Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Ar20j

2019. gadā ir uzsākta pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" modernizācija, kuras laikā esošo bāzes staciju antenas tiek nomainītas uz individuāli kalibrētām AR 20 antenām un orientētas ziemeļu virzienā.

S-pils-j-seta

Pirms gada „Karšu izdevniecība Jāņa sēta" izplatīja paziņojumu mērniecības nozarē strādājošajiem, brīdinot, ka tās izgatavotu karšu nesaskaņota izmantošana ir autortiesību pārkāpums un nav pieļaujama. Šis aicinājums ir sasniedzis nozari un vairākas kompānijas, gan pavisam nelielas, gan arī starp apjomos lielākajiem mērniecības uzņēmumiem esošas, ir vienojušās ar karšu veidotājiem par legālu „Jāņa sētas” karšu fragmentu izmantošanu savā darbā.

Dsc_1315

 Līdz ar “Mācību un konsultāciju centra ABC” Sertificēšanas biroja darbības izbeigšanu tajā sertificētajiem mērniekiem līdz novembra beigām jāpārreģistrējas kādā no palikušajiem diviem sertifikācijas centriem - Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrā vai SIA “Sertifikācijas centrs”. Lai mērnieki var labāk salīdzināt abu centru piedāvājumus un rēķināties ar nākotnē gaidāmo, Mernieks.lv abiem sertifikācijas centriem vaicāja par iespējamajām sertificēšanas cenu izmaiņām, kā arī citiem izvēles faktoriem, kas pašiem sertifikācijas centriem šķiet nozīmīgi, uzsverot savas priekšrocības.

Abcvestule

 2019. gada 29. augustā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk - ABC) izsūtīja vēstuli sertificētajām personām par lēmumu izbeigt Sertificēšanas biroja darbību 2019. gada 30. septembrī.

27824184471_f39945246b_z

 Augusta vidū valdība pieņēmusi jaunos noteikumus (Nr. 368), kas regulē kārtību, kādā veicami bezpilota lidaparātu lidojumi. Tā kā arī mērniecībā un ģeodēzijā arvien biežāk tiek izmantoti bezpilota lidaparāti, noteikumi varētu būt aktuāli arī Mernieks.lv lasītājiem.

RTU starptautiskā zinātniskā konference

Katru gadu atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes dibināšanas gadadienu, notiek RTU starptautiskā zinātniskā konference. Tās mērķis ir iepazīstināt zinātniekus ar jaunākajiem sasniegumiem dažādās zinātnes nozarēs Latvijā un ārzemēs, kā arī dot iespēju zinātniekiem publicēt veikto pētījumu rezultātus. No 2009. gada 12. līdz 16. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference.

Portāla kadastrs.lv prezentācija

Valsts Zemes dienesta (VZD) telpās šodien (29.09.2009) notika pirmā no trim prezentācijām par datu izplatīšanas portālu kadastrs.lv. VZD pārstāve Vita Vodinska interesentus iepazīstināja ar portālā pieejamo informāciju un tā izmantošanas iespējām.

Izdots Mazais Lietuvas autoceļu atlants (6)

Sekojot “Mazā Latvijas autoceļu atlanta” pirmizdevumam ir iznācis „Mazā Lietuvas autoceļu atlanta” pirmais izdevums. Atlanta pamatā ir autoceļu atjaunotā karte mērogā 1:200 000 no populārā “Lietuvas autoceļu atlanta” pēdējā izdevuma. Aktualizēts ceļu tīkls, kā arī servisa un apskates objektu izvietojums. Doti 22 lielāko pilsētu pārskatu plāni un apdzīvoto vietu nosaukumu rādītājs. Atlantu papildina tematiskās kartes.

Skaidrojumi par VZD strukturālo reformu (9)

Ir saņemti Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas oficiālie skaidrojumi par VZD strukturālo reformu.

VZD īsteno strukturālo reformu (9)

Pēc neoficiālām ziņām VZD īsteno strukturālo reformu. Zināms, ka no 1.septembra darbosies piecas reģionālās nodaļas – Kurzemes (Liepāja), Latgales (Rēzekne), Rīgas (Rīga), Vidzemes (Valmiera) un Zemgales (Jelgava).

LĢIA darbinieki tiekas ar Igaunijas Zemes dienesta darbiniekiem

2009.gada 26.augustā, atsaucoties uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ielūgumu, Aģentūrā ieradās Igaunijas zemes dienesta pārstāvji - padomnieks Peep Krusberg, Fotogrammetrijas departamenta vadītājs Peep Kirsimae, Ģeodēzijas departamenta vadītājs Priit Pihlak un Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs Viljo Roolaht. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar Aģentūras darbu, pārrunāta esošā situācija ģeoinformācijas datu sagatavošanā, uzkrāšanā un izplatīšanā abās valstīs un ieskicēti turpmākās sadarbības virzieni. Nelielās darba grupās tikās abu pušu atsevišķu nozaru pārstāvji.

SIA "Ametrs" Iepirkumu uzraudzības birojā uzvar AS LVM. (5)

Iepirkumu uzraudzības birojs 20.augustā lēma par atklātā konkursa "Par tiesībām veikt AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un AS LVM noteiktajām papildus prasībām” (id.Nr. AS LVM NĪ/2009/122/ak) rezultātu apstrīdēšanu.

Aicinām piedalīties labdarībā (2)

Aicinām piedalīties! Iespējams, ka tagad, kad visiem mērniecības uzņēmumiem darba apjoms ir samazinājies un pāri palikusi kāda lietota datortehnika ...

Izsludināti noteikumi par plūdu riska novērtējumu

Pagājušajā nedēļā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, atjaunojot minētos dokumentus” (turpmāk – noteikumu projekts).

Turpinās diskusija par grozījumiem MK noteikumiem Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu". (15)

Ir uzsākta diskusija par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu". 20.augustā jau ceturto reizi ar Valsts zemes dienesta Mērniecības departamentu un Kadastra un reģistra departamentu tiksies Latvijas mērnieku biedrības pārstāvji A.Mazkalniņš un E.Baklāne-Ansberga, LKĢA un citu ieinteresēto mērniecības firmu pārstāvji.

Rīgas ĢeoMetrs publicējis statistiku par topogrāfisko darbu apjomiem pirmajā pusgadā (8)

SIA Rīgas ģeometrs savā mājas lapā publicējis statistiku par topogrāfisko darbu apjomiem 2009.gada pirmajā pusgadā, kas reģistrēti Rīgas pilsetā. Izanalizējot pieejamos datus redzams, ka reģistrēto darbu skaits mēnesī caurmērā turas 120 objektu apjomā.

Būvbiecības likums paredz vienkāršot būvniecības procesu (1)

Pagājušajā ceturtdienā Ministru kabinetā izskatīšanai iesniegts Būvniecības likuma likumprojekts. Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar pašreizējās valdības deklarāciju, kas cita starpā apņēmusies sakārtot likumdošanu būvniecībā – uzlabot būvniecības procesa tiesisko regulējumu un mazināt birokrātiskos šķēršļus uzņēmējiem.

Top jaunie mērnieku sertificēšanās noteikumi (70)

Līdz 1. septembrim jābūt sagatavotai Ministru Kabineta noteikumu par mērnieku sertificēšanās grozījumu projekta gala redakcijai, tomēr joprojām turpinās nesaprašanās starp mērniecības nozares speciālistiem un Aizsardzības ministrijas ierēdņiem, kas izstrādā jaunos noteikumus.

Ģeotelpiskās informācijas likums ceļo Saeimas labirintos

Maijā izskatīšanai steidzamības kārtā uz Saeimu tika nosūtīts Aizsardzības ministrijas izstrādātais Ģeotelpiskās informācijas likums.

Metrum mērnieki atūšas pie Gaujas

Šī gada 1. augustā, atpūtas kompleksā „Rakši” notika LATIO / METRUM sporta spēles, kurās piedalījās apmēram 250 dalībnieki...

Latvijā pagājušā nedēļā notikusi zemestrīce (3)

Pirmo reizi Latvijas seismoloģijas vēsturē ir reģistrēta īsta vietējas izcelsmes tektoniskā zemestrīce. Pagājušajā pirmdienā nodrebēja Mazirbe, Dundaga un Kolka.

Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicina mērniekus uz iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdi (4)

Sakarā ar iesniegto Latvijas valsts mežu izsludinātā konkura apstrīdējumu LR Iepirkumu uzraudzības birojs aicināja šodien plkst.10:00 konkursā piedalījušos uzņēmumu pārstāvjus piedalīties biroja izveidotajā iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdē. (Papildināts)

Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija lemj par aktīvu iesaistīšanos likumdošanas izstrādē (43)

Šī gada 14.jūlijā notika kārtējā Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes sēdē, kurā tika apspriests 2009.gada turpmākās darbības plāns, kā arī vairāki aktuālie jautājumi.

LMB valde tiekas ar VZD vadību (19)

Pagājušo trešdien – 15.jūlijā notika Latvijas Mērnieku biedrības valdes sēde ar VZD pārstāvju piedalīšanos. Tika pārrunāti jautājumi saistībā ar turpmāko VZD politiku un sadarbību ar mērnieku sabiedrību.

Jaunākā informācija par Mērnieku sporta pikniku (15)

Latvijas Mērnieku biedrība izplata jaunāko biļetenu par jaunumiem saistībā ar "Mērnieku sporta pikniku".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 20. novembris

Vārda diena:

Anda, Andīna
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.