Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
640px-smart_city_nansha

  Turpinot iepriekšējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties “GPS World” redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz plašas un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkārši sakot - gūt jaunas pakalpojumu sniegšanas un pelnīšanas iespējas.  

Unnamed__2_

Žurnālā “GIM Magazine” sniegts neliels ieskats “viedā mērnieka” evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli. 

Ligo
Mernieks.lv sveic lasītājus Līgo svētkos!

 

Afc016c2-e9fa-46fe-a872-0f9386d236632

 Pāragri mūžībā devusies Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta vadītāja Jana Supe.

Kasparskojalovics

 21. maijā piecdesmit gadu vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies ģeodēzists, SIA “Mērniecības Datu centrs” projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs.

Valdībā pieņemti zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu grozījumi (13)

<p>&nbsp;&nbsp;Otrdien, 4. februārī, valdībā tika pieņemti mērniecības nozarei būtiski normatīvie akti - apjomīgi grozījumi zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas noteikumos, kā arī kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumos. Iepriek&scaron; mērniecības sabiedrībā bija izplatīju&scaron;ās bažas par to, ka turpmāk mērnieki būs nevienlīdzīgās pozīcijās ar Valsts Zemes dienestu, kas atsevi&scaron;ķos gadījumos varēs pārzīmēt zemes robežu plānus, kamēr mērniekam &scaron;ajos pa&scaron;os gadījumos tos būs jāuzmēra dabā. Tomēr pieņemtajā noteikumu gala variantā &scaron;ī iecere, pateicoties mērniecības sabiedrisko organizāciju (Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas) spiedienam, ir mainīta un tagad arī mērniekiem paredzētas tādas pa&scaron;as tiesības kā VZD.</p>

Par atbildību (22)

<p>&nbsp;&nbsp;Gadu mija parasti ir pārdomu laiks, kad gribas salīdzināt, pārdomāt pagāju&scaron;o un ar labām domām iesākt nākamo gadu. Skumīgi ka 2013tais ir izvērsies traģisks. Lētākie piedāvājumi, bezatbildība, pavir&scaron;ība un birokrātija aiz kuras biezā aizskara var paslēpt saprātu, loģiku un godaprātu. Tā diemžēl izskatās visā valstī un arī mūsu nozarē, jo ir zaudēts skaidri definēts &nbsp;mērķis uz ko virzamies. Laikam vienīgais veids, kā uzlabot savu darba vidi ir sākt katram sakārtot sevi, savu kolektīvu, nozari un tad varbūt arī valstī būs iespējamas pozitīvas pārmaiņas.</p>

Oficiālā pasākumā atzīmē "Strūves gada" sākumu (1)

<p>&nbsp;&nbsp;Strūves ģeodēziskā loka &quot;zinātāji un mīļotāji&quot; piektdien, 17. janvārī, pulcējās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas telpās, lai gan ar svinīgāka, gan informatīvāka rakstura uzrunām atzīmētu UNESCO Pasaules mantojuma objekta Strūves Ģeodēziskā loka divu autentisko punktu un vienas lauka observatorijas iekļau&scaron;anu Valsts kultūras pieminekļu sarakstā, Rīgas - Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014, kā arī Eiropas mērnieku padomes pasludinātā &quot;Strūves gada&quot; sākumu.</p>

Valdība apstiprinājusi Ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju; pāreju uz EVRS plānots sākt 1. augustā (6)

<p>&nbsp;&nbsp;Ministru kabinets 17. decembra sēdē apstiprinājis Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju. Koncepcijā paredzēti jauni termiņi Latvijas augstumu sistēmas pārejai uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu, kas tikusi atlikta jau vairākas reizes.</p>

Valsts Zemes dienests prezentē mobilās aplikācijas "Kadastrs.lv" demo versiju (+FOTO) (9)

<p>&nbsp;&nbsp;Ceturtdien Valsts Zemes dienesta centrālajā birojā Rīgā, pirmssvētku noskaņā tika prezentēta jaunā mobilā aplikācija &quot;Kadastrs.lv&quot;, kas ļauj mērniekiem un citiem kadastra datu lietotājiem iegūt un aplūkot &scaron;os datus savā viedtālrunī vai plan&scaron;etdatorā. &nbsp;</p>

LLU konferencē diskutē par zemes un ūdeņu pārvaldību, mērniecību (papildināts ar prezentācijām) (1)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 6. decembrī, Latvijas Lauksaimniecības universitātes&nbsp;&nbsp;&nbsp;fakultātē notika ikgadējā konference &quot;Zemes pārvaldība un mērniecība&quot;, kurā tika turpinātas gan iepriek&scaron;ējos gados apskatītas tēmas, gan arī pavisam jaunas.</p>

Semināros mērniekiem skaidros strīdu situācijas meža zemju uzmērīšanā (28)

<p>&nbsp;&nbsp;AS &quot;Latvijas Valsts Meži&quot; (LVM) sadarbībā ar Valsts zemes dienestu (VZD) decembrī organizēs trīs mērniekiem paredzētus seminārus, kuros prezentēs konkrētus VZD skaidrojumus, kā juridiski pareizi rīkoties strīdu situācijās meža zemju kadastrālajā uzmērī&scaron;anā.</p>

VZD: ABC Mācību centram draud mērnieku sertifikācijas akreditācijas zaudēšana (39)

<p>&nbsp;&nbsp;Pagāju&scaron;ajā nedēļā Valsts Zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga sociālajā portālā Twitter informēja, ka Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) konstatējis &quot;pārkāpumus ABC sertificē&scaron;anas centra mērnieku uzraudzības procesā&quot; un devis mēnesi laika pārkāpumu novēr&scaron;anai, pretējā gadījumā tik&scaron;ot atcelta ABC Mācību centra akreditācija. ABC Mācību centrs &scaron;o paziņojumu nodēvējis par &quot;baumām&quot; un paziņojis par vēr&scaron;anos Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā ar aicinājumu &quot;izvērtēt E. Baklānes-Ansbergas rīcību&quot;, kā arī sola vērsties tiesībsargājo&scaron;ajās iestādēs.</p>

Vai mikrouzņēmumu nodoklis "sakropļojis" mērniecības nozari? (+VIDEO) (27)

<p>&nbsp;Tre&scaron;dien, 16. oktobrī, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās notika politiķu un uzņēmēju diskusija par iecerētajām izmaiņām mikrouzņēmumu nodokļa režīmā. Viena no nodokļa likmes palielinā&scaron;anas aktīvākajām atbalstītājām, Saeimas deputāte Elīna Siliņa kā pamatojumu savai nostājai piesauca arī mērniecības nozari, kurā mikrouzņēmumu nodoklis esot radījis &quot;kropļojumus&quot; un masveida nodokļu optimizāciju, pārvēr&scaron;ot mērniecību par profesiju, kurā strādājo&scaron;ajiem vairs nav sociālo garantiju (sk. video):</p>

Baltijas valstu mērniecības profesionāļi tiekas Ventspilī

<p>&nbsp;Piektdien, 20. septembrī, Ventspilī norisinājās ceturtais Baltijas Mērnieku forums, kurā pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mērnieku biedrībām, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zemes dienestiem, Lietuvas reģistru centra, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Ventspils domes diskutēja un apmainījās ar pieredzi nozares aktualitātēs.&nbsp;</p>

Par sadarbību! (65)

<p>&nbsp;&nbsp;Jau labu laiku vēroju un analizēju mērnieku sadarbību ar VZD un procesu kā tā ir veidojusies. Padalī&scaron;os ar saviem vērojumiem un bū&scaron;u ļoti priecīgs, ja kolēģi konstruktīvi palīdzēs ar atziņām un priek&scaron;likumiem.</p>

Kāpēc un kā ir uzsākta un notiek Latvijas valsts mežu zemju robežu uzmērīšanas darbu kvalitātes pārbaude (8)

<p>&nbsp;&nbsp;<span style="text-align: justify; text-indent: 27pt;">Ņemot vērā uzsākto diskusiju portālā mernieks.lv un diskusijas laikā uzdotos jautājumus, uzskatījām par nepiecie&scaron;amu mazliet pla&scaron;āk izvērst tēmu par to, kāpēc vispār AS &ldquo;Latvijas valsts meži&rdquo; pasūta veikt kadastrālās mērniecības darbus un kāpēc īpa&scaron;i kontrolē darbu nodevumu kvalitāti, ko ikdienā, jebkur&scaron;s cits zemes īpa&scaron;nieks bieži vien nedara.</span></p>

VZD seminārā diskutē par to, kā pareizi uzmērīt apgabalus pie valsts robežas

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 23. augustā, Valsts Zemes dienests organizēja semināru mērniekiem par situāciju ar valsts robežu un zemes vienību uzmērī&scaron;anu pie valsts robežas, kurā skaidroja &scaron;īs uzmērī&scaron;anas īpa&scaron;o procedūru, kā arī diskutēja ar mērniekiem par konkrētiem problēmu gadījumiem.</p>

LMB Sertifikācijas centrs uzsāk pārsertifikāciju (3)

<p>&nbsp;&nbsp;Ir pagāju&scaron;i pieci gadi, kop&scaron; 2008. gada otrā pusē nozarē profesionālo darbību sāka pirmās sertificētās personas. Salīdzinot ar procesa sākumu, sertificēto personu skaits ir krietni pieaudzis, samazinājies sertificējamo jomu skaits, notiku&scaron;as izmaiņas normatīvos. Lai arī profesionālo darbu izpilde bieži tiek kritizēta un pelta, Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) Sertifikācijas centrs izsaka pateicību visām apzinīgām un profesionāli atbildīgām sertificētām personām ģeodēzijā, zemes kadastrālā uzmērī&scaron;anā un zemes ierīcībā.</p>

Latvijas Valsts Meži pārmet mērniekiem nepienācīgu prasību izpildi mežu zemju robežu uzmērīšanā (106)

<p>&nbsp; Portāls Mernieks.lv saņēmis AS &quot;Latvijas Valsts Meži&quot; mērnieku auditorijai paredzētu <a href="http://mernieks.lv/product_attachment/attachment/246/LVM_PRASBU_IZPILDE.pptx">prezentāciju &quot;LVM prasību izpilde, veicot valsts meža zemju robežu kadastrālo uzmērī&scaron;anu&quot;</a> un tās pavadvēstuli. Prezentācijā apkopotas tipiskākās mērnieku kļūdas LVM prasību izpildē gan tehniskās dokumentācijas sagatavo&scaron;anā, gan ierīkojot robežas dabā.&nbsp;</p>

Reklāmraksts: Inovācija - inženierkomunikāciju skeneris (COBRA LOCATOR) (2)

<p>&nbsp;&nbsp;Inovācija ir viens no jaunas, efektīvas un uz zinā&scaron;anām virzītas ekonomikas galvenajiem dzinējspēkiem. Ģeotelpisko inovāciju biedrības viens no galvenajiem mērķiem ir tie&scaron;i saistīts ar inovatīvu instrumentu pielieto&scaron;anu un popularizē&scaron;anu ģeotelpiskās informācijas iegū&scaron;anā. Mūsdienu tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, taču to pielieto&scaron;anas iespējas nozarē ne vienmēr tiek pienācīgi izmantotas, lai iegūtu nepiecie&scaron;amo rezultātu.</p>

Trimble eksperti iepazīstina ar kompānijas jaunākajām tehnoloģijām (+FOTO, VIDEO)

<p class="MsoNormal">Ceturtdien, 4. jūlijā, kompānija &quot;Trimble&quot; un tās pārstāvji Latvijā, SIA &quot;Geostar&quot;, tehniskajā seminārā &quot;Pajautā Trimble ekspertam!&quot; iepazīstināja interesentus ar firmas jaunāko mērniecības instrumentu un programmatūras iespējām. Tika apskatītas un praktiskos piemēros demonstrētas Trimble Business Center jaunās versijas, Trimble Vision tehnoloģijas, GNSS uztvērēja Trimble R10 un apak&scaron;zemes komunikāciju uzmērītāja SPAR 300 funkcionalitāte.&nbsp;</p>

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības plāns neizpelnās mērniecības sabiedrisko organizāciju atbalstu (1)

<p>&nbsp;Kā Mernieks.lv&nbsp;<a href="http://www.mernieks.lv/article/1861">informēja</a>, marta sākumā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts<a href="http://mk.gov.lv/doc/2005/AiMKonc_050313_geo_konc.231.docx">Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts</a>, kura autori sola<i>&quot;izveidot atbilsto&scaron;u koordinācijas mehānismu starp dažādām institūcijām un informācijas lietotājiem, nodro&scaron;ināt ilgtspējīgu plāno&scaron;anu, atbilsto&scaron;u finansējumu un kvalificētu speciālistu resursus&quot;</i>. Pēc tam koncepcijas projekts ticis vairākkārt pārstrādāts un papildināts (jaunākā versija pabeigta 30. maijā), tomēr ģeotelpiskās informācijas nozares sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija - joprojām neatbalsta koncepcijas projekta tālāku virzību, vienoti iebilstot gan pret pārāk lielu valsts sektora saglabā&scaron;anu pakalpojumu snieg&scaron;anā, gan ģeotelpisko pamatdatu brīvas pieejamības negarantē&scaron;anu, gan &scaron;auru skatījumu uz nozares attīstību kopumā un citiem koncepcijas iespējamajiem trūkumiem.</p>

Andrejs Igaunis: Par pāreju uz EVRS augstumu sistēmu (14)

<p>&nbsp;&nbsp;2013. gada 13. jūnijā Ķīpsalā notika LĢIA rīkotais seminārs par ģeodēziskajiem tīkliem, pārskatam sniedzu dažas atziņas par pāreju uz Eiropas augstumu sistēmu (Amsterdamas pāli).</p>

LĢIA konferencē diskutē par pāreju uz EVRS (+FOTO)

<p>Ceturtdien, 13. jūnijā, RTU Būvniecības fakultātē norisinājās ģeodēzijas speciālistiem Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) organizētā konference &quot;Ģeodēzijas aktualitātes Latvijā - 2013. gadā&quot;, kurā LĢIA pārstāvji iepazīstināja ar aģentūras paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī aicināja klāteso&scaron;os diskutēt par vairākiem tuvākā vai mazliet tālākā nākotnē iecerētiem reformu procesiem.</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 11. jūlijs

Vārda diena:

Svens, Leonora

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.