Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Covid-19-jpg

 Kā koronavīrusa COVID-19 pandēmija ietekmē pasaules ģeotelpiskās informācijas industriju? To ekspresintervijā ar Starptautiskās Mērnieku federācijas prezidentu Rūdolfu Stageru skaidro žurnāls “GIM-International”.

6480056209_d5476bd79d_c

 Šobrīd esošā ārkārtējā situācijā Latvijā nav piemērojami iepriekš zināmi standarti un darbības, tāpēc katram ģeodēzistam un mērniekam pašam jāpieņem izsvērts un samērīgs lēmums par izpildāmo darbu norisi, kārtību un drošību, kas pasargā pašu un citus iesaistītos. LMB SC ieskatā, šobrīd noteiktie ierobežojumi valstī neattiecas uz uzņēmējdarbības pārtraukšanu, tāpēc arī darbībām ģeodēzijas un zemes kadastrālās uzmērīšanas nozarē jānotiek samērīgi, atbilstoši apstākļiem un kontrolēti.

49530315718_3cf6e80d50_z

  Sakarā ar koronavīrusa izplatību tiek pārceltas gan Latvijas Mērnieku biedrības, gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulces. 

Dsc_9745964

 Ar vērienīgu balli Latvijas Dzelzceļa muzeja telpās piektdien, 28. februārī, Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) atzīmēja savu simts gadu pastāvēšanas jubileju. Vakars aizritēja svētku un atpūtas gaisotnē, apmēram tā, kā to jau atklāšanas uzrunā visiem novēlēja LMB priekšsēdētāja Una Krutova - “mazliet iedzerot un klausoties slavinošas uzrunas”, kuras, sveicot biedrību, teica uzaicinātie viesi. Pēc tam sekoja šampanietis, dejas, torte un atkal dejas - gan “dzīvā” orķestra, gan dīdžeja atskaņotas mūzikas pavadījumā.   

Apsveikums_mernieks

Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību tās simtajā dzimšanas dienā! Nākamajiem 100 - daudz jaunu biedru, labu ideju un panākumu to īstenošanā!

Mērnieku sporta spēles aizvadītas "Ķenča zīmē" (4)

<p>&nbsp;Mērnieku sporta spēlēs, kas &scaron;ogad norisinājās Tukuma novada &quot;Sveikuļos&quot;, uzvaru izcīnījusi &quot;METO PRO GROUP&quot;, pagāju&scaron;ā gada čempionus &quot;Terra Topo&quot; atstājot otrajā vietā.</p>

VZD ģenerāldirektore E. Baklāne-Ansberga iesniegusi atlūgumu (12)

<p>&nbsp;Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga ir iesniegusi atlūgumu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, informējot par lēmumu atstāt amatu VZD. Elita Baklāne-Ansberga lēmumu pamato ar personīgiem apstākļiem, un tas pieņemts, rūpīgi pārdomājot amata atstā&scaron;anai piemērotu brīdi VZD attīstībā.</p>

Mērnieku sporta spēļu 2016 programma (3)

<p>&nbsp;Kļuvusi zināma Mērnieku sporta spēļu programma:</p>

Vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošana - kā atšķiras Rīgas, Jelgavas un Jūrmalas pieredze? (8)

<p>&nbsp;Vietējo ģeodēzisko tīklu (VT) pilnveido&scaron;anas process Latvijā uzņēmis apgriezienus ar ļoti at&scaron;ķirīgiem ātrumiem. Maijā vairākās pa&scaron;valdībās tika izsludināti kārtējie iepirkumi VT pilnveido&scaron;anas darbiem, un dažās vairs nav tālu brīdis, kad tīkla pilnveido&scaron;ana tiks pabeigta, kamēr citās tā nav pat sākta. Pa&scaron;valdības, kas no darbu pieņēmēja - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) - puses tiek nosauktas kā vieni no labākajiem piemēriem, ir Jelgava un Jūrmala. Savukārt galvaspilsētā Rīgā process norit krietni lēnāk - kavējas gan iepriek&scaron; izsludināto iepirkumu darbu pabeig&scaron;ana, gan jaunu iepirkumu izsludinā&scaron;ana saskaņā ar sākotnēji plānoto grafiku.</p>

Līdz 18. jūlijam aicina pieteikties ikgadējām Mērnieku sporta spēlēm

<p>&nbsp;Kļuvusi zināma ikgadējo, 15. Mērnieku sporta spēļu programma. Kā ziņots iepriek&scaron;, &scaron;ogad spēles notiks Tukuma novadā, atpūtas bāzē &quot;Sveikuļi&quot;, no 29. līdz 31. jūlijam.&nbsp;</p><p>Iera&scaron;anās sporta spēļu norises vietā paredzēta 29. jūlijā no plkst. 16.00, bet pati spēļu atklā&scaron;ana 30. jūlijā, plkst. 10.00. Sacensības noritēs visu dienu, bet vakarā, plkst. 19.00 paredzēta apbalvo&scaron;anas ceremonija. Savukārt pēc apbalvo&scaron;anas sekos diskotēka un dejas.&nbsp;</p>

Mērnieku sporta spēles šogad notiks jūlija beigās

<p>&nbsp;&nbsp;Ikgadējās Mērnieku sporta spēles, ko 2016. gadā organizē Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA), &scaron;ogad norisināsies no 29. līdz 31. jūlijam, atpūtas bāzē &lsquo;&rsquo;Sveikuļi&rsquo;&rsquo;, Tukuma novadā, informē LKĢA.&nbsp;</p>

Tieslietu ministrija noraida ierosinājumu atgriezties pie viena sertifikācijas centra (11)

<p>&nbsp;Tieslietu ministrija vismaz pagaidām noraidījusi Valsts zemes dienesta paspārnē izveidotās darba grupas piedāvātās izmaiņas mērnieku sertificē&scaron;anas institūcijas deleģē&scaron;anas kārtībā (atgrie&scaron;anos pie viena sertifikācijas centra). Atbildes vēstulē Latvijas Mērnieku biedrībai (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijai (LKĢA) ministrija raksta, ka patlaban esot nepiecie&scaron;ams nozarē &quot;saglabāt stabilitāti&quot; un &scaron;obrīd neesot &quot;pietiekamu argumentu&quot; izmaiņām sertifikācijas institūciju deleģē&scaron;anā.</p>

Mērnieki diskutē par sertifikāciju un godina nozares izcilniekus (2)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 18. martā, Eiropas Mērnieku dienā, Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) Jūrmalā aizvadīja ikgadējo kopsapulci, semināru par nozares aktualitātēm un goda apbalvojumu pasnieg&scaron;anas ceremoniju par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mērniecībā. Karstākās diskusijas dienas lieti&scaron;ķajā daļā izvērsās ap mērnieku sertifikācijas jautājumiem - sertifikācijas un mērnieku uzraudzības sistēmas pa&scaron;reizējām nepilnībām un tās plānoto reformu.</p>

Eiropas Mērnieku dienā godinās LMB apbalvojumu saņēmējus

<p>&Scaron;o piektdien, 18.martā, jau piekto gadu norisināsies Eiropas Mērnieku diena, kuru vienlaicīgi atzīmēs visā Eiropas Savienībā un arī ārpus tās robežām. Arī Latvijā mērniecības nozarē gaidāms svarīgs pasākums.</p>

Kļūdas jaunajā Meža informācijas sistēmā aktualizē neuzmērīto robežu problēmu (+LKĢA un LMB atklātā vēstule) (8)

<p>&nbsp;&nbsp;TV3 raidījumā &quot;Nekā Personīga&quot; 7. februārī demonstrētais sižets, kurā mežu taksators, veicot meža inventarizāciju, konstatē lielas at&scaron;ķirības - līdz pat 80 metriem - starp dabā eso&scaron;ajām īpa&scaron;uma robežām un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMD ĢIS) iezīmētajām, izraisījis lielu interesi mērniecības profesionāļu vidū. Daļa mērnieku norāda uz to, ka metodes, kuras robežu atra&scaron;anā izmanto taksators, nav pietiekami precīzas, lai izdarītu korektus secinājumus. Vai tas nozīmē, ka problēma patiesībā nepastāv? &nbsp;</p>

LU zinātniskajā konferencē pārrunā aktualitātes ģeotelpiskās informācijas jomā (4)

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 5. februārī, Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences ietvaros norisinājās ģeomātikas referātu sesija, kur kopumā tika prezentēti 16 ziņojumi par dažādiem ar ģeotelpiskās informācijas nozari saistītiem tematiem, skarot gan aktuālākos jautājumus - par Latvijas teritorijas aerolāzerskenē&scaron;anas un digitālā virsmas modeļa izstrādes plāniem, kvaziģeoīda modeļa LV'14 precizitātes pārbaudēm un būvniecības normatīvā regulējuma problēmām, gan vēsturisko kar&scaron;u pētījumus, ĢIS sistēmu izmanto&scaron;anu dabas pētniecībā un citus tematus.</p>

LLU konferencē eksperti diskutē par zemes ierīcības nākotni

<p>&nbsp;&nbsp;Piektdien, 8. janvārī, aizvadīta ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras organizētā zinātniski praktiskā konference &quot;Zemes pārvaldība un mērniecība&quot;. &Scaron;oreiz tā bija sadalīta divās paralēlās sesijās - vienā no tām tika aplūkotas zemes ierīcības aktualitātes, bet otrā bija veltīta moderno tehnoloģiju izmanto&scaron;anai zemes pārvaldības risinājumiem.</p>

Pārdomas par mērnieku sertifikāciju 2 (23)

<p><b>Portāla Mernieks.lv lasītājs Jancis iesūtījis savas pārdomas par aktuālāko mērnieku sertifikācijas jautājumos - ir izstrādāti sertificē&scaron;anas normatīvā regulējuma grozījumu priek&scaron;likumi, kuros paredzēta arī viena sertifikācijas centra noteik&scaron;ana.</b></p><p><span style="text-align: justify;">2013. gada martā uzrakstīju un palūdzu ievietot mērnieks.lv pārdomas par mērnieku sertifikāciju [<a href="http://www.mernieks.lv/article/1867">http://www.mernieks.lv/article/1867</a>]. Ar prieku pārlasīju komentārus. Pieļauju, ka sertifikācijas problēmas nozarē bija &lsquo;&rsquo;sasāpēju&scaron;as&rsquo;&rsquo; vairākām iesaistītajām pusēm un ir notikusi virzība uz noteikumu izmaiņām. Divarpus gadu laikā ir paveikts ļoti liels darbs. &lsquo;&rsquo;Sabiedrības integrācijas fonda&rsquo;&rsquo; ietvaros notika diskusijas nozarē, kā rezultātā tapa priek&scaron;likumi. &Scaron;ie priek&scaron;likumi kalpoja kā bāze darba grupai, kurā sabiedrisko organizāciju deleģētie pārstāvji kopā ar valsts iestāžu pārstāvjiem pusgada laikā strādāja pie noteikumu grozījumu projekta. &Scaron;ajā brīdī ir sagatavots gala ziņojums [<a href="http://lkga.lv/263-2/">http://lkga.lv/263-2/</a>].</span></p>

Izstrādāts jauns kvaziģeoīda modelis Latvijas centrālajai un austrumu daļai (6)

<p>&nbsp;&nbsp;Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā (GGI) izstrādāts jauns Latvijas austrumu daļas kvaziģeoīda modelis. Projekta autori uzskata, ka jaunais modelis uzrāda pa&scaron;reiz augstāko precizitāti ar Globālās navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) tehnoloģijām iegūto mērījumu reducē&scaron;anai uz Latvijas normālo augstumu sistēmu LAS 2000.5. Sniegtas arī formulas agrāk lietotā Baltijas-77 sistēmas augstuma pārrēķinam LAS 2000.5 sistēmā, kuru Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ieviesusi kā Eiropas vienotās augstumu sistēmas EVRS2007 realizāciju Latvijā.</p>

Brīdina par bīstamu datorvīrusu, ka var šifrēt mērnieku darba failus (4)

<p>&nbsp;Cert.lv informē, ka novembrī sācis izplatīties jauns Krievijā radīts Windows operētājsistēmas kriptovīruss-izspiedējs (CryptoWall 4.0), kas &scaron;ifrē failus un pieprasa izpirkuma maksu 700-1000 ASV dolāru apmērā par &scaron;o failu at&scaron;ifrē&scaron;anu. Iepriek&scaron; tas galvenokārt apdraudēja grāmatvežus un sekretāres, jo izplatījās epasta pielikumos ar vilino&scaron;i draudīgu nosaukumu par nesamaksātu rēķinu, bet tagad &ldquo;uzlabotajā&rdquo; versijā tas izplatās īpa&scaron;i bīstamā, lietotājam grūti kontrolējamā veidā un var iekļūt datorā bez lietotāja ziņas - pat apmeklējot it kā parastu mājaslapu.</p>

Topogrāfija.lv saņem LTRK speciālbalvu ceremonijā „Platīna Pele 2015”

<p>&nbsp;SIA &bdquo;Mērniecības Datu centrs&rdquo; izstrādātais kar&scaron;u pārlūks Topografija.lv ceturtdien, 3. decembrī, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas konferencē un prestižā nozares apbalvojuma &bdquo;Platīna Pele 2015&rdquo; pasnieg&scaron;anas ceremonijā saņēma Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) sarūpēto speciālbalvu biznesa risinājumu kategorijā &ndash; dāvanu karti LTRK organizēto semināru apmeklē&scaron;anai 6300 eiro vērtībā.</p>

Mērniecības nejēdzību medniece (38)

<p>Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas izpilddirektore, mērnieku goda apbalvojuma - Atzinības zīmes - laureāte Ilze Dragone nebaidās iestāties pret nejēdzībām mērniecībā. Viņas pamatotos iebildumus un jautājumus būs dzirdējis katrs, kur&scaron; apmeklē pla&scaron;ākas mērnieku sanāk&scaron;anas, seminārus vai kopsapulces, bet valsts iestādes zina &ndash; ja ir darī&scaron;ana ar Ilzi Dragoni, tad ar tuk&scaron;u atrunā&scaron;anos cauri netikt, atbildēm būs jābūt precīzām un loģiski argumentētām. &Scaron;ajā intervijā ar Ilzi runājam gan par &scaron;īm nebū&scaron;anām un, vai tie&scaron;ām mērnieku mērs reiz varētu būt tik pilns, ka jābloķē 11. novembra krastmala vai Valsts zemes dienesta tualetes, gan par viņas personību, iek&scaron;ējo motivāciju. Kā izrādās, mērniecība par Ilzes profesiju un sirdslietu ir kļuvusi pavisam nejau&scaron;i, pat kuriozi &ndash; pie vainas bijis vīra rokraksts...</p>

Vai mikrouzņēmumu problēma atrisināta? (10)

<p>&nbsp;Kā ziņots, valdība septembrī pieņēmusi Ministru Kabineta noteikumus, kas paredz, ka mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji mērniecības nozarē, sākot ar 2019. gadu, vairs nedrīkstēs darboties. Daļa mērnieku sabiedrības &scaron;o valdības soli vērtē atzinīgi, jo mikrouzņēmumiem jau sen tiek pārmesta konkurences kropļo&scaron;ana. Taču cik īsti liels līdz &scaron;im bijis mikrouzņēmumu īpatsvars un to ietekme mērniecības tirgū? Un vai jaunais regulējums nozīmē, ka mikrouzņēmumu nodokļa režīma radītās problēmas tie&scaron;ām paliks pagātnē?</p>

Mērniecības uzņēmumi no 2019. gada vairs nedrīkstēs maksāt mikrouzņēmuma nodokli (10)

<p>&nbsp;Valdība otrdien, 22. septembrī, pieņēmusi Ministru kabineta noteikumus &quot;Nozares, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu&quot;. Noteikumi aizliedz mikrouzņēmuma nodokļa piemēro&scaron;anu 37 tautsaimniecības nozarēs, starp kurām ir arī uz mērniecības un ģeodēzijas darbiem attiecināmā joma &bdquo;Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze&rdquo;. Vienlaikus pieņem&scaron;anas stadijā atrodas arī likumu grozījumi, kas paredz, ka par ikvienu mikrouzņēmuma darbinieku, sākot no 2018. gada, būs obligāti jāmaksā sociālās apdro&scaron;inā&scaron;anas iemaksas vismaz no minimālās algas apmēra.</p>

InterGeo 2015 – ieskats mērniecības nākotnē (2)

<p>&nbsp;Pagāju&scaron;ajā nedēļā, no 15. līdz 17. septembrim, &Scaron;tutgartē norisinājās ikgadējais ģeotelpiskās informācijas industrijas forums/gadatirgus InterGeo. Tas izraisījis interesi arī Latvijas nozares profesionāļu vidū, atklāj Ivars Nudiens, kur&scaron; pats ir regulārs foruma apmeklētājs un &scaron;ogad izmantojis iespēju tajā viesoties visas trīs dienas, kuru laikā sastapis vismaz 15 apmeklētājus no Latvijas. Forumā redzētais ļauj apjaust ģeotelpisko tehnoloģiju tuvākās nākotnes attīstības tendences.</p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 5. aprīlis

Vārda diena:

Vidaga, Aivija, Vija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.