.2021. Rīgā), ģeodēzists, ģeodēzijas un inženierzinātņu izglītības vēsturnieks, Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēks, izcila un spilgta personība, iedvesmotājs un balsts daudziem.

130800013_4115536145129408_1337363517866749491_o

  No 7. līdz 12. decembrim tiešsaistē no Tallinā, “Saku Suurhall” arēnā uzbūvētās virtuālās studijas, norisinājās gada svarīgākais forums Eiropas kosmosa nozarē - Eiropas Komisijas un Eiropas Globālo satelītnavigācijas sistēmu organizētā “Eiropas Kosmosa nedēļa”. Šoreiz tajā piedalījušies vairāk nekā 3500 dalībnieku no 100 dažādām pasaules valstīm, iesaistoties diskusijās, plenārsesijās, konsultāciju platformās, lai diskutētu par Eiropas kosmosa programmu attīstību un citiem aktuālākajiem jautājumiem kosmosa ģeotelpiskās informācijas nozarē.

Sviitra

Eiropas Kosmosa nedēļā runā par “Galileo”, “Copernicus”, “Horizon” un citu ES kosmosa programmu nākotni

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;No 7. līdz 12. decembrim tie&scaron;saistē no Tallinā, &ldquo;Saku Suurhall&rdquo; arēnā uzbūvētās virtuālās studijas, norisinājās gada svarīgākais forums Eiropas kosmosa nozarē - Eiropas Komisijas un Eiropas Globālo satelītnavigācijas sistēmu organizētā &ldquo;Eiropas Kosmosa nedēļa&rdquo;. &Scaron;oreiz tajā piedalīju&scaron;ies vairāk nekā 3500 dalībnieku no 100 dažādām pasaules valstīm, iesaistoties diskusijās, plenārsesijās, konsultāciju platformās, lai diskutētu par Eiropas kosmosa programmu attīstību un citiem aktuālākajiem jautājumiem kosmosa ģeotelpiskās informācijas nozarē.</span></p>

VZD izsludina konkursu mērniecības metodikas eksperta amatam (3)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto&nbsp;</span><b style="font-family: Arial;">Kadastra departamenta Mērniecības daļas&nbsp;vado&scaron;o metodikas eksperta amatu</b><span style="font-family: Arial;">&nbsp;(uz nenoteiktu laiku),&nbsp;</span><span style="font-family: Arial;">kura galvenie pienākumi ir mērniecībā pieļauto kļūdu izvērtē&scaron;ana un sertificē&scaron;anas institūciju izdoto lēmumu apstrīdējumu izskatī&scaron;ana, viedokļu un skaidrojumu snieg&scaron;ana Dienestā nodarbinātajiem un mērniekiem.</span></p>

“Virtuālā mērniecība” - vēl viena Covid-19 veicināta tendence

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laikā arvien lielāku lomu mērniecībā spēlē jaunākie tehnoloģiju sasniegumi. Laikā, kad ceļo&scaron;anas un citu vīrusa radīto ierobežojumu dēļ mērniecības profesionāļiem bieži nav iespējams nokļūt līdz konkrētajam objektam, talkā (kur tas iespējams) nāk attālinātās mērniecības risinājumi - modelē&scaron;ana, vizualizācija.</span></p>

Vai nodokļu nemaksāšanai mērniecībā pieteikts šahs?

<p><span style="font-family: Arial;">Novembra sākumā Valsts ieņēmumu dienests izplatīja vēsti, ka parakstījis sadarbības vieno&scaron;anos ar mērniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, Latvijas Mērnieku biedrību (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju (LKĢA). Vieno&scaron;anās mērķis esot &ldquo;mazināt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē strādājo&scaron;o komersantu izvairī&scaron;anos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas, kā arī veicinot mērnieku sociāli ekonomisko intere&scaron;u aizstāvību.&rdquo; Taču ko praktiski nozīmēs &scaron;ī sadarbība, un kā tā varētu ietekmēt ekonomisko situāciju mērniecības nozarē?</span></p>

Intervija ar VZD ģenerāldirektori Vitu Narnicku (8)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Augustā valdība par jauno Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori apstiprināja Vitu Narnicku, kura pirms tam bija Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes vadītāja, kā arī VID ģenerāldirektora vietniece. Mernieks.lv aicināja jauno VZD vadītāju uz sarunu par mērniecības nozarei būtiskiem jautājumiem - gan &ldquo;mūžsenām&rdquo; un gadiem neatrisinātām lietām, gan pēdējā laika aktualitātēm, aicinot jautājumus iesūtīt arī lasītājiem (&scaron;o iespēju izmantoja daži). V. Narnicka piekrita atbildes sniegt tikai rakstiski, par iemeslu nosaucot aizņemtību, kas tuvāko mēne&scaron;u laikā neļaujot atrast laiku, lai tiktos sarunai klātienē.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>

Jānis Klīve kļuvis par CLGE viceprezidentu

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Latvijas Mērnieku biedrības pārstāvis Jānis Klīve 18. un 19. septembrī Atēnās notiku&scaron;ajā Eiropas Mērnieku padomes Ģenerālajā asamblejā ievēlēts par vienu no padomes viceprezidentiem. Mernieks.lv sazinājās ar J. Klīvi, lai skaidrotu, kāda ir padomes viceprezidenta amata praktiskā nozīme un ko tas var sniegt Latvijas mērniecības attīstībai, kā arī, kuri ir Eiropas mērogā &scaron;obrīd aktuālākie un asamblejā pārrunātie nozares jautājumi.</span></p>

In memoriam. Jānis Štrauhmanis (1944-2020)

<p>&nbsp;Mūžībā devies kartogrāfs, kartogrāfijas vēsturnieks, docents, Dr. geogr., Dr. habil. hist. un RTU profesors Jānis &Scaron;trauhmanis.</p>

Plānots mainīt LĢIA cenrādi

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Valsts sekretāru sanāksmē 11. jūnijā izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpojumu jauno cenrādi*. Tas paredz visai būtiskas izmaiņas LĢIA sniegto pakalpojumu klāstā un izcenojumos, daļu cenu samazinot, dažas pozīcijas paaugstinot, no vairākiem pakalpojumiem atsakoties un uzsākot piedāvāt arī dažus jaunus pakalpojumus.</span><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></p>

Latvijasmernieks.lv piedāvā darbu centrālā reģiona vadītājam (18)

<p>Ja Tava profesija ir Tavs dzīvesveids, esi ar augstu atbildības sajūtu, gatavs sevi pierādīt jaunos izaicinājumos, pievienojies mūsu komandai! SIA &bdquo;Latvijasmernieks.lv&quot; piedāvā interesantu un dinamisku darbu vienā no vado&scaron;ajiem mērniecības uzņēmumiem, progresīvu darba samaksu un stabilas sociālās garantijas.</p>

Viedās pilsētas - mērniecības nākamais pakāpiens?

<p>&nbsp;&nbsp;Turpinot iepriek&scaron;ējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties &ldquo;GPS World&rdquo; redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz pla&scaron;as un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkār&scaron;i sakot - gūt jaunas pakalpojumu snieg&scaron;anas un pelnī&scaron;anas iespējas.&nbsp;&nbsp;</p>

Mērniecības evolūcija tehnoloģiju pavadā

<p>Žurnālā &ldquo;GIM Magazine&rdquo; sniegts neliels ieskats &ldquo;viedā mērnieka&rdquo; evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli.&nbsp;</p>

Jāņu apsveikums

<div>Mernieks.lv sveic lasītājus Līgo svētkos!</div><p>&nbsp;</p>

In Memoriam. Jana Supe (1975-2020)

<p>&nbsp;Pāragri mūžībā devusies Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta vadītāja Jana Supe.</p>

In Memoriam. Kaspars Kojalovičs (1969 - 2020)

<p>&nbsp;21. maijā piecdesmit gadu vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies ģeodēzists, SIA &ldquo;Mērniecības Datu centrs&rdquo; projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs.</p>

Vai jaunā Eiropas Savienības “atvērto datu direktīva” mainīs ģeotelpisko datu tirgu?

<p>&nbsp;Pagāju&scaron;ā gada 20. jūnijā pieņemtās &ldquo;Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmanto&scaron;anu&rdquo; (&ldquo;Atvērto datu direktīva&rdquo;) ievie&scaron;ana, kas dalībvalstīm jāizdara līdz 2021. gada 17. jūlijam, atstās būtisku iespaidu uz ģeotelpiskās informācijas nozari. Direktīva paredz, ka &ldquo;svarīgākie&rdquo; par publiskajiem līdzekļiem radītie dati (t.sk. ģeotelpiskie dati) būs obligāti jāpadara brīvi un bez maksas pieejami un atkalizmantojami (t.i., tos varēs brīvi izmantot gan nekomerciāliem, gan komerciāliem mērķiem).&nbsp;</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2021. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Šodiena 2021. gada 1. marts

Vārda diena:

Ilgvars, Ivars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.