Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
640px-smart_city_nansha

  Turpinot iepriekšējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties “GPS World” redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz plašas un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkārši sakot - gūt jaunas pakalpojumu sniegšanas un pelnīšanas iespējas.  

Unnamed__2_

Žurnālā “GIM Magazine” sniegts neliels ieskats “viedā mērnieka” evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli. 

Ligo
Mernieks.lv sveic lasītājus Līgo svētkos!

 

Afc016c2-e9fa-46fe-a872-0f9386d236632

 Pāragri mūžībā devusies Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta vadītāja Jana Supe.

Kasparskojalovics

 21. maijā piecdesmit gadu vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies ģeodēzists, SIA “Mērniecības Datu centrs” projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs.

Jaunā augstumu sistēma – pagaidām bez MK noteikumu grozījumiem un korektas datu transformācijas (14)

<p>&nbsp;&Scaron;o pirmdien, 1. decembrī, Latvija oficiāli pārgājusi uz jaunu augstumu sistēmu &ndash; Eiropas vertikālās references sistēmu (EVRS). Vienlaikus gan izrādījies, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.879 &ldquo;Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko kar&scaron;u sistēmas noteikumi&rdquo;, kuriem jāreglamentē jaunās augstumu sistēmas piemēro&scaron;ana, joprojām nav stāju&scaron;ies spēkā. Eksperti ir vienisprātis, ka augstumu datu transformācijas programma ir neprecīza, jo ignorē veco kvaziģeoīda modeli, tāpat atsevi&scaron;ķu speciālistu aprindās pastāv bažas, vai jaunais kvaziģeoīda modelis LV&rsquo;14 ir korekts un uz tā pamata iegūtie dati jaunajā augstumu sistēmā būs pietiekami precīzi. Neskaidrības lielā mērā veicina arī tas, ka pla&scaron;ākam interesentu lokam joprojām nav pieejami modeļa izstrādē izmantotie izejas dati.</p>

Par pievienoto vērtību nozarē (15)

<p>&nbsp;Kārtējās pārdomas par mūsu darba vidi man izraisīja nacionālie svētki un ar to saistītie patriotisma uzplūdi okupācijas ēnā. Tam sekojo&scaron;ie Zolitūdes traģēdijas piemiņas pasākumi un to saistība ar mūsu nozari, bet galīgo akcentu uzlika LTV1 intervija ar Vitu Matīsu 25.11.2014. Ir ļoti grūti objektīvi paskatīties uz sevi no malas, bet kādreiz tas ir jādara.&nbsp;</p>

Kā turpmāk strādāt? (110)

<p>&nbsp;&nbsp; Nozarē strādāju jau divdesmit gadus, esmu strādājis &nbsp;VZD, pa&scaron;valdībā, dibinājis SIA mērniecības jomā, licencēts un sertificēts, sabiedriski aktīvs. Esmu pārdzīvojis VZD laikos izstrādes plānu &ndash; 20 mērniecības lietas mēnesī, treknos laikus, kad varēja diktēt cenas un ziemas, kad pa trīs mēne&scaron;iem varēja uzmērīt tikai divus darbus. Laiki ir biju&scaron;i dažādi, bet vēl nekad mērnieks (varbūt tikai es) nav juties tik psiholoģiski un tiesiski neaizsargāts un diskomfortā kā pa&scaron;laik. Precizē&scaron;u, ka atkal runāju tikai par kadastrālo uzmērī&scaron;anu. Laika un nervu patēriņ&scaron; cīņām ar VZD ir pārsniedzis visus saprāta apmērus un ir tikai loģiski, ka jaunie mērnieki nenāk KU un tie kuri vēl cīnās to bieži vien dara inerces un pienākuma dēļ. Prieks par darbu sen ir zudis. Mēģinā&scaron;u atkārtoti uzrādīt problēmas un piedāvāt zināmu risinājumu.</p>

Saeima dod zaļo gaismu EVRS ieviešanai (13)

<p>&nbsp;&nbsp;Ceturtdien, 25. septembrī, Saeima tre&scaron;ajā, galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, kas paredz pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu, sākot ar &scaron;ā gada 1. decembri.</p>

LMB seminārā informē par jaunumiem mērniecības nozarē (11)

<p>Piektdien, 19. septembrī, mērniecības sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros organizētā seminārā informēja par projekta aktivitātēm un mērniecības nozares aktualitātēm. Seminārā izskanēja informācija par Eiropas vertikālās augstumu sistēmas ievie&scaron;anu, Valsts Zemes dienesta resursu datņu lieto&scaron;anu, ieceri nākotnē izstrādāt īpa&scaron;u Mērnieku likumu un citiem būtiskiem jaunumiem.</p>

Reklāma: "Pentax" aicina uz bezmaksas semināru

<p>&nbsp;SIA &quot;AGP Serviss&quot;&nbsp;2. oktobrī&nbsp;aicina uz bezmaksas semināru, kurā tiks prezentēti jaunākie &quot;Pentax&quot; mērniecības instrumenti (3D skeneris, GNSS stacija, tahimetrs), kā arī &quot;MicroSurvey&quot; programmatūra.&nbsp;Reklāmu apmaksā SIA &quot;AGP Serviss&quot;.&nbsp;</p>

Mērniecība - kur mēs esam? (30)

<p>&nbsp;Pārpublicējam profesionāla ASV mērnieka Neil Robicheau rakstu par mērnieka profesijas vietu un lomu pagātnē, mūsdienās, un iezīmējot arī tuvākās nākotnes perspektīvu. Robicheau dalās pārdomās arī par mērnieka cilvēciskajām kvalitātēm, kas nozīmē ne tikai tiek&scaron;anos pēc maksimālas precizitātes darbā, bet arī pakalpojuma kvalitātes un sabiedrības labuma lik&scaron;anu augstāk par peļņu un personīgo izdevīgumu.</p>

Reklāmraksts: Pirmo reizi Latvijā notiks mērniecības instrumentu izstāde "GeoXpierence 2014" (15)

<p>&nbsp;Latvijas mērniecības instrumentu tirgū &scaron;ogad ir notiku&scaron;as izmaiņas, kuras varam saukt par atbalsi no lielo mērniecības instrumentu ražotāju apvieno&scaron;anās, un SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo; vēlas visiem oficiāli paziņot, ka no 2014. gada 1.jūnija &nbsp;par oficiālajiem SOKKIA instrumentu izplatītājiem ir kļuvis SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo;. SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo; līdz &scaron;im Latvijā bija zināmi kā TOPCON mērniecības instrumentu izplatītāji. Par godu &scaron;im notikumam tiek rīkotas pirmās &ldquo;GeoXpierence 2014&rdquo; dienas Latvijā.</p>

Paziņoti Latvijas Valsts Mežu konkursa uzvarētāji (3)

<p>&nbsp;&nbsp;Latvijas Valsts Meži izziņoju&scaron;i &scaron;āgada mežu uzmērī&scaron;anas iepirkuma konkursa oficiālos rezultātus. At&scaron;ķirības no provizoriskajiem rezultātiem &scaron;ogad ir diezgan ievērojamas, jo vairākās iepirkuma daļās pretendenti, kuri bija iesniegu&scaron;i zemākās cenas, tiku&scaron;i atsijāti nepietiekama sertificēto mērnieku skaita dēļ.</p>

Izstrādāta interneta diskusiju platforma mērniekiem (1)

<p>&nbsp;&nbsp;Mērniecības sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros izstrādāju&scaron;as interneta Diskusiju platformu, kas nozares profesionāļiem sniedz iespēju tie&scaron;saistē ērti apmainīties viedokļiem gan savā starpā, gan komunicējot ar ekspertiem un nākotnē arī ar valsts iestādēm. Interneta platforma ļauj organizēt arī tie&scaron;saistes video seminārus un atvieglo dažādu pasākumu rīko&scaron;anu.&nbsp;</p>

Kļuvuši zināmi pretendentu cenu piedāvājumi Latvijas Valsts Mežu iepirkumam (17)

<p>&nbsp;&nbsp;Pirmdien, 28. jūlijā, noslēdzās pieteikumu pieņem&scaron;ana AS &quot;Latvijas Valsts Meži&quot; &scaron;āgada iepirkuma konkursam &quot;Kadastrālās uzmērī&scaron;anas, robežu atjauno&scaron;anas, zemes vienību daļu uzmērī&scaron;anas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērī&scaron;anas, atmežojamo platību uzmērī&scaron;anas pakalpojumu snieg&scaron;ana&quot; (identifikācijas numurs:&nbsp;AS LVM NĪ_2014_271_ak). Mernieks.lv lasītājiem piedāvājam iepazīties ar pretendentu iesniegtajām cenām visās iepirkuma daļās. Pateicamies par rezultātu apkopo&scaron;anu uzņēmuma &quot;Latvijasmernieks.lv&quot; darbiniekam. Ņemot vērā, ka rezultāti tiku&scaron;i pārrakstīti, iespējamas atsevi&scaron;ķas neprecizitātes.&nbsp;</p>

Mērnieki sacenšas gadskārtējās sporta spēlēs (14)

<p>&nbsp;&nbsp;Spēkojoties 13 dažādās disciplīnās, sestdien, 5. jūlijā, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas rīkotajās sporta spēlēs Līgatnes pagasta &lsquo;&rsquo;Upmaļos&rsquo;&rsquo; tika noskaidroti &scaron;ogad stiprākie, veiklākie, precīzākie un atjautīgākie mērnieku profesijas pārstāvji. Sporta veidos - kā allaž, gan pla&scaron;i populāru komandu sporta spēļu savdabīgas adaptācijas (volejbols ar &quot;melnu&quot; tīklu, futbols ar mini bumbu un mini vārtiem, strītbols uz grants seguma), gan tādi<span class="msoDel"><del cite="mailto:Kaspars%20Kojalovi%C4%8Ds" datetime="2014-07-08T11:01">&nbsp;</del></span>, kas tikai mērniekiem &quot;pa zobam&quot; - acumērs, centrē&scaron;anās, u.c.</p>

Ar kājām uz zemes, bet skatienu zvaigznēs - iznākusi Jāņa Klētnieka grāmata par ģeodēzijas un astronomijas vēsturi

<p>&nbsp;&nbsp;Tre&scaron;dien, 18. jūnijā, Latvijas universitātē tika prezentēta Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora un ģeodēzijas vēsturnieka Jāņa Klētnieka jaunā grāmata &quot;Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam&quot;. &quot;Astronomiju un ģeodēziju Jānis Klētnieks &scaron;eit pētījis gan par senatni - to, kā tās atspoguļotas latvju dainās, gan arī &scaron;o zinātņu attīstību iepriek&scaron;ējos gadsimtos. Varbūt, ka par 20. un 21. gadsimtu viņ&scaron; vēl uzrakstīs atsevi&scaron;ķu grāmatu&quot;, &scaron;ādu cerību pasākuma ievaddaļā izteica Latvijas universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis.</p>

Mērnieku sporta spēles notiks 5. jūlijā (papildināts) (20)

<p>[Papildināts ar jaunāko informāciju] &nbsp;Ikgadējās sporta spēles notiks 2014. gada 5. jūlijā Līgatnes pagasta &lsquo;&rsquo;Upmaļos&rsquo;&rsquo;. Spēļu koncepcija - svarīgākais ir kopā bū&scaron;ana un laba atpūta. Sporta spēļu disciplīnas ir daudz un izpildāmas arī komandām ar mazu dalībnieku skaitu. Komandas dalības maksa &ndash; 100 eiro &ndash; pietiekami maza, lai varētu piedalīties visi.&nbsp;</p>

Informē par "Toponet" jaunumiem, sagaidot pāreju uz EVRS (15)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 6. jūnijā, Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās seminārs par &quot;Toponet&quot; programmatūras jaunākajām izmaiņām, kurā tika sniegta informācija gan par programmas pielāgo&scaron;anu pārejai uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu (EVRS), dažādu ģeoīda modeļu un dažādu koordinātu sistēmu izmanto&scaron;anu &bdquo;Toponet&rdquo; programmatūrā un citiem jautājumiem.</p>

"20 gadi aizlidojuši nemanot"

<p>&nbsp;&nbsp;Viens no vecākajiem Latvijas mērniecības uzņēmumiem - SIA &quot;Merko&quot; - pagāju&scaron;ajā piektdienā ar balli savējo lokā atzīmēja uzņēmuma 20 gadu jubileju. &quot;Merko&quot; vadītājs Uldis Mežulis atklāj jubilejas pasākumā virmoju&scaron;ās emocijas, dažus pla&scaron;ākai publikai nezināmus faktus no uzņēmuma vēstures, principus, pēc kuriem vadījis uzņēmuma darbu un aizgāju&scaron;o divdesmit gadu laikā gūtās atziņas.</p>

Krievijā esošo GPS zemes kontroles staciju izslēgšana mērnieku darbu neietekmēs

<p>&nbsp;&nbsp;Atbildot uz ASV liegumu izvietot tās teritorijā Krievijas satelītu navigācijas sistēmas GLONASS zemes kontroles stacijas, Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins &scaron;onedēļ paziņojis, ka, sākot ar 1. jūniju, Krievijas teritorijā varētu tikt apturēta 11 GPS zemes kontroles staciju darbība, un, ja vasaras mēne&scaron;os vieno&scaron;anās starp abām valstīm netiks panākta, tad 1. septembrī &scaron;īs GPS stacijas tiks slēgtas. Mērnieku darbu Latvijā minēto GPS staciju darbības apturē&scaron;ana būtiski neietekmēs, portālam apliecināja GNSS bāzes staciju tīklu LatPos un Trimble VRS Now TEC uzturētāju pārstāvji Jānis Zvirgzds un Atis Vallis. &nbsp;</p>

Krimas aneksija radījusi smagu dilemmu kartogrāfiem (10)

<p>&nbsp;&nbsp;Saistībā ar Krievijas īstenoto Krimas pievieno&scaron;anu, domstarpības radu&scaron;ās arī kartogrāfu (gan interneta tie&scaron;saistes kartē&scaron;anas servisu, gan drukāto kar&scaron;u izdevēju) vidū. Kamēr vieni vēlas Krimu turpināt attēlot kā Ukrainas sastāvdaļu, citi ir naski uz kar&scaron;u pārzīmē&scaron;anu, ar Krimas 26 000 kvadrātkilometriem papildinot pasaules lielākās valsts Krievijas teritoriju.</p>

Par jauno LMB valdes priekšsēdētāju ievēlēta Baiba Ziemele (4)

<p>&nbsp;&nbsp;Par Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) jauno priek&scaron;sēdētāju piektdien, 14. martā, Līgatnes kultūras namā notiku&scaron;ajā LMB kopsapulcē ievēlēta Baiba Ziemele, bet valdē atbrīvoju&scaron;ās vietas ieņems Sanita Gailīte un Oskars Kreilis. Savukārt mērniecības nozares Goda ordeņi &scaron;oreiz tika pasniegti Ēvaldam Indriksonam un Arnim Dambim, kamēr Atzinības zīmes nonāca Ilzes Dragones un Judītes Mierkalnes rokās.</p>

Otro gadu pasniegs mērniecības goda apbalvojumus

<p>&nbsp;Mazliet vairāk par nedēļu atlicis līdz brīdim, kad četri Latvijas mērniecības nozares izcilnieki īpa&scaron;ā ceremonijā saņems divus Goda ordeņus un divas Atzinības zīmes, kuras par nopelniem mērniecības jomā jau otro gadu pasniegs Latvijas Mērnieku biedrība (LMB). Kā zināms, pagāju&scaron;ajā gadā Goda ordeņus saņēma Jānis Klētnieks un Jānis Balodis, bet Atzinības zīmes tika pasniegtas Andrim Mazkalniņam un Maigonim Kronbergam. &Scaron;ogad apbalvojumu saņēmēju vārdi tiks atklāti un apbalvojumu svinīgā pasnieg&scaron;ana notiks 14. martā, Līgatnē (pēc LMB un LKĢA&nbsp;kopsapulces un semināra).</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.