Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Covid-19-jpg

 Kā koronavīrusa COVID-19 pandēmija ietekmē pasaules ģeotelpiskās informācijas industriju? To ekspresintervijā ar Starptautiskās Mērnieku federācijas prezidentu Rūdolfu Stageru skaidro žurnāls “GIM-International”.

6480056209_d5476bd79d_c

 Šobrīd esošā ārkārtējā situācijā Latvijā nav piemērojami iepriekš zināmi standarti un darbības, tāpēc katram ģeodēzistam un mērniekam pašam jāpieņem izsvērts un samērīgs lēmums par izpildāmo darbu norisi, kārtību un drošību, kas pasargā pašu un citus iesaistītos. LMB SC ieskatā, šobrīd noteiktie ierobežojumi valstī neattiecas uz uzņēmējdarbības pārtraukšanu, tāpēc arī darbībām ģeodēzijas un zemes kadastrālās uzmērīšanas nozarē jānotiek samērīgi, atbilstoši apstākļiem un kontrolēti.

49530315718_3cf6e80d50_z

  Sakarā ar koronavīrusa izplatību tiek pārceltas gan Latvijas Mērnieku biedrības, gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulces. 

Dsc_9745964

 Ar vērienīgu balli Latvijas Dzelzceļa muzeja telpās piektdien, 28. februārī, Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) atzīmēja savu simts gadu pastāvēšanas jubileju. Vakars aizritēja svētku un atpūtas gaisotnē, apmēram tā, kā to jau atklāšanas uzrunā visiem novēlēja LMB priekšsēdētāja Una Krutova - “mazliet iedzerot un klausoties slavinošas uzrunas”, kuras, sveicot biedrību, teica uzaicinātie viesi. Pēc tam sekoja šampanietis, dejas, torte un atkal dejas - gan “dzīvā” orķestra, gan dīdžeja atskaņotas mūzikas pavadījumā.   

Apsveikums_mernieks

Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību tās simtajā dzimšanas dienā! Nākamajiem 100 - daudz jaunu biedru, labu ideju un panākumu to īstenošanā!

Gatavojas Ģeodēzijas katedras atjaunošanas 20.jubilejai

Šovasar par godu Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Ģeodēzijas katedras atjaunošanas 20.jubilejai Ķīpsalā notiks vērienīgs absolventu salidojums un top grāmata "Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā".

VZD izsludina konkursu mērniecības darbiem Latvijas-Krievijas robežas demarkācijas ietvaros (9)

Valsts Zemes dienests izsludina konkursu "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas demarkācijas nodrošināšanai nepieciešanie zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi".

Zemkopības ministrija noliedz, ka tās padotības iestāde nodarbotos ar nelegālu mērniecību (5)

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" (MKPC) neveicot nelegālu robežzīmju ierīkošanu un uzmērīšanu – tā atbildes vēstulē Latvijas Mērnieku biedrībai (LMB) informē Zemkopības ministrija. Valsts Zemes dienests savā atbildes vēstulē savukārt norāda, ka šādu pakalpojumu sniegšana bez atbilstoša sertifikāta saskaņā ar Krimināllikumu uzskatāma par krāpšanu, par ko draud līdz pat 3 gadu cietumsods.

"Latvijas Valsts Ceļu" konkursā neuzvar zemākās cenas solītājs (8)

"Latvijas Valsts Ceļu" konkursu jaunākie rezultāti, salīdzinot tos ar iesniegto piedāvājumu atvēršanas protokolā uzrādītajām cenām liecina, ka nevienā no iepirkuma daļām nav uzvarējis zemākās cenas piedāvājums.

Atvērti cenu piedāvājumi 3 LVC konkursiem (7)

Mērniecības darbu konkursu „nosolīšanas” gadījumi ar ļoti zemiem cenu piedāvājumiem turpinās. „Latvijas Valsts ceļu” konkursā, kura piedāvājumi tika atvērti pirmdien, kāda firma divos pasūtījumos piesolījusi cenu, kas ir vairāk nekā divas reizes zemāka par LVC piedāvāto darbu izpildes budžetu.

Latvijas-Krievijas robežas demarkācijai piešķirti 273 000 latu – cik daudz varētu ieplūst mērniecības tirgū? (23)

Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka Latvijas-Krievijas robežas demarkācijas darbiem valdība no neparedzētiem izdevumiem piešķīrusi kopumā vairāk nekā 273 tūkstošus latu trijām ministrijām – Aizsardzības, Iekšlietu un Tieslietu. Starp summas izlietojumā paredzētajiem izdevumiem liela daļa aizies mērniecības darbiem (robežu iezīmēšanai, atjaunošanai, u.c.). Mernieks.lv sazinājās ar ministrijām, lai noskaidrotu, vai šo darbu veikšanai paredzēts izsludināt iepirkumu konkursus.

Pārbaudīs Zemes ass nobīdes ietekmi uz LATPOS precizitāti (21)

Pagājušajā nedēļā Japānā notikusī 8,9 balles spēcīgā zemestrīce atstājusi globālas ģeofiziskas sekas. Zemestrīces skartā lielākā Japānas sala Honsju nobīdījusies par 2,4 metriem, turklāt, saskaņā ar itāļu zinātnieku teikto, nobīdījusies arī Zemes ass. Itālijas Nacionālā ģeofizikas un vulkanoloģijas institūta zinātnieki paziņojuši, ka Zemes ass nobīdījusies par aptuveni 10 centimetriem (lai noteiktu ass nobīdi precīzi, pētniekiem nepieciešams ilgāks laiks Zemes garozas izmaiņu novērojumiem). Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas šajā sakarā varētu rasties mērniekiem - vai šādas izmaiņas nevar ietekmēt ar GPS veikto mērījumu precizitāti?

Kā „mērīt” bez sertifikāta? (23)

Juridiskā regulējuma maiņa mērniecības nozarē, pārejot no licencētām firmām uz sertificētiem individuālajiem mērniekiem, atsevišķus nozares pārstāvjus motivē uz dažādu "radošu ideju" izmēģināšanu praksē - kā turpināt pārdot mērniecības pakalpojumus, kaut arī nav sertifikāta.

Baltijas mērnieku biedrības apmainās ar informāciju Pērnavas konferencē

Ceturtdien, 3. martā Igaunijas pilsētā Pērnavā norisinājās otrā Baltijas mērnieku konference (pirmais šāds pasākums norisinājās 2009. gada novembrī Rīgā). Pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mērnieku biedrībām, kā arī delegāti no Somijas apmainījās ar informāciju un prezentācijām par mērniecības tirgus situāciju, stāvokli ar GPS bāzes staciju tīkliem un citiem aktuāliem tematiem.

Lietot vai nelietot kadastrs.lv? (3)

Sākot ar februāri stājies spēkā jaunais Valsts Zemes dienesta pakalpojumu cenrādis. VZD norādīja, ka jaunās e-pakalpojumu cenas pie noteikta pasūtījumu daudzuma nodrošina mērniekiem izmaksu ietaupījumu salīdzinājumā ar izdruku pieprasīšanu Klientu apkalpošanas centros (KAC). Portāls Mernieks.lv nolēma pārbaudīt, vai tā patiešām ir, un cik tieši lielam vairākās pozīcijās ir jābūt šim datu pieprasīšanas apgrozījumam, lai kadastrs.lv lietošana atmaksātos. Cenrādī atklājās arī vairākas neloģiskas lietas.

Mērnieki var palīdzēt! (36)

2010. gada 9. septembrī notika LMB kopsapulce, kurā piedalījās un uzstājās LMB vecbiedrs docents Jānis Klētnieks. Tika izteikts aicinājums LMB meklēt savu „piesaistes punktu”, kur varētu rīkot sanāksmes, konferences vai sporta spēles.

Atvērti cenu piedāvājumi "Valsts Nekustamo īpašumu" konkursam (15)

Šodien atvērti cenu piedāvājumi VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” konkursam par mērniecības darbu veikšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu un apstiprināšanu Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā.

LKĢA kopsapulcē piedāvā veidot mērniecības uzņēmumu Kompetences uzraudzības institūciju (3)

Piektdien notika Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas kopsapulce, kurā tika prezentēta iecere veidot kompetences uzraudzības institūciju komersantiem zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko un topogrāfisko darbu veikšanai.

"Latvijas Valsts Ceļu" konkurss liecina, ka cenu dempings turpinās (25)

Šodien notikusi piedāvājumu atvēršana "Latvijas Valsts Ceļu" konkursam par autoceļu A3 un A9 zemes nodalījumu joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu. Iesniegtie piedāvājumi liecina, ka zemākais solītājs piedāvā veikt darbus par cenu, kas ir vēl par aptuveni 30% mazāka nekā LVC noteiktā pieejamā finansējuma summa 18 000 Ls, kas zinātāju vērtējumā jau tā ir zem darbu pašizmaksas.

Nesertificēti pašdarbnieki veic nelegālu robežu atjaunošanu (51)

Mernieks.lv rīcībā nonākusi informācija, ka robežu atjaunošanas pakalpojumus Latvijā piedāvā arī mērniecībā nesertificētas personas – pārsvarā mežu taksatori. Tā ir ne vien normatīvo aktu pārkāpšana un negodīga konkurence mērniecības tirgū, bet arī rīcība, kas var radīt tālejošas negatīvas sekas attiecībā uz kadastra datu precizitāti un robežu likumību. Latvijas Mērnieku biedrība šonedēļ nosūtījusi vēstules Zemkopības ministrijai un Valsts Zemes dienestam, aicinot rīkoties, lai novērstu šo situāciju.

VZD speciālistu skaidrojums (6)

Starp lasītāju iesūtītajiem jautājumiem VZD vadībai bija daži ļoti specifiski, uz kuriem atbildes ir sagatavojuši VZD speciālisti.

Intervija ar VZD ģenerāldirektori Elitu Baklāni-Ansbergu (24)

Valsts Zemes Dienests kā iestāde, kas cieši saistīta ar mērnieku darbu, allaž atrodas nozares profesionāļu „krustugunīs” – mērniekiem ir ne mazums neskaidrību un pretenziju. Lai gūtu atbildes uz vismaz daļu no tām, Mernieks.lv lasītājiem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus VZD ģenerāldirektorei Elitai Baklānei-Ansbergai.

Foto: Mērnieku kuriozi (3)

Turpinām publicēt interesantas vai jokainas mērnieku iesūtītas fotogrāfijas. Adrese fotogrāfiju iesūtīšanai: redakcija@mernieks.lv, vēlams, ar nelielu komentāru.

LMB kopsapulcē pārrunā mērniecības aktualitātes (23)

Vakar notikušajā Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē mērnieku sabiedrība apsprieda jautājumus, kas saistīti ar VZD pakalpojumu un sertificēšanas pašreizējās kārtības trūkumiem, tika informēta par jaunākajiem Latvijā pieejamajiem mērniecības instrumentiem un programmatūru, kā arī uzzināja labākos studentu zinātnisko darbu autorus.

VZD skaidrojums par kadastra informācijas izmantošanu (1)

Valsts Zemes dienests sniedzis sabiedriskajām organizācijām skaidrojumu, kā mērniekam jārīkojas gadījumos, ja darbi kaut kādi iemeslu dēļ noteiktā objektā aizkavējušies un pagājis 2 gadu termiņš kopš informācijas saņemšanas no valsts kadastra informācijas sistēmas. Ar instrukcijām var iepazīties pievienotajā failā.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada aprīlis Arrow_right
P O T C P S S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Šodiena 2020. gada 7. aprīlis

Vārda diena:

Helmuts, Zina, Zinaīda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.