Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Covid-19-jpg

 Kā koronavīrusa COVID-19 pandēmija ietekmē pasaules ģeotelpiskās informācijas industriju? To ekspresintervijā ar Starptautiskās Mērnieku federācijas prezidentu Rūdolfu Stageru skaidro žurnāls “GIM-International”.

6480056209_d5476bd79d_c

 Šobrīd esošā ārkārtējā situācijā Latvijā nav piemērojami iepriekš zināmi standarti un darbības, tāpēc katram ģeodēzistam un mērniekam pašam jāpieņem izsvērts un samērīgs lēmums par izpildāmo darbu norisi, kārtību un drošību, kas pasargā pašu un citus iesaistītos. LMB SC ieskatā, šobrīd noteiktie ierobežojumi valstī neattiecas uz uzņēmējdarbības pārtraukšanu, tāpēc arī darbībām ģeodēzijas un zemes kadastrālās uzmērīšanas nozarē jānotiek samērīgi, atbilstoši apstākļiem un kontrolēti.

49530315718_3cf6e80d50_z

  Sakarā ar koronavīrusa izplatību tiek pārceltas gan Latvijas Mērnieku biedrības, gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulces. 

Dsc_9745964

 Ar vērienīgu balli Latvijas Dzelzceļa muzeja telpās piektdien, 28. februārī, Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) atzīmēja savu simts gadu pastāvēšanas jubileju. Vakars aizritēja svētku un atpūtas gaisotnē, apmēram tā, kā to jau atklāšanas uzrunā visiem novēlēja LMB priekšsēdētāja Una Krutova - “mazliet iedzerot un klausoties slavinošas uzrunas”, kuras, sveicot biedrību, teica uzaicinātie viesi. Pēc tam sekoja šampanietis, dejas, torte un atkal dejas - gan “dzīvā” orķestra, gan dīdžeja atskaņotas mūzikas pavadījumā.   

Apsveikums_mernieks

Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību tās simtajā dzimšanas dienā! Nākamajiem 100 - daudz jaunu biedru, labu ideju un panākumu to īstenošanā!

Gods kalpot mērniecībai (3)

<p>Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) vadītājs laikā no 2006. līdz 2010. gadam, viens no pirmajiem mērniecības uzņēmumu izveidotājiem, LMB Atzinības zīmes laureāts Andris Mazkalniņ&scaron; ir devis nozīmīgu ieguldījumu mērniecības attīstībā Latvijā. Viņ&scaron; bijis arī viens no sākotnējās mērnieku sertifikācijas sistēmas &bdquo;arhitektiem&rdquo; &ndash; un brīdī, kad diskusijas par sertifikācijas kārtības maiņu atkal aktualizēju&scaron;ās, tas ir viens no mūsu sarunas centrālajiem tematiem. Taču A. Mazkalniņam ir ko teikt arī par citām būtiskām mērniecības aktualitātēm &ndash; no mikrouzņēmumu ietekmes uz nozares tirgus procesiem līdz problēmām kadastrālās uzmērī&scaron;anas procesos.</p>

Aizvadītas ikgadējās Mērnieku sporta spēles (8)

<p>&nbsp;&nbsp;Pagāju&scaron;ās nedēļas nogalē, Daugavpils novada Vi&scaron;ķu pagasta stadionā norisinājās ikgadējās Latvijas mērnieku sporta spēles. Kā portālam Mernieks.lv pastāstīja sporta spēļu rīkotāju - Latvijas Mērnieku biedrības - administratore Sigita Jansone, &scaron;ogad sporta spēļu organizācijā bija ieviesti vairāki jauninājumi, kas pasākumu padarīja par piemērotu atpūtai visas ģimenes lokā.</p>

Jānis Klīve: Sertifikācijas centram jābūt vienam (32)

<p>&nbsp;Jānis Klīve &scaron;ogad kļuva par līdz &scaron;im vecuma ziņā jaunāko Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) augstākā apbalvojuma - Goda ordeņa saņēmēju. Pats atzīst, ka bijis patīkami pārsteigts par kolēģu izvēli, taču arī apzinās, ka mērniecības nozares attīstī&scaron;anā ieguldījis daudz pūļu, gandrīz četrus gadus vadot biedrību. Arī tagad J. Klīve turpina aktīvi darboties nozares labā, īpa&scaron;i pievēr&scaron;oties mērnieku sertifikācijas jautājumiem. Izrādās, ne velti jau kādu laiku mērniecības sabiedrībā klīst runas par iespējamām izmaiņām sertificē&scaron;anas kārtībā. Klīve pastāv uz to, ka labākais risinājums būtu atgrie&scaron;anās pie viena sertifikācijas centra, taču intervijā atklāj, ka notikumi pa&scaron;laik virzās gluži pretēji &ndash; akreditācijas procesu uzsācis jau tre&scaron;ais mērnieku sertifikācijas centrs.</p>

Atzinība liek strādāt vēl atbildīgāk (1)

<p>Anatolijs Soloha martā piepulcējās nedaudzajiem Latvijas mērniecības izcilniekiem, kuriem pie&scaron;ķirts Latvijas Mērnieku biedrības goda apbalvojums &ndash; Atzinības zīme. Soloha to izpelnījies ne vien ar ilggadēju un rūpīgu darbu nozarē, bet arī par savu ieguldījumu Nacionālās bibliotēkas tap&scaron;anā &ndash; pēc viņa veiktajiem mērījumiem un nospraustajām atzīmēm būvnieki uzcēlu&scaron;i vienu no sarežģītākajām ēkām atjaunotās Latvijas vēsturē. Intervijā portālam Mernieks.lv Anatolijs stāsta gan par to, kā noritēja darbs pie bibliotēkas, gan par savu pa&scaron;reizējo darba projektu &ndash; skrejceļa rekonstrukciju Erevānas lidostā. Viņ&scaron; arī atklāj, kas savulaik pamudinājis izvēlēties mērnieka profesiju, kur slēpjas &scaron;ī darba vilinājums un kas jāievēro, lai nepieļautu pavir&scaron;ības.</p>

Zemes vienību robežas varēs aplūkot bez maksas arī datora ekrānā (2)

<p>Sākot ar 16. jūniju, ir pieejama kar&scaron;u pārlūka Topografija.lv atjauninātā versija. Viens no tās svarīgākajiem papildinājumiem ir par brīvu apskatāma kadastra karte ar zemes īpa&scaron;umu robežām. Pirmo reizi kadastra dati bez maksas ir aplūkojami arī datora ekrānā (līdz &scaron;im to varēja izdarīt vienīgi mobilo telefonu aplikācijā).</p>

Uzmērīt nevajag pārzīmēt (21)

<p>&nbsp;Pagājis aptuveni gads, kop&scaron; Valsts zemes dienests (VZD) negaidīti mainīja prasības, kādā veicama situācijas aktualizācija ierādītam plānam, gadījumā, ja informācija kadastra sistēmā at&scaron;ķiras no datiem uz plāna. Ja līdz tam aktualizācijai pietika ar izmaiņu uzmērī&scaron;anu, tad jaunās prasības paredz, ka mērniekam jāuzmēra gan zemes lieto&scaron;anas veidu izmaiņas, gan arī ēkas. Pēk&scaron;ņā prasību maiņa radījusi neizpratni mērnieku un zemes īpa&scaron;nieku vidū, bet VZD pastāv uz to, ka &scaron;ādu kārtību paredz normatīvie akti, kā arī, ka tie&scaron;i &scaron;ādi iespējams vislabāk nodro&scaron;ināt valsts iestādēm un sabiedrībai kopumā nepiecie&scaron;amos, aktuālos datus. Tikmēr mērniecības speciālisti ap&scaron;auba minēto prasību atbilstību loģikai no inženiertehniskā viedokļa.</p>

Cik sertificēšana izmaksā būvspeciālistiem? (22)

<p>Pagāju&scaron;ā gada 1. oktobrī&nbsp;&nbsp;spēkā stājās jaunais Būvniecības likums, kas paredz arī kārtības maiņu vairāku ar būvniecību saistīto reglamentēto profesionālo novirzienu sertifikācijā. &Scaron;ogad, aprīļa sākumā, stājusies spēkā virkne Ministru kabineta noteikumu, kas jau detalizēti nosaka &scaron;o profesiju sertifikācijas pakalpojumu izmaksas. Mernieks.lv piedāvā ielūkoties &scaron;o izmaksu apkopojumā un salīdzinājumā ar mērniecības speciālistu sertifikācijas izmaksām.</p>

Mērnieki atskatās uz pērn paveikto un diskutē par aktuālo (8)

<p>&nbsp;Piektdien, 13. martā, netālu no Madonas, Smeceres krogā notika Latvijas Mērnieku biedrības biedru kopsapulce, seminārs par mērniecības aktualitātēm, kā arī ikgadējo goda apbalvojumu par mūža ieguldījumu mērniecībā pasnieg&scaron;ana.</p>

Jaunā kadastra procedūra mērniekiem sola garākus termiņus un lielāku finansiālo risku (12)

<p>&nbsp;&nbsp;No &scaron;ā gada sākuma mainījusies kārtība, kādā tiek reģistrētas kadastrālās izmaiņas Zemesgrāmatā. Jaunajā kārtībā zemes īpa&scaron;niekam vairs nav jādodas uz Zemesgrāmatas nodaļu, bet mērnieks iesniedz Valsts zemes dienestā (VZD) viņa iesniegumu, pēc kura VZD nosūta informāciju Zemesgrāmatai. Pirmās mērnieku atsauksmes liecina, ka jaunā kārtība nozarē strādājo&scaron;ajiem &scaron;ķiet nevis uzlabojums, bet, gluži pretēji, tā sagādājot neērtības. VZD arī neliedzas &ndash; kārtības maiņa neesot veikta mērnieku, bet tikai zemes īpa&scaron;nieku interesēs.</p>

Topogrāfija.lv atzīts par Latvijā labāko atvērto datu risinājumu privātā biznesa sektorā (7)

<p>&nbsp;Kar&scaron;u pārlūks topogrāfija.lv saņēmis Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) Gada balvu Privātajā sektorā kā &bdquo;Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā&rdquo;. Balvu pasnieg&scaron;anas ceremonija norisinājās ceturtdien, 19. februārī, konferences &bdquo;Open Europe: Open Data for Open Society&rdquo; ietvaros. Balvu saņēma projekta izveidotāju, kompāniju SIA &bdquo;Mērniecības Datu centrs&rdquo; un SIA &bdquo;ĢeoDATI&rdquo; pārstāvji Kaspars Kojalovičs un Aigars Ansbergs.</p>

Stājušies spēkā vairāki normatīvo aktu grozījumi (9)

<p>&nbsp;Sākot ar jauno gadu, stāju&scaron;ies spēkā vairāki jauni ar mērniecības nozari saistīti normatīvie akti.&nbsp;Viens no tiem ir&nbsp;<b><a href="https://www.vestnesis.lv/op/2014/257.56">grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 &bdquo;Zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas noteikumi&rdquo;</a></b>, kas saistīti ar izmaiņām nekustamo īpa&scaron;umu reģistrācijas procedūrās.</p>

LLU konferencē informē un meklē risinājumus mērniecības un zemes pārvaldības problēmām [papildināts ar prezentācijām] (30)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 5. decembrī, Jelgavā, notika ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras organizētā konference &bdquo;Zemes pārvaldība un mērniecība&rdquo;, kurā &scaron;ogad uzstājās 12 vietējie referenti (kā arī viesi no Klaipēdas) ar ziņojumiem, kas skāra gan aktuālākus, gan ne tik aktuālus tematus zemes pārvaldības un mērniecības nozarēs. &nbsp;</p>

Jaunā augstumu sistēma – pagaidām bez MK noteikumu grozījumiem un korektas datu transformācijas (14)

<p>&nbsp;&Scaron;o pirmdien, 1. decembrī, Latvija oficiāli pārgājusi uz jaunu augstumu sistēmu &ndash; Eiropas vertikālās references sistēmu (EVRS). Vienlaikus gan izrādījies, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.879 &ldquo;Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko kar&scaron;u sistēmas noteikumi&rdquo;, kuriem jāreglamentē jaunās augstumu sistēmas piemēro&scaron;ana, joprojām nav stāju&scaron;ies spēkā. Eksperti ir vienisprātis, ka augstumu datu transformācijas programma ir neprecīza, jo ignorē veco kvaziģeoīda modeli, tāpat atsevi&scaron;ķu speciālistu aprindās pastāv bažas, vai jaunais kvaziģeoīda modelis LV&rsquo;14 ir korekts un uz tā pamata iegūtie dati jaunajā augstumu sistēmā būs pietiekami precīzi. Neskaidrības lielā mērā veicina arī tas, ka pla&scaron;ākam interesentu lokam joprojām nav pieejami modeļa izstrādē izmantotie izejas dati.</p>

Par pievienoto vērtību nozarē (15)

<p>&nbsp;Kārtējās pārdomas par mūsu darba vidi man izraisīja nacionālie svētki un ar to saistītie patriotisma uzplūdi okupācijas ēnā. Tam sekojo&scaron;ie Zolitūdes traģēdijas piemiņas pasākumi un to saistība ar mūsu nozari, bet galīgo akcentu uzlika LTV1 intervija ar Vitu Matīsu 25.11.2014. Ir ļoti grūti objektīvi paskatīties uz sevi no malas, bet kādreiz tas ir jādara.&nbsp;</p>

Kā turpmāk strādāt? (110)

<p>&nbsp;&nbsp; Nozarē strādāju jau divdesmit gadus, esmu strādājis &nbsp;VZD, pa&scaron;valdībā, dibinājis SIA mērniecības jomā, licencēts un sertificēts, sabiedriski aktīvs. Esmu pārdzīvojis VZD laikos izstrādes plānu &ndash; 20 mērniecības lietas mēnesī, treknos laikus, kad varēja diktēt cenas un ziemas, kad pa trīs mēne&scaron;iem varēja uzmērīt tikai divus darbus. Laiki ir biju&scaron;i dažādi, bet vēl nekad mērnieks (varbūt tikai es) nav juties tik psiholoģiski un tiesiski neaizsargāts un diskomfortā kā pa&scaron;laik. Precizē&scaron;u, ka atkal runāju tikai par kadastrālo uzmērī&scaron;anu. Laika un nervu patēriņ&scaron; cīņām ar VZD ir pārsniedzis visus saprāta apmērus un ir tikai loģiski, ka jaunie mērnieki nenāk KU un tie kuri vēl cīnās to bieži vien dara inerces un pienākuma dēļ. Prieks par darbu sen ir zudis. Mēģinā&scaron;u atkārtoti uzrādīt problēmas un piedāvāt zināmu risinājumu.</p>

Saeima dod zaļo gaismu EVRS ieviešanai (13)

<p>&nbsp;&nbsp;Ceturtdien, 25. septembrī, Saeima tre&scaron;ajā, galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, kas paredz pāreju uz Eiropas vertikālo augstumu sistēmu, sākot ar &scaron;ā gada 1. decembri.</p>

LMB seminārā informē par jaunumiem mērniecības nozarē (11)

<p>Piektdien, 19. septembrī, mērniecības sabiedriskās organizācijas - Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros organizētā seminārā informēja par projekta aktivitātēm un mērniecības nozares aktualitātēm. Seminārā izskanēja informācija par Eiropas vertikālās augstumu sistēmas ievie&scaron;anu, Valsts Zemes dienesta resursu datņu lieto&scaron;anu, ieceri nākotnē izstrādāt īpa&scaron;u Mērnieku likumu un citiem būtiskiem jaunumiem.</p>

Reklāma: "Pentax" aicina uz bezmaksas semināru

<p>&nbsp;SIA &quot;AGP Serviss&quot;&nbsp;2. oktobrī&nbsp;aicina uz bezmaksas semināru, kurā tiks prezentēti jaunākie &quot;Pentax&quot; mērniecības instrumenti (3D skeneris, GNSS stacija, tahimetrs), kā arī &quot;MicroSurvey&quot; programmatūra.&nbsp;Reklāmu apmaksā SIA &quot;AGP Serviss&quot;.&nbsp;</p>

Mērniecība - kur mēs esam? (30)

<p>&nbsp;Pārpublicējam profesionāla ASV mērnieka Neil Robicheau rakstu par mērnieka profesijas vietu un lomu pagātnē, mūsdienās, un iezīmējot arī tuvākās nākotnes perspektīvu. Robicheau dalās pārdomās arī par mērnieka cilvēciskajām kvalitātēm, kas nozīmē ne tikai tiek&scaron;anos pēc maksimālas precizitātes darbā, bet arī pakalpojuma kvalitātes un sabiedrības labuma lik&scaron;anu augstāk par peļņu un personīgo izdevīgumu.</p>

Reklāmraksts: Pirmo reizi Latvijā notiks mērniecības instrumentu izstāde "GeoXpierence 2014" (15)

<p>&nbsp;Latvijas mērniecības instrumentu tirgū &scaron;ogad ir notiku&scaron;as izmaiņas, kuras varam saukt par atbalsi no lielo mērniecības instrumentu ražotāju apvieno&scaron;anās, un SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo; vēlas visiem oficiāli paziņot, ka no 2014. gada 1.jūnija &nbsp;par oficiālajiem SOKKIA instrumentu izplatītājiem ir kļuvis SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo;. SIA &ldquo;Hadlat Invest&rdquo; līdz &scaron;im Latvijā bija zināmi kā TOPCON mērniecības instrumentu izplatītāji. Par godu &scaron;im notikumam tiek rīkotas pirmās &ldquo;GeoXpierence 2014&rdquo; dienas Latvijā.</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 5. aprīlis

Vārda diena:

Vidaga, Aivija, Vija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.