Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
640px-smart_city_nansha

  Turpinot iepriekšējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties “GPS World” redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz plašas un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkārši sakot - gūt jaunas pakalpojumu sniegšanas un pelnīšanas iespējas.  

Unnamed__2_

Žurnālā “GIM Magazine” sniegts neliels ieskats “viedā mērnieka” evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli. 

Ligo
Mernieks.lv sveic lasītājus Līgo svētkos!

 

Afc016c2-e9fa-46fe-a872-0f9386d236632

 Pāragri mūžībā devusies Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta vadītāja Jana Supe.

Kasparskojalovics

 21. maijā piecdesmit gadu vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies ģeodēzists, SIA “Mērniecības Datu centrs” projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs.

LKĢA kopsapulcē piedāvā veidot mērniecības uzņēmumu Kompetences uzraudzības institūciju (3)

Piektdien notika Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas kopsapulce, kurā tika prezentēta iecere veidot kompetences uzraudzības institūciju komersantiem zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko un topogrāfisko darbu veikšanai.

"Latvijas Valsts Ceļu" konkurss liecina, ka cenu dempings turpinās (25)

Šodien notikusi piedāvājumu atvēršana "Latvijas Valsts Ceļu" konkursam par autoceļu A3 un A9 zemes nodalījumu joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu. Iesniegtie piedāvājumi liecina, ka zemākais solītājs piedāvā veikt darbus par cenu, kas ir vēl par aptuveni 30% mazāka nekā LVC noteiktā pieejamā finansējuma summa 18 000 Ls, kas zinātāju vērtējumā jau tā ir zem darbu pašizmaksas.

Nesertificēti pašdarbnieki veic nelegālu robežu atjaunošanu (51)

Mernieks.lv rīcībā nonākusi informācija, ka robežu atjaunošanas pakalpojumus Latvijā piedāvā arī mērniecībā nesertificētas personas – pārsvarā mežu taksatori. Tā ir ne vien normatīvo aktu pārkāpšana un negodīga konkurence mērniecības tirgū, bet arī rīcība, kas var radīt tālejošas negatīvas sekas attiecībā uz kadastra datu precizitāti un robežu likumību. Latvijas Mērnieku biedrība šonedēļ nosūtījusi vēstules Zemkopības ministrijai un Valsts Zemes dienestam, aicinot rīkoties, lai novērstu šo situāciju.

VZD speciālistu skaidrojums (6)

Starp lasītāju iesūtītajiem jautājumiem VZD vadībai bija daži ļoti specifiski, uz kuriem atbildes ir sagatavojuši VZD speciālisti.

Intervija ar VZD ģenerāldirektori Elitu Baklāni-Ansbergu (24)

Valsts Zemes Dienests kā iestāde, kas cieši saistīta ar mērnieku darbu, allaž atrodas nozares profesionāļu „krustugunīs” – mērniekiem ir ne mazums neskaidrību un pretenziju. Lai gūtu atbildes uz vismaz daļu no tām, Mernieks.lv lasītājiem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus VZD ģenerāldirektorei Elitai Baklānei-Ansbergai.

Foto: Mērnieku kuriozi (3)

Turpinām publicēt interesantas vai jokainas mērnieku iesūtītas fotogrāfijas. Adrese fotogrāfiju iesūtīšanai: redakcija@mernieks.lv, vēlams, ar nelielu komentāru.

LMB kopsapulcē pārrunā mērniecības aktualitātes (23)

Vakar notikušajā Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē mērnieku sabiedrība apsprieda jautājumus, kas saistīti ar VZD pakalpojumu un sertificēšanas pašreizējās kārtības trūkumiem, tika informēta par jaunākajiem Latvijā pieejamajiem mērniecības instrumentiem un programmatūru, kā arī uzzināja labākos studentu zinātnisko darbu autorus.

VZD skaidrojums par kadastra informācijas izmantošanu (1)

Valsts Zemes dienests sniedzis sabiedriskajām organizācijām skaidrojumu, kā mērniekam jārīkojas gadījumos, ja darbi kaut kādi iemeslu dēļ noteiktā objektā aizkavējušies un pagājis 2 gadu termiņš kopš informācijas saņemšanas no valsts kadastra informācijas sistēmas. Ar instrukcijām var iepazīties pievienotajā failā.

LMB kopsapulce (1)

Trešdien, 19. janvārī, RTU, Āzenes ielā 16, Rīgā, 132.auditorijā, plkst. 15:20 (sākot no 15:00 reģistrēšanās) notiks LMB biedru kopsapulce.

Foto: Kuriozi mērnieka darbā (4)

Vairāki lasītāji portālam jau iesūtījuši interesantas un kuriozas fotogrāfijas, kas atklāj, kādas radošas pieejas mērniekam jāizmanto, lai spētu strādāt ziemas apstākļos. Aicinām arī pārējos lasītājus iesūtīt bildes.

Mērniecības uzņēmumu viedokļi par VZD jauno cenrādi (91)

Ministru kabinetā otrdien pieņemtais Valsts Zemes dienesta jaunais cenrādis mērnieku vidū izraisījis ažiotāžu. Mernieks.lv aptaujāja astoņu dažādu mērniecības uzņēmumu vadītājus, lai noskaidrotu viņu viedokli par gaidāmajām cenu izmaiņām un to ietekmi uz uzņēmuma biznesu.

Apstiprināts VZD jaunais cenrādis (17)

Valdība šodien apstiprinājusi Valsts Zemes dienesta jauno cenrādi. Tas stāsies spēkā, sākot ar 1. februāri. Cenrādis paredz, ka vairākiem pakalpojumiem izmaksas tiek samazinātas, bet citiem - palielinātas. Cenas pieaugušas informācijas pasūtījumiem papīra formā - vidēji par 15 %, bet samazinājušās informācijas pasūtījumiem elektroniskā formā - tās būs vidēji par 9% zemākas nekā līdz šim noteiktās cenas informācijas sagatavošanai un izsniegšanai papīra formā.

Kuriozas fotoepizodes mērnieku darbā (1)

Aicinām iesūtīt lasītājus kuriozas, neparastas vai citādi interesantas fotogrāfijas, kas attēlo mērnieku darbu ziemā vai citos nestandarta apstākļos (vēlams, pievienojot nelielu informatīvu komentāru). Interesantākās fotogrāfijas tiks publicētas portālā. E-pasta adrese: redakcija@mernieks.lv.

Jauna kārtība mērnieku sadarbībā ar SIA "Rīgas Ģeometrs" (11)

SIA "Rīgas ĢeoMetrs" izplatījis informāciju par izmaiņām uzņēmuma sadarbības kārtībā ar sertificētajiem mērniekiem. Sākot no šā gada 6. janvāra, uz topogrāfiskajiem plāniem, kas tiek iesniegti RĢ uz pārbaudi, jābūt sertificēta mērnieka parakstam, kā arī uzrakstītam šī mērnieka sertifikāta numuram. Turklāt visos topogrāfiskajos plānos (kas tiek iesniegti RĢ pārbaudei) esošajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem jābūt vispirms saskaņotiem ar Valsts Zemes dienestu. Šādu kārtību paredz starp "Rīgas Ģeometru" un Valsts Zemes dienestu noslēgtais sadarbības līgums.

Vai mērniekas ir tiesības apliecināt dokumentu atvasinājumus un lietot zīmogu? (4)

Pēdējā laikā radušās neskaidrības, vai sertificētam mērniekam kā fiziskai personai ir tiesības apliecināt saņemto un radīto dokumentu atvasinājumus un lietot zīmogu. Valsts Zemes dienesta pārstāvji, informējot LMB un LKĢA, snieguši savu viedokli par Dokumentu juridiskā spēka likumu, kura 6.panta ceturtajā un piektajā daļā ir noteikts, kādu dokumentu atvasinājumu pareizību ir tiesīga apliecināt organizācija, un kādus – fiziska persona.

Žurnāls "Mērniecības Vēstnesis" (#1, 1995) (2)

Sekojot lasītāju izteiktiem ierosinājumiem Mernieks.lv portālā apkopot arī dažādus arhīva materiālus mērniecībā specializētajā literatūrā, iesākumā piedāvājam iepazīties ar žurnāla "Mērniecības Vēstnesis" atjaunotā izdevuma pirmo numuru, kas nāca klajā 1995. gadā.

VZD informē par zemes ierīcības projektu un topogrāfiskās informācijas iesniegšanas kārtību 2011. gadā (18)

Valsts Zemes dienests izplatījis informāciju par kārtību, kādā, sākot ar nākamo gadu, notiks zemes ierīcības projektu (ZIP) un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana. Īsumā - ZIP turpmāk VZD nodaļā būs jāiesniedz tikai projekta grafiskā daļa digitālā veidā; gan ZIP, gan topogrāfiskā informācija vairs netiks pieņemta no licencētajām personām; līdz 1. martam topogrāfiskos datus varēs iesniegt gan ģeodēziskajos darbos, gan topogogrāfijā sertificētās personas, bet pēc 1. marta to varēs iesniegt vairs tikai ģeodēziskajos darbos sertificētās personas. Sīkāka informācija pievienotajā VZD vēstulē.

Priecīgus Ziemassvētkus!

Mernieks.lv vēl saviem lasītājiem prieka un miera piepildītus svētkus!

Uzsākta „Latvijas Valsts Mērnieka” privatizācija (3)

Ar Valsts sekretāru sanāksmē pagājušajā nedēļā izsludināto, Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” (turpmāk – LVM) pamatkapitāla daļu pārdošanu, ticis uzsākts LVM privatizācijas process.

LLU konference „Zemes pārvaldības un mērniecības problēmas” (2)

Piektdien, 3. decembrī notika ikgadējā LLU zinātniski praktiskā konference, kurā tika aplūkotas dažādas problēmas un nākotnes perspektīvas gan mērniecības, gan nekustamā īpašuma, gan ģeodēzijas izglītības un līdzīgu nozaru ietvaros.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.