Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Covid-19-jpg

 Kā koronavīrusa COVID-19 pandēmija ietekmē pasaules ģeotelpiskās informācijas industriju? To ekspresintervijā ar Starptautiskās Mērnieku federācijas prezidentu Rūdolfu Stageru skaidro žurnāls “GIM-International”.

6480056209_d5476bd79d_c

 Šobrīd esošā ārkārtējā situācijā Latvijā nav piemērojami iepriekš zināmi standarti un darbības, tāpēc katram ģeodēzistam un mērniekam pašam jāpieņem izsvērts un samērīgs lēmums par izpildāmo darbu norisi, kārtību un drošību, kas pasargā pašu un citus iesaistītos. LMB SC ieskatā, šobrīd noteiktie ierobežojumi valstī neattiecas uz uzņēmējdarbības pārtraukšanu, tāpēc arī darbībām ģeodēzijas un zemes kadastrālās uzmērīšanas nozarē jānotiek samērīgi, atbilstoši apstākļiem un kontrolēti.

49530315718_3cf6e80d50_z

  Sakarā ar koronavīrusa izplatību tiek pārceltas gan Latvijas Mērnieku biedrības, gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulces. 

Dsc_9745964

 Ar vērienīgu balli Latvijas Dzelzceļa muzeja telpās piektdien, 28. februārī, Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) atzīmēja savu simts gadu pastāvēšanas jubileju. Vakars aizritēja svētku un atpūtas gaisotnē, apmēram tā, kā to jau atklāšanas uzrunā visiem novēlēja LMB priekšsēdētāja Una Krutova - “mazliet iedzerot un klausoties slavinošas uzrunas”, kuras, sveicot biedrību, teica uzaicinātie viesi. Pēc tam sekoja šampanietis, dejas, torte un atkal dejas - gan “dzīvā” orķestra, gan dīdžeja atskaņotas mūzikas pavadījumā.   

Apsveikums_mernieks

Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību tās simtajā dzimšanas dienā! Nākamajiem 100 - daudz jaunu biedru, labu ideju un panākumu to īstenošanā!

Paziņoti Latvijas Valsts Mežu konkursa uzvarētāji (3)

<p>&nbsp;&nbsp;Latvijas Valsts Meži izziņoju&scaron;i &scaron;āgada mežu uzmērī&scaron;anas iepirkuma konkursa oficiālos rezultātus. At&scaron;ķirības no provizoriskajiem rezultātiem &scaron;ogad ir diezgan ievērojamas, jo vairākās iepirkuma daļās pretendenti, kuri bija iesniegu&scaron;i zemākās cenas, tiku&scaron;i atsijāti nepietiekama sertificēto mērnieku skaita dēļ.</p>

Izstrādāta interneta diskusiju platforma mērniekiem (1)

<p>&nbsp;&nbsp;Mērniecības sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros izstrādāju&scaron;as interneta Diskusiju platformu, kas nozares profesionāļiem sniedz iespēju tie&scaron;saistē ērti apmainīties viedokļiem gan savā starpā, gan komunicējot ar ekspertiem un nākotnē arī ar valsts iestādēm. Interneta platforma ļauj organizēt arī tie&scaron;saistes video seminārus un atvieglo dažādu pasākumu rīko&scaron;anu.&nbsp;</p>

Kļuvuši zināmi pretendentu cenu piedāvājumi Latvijas Valsts Mežu iepirkumam (17)

<p>&nbsp;&nbsp;Pirmdien, 28. jūlijā, noslēdzās pieteikumu pieņem&scaron;ana AS &quot;Latvijas Valsts Meži&quot; &scaron;āgada iepirkuma konkursam &quot;Kadastrālās uzmērī&scaron;anas, robežu atjauno&scaron;anas, zemes vienību daļu uzmērī&scaron;anas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērī&scaron;anas, atmežojamo platību uzmērī&scaron;anas pakalpojumu snieg&scaron;ana&quot; (identifikācijas numurs:&nbsp;AS LVM NĪ_2014_271_ak). Mernieks.lv lasītājiem piedāvājam iepazīties ar pretendentu iesniegtajām cenām visās iepirkuma daļās. Pateicamies par rezultātu apkopo&scaron;anu uzņēmuma &quot;Latvijasmernieks.lv&quot; darbiniekam. Ņemot vērā, ka rezultāti tiku&scaron;i pārrakstīti, iespējamas atsevi&scaron;ķas neprecizitātes.&nbsp;</p>

Mērnieki sacenšas gadskārtējās sporta spēlēs (14)

<p>&nbsp;&nbsp;Spēkojoties 13 dažādās disciplīnās, sestdien, 5. jūlijā, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas rīkotajās sporta spēlēs Līgatnes pagasta &lsquo;&rsquo;Upmaļos&rsquo;&rsquo; tika noskaidroti &scaron;ogad stiprākie, veiklākie, precīzākie un atjautīgākie mērnieku profesijas pārstāvji. Sporta veidos - kā allaž, gan pla&scaron;i populāru komandu sporta spēļu savdabīgas adaptācijas (volejbols ar &quot;melnu&quot; tīklu, futbols ar mini bumbu un mini vārtiem, strītbols uz grants seguma), gan tādi<span class="msoDel"><del cite="mailto:Kaspars%20Kojalovi%C4%8Ds" datetime="2014-07-08T11:01">&nbsp;</del></span>, kas tikai mērniekiem &quot;pa zobam&quot; - acumērs, centrē&scaron;anās, u.c.</p>

Ar kājām uz zemes, bet skatienu zvaigznēs - iznākusi Jāņa Klētnieka grāmata par ģeodēzijas un astronomijas vēsturi

<p>&nbsp;&nbsp;Tre&scaron;dien, 18. jūnijā, Latvijas universitātē tika prezentēta Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora un ģeodēzijas vēsturnieka Jāņa Klētnieka jaunā grāmata &quot;Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam&quot;. &quot;Astronomiju un ģeodēziju Jānis Klētnieks &scaron;eit pētījis gan par senatni - to, kā tās atspoguļotas latvju dainās, gan arī &scaron;o zinātņu attīstību iepriek&scaron;ējos gadsimtos. Varbūt, ka par 20. un 21. gadsimtu viņ&scaron; vēl uzrakstīs atsevi&scaron;ķu grāmatu&quot;, &scaron;ādu cerību pasākuma ievaddaļā izteica Latvijas universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis.</p>

Mērnieku sporta spēles notiks 5. jūlijā (papildināts) (20)

<p>[Papildināts ar jaunāko informāciju] &nbsp;Ikgadējās sporta spēles notiks 2014. gada 5. jūlijā Līgatnes pagasta &lsquo;&rsquo;Upmaļos&rsquo;&rsquo;. Spēļu koncepcija - svarīgākais ir kopā bū&scaron;ana un laba atpūta. Sporta spēļu disciplīnas ir daudz un izpildāmas arī komandām ar mazu dalībnieku skaitu. Komandas dalības maksa &ndash; 100 eiro &ndash; pietiekami maza, lai varētu piedalīties visi.&nbsp;</p>

Informē par "Toponet" jaunumiem, sagaidot pāreju uz EVRS (15)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 6. jūnijā, Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās seminārs par &quot;Toponet&quot; programmatūras jaunākajām izmaiņām, kurā tika sniegta informācija gan par programmas pielāgo&scaron;anu pārejai uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu (EVRS), dažādu ģeoīda modeļu un dažādu koordinātu sistēmu izmanto&scaron;anu &bdquo;Toponet&rdquo; programmatūrā un citiem jautājumiem.</p>

"20 gadi aizlidojuši nemanot"

<p>&nbsp;&nbsp;Viens no vecākajiem Latvijas mērniecības uzņēmumiem - SIA &quot;Merko&quot; - pagāju&scaron;ajā piektdienā ar balli savējo lokā atzīmēja uzņēmuma 20 gadu jubileju. &quot;Merko&quot; vadītājs Uldis Mežulis atklāj jubilejas pasākumā virmoju&scaron;ās emocijas, dažus pla&scaron;ākai publikai nezināmus faktus no uzņēmuma vēstures, principus, pēc kuriem vadījis uzņēmuma darbu un aizgāju&scaron;o divdesmit gadu laikā gūtās atziņas.</p>

Krievijā esošo GPS zemes kontroles staciju izslēgšana mērnieku darbu neietekmēs

<p>&nbsp;&nbsp;Atbildot uz ASV liegumu izvietot tās teritorijā Krievijas satelītu navigācijas sistēmas GLONASS zemes kontroles stacijas, Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins &scaron;onedēļ paziņojis, ka, sākot ar 1. jūniju, Krievijas teritorijā varētu tikt apturēta 11 GPS zemes kontroles staciju darbība, un, ja vasaras mēne&scaron;os vieno&scaron;anās starp abām valstīm netiks panākta, tad 1. septembrī &scaron;īs GPS stacijas tiks slēgtas. Mērnieku darbu Latvijā minēto GPS staciju darbības apturē&scaron;ana būtiski neietekmēs, portālam apliecināja GNSS bāzes staciju tīklu LatPos un Trimble VRS Now TEC uzturētāju pārstāvji Jānis Zvirgzds un Atis Vallis. &nbsp;</p>

Krimas aneksija radījusi smagu dilemmu kartogrāfiem (10)

<p>&nbsp;&nbsp;Saistībā ar Krievijas īstenoto Krimas pievieno&scaron;anu, domstarpības radu&scaron;ās arī kartogrāfu (gan interneta tie&scaron;saistes kartē&scaron;anas servisu, gan drukāto kar&scaron;u izdevēju) vidū. Kamēr vieni vēlas Krimu turpināt attēlot kā Ukrainas sastāvdaļu, citi ir naski uz kar&scaron;u pārzīmē&scaron;anu, ar Krimas 26 000 kvadrātkilometriem papildinot pasaules lielākās valsts Krievijas teritoriju.</p>

Par jauno LMB valdes priekšsēdētāju ievēlēta Baiba Ziemele (4)

<p>&nbsp;&nbsp;Par Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) jauno priek&scaron;sēdētāju piektdien, 14. martā, Līgatnes kultūras namā notiku&scaron;ajā LMB kopsapulcē ievēlēta Baiba Ziemele, bet valdē atbrīvoju&scaron;ās vietas ieņems Sanita Gailīte un Oskars Kreilis. Savukārt mērniecības nozares Goda ordeņi &scaron;oreiz tika pasniegti Ēvaldam Indriksonam un Arnim Dambim, kamēr Atzinības zīmes nonāca Ilzes Dragones un Judītes Mierkalnes rokās.</p>

Otro gadu pasniegs mērniecības goda apbalvojumus

<p>&nbsp;Mazliet vairāk par nedēļu atlicis līdz brīdim, kad četri Latvijas mērniecības nozares izcilnieki īpa&scaron;ā ceremonijā saņems divus Goda ordeņus un divas Atzinības zīmes, kuras par nopelniem mērniecības jomā jau otro gadu pasniegs Latvijas Mērnieku biedrība (LMB). Kā zināms, pagāju&scaron;ajā gadā Goda ordeņus saņēma Jānis Klētnieks un Jānis Balodis, bet Atzinības zīmes tika pasniegtas Andrim Mazkalniņam un Maigonim Kronbergam. &Scaron;ogad apbalvojumu saņēmēju vārdi tiks atklāti un apbalvojumu svinīgā pasnieg&scaron;ana notiks 14. martā, Līgatnē (pēc LMB un LKĢA&nbsp;kopsapulces un semināra).</p>

Valdībā pieņemti zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu grozījumi (13)

<p>&nbsp;&nbsp;Otrdien, 4. februārī, valdībā tika pieņemti mērniecības nozarei būtiski normatīvie akti - apjomīgi grozījumi zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas noteikumos, kā arī kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumos. Iepriek&scaron; mērniecības sabiedrībā bija izplatīju&scaron;ās bažas par to, ka turpmāk mērnieki būs nevienlīdzīgās pozīcijās ar Valsts Zemes dienestu, kas atsevi&scaron;ķos gadījumos varēs pārzīmēt zemes robežu plānus, kamēr mērniekam &scaron;ajos pa&scaron;os gadījumos tos būs jāuzmēra dabā. Tomēr pieņemtajā noteikumu gala variantā &scaron;ī iecere, pateicoties mērniecības sabiedrisko organizāciju (Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas) spiedienam, ir mainīta un tagad arī mērniekiem paredzētas tādas pa&scaron;as tiesības kā VZD.</p>

Par atbildību (22)

<p>&nbsp;&nbsp;Gadu mija parasti ir pārdomu laiks, kad gribas salīdzināt, pārdomāt pagāju&scaron;o un ar labām domām iesākt nākamo gadu. Skumīgi ka 2013tais ir izvērsies traģisks. Lētākie piedāvājumi, bezatbildība, pavir&scaron;ība un birokrātija aiz kuras biezā aizskara var paslēpt saprātu, loģiku un godaprātu. Tā diemžēl izskatās visā valstī un arī mūsu nozarē, jo ir zaudēts skaidri definēts &nbsp;mērķis uz ko virzamies. Laikam vienīgais veids, kā uzlabot savu darba vidi ir sākt katram sakārtot sevi, savu kolektīvu, nozari un tad varbūt arī valstī būs iespējamas pozitīvas pārmaiņas.</p>

Oficiālā pasākumā atzīmē "Strūves gada" sākumu (1)

<p>&nbsp;&nbsp;Strūves ģeodēziskā loka &quot;zinātāji un mīļotāji&quot; piektdien, 17. janvārī, pulcējās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas telpās, lai gan ar svinīgāka, gan informatīvāka rakstura uzrunām atzīmētu UNESCO Pasaules mantojuma objekta Strūves Ģeodēziskā loka divu autentisko punktu un vienas lauka observatorijas iekļau&scaron;anu Valsts kultūras pieminekļu sarakstā, Rīgas - Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014, kā arī Eiropas mērnieku padomes pasludinātā &quot;Strūves gada&quot; sākumu.</p>

Valdība apstiprinājusi Ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju; pāreju uz EVRS plānots sākt 1. augustā (6)

<p>&nbsp;&nbsp;Ministru kabinets 17. decembra sēdē apstiprinājis Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju. Koncepcijā paredzēti jauni termiņi Latvijas augstumu sistēmas pārejai uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu, kas tikusi atlikta jau vairākas reizes.</p>

Valsts Zemes dienests prezentē mobilās aplikācijas "Kadastrs.lv" demo versiju (+FOTO) (9)

<p>&nbsp;&nbsp;Ceturtdien Valsts Zemes dienesta centrālajā birojā Rīgā, pirmssvētku noskaņā tika prezentēta jaunā mobilā aplikācija &quot;Kadastrs.lv&quot;, kas ļauj mērniekiem un citiem kadastra datu lietotājiem iegūt un aplūkot &scaron;os datus savā viedtālrunī vai plan&scaron;etdatorā. &nbsp;</p>

LLU konferencē diskutē par zemes un ūdeņu pārvaldību, mērniecību (papildināts ar prezentācijām) (1)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 6. decembrī, Latvijas Lauksaimniecības universitātes&nbsp;&nbsp;&nbsp;fakultātē notika ikgadējā konference &quot;Zemes pārvaldība un mērniecība&quot;, kurā tika turpinātas gan iepriek&scaron;ējos gados apskatītas tēmas, gan arī pavisam jaunas.</p>

Semināros mērniekiem skaidros strīdu situācijas meža zemju uzmērīšanā (28)

<p>&nbsp;&nbsp;AS &quot;Latvijas Valsts Meži&quot; (LVM) sadarbībā ar Valsts zemes dienestu (VZD) decembrī organizēs trīs mērniekiem paredzētus seminārus, kuros prezentēs konkrētus VZD skaidrojumus, kā juridiski pareizi rīkoties strīdu situācijās meža zemju kadastrālajā uzmērī&scaron;anā.</p>

VZD: ABC Mācību centram draud mērnieku sertifikācijas akreditācijas zaudēšana (39)

<p>&nbsp;&nbsp;Pagāju&scaron;ajā nedēļā Valsts Zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga sociālajā portālā Twitter informēja, ka Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) konstatējis &quot;pārkāpumus ABC sertificē&scaron;anas centra mērnieku uzraudzības procesā&quot; un devis mēnesi laika pārkāpumu novēr&scaron;anai, pretējā gadījumā tik&scaron;ot atcelta ABC Mācību centra akreditācija. ABC Mācību centrs &scaron;o paziņojumu nodēvējis par &quot;baumām&quot; un paziņojis par vēr&scaron;anos Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā ar aicinājumu &quot;izvērtēt E. Baklānes-Ansbergas rīcību&quot;, kā arī sola vērsties tiesībsargājo&scaron;ajās iestādēs.</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 5. aprīlis

Vārda diena:

Vidaga, Aivija, Vija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.