Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Ar20j

2019. gadā ir uzsākta pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" modernizācija, kuras laikā esošo bāzes staciju antenas tiek nomainītas uz individuāli kalibrētām AR 20 antenām un orientētas ziemeļu virzienā.

S-pils-j-seta

Pirms gada „Karšu izdevniecība Jāņa sēta" izplatīja paziņojumu mērniecības nozarē strādājošajiem, brīdinot, ka tās izgatavotu karšu nesaskaņota izmantošana ir autortiesību pārkāpums un nav pieļaujama. Šis aicinājums ir sasniedzis nozari un vairākas kompānijas, gan pavisam nelielas, gan arī starp apjomos lielākajiem mērniecības uzņēmumiem esošas, ir vienojušās ar karšu veidotājiem par legālu „Jāņa sētas” karšu fragmentu izmantošanu savā darbā.

Dsc_1315

 Līdz ar “Mācību un konsultāciju centra ABC” Sertificēšanas biroja darbības izbeigšanu tajā sertificētajiem mērniekiem līdz novembra beigām jāpārreģistrējas kādā no palikušajiem diviem sertifikācijas centriem - Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrā vai SIA “Sertifikācijas centrs”. Lai mērnieki var labāk salīdzināt abu centru piedāvājumus un rēķināties ar nākotnē gaidāmo, Mernieks.lv abiem sertifikācijas centriem vaicāja par iespējamajām sertificēšanas cenu izmaiņām, kā arī citiem izvēles faktoriem, kas pašiem sertifikācijas centriem šķiet nozīmīgi, uzsverot savas priekšrocības.

Abcvestule

 2019. gada 29. augustā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk - ABC) izsūtīja vēstuli sertificētajām personām par lēmumu izbeigt Sertificēšanas biroja darbību 2019. gada 30. septembrī.

27824184471_f39945246b_z

 Augusta vidū valdība pieņēmusi jaunos noteikumus (Nr. 368), kas regulē kārtību, kādā veicami bezpilota lidaparātu lidojumi. Tā kā arī mērniecībā un ģeodēzijā arvien biežāk tiek izmantoti bezpilota lidaparāti, noteikumi varētu būt aktuāli arī Mernieks.lv lasītājiem.

Topogrāfija.lv atzīts par Latvijā labāko atvērto datu risinājumu privātā biznesa sektorā (7)

<p>&nbsp;Kar&scaron;u pārlūks topogrāfija.lv saņēmis Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) Gada balvu Privātajā sektorā kā &bdquo;Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā&rdquo;. Balvu pasnieg&scaron;anas ceremonija norisinājās ceturtdien, 19. februārī, konferences &bdquo;Open Europe: Open Data for Open Society&rdquo; ietvaros. Balvu saņēma projekta izveidotāju, kompāniju SIA &bdquo;Mērniecības Datu centrs&rdquo; un SIA &bdquo;ĢeoDATI&rdquo; pārstāvji Kaspars Kojalovičs un Aigars Ansbergs.</p>

Stājušies spēkā vairāki normatīvo aktu grozījumi (9)

<p>&nbsp;Sākot ar jauno gadu, stāju&scaron;ies spēkā vairāki jauni ar mērniecības nozari saistīti normatīvie akti.&nbsp;Viens no tiem ir&nbsp;<b><a href="https://www.vestnesis.lv/op/2014/257.56">grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 &bdquo;Zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas noteikumi&rdquo;</a></b>, kas saistīti ar izmaiņām nekustamo īpa&scaron;umu reģistrācijas procedūrās.</p>

LLU konferencē informē un meklē risinājumus mērniecības un zemes pārvaldības problēmām [papildināts ar prezentācijām] (30)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 5. decembrī, Jelgavā, notika ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras organizētā konference &bdquo;Zemes pārvaldība un mērniecība&rdquo;, kurā &scaron;ogad uzstājās 12 vietējie referenti (kā arī viesi no Klaipēdas) ar ziņojumiem, kas skāra gan aktuālākus, gan ne tik aktuālus tematus zemes pārvaldības un mērniecības nozarēs. &nbsp;</p>

Jaunā augstumu sistēma – pagaidām bez MK noteikumu grozījumiem un korektas datu transformācijas (14)

<p>&nbsp;&Scaron;o pirmdien, 1. decembrī, Latvija oficiāli pārgājusi uz jaunu augstumu sistēmu &ndash; Eiropas vertikālās references sistēmu (EVRS). Vienlaikus gan izrādījies, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.879 &ldquo;Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko kar&scaron;u sistēmas noteikumi&rdquo;, kuriem jāreglamentē jaunās augstumu sistēmas piemēro&scaron;ana, joprojām nav stāju&scaron;ies spēkā. Eksperti ir vienisprātis, ka augstumu datu transformācijas programma ir neprecīza, jo ignorē veco kvaziģeoīda modeli, tāpat atsevi&scaron;ķu speciālistu aprindās pastāv bažas, vai jaunais kvaziģeoīda modelis LV&rsquo;14 ir korekts un uz tā pamata iegūtie dati jaunajā augstumu sistēmā būs pietiekami precīzi. Neskaidrības lielā mērā veicina arī tas, ka pla&scaron;ākam interesentu lokam joprojām nav pieejami modeļa izstrādē izmantotie izejas dati.</p>

Par pievienoto vērtību nozarē (15)

<p>&nbsp;Kārtējās pārdomas par mūsu darba vidi man izraisīja nacionālie svētki un ar to saistītie patriotisma uzplūdi okupācijas ēnā. Tam sekojo&scaron;ie Zolitūdes traģēdijas piemiņas pasākumi un to saistība ar mūsu nozari, bet galīgo akcentu uzlika LTV1 intervija ar Vitu Matīsu 25.11.2014. Ir ļoti grūti objektīvi paskatīties uz sevi no malas, bet kādreiz tas ir jādara.&nbsp;</p>

Kā turpmāk strādāt? (110)

<p>&nbsp;&nbsp; Nozarē strādāju jau divdesmit gadus, esmu strādājis &nbsp;VZD, pa&scaron;valdībā, dibinājis SIA mērniecības jomā, licencēts un sertificēts, sabiedriski aktīvs. Esmu pārdzīvojis VZD laikos izstrādes plānu &ndash; 20 mērniecības lietas mēnesī, treknos laikus, kad varēja diktēt cenas un ziemas, kad pa trīs mēne&scaron;iem varēja uzmērīt tikai divus darbus. Laiki ir biju&scaron;i dažādi, bet vēl nekad mērnieks (varbūt tikai es) nav juties tik psiholoģiski un tiesiski neaizsargāts un diskomfortā kā pa&scaron;laik. Precizē&scaron;u, ka atkal runāju tikai par kadastrālo uzmērī&scaron;anu. Laika un nervu patēriņ&scaron; cīņām ar VZD ir pārsniedzis visus saprāta apmērus un ir tikai loģiski, ka jaunie mērnieki nenāk KU un tie kuri vēl cīnās to bieži vien dara inerces un pienākuma dēļ. Prieks par darbu sen ir zudis. Mēģinā&scaron;u atkārtoti uzrādīt problēmas un piedāvāt zināmu risinājumu.</p>

Saeima dod zaļo gaismu EVRS ieviešanai (13)

<p>&nbsp;&nbsp;Ceturtdien, 25. septembrī, Saeima tre&scaron;ajā, galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, kas paredz pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu, sākot ar &scaron;ā gada 1. decembri.</p>

LMB seminārā informē par jaunumiem mērniecības nozarē (11)

<p>Piektdien, 19. septembrī, mērniecības sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros organizētā seminārā informēja par projekta aktivitātēm un mērniecības nozares aktualitātēm. Seminārā izskanēja informācija par Eiropas vertikālās augstumu sistēmas ievie&scaron;anu, Valsts Zemes dienesta resursu datņu lieto&scaron;anu, ieceri nākotnē izstrādāt īpa&scaron;u Mērnieku likumu un citiem būtiskiem jaunumiem.</p>

Reklāma: "Pentax" aicina uz bezmaksas semināru

<p>&nbsp;SIA &quot;AGP Serviss&quot;&nbsp;2. oktobrī&nbsp;aicina uz bezmaksas semināru, kurā tiks prezentēti jaunākie &quot;Pentax&quot; mērniecības instrumenti (3D skeneris, GNSS stacija, tahimetrs), kā arī &quot;MicroSurvey&quot; programmatūra.&nbsp;Reklāmu apmaksā SIA &quot;AGP Serviss&quot;.&nbsp;</p>

Mērniecība - kur mēs esam? (30)

<p>&nbsp;Pārpublicējam profesionāla ASV mērnieka Neil Robicheau rakstu par mērnieka profesijas vietu un lomu pagātnē, mūsdienās, un iezīmējot arī tuvākās nākotnes perspektīvu. Robicheau dalās pārdomās arī par mērnieka cilvēciskajām kvalitātēm, kas nozīmē ne tikai tiek&scaron;anos pēc maksimālas precizitātes darbā, bet arī pakalpojuma kvalitātes un sabiedrības labuma lik&scaron;anu augstāk par peļņu un personīgo izdevīgumu.</p>

Reklāmraksts: Pirmo reizi Latvijā notiks mērniecības instrumentu izstāde "GeoXpierence 2014" (15)

<p>&nbsp;Latvijas mērniecības instrumentu tirgū &scaron;ogad ir notiku&scaron;as izmaiņas, kuras varam saukt par atbalsi no lielo mērniecības instrumentu ražotāju apvieno&scaron;anās, un SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo; vēlas visiem oficiāli paziņot, ka no 2014. gada 1.jūnija &nbsp;par oficiālajiem SOKKIA instrumentu izplatītājiem ir kļuvis SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo;. SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo; līdz &scaron;im Latvijā bija zināmi kā TOPCON mērniecības instrumentu izplatītāji. Par godu &scaron;im notikumam tiek rīkotas pirmās &ldquo;GeoXpierence 2014&rdquo; dienas Latvijā.</p>

Paziņoti Latvijas Valsts Mežu konkursa uzvarētāji (3)

<p>&nbsp;&nbsp;Latvijas Valsts Meži izziņoju&scaron;i &scaron;āgada mežu uzmērī&scaron;anas iepirkuma konkursa oficiālos rezultātus. At&scaron;ķirības no provizoriskajiem rezultātiem &scaron;ogad ir diezgan ievērojamas, jo vairākās iepirkuma daļās pretendenti, kuri bija iesniegu&scaron;i zemākās cenas, tiku&scaron;i atsijāti nepietiekama sertificēto mērnieku skaita dēļ.</p>

Izstrādāta interneta diskusiju platforma mērniekiem (1)

<p>&nbsp;&nbsp;Mērniecības sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros izstrādāju&scaron;as interneta Diskusiju platformu, kas nozares profesionāļiem sniedz iespēju tie&scaron;saistē ērti apmainīties viedokļiem gan savā starpā, gan komunicējot ar ekspertiem un nākotnē arī ar valsts iestādēm. Interneta platforma ļauj organizēt arī tie&scaron;saistes video seminārus un atvieglo dažādu pasākumu rīko&scaron;anu.&nbsp;</p>

Kļuvuši zināmi pretendentu cenu piedāvājumi Latvijas Valsts Mežu iepirkumam (17)

<p>&nbsp;&nbsp;Pirmdien, 28. jūlijā, noslēdzās pieteikumu pieņem&scaron;ana AS &quot;Latvijas Valsts Meži&quot; &scaron;āgada iepirkuma konkursam &quot;Kadastrālās uzmērī&scaron;anas, robežu atjauno&scaron;anas, zemes vienību daļu uzmērī&scaron;anas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērī&scaron;anas, atmežojamo platību uzmērī&scaron;anas pakalpojumu snieg&scaron;ana&quot; (identifikācijas numurs:&nbsp;AS LVM NĪ_2014_271_ak). Mernieks.lv lasītājiem piedāvājam iepazīties ar pretendentu iesniegtajām cenām visās iepirkuma daļās. Pateicamies par rezultātu apkopo&scaron;anu uzņēmuma &quot;Latvijasmernieks.lv&quot; darbiniekam. Ņemot vērā, ka rezultāti tiku&scaron;i pārrakstīti, iespējamas atsevi&scaron;ķas neprecizitātes.&nbsp;</p>

Mērnieki sacenšas gadskārtējās sporta spēlēs (14)

<p>&nbsp;&nbsp;Spēkojoties 13 dažādās disciplīnās, sestdien, 5. jūlijā, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas rīkotajās sporta spēlēs Līgatnes pagasta &lsquo;&rsquo;Upmaļos&rsquo;&rsquo; tika noskaidroti &scaron;ogad stiprākie, veiklākie, precīzākie un atjautīgākie mērnieku profesijas pārstāvji. Sporta veidos - kā allaž, gan pla&scaron;i populāru komandu sporta spēļu savdabīgas adaptācijas (volejbols ar &quot;melnu&quot; tīklu, futbols ar mini bumbu un mini vārtiem, strītbols uz grants seguma), gan tādi<span class="msoDel"><del cite="mailto:Kaspars%20Kojalovi%C4%8Ds" datetime="2014-07-08T11:01">&nbsp;</del></span>, kas tikai mērniekiem &quot;pa zobam&quot; - acumērs, centrē&scaron;anās, u.c.</p>

Ar kājām uz zemes, bet skatienu zvaigznēs - iznākusi Jāņa Klētnieka grāmata par ģeodēzijas un astronomijas vēsturi

<p>&nbsp;&nbsp;Tre&scaron;dien, 18. jūnijā, Latvijas universitātē tika prezentēta Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora un ģeodēzijas vēsturnieka Jāņa Klētnieka jaunā grāmata &quot;Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam&quot;. &quot;Astronomiju un ģeodēziju Jānis Klētnieks &scaron;eit pētījis gan par senatni - to, kā tās atspoguļotas latvju dainās, gan arī &scaron;o zinātņu attīstību iepriek&scaron;ējos gadsimtos. Varbūt, ka par 20. un 21. gadsimtu viņ&scaron; vēl uzrakstīs atsevi&scaron;ķu grāmatu&quot;, &scaron;ādu cerību pasākuma ievaddaļā izteica Latvijas universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis.</p>

Mērnieku sporta spēles notiks 5. jūlijā (papildināts) (20)

<p>[Papildināts ar jaunāko informāciju] &nbsp;Ikgadējās sporta spēles notiks 2014. gada 5. jūlijā Līgatnes pagasta &lsquo;&rsquo;Upmaļos&rsquo;&rsquo;. Spēļu koncepcija - svarīgākais ir kopā bū&scaron;ana un laba atpūta. Sporta spēļu disciplīnas ir daudz un izpildāmas arī komandām ar mazu dalībnieku skaitu. Komandas dalības maksa &ndash; 100 eiro &ndash; pietiekami maza, lai varētu piedalīties visi.&nbsp;</p>

Informē par "Toponet" jaunumiem, sagaidot pāreju uz EVRS (15)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 6. jūnijā, Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās seminārs par &quot;Toponet&quot; programmatūras jaunākajām izmaiņām, kurā tika sniegta informācija gan par programmas pielāgo&scaron;anu pārejai uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu (EVRS), dažādu ģeoīda modeļu un dažādu koordinātu sistēmu izmanto&scaron;anu &bdquo;Toponet&rdquo; programmatūrā un citiem jautājumiem.</p>

"20 gadi aizlidojuši nemanot"

<p>&nbsp;&nbsp;Viens no vecākajiem Latvijas mērniecības uzņēmumiem - SIA &quot;Merko&quot; - pagāju&scaron;ajā piektdienā ar balli savējo lokā atzīmēja uzņēmuma 20 gadu jubileju. &quot;Merko&quot; vadītājs Uldis Mežulis atklāj jubilejas pasākumā virmoju&scaron;ās emocijas, dažus pla&scaron;ākai publikai nezināmus faktus no uzņēmuma vēstures, principus, pēc kuriem vadījis uzņēmuma darbu un aizgāju&scaron;o divdesmit gadu laikā gūtās atziņas.</p>

Krievijā esošo GPS zemes kontroles staciju izslēgšana mērnieku darbu neietekmēs

<p>&nbsp;&nbsp;Atbildot uz ASV liegumu izvietot tās teritorijā Krievijas satelītu navigācijas sistēmas GLONASS zemes kontroles stacijas, Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins &scaron;onedēļ paziņojis, ka, sākot ar 1. jūniju, Krievijas teritorijā varētu tikt apturēta 11 GPS zemes kontroles staciju darbība, un, ja vasaras mēne&scaron;os vieno&scaron;anās starp abām valstīm netiks panākta, tad 1. septembrī &scaron;īs GPS stacijas tiks slēgtas. Mērnieku darbu Latvijā minēto GPS staciju darbības apturē&scaron;ana būtiski neietekmēs, portālam apliecināja GNSS bāzes staciju tīklu LatPos un Trimble VRS Now TEC uzturētāju pārstāvji Jānis Zvirgzds un Atis Vallis. &nbsp;</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 23. novembris

Vārda diena:

Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.