Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Covid-19-jpg

 Kā koronavīrusa COVID-19 pandēmija ietekmē pasaules ģeotelpiskās informācijas industriju? To ekspresintervijā ar Starptautiskās Mērnieku federācijas prezidentu Rūdolfu Stageru skaidro žurnāls “GIM-International”.

6480056209_d5476bd79d_c

 Šobrīd esošā ārkārtējā situācijā Latvijā nav piemērojami iepriekš zināmi standarti un darbības, tāpēc katram ģeodēzistam un mērniekam pašam jāpieņem izsvērts un samērīgs lēmums par izpildāmo darbu norisi, kārtību un drošību, kas pasargā pašu un citus iesaistītos. LMB SC ieskatā, šobrīd noteiktie ierobežojumi valstī neattiecas uz uzņēmējdarbības pārtraukšanu, tāpēc arī darbībām ģeodēzijas un zemes kadastrālās uzmērīšanas nozarē jānotiek samērīgi, atbilstoši apstākļiem un kontrolēti.

49530315718_3cf6e80d50_z

  Sakarā ar koronavīrusa izplatību tiek pārceltas gan Latvijas Mērnieku biedrības, gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulces. 

Dsc_9745964

 Ar vērienīgu balli Latvijas Dzelzceļa muzeja telpās piektdien, 28. februārī, Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) atzīmēja savu simts gadu pastāvēšanas jubileju. Vakars aizritēja svētku un atpūtas gaisotnē, apmēram tā, kā to jau atklāšanas uzrunā visiem novēlēja LMB priekšsēdētāja Una Krutova - “mazliet iedzerot un klausoties slavinošas uzrunas”, kuras, sveicot biedrību, teica uzaicinātie viesi. Pēc tam sekoja šampanietis, dejas, torte un atkal dejas - gan “dzīvā” orķestra, gan dīdžeja atskaņotas mūzikas pavadījumā.   

Apsveikums_mernieks

Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību tās simtajā dzimšanas dienā! Nākamajiem 100 - daudz jaunu biedru, labu ideju un panākumu to īstenošanā!

Vai mikrouzņēmumu nodoklis "sakropļojis" mērniecības nozari? (+VIDEO) (27)

<p>&nbsp;Tre&scaron;dien, 16. oktobrī, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās notika politiķu un uzņēmēju diskusija par iecerētajām izmaiņām mikrouzņēmumu nodokļa režīmā. Viena no nodokļa likmes palielinā&scaron;anas aktīvākajām atbalstītājām, Saeimas deputāte Elīna Siliņa kā pamatojumu savai nostājai piesauca arī mērniecības nozari, kurā mikrouzņēmumu nodoklis esot radījis &quot;kropļojumus&quot; un masveida nodokļu optimizāciju, pārvēr&scaron;ot mērniecību par profesiju, kurā strādājo&scaron;ajiem vairs nav sociālo garantiju (sk. video):</p>

Baltijas valstu mērniecības profesionāļi tiekas Ventspilī

<p>&nbsp;Piektdien, 20. septembrī, Ventspilī norisinājās ceturtais Baltijas Mērnieku forums, kurā pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mērnieku biedrībām, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zemes dienestiem, Lietuvas reģistru centra, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Ventspils domes diskutēja un apmainījās ar pieredzi nozares aktualitātēs.&nbsp;</p>

Par sadarbību! (65)

<p>&nbsp;&nbsp;Jau labu laiku vēroju un analizēju mērnieku sadarbību ar VZD un procesu kā tā ir veidojusies. Padalī&scaron;os ar saviem vērojumiem un bū&scaron;u ļoti priecīgs, ja kolēģi konstruktīvi palīdzēs ar atziņām un priek&scaron;likumiem.</p>

Kāpēc un kā ir uzsākta un notiek Latvijas valsts mežu zemju robežu uzmērīšanas darbu kvalitātes pārbaude (8)

<p>&nbsp;&nbsp;<span style="text-align: justify; text-indent: 27pt;">Ņemot vērā uzsākto diskusiju portālā mernieks.lv un diskusijas laikā uzdotos jautājumus, uzskatījām par nepiecie&scaron;amu mazliet pla&scaron;āk izvērst tēmu par to, kāpēc vispār AS &ldquo;Latvijas valsts meži&rdquo; pasūta veikt kadastrālās mērniecības darbus un kāpēc īpa&scaron;i kontrolē darbu nodevumu kvalitāti, ko ikdienā, jebkur&scaron;s cits zemes īpa&scaron;nieks bieži vien nedara.</span></p>

VZD seminārā diskutē par to, kā pareizi uzmērīt apgabalus pie valsts robežas

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 23. augustā, Valsts Zemes dienests organizēja semināru mērniekiem par situāciju ar valsts robežu un zemes vienību uzmērī&scaron;anu pie valsts robežas, kurā skaidroja &scaron;īs uzmērī&scaron;anas īpa&scaron;o procedūru, kā arī diskutēja ar mērniekiem par konkrētiem problēmu gadījumiem.</p>

LMB Sertifikācijas centrs uzsāk pārsertifikāciju (3)

<p>&nbsp;&nbsp;Ir pagāju&scaron;i pieci gadi, kop&scaron; 2008. gada otrā pusē nozarē profesionālo darbību sāka pirmās sertificētās personas. Salīdzinot ar procesa sākumu, sertificēto personu skaits ir krietni pieaudzis, samazinājies sertificējamo jomu skaits, notiku&scaron;as izmaiņas normatīvos. Lai arī profesionālo darbu izpilde bieži tiek kritizēta un pelta, Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) Sertifikācijas centrs izsaka pateicību visām apzinīgām un profesionāli atbildīgām sertificētām personām ģeodēzijā, zemes kadastrālā uzmērī&scaron;anā un zemes ierīcībā.</p>

Latvijas Valsts Meži pārmet mērniekiem nepienācīgu prasību izpildi mežu zemju robežu uzmērīšanā (106)

<p>&nbsp; Portāls Mernieks.lv saņēmis AS &quot;Latvijas Valsts Meži&quot; mērnieku auditorijai paredzētu <a href="http://mernieks.lv/product_attachment/attachment/246/LVM_PRASBU_IZPILDE.pptx">prezentāciju &quot;LVM prasību izpilde, veicot valsts meža zemju robežu kadastrālo uzmērī&scaron;anu&quot;</a> un tās pavadvēstuli. Prezentācijā apkopotas tipiskākās mērnieku kļūdas LVM prasību izpildē gan tehniskās dokumentācijas sagatavo&scaron;anā, gan ierīkojot robežas dabā.&nbsp;</p>

Reklāmraksts: Inovācija - inženierkomunikāciju skeneris (COBRA LOCATOR) (2)

<p>&nbsp;&nbsp;Inovācija ir viens no jaunas, efektīvas un uz zinā&scaron;anām virzītas ekonomikas galvenajiem dzinējspēkiem. Ģeotelpisko inovāciju biedrības viens no galvenajiem mērķiem ir tie&scaron;i saistīts ar inovatīvu instrumentu pielieto&scaron;anu un popularizē&scaron;anu ģeotelpiskās informācijas iegū&scaron;anā. Mūsdienu tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, taču to pielieto&scaron;anas iespējas nozarē ne vienmēr tiek pienācīgi izmantotas, lai iegūtu nepiecie&scaron;amo rezultātu.</p>

Trimble eksperti iepazīstina ar kompānijas jaunākajām tehnoloģijām (+FOTO, VIDEO)

<p class="MsoNormal">Ceturtdien, 4. jūlijā, kompānija &quot;Trimble&quot; un tās pārstāvji Latvijā, SIA &quot;Geostar&quot;, tehniskajā seminārā &quot;Pajautā Trimble ekspertam!&quot; iepazīstināja interesentus ar firmas jaunāko mērniecības instrumentu un programmatūras iespējām. Tika apskatītas un praktiskos piemēros demonstrētas Trimble Business Center jaunās versijas, Trimble Vision tehnoloģijas, GNSS uztvērēja Trimble R10 un apak&scaron;zemes komunikāciju uzmērītāja SPAR 300 funkcionalitāte.&nbsp;</p>

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības plāns neizpelnās mērniecības sabiedrisko organizāciju atbalstu (1)

<p>&nbsp;Kā Mernieks.lv&nbsp;<a href="http://www.mernieks.lv/article/1861">informēja</a>, marta sākumā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts<a href="http://mk.gov.lv/doc/2005/AiMKonc_050313_geo_konc.231.docx">Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts</a>, kura autori sola<i>&quot;izveidot atbilsto&scaron;u koordinācijas mehānismu starp dažādām institūcijām un informācijas lietotājiem, nodro&scaron;ināt ilgtspējīgu plāno&scaron;anu, atbilsto&scaron;u finansējumu un kvalificētu speciālistu resursus&quot;</i>. Pēc tam koncepcijas projekts ticis vairākkārt pārstrādāts un papildināts (jaunākā versija pabeigta 30. maijā), tomēr ģeotelpiskās informācijas nozares sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija - joprojām neatbalsta koncepcijas projekta tālāku virzību, vienoti iebilstot gan pret pārāk lielu valsts sektora saglabā&scaron;anu pakalpojumu snieg&scaron;anā, gan ģeotelpisko pamatdatu brīvas pieejamības negarantē&scaron;anu, gan &scaron;auru skatījumu uz nozares attīstību kopumā un citiem koncepcijas iespējamajiem trūkumiem.</p>

Andrejs Igaunis: Par pāreju uz EVRS augstumu sistēmu (14)

<p>&nbsp;&nbsp;2013. gada 13. jūnijā Ķīpsalā notika LĢIA rīkotais seminārs par ģeodēziskajiem tīkliem, pārskatam sniedzu dažas atziņas par pāreju uz Eiropas augstumu sistēmu (Amsterdamas pāli).</p>

LĢIA konferencē diskutē par pāreju uz EVRS (+FOTO)

<p>Ceturtdien, 13. jūnijā, RTU Būvniecības fakultātē norisinājās ģeodēzijas speciālistiem Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) organizētā konference &quot;Ģeodēzijas aktualitātes Latvijā - 2013. gadā&quot;, kurā LĢIA pārstāvji iepazīstināja ar aģentūras paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī aicināja klāteso&scaron;os diskutēt par vairākiem tuvākā vai mazliet tālākā nākotnē iecerētiem reformu procesiem.</p>

Pavasara pali piespieduši valdību apzināties plūdu teritoriju digitālā 3D modeļa nepieciešamību (1)

<p>Pirmdien, 20. maijā, pēc Krīzes vadības padomes sēdes ministru prezidents Valdis Dombrovskis paziņoja, ka jau tuvākajā laikā plānots veikt trīs Latvijas upju - Daugavas, Lielupes un Gaujas - baseinu reljefa lāzerskenē&scaron;anu, lai izstrādātu trīsdimensionālas kartes, kas palīdzētu modelēt plūdu draudu situācijas un labāk tām sagatavoties. Ģeodēzijas nozares pārstāvji norāda uz to, ka par &scaron;āda projekta nepiecie&scaron;amību runāts jau sen, tomēr valstiskā līmenī &quot;atmo&scaron;anās&quot; notikusi tikai pēc tam, kad ūdens jau teju burtiski &quot;sasmēlies mutē&quot; jeb &scaron;ā pavasara lielajiem plūdiem, kas nodarīju&scaron;i miljoniem latu lielus zaudējumus.</p>

Mērniecības pasākums Muzeju nakts ietvaros Talsos (FOTO, VIDEO) (2)

<p>Sestdien, 18. maijā, Muzeju nakts ietvaros Talsu Lauksaimniecības muzejā tika organizēts arī mērniecībai veltīts pasākums, ko sadarbībā ar muzeju organizēja Latvijas Mērnieku biedrība un Valsts Zemes dienests.</p>

"Latvijas Valsts Meži" konkursā ne visur uzvarējuši zemākās cenas piedāvājumi (1)

<p>Paziņoti oficiālie uzvarētāji AS &quot;Latvijas valsts meži&quot; konkursā par tās tiesiskajā valdījumā eso&scaron;o nekustamo īpa&scaron;umu kadastrālo uzmērī&scaron;anu. Rezultāti kardināli neat&scaron;ķiras no&nbsp;<a href="http://www.mernieks.lv/article/1858">portālā Mernieks.lv publicētajiem provizoriskajiem rezultātiem</a>&nbsp;pēc cenu piedāvājumu atvēr&scaron;anas, tomēr korekcijas ir diezgan daudz.</p>

No Karlsrūes universitātes gaiteņiem līdz Stokholmas pazemes tuneļiem (5)

Kurš teicis, ka Latvija ir starptautiski nekonkurētspējīga zeme? Vismaz Latvijas mērniecības speciālisti, kas devušies darba gaitās ārzemēs, atkal un atkal pierāda pretējo.

Piektdien notiks Eiropas Mērnieku dienai veltīts lekciju cikls (6)

Piektdien, 22.martā, notiks otrā ikgadējā Eiropas Mērnieku un Ģeotelpiskās informācijas diena, kas pēc Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) aicinājuma tiks atzīmēta visā Eiropā. Latvijā šo dienu aicina svinēt Latvijas Mērnieku biedrība (LMB), aicinot interesentus apmeklēt īpašu lekciju ciklu.

Pārdomas par mērnieku sertifikāciju (75)

Cienījamie kolēģi, vēlos aktualizēt mūsu nozarē vienu no lielākajām problēmām – sertifikāciju un ar to saistītās lietas. Varētu rasties jautājums, kāpēc kustināt šo problēmu, jo process notiek, darbus paraksta sertificēti speciālisti un no malas skatoties viss varētu šķist gludi un skaisti. Diemžēl man liekas, ka tas tikai tā izskatās. Mēģināšu izklāstīt savu personīgo redzējumu un ceru sagaidīt atsauksmes.

Pasniegti pirmie goda apbalvojumi Latvijas mērniecībā (papildināts ar FOTO) (6)

Piektdien, 8. martā, tika aizvadīta Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un atklātais seminārs, kā arī pirmo mērniecības Goda zīmju un Atzinības zīmju svinīgā pasniegšanas ceremonija. Informatīvi piesātinātā diena, kas ļāva mērniecības nozares pārstāvjiem uzzināt ne mazums jaunumu, noslēdzās ar svētku sajūtu, godinot nozares izcilniekus - pirmo goda apbalvojumu saņēmējus.

Piektdien notiks LMB seminārs un mērniecības goda apbalvojumu pasniegšanas ceremonija (1)

Piektdien, 8. martā, notiks Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce, atklātais seminārs un Latvijas Mērnieku biedrības apbalvojumu Goda zīmes un Atzinības zīmes pasniegšanas svinīgā ceremonija.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 5. aprīlis

Vārda diena:

Vidaga, Aivija, Vija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.