Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
640px-smart_city_nansha

  Turpinot iepriekšējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties “GPS World” redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz plašas un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkārši sakot - gūt jaunas pakalpojumu sniegšanas un pelnīšanas iespējas.  

Unnamed__2_

Žurnālā “GIM Magazine” sniegts neliels ieskats “viedā mērnieka” evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli. 

Ligo
Mernieks.lv sveic lasītājus Līgo svētkos!

 

Afc016c2-e9fa-46fe-a872-0f9386d236632

 Pāragri mūžībā devusies Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta vadītāja Jana Supe.

Kasparskojalovics

 21. maijā piecdesmit gadu vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies ģeodēzists, SIA “Mērniecības Datu centrs” projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs.

Izmaiņas VZD pakalpojumu izpildē

Lai nodrošinātu mērniecības pakalpojumu sniedzējiem iespēju paātrināti saņemt darbam nepieciešamo informāciju, sākot ar 2011. gada 1.jūliju Valsts zemes dienests (turpmāk-Dienests) pakalpojumu izpildē ir ieviesis izmaiņas, centralizējot topogrāfiskai uzmērīšanai nepieciešamo datu izsniegšanu.

Seminārā prezentē EUPOS-Rīga (6)

Vakar, 30.jūnijā, Latvijas Universitātes centrālajā ēkā nelielam speciālistu lokam LU Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis stāstīja par GNSS bāzes staciju tīkla EUPOS-Rīga sistēmas tehniskajām īpašībām.

Atvērti Latvijas Valsts Ceļu konkursa cenu piedāvājumi

Notikusi Latvijas Valsts Ceļu konkursa LVC2011/83/AC piedāvājumu atvēršana. Zemāk tabulā redzams, cik solījis katrs no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem, kā arī LVC solītais budžeta apjoms.

LMB kopsapulce un sporta spēles notiks 8.-10. jūlijā [papildināts] (3)

8. jūlijā Latvijas Mērnieku biedrība organizē vasaras kopsapulci, savukārt nākamajā dienā paredzēts starts mērnieku sporta spēlēm. LMB kopsapulce un sporta spēles notiks Engures novada atpūtas centrā "Valguma pasaule" no 8. - 10. jūlijam.

Latvijas mērnieka pieredze Kanādā (7)

Aktuāls kļuvis teiciens, ka, izvēloties emigrēt, lielākā kļūda esot pārspīlēt problēmas savā valstī un vienlaikus nenovērtēt tās citviet. Tāpēc pirms galējā lēmuma pieņemšanas ir vērts dzīvi citur iepazīt uz laiku. Šādi rīkojies Vladimirs Volkovs, kurš vairākus gadus pavadījis Kanādā, uzmērot naftas un gāzes urbumus Albertas provincē, izstrādājis arī bakalaura darbu par šo tematu un pašlaik uz brīdi atgriezies Latvijā. Kanādā iegūtās zināšanas viņš uzskata par vērtīgu pieredzi, kuru būtu gatavs likt lietā, strādājot tepat. Par darba specifiku, mērnieka atalgojumu, kā arī sadzīves apstākļiem Kanādā Vladimirs piekrita pastāstīt Mernieks.lv lasītājiem.

Izmaiņas EUPOS-Rīga lietošanā

Ekonomisko apstākļu dēļ EUPOS-Rīga RTCM dati RTK mērījumos, sākot ar 2011.gada 1.jūliju būs saņemami par abonentmaksu.

RTU Ģeomātikas katedra svin savu 20 gadu jubileju

Ceturtdien, 16. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedra atzīmēja savu 20 gadu jubileju, vienlaikus rīkojot arī absolventu salidojumu. Pasākuma svinīgajā daļā ar runām uzstājās Ģeomātikas katedras bijušo un esošo mācībspēku pārstāvji, atskatoties uz 20 gados paveikto. Pēc tam vairāki bijušie absolventi, kā arī katedras sadarbības partneri teica apsveikuma runas un katedras vadītājam Jānim Štrauhmanim pasniedza dažādas dāvanas.

Pārizsludināts jaunais Latvijas Valsts Ceļu konkurss [papildināts] (8)

"Latvijas Valsts Ceļi" atcēluši iepriekš izsludināto konkursu (LVC2011/82/AC) un izsludinājuši jaunu konkursu (identifikācijas numurs - LVC2011/83/AC). Mainījies piedāvājumu iesniegšanas termiņš - tie jāiesniedz līdz 2011. gada 20.jūnijam plkst. 11:00. Vienā no lotēm mazliet mainījies pieejamā finansējuma apjoms - 6. lotē no 3000 uz 3500.

Izskaidro sertificēto mērnieku uzraudzību (97)

Ceturtdien, 2. jūnijā, Valsts Zemes dienesta telpās tikās mērniecības sertificēšanas institūciju (LMB SC un ABC), Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas, Akreditācijas biroja LATAK, VZD, Mērniecības Datu centra, Rīgas Ģeometra, Tieslietu un Aizsardzības ministriju pārstāvji, lai pēc „Mācību un konsultāciju centra ABC” iniciatīvas diskutētu par to, kas un kā saskaņā ar jaunpieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” nodrošinās sertificēto mērnieku uzraudzību.

VZD sadarbosies tikai ar komersantiem (8)

Valsts Zemes dienests turpmāk sadarbosies tikai ar juridiskām personām - komersantiem. Fiziskas personas VZD informāciju saņemt vairs nevarēs.

Latvija šogad plāno palaist savu pirmo satelītu

Pirms neilga laika medijos izskanēja informācija, ka Latvijas pirmā satelīta „Venta-1” projekts tuvojas fināla fāzei, un, visticamāk, jau līdz šā gada beigām no Indijas kosmodroma tas tiks palaists orbītā. Līdz ar to Latvija piepulcēsies to valstu skaitam (apmēram 50), kas nogādājušas kosmosā savus pavadoņus.

Atvērti Latvenergo konkursa otrie cenu piedāvājumi; daļa cenu samazināta (32)

Latvenergo konkursā notikusi otrreizējo piedāvājumu atvēršana. Iesniegtās cenas liecina, ka tieši puse mērniecības uzņēmumu - četri - nav pakļāvušies pasūtītāja spiedienam samazināt cenas, pārējie četri tās ir samazinājuši, tomēr lielākoties samazinājums ir simbolisks.

"Latvenergo" konkursā mērniekus aicina samazināt cenas (27)

AS „Latvenergo” paspārnē esošā AS „Sadales tīkls” konkursa cenu piedāvājumu atvēršana atklāj lielas cenu atšķirības starp dažādu mērniecības uzņēmumu piedāvājumiem, no kurām zemākās joprojām uzskatāmas par ļoti lētām. Tomēr, saskaņā ar Mernieks.lv rīcībā esošām ziņām, pasūtītājs šajā gadījumā cenšas izdarīt spiedienu, lai pretendenti savas piedāvātās cenas samazinātu vēl vairāk.

Baltijas GNSS bāzes staciju tīklu apskats (8)

Piedāvājam apskatu par Baltijas GNSS bāzes staciju tīkliem – cik un kādi tīkli ir pieejami katrā no valstīm, kādi ir to salīdzinošie raksturlielumi – cenas, precizitāte, bāzes staciju skaits, lietotāju skaits.

Prezentē Strūves ģeodēziskajam lokam veltīto pastmarku bloku

Ceturtdien, 12. maijā, „Latvijas Pasts” svinīgā pasākumā vecākajā Rīgas dzīvojamās apbūves ēku kompleksā „Trīs brāļi” prezentēja nesen izdoto Strūves ģeodēziskajam lokam veltīto pastmarku bloku.

Vēsturisko ēku uzmērīšanu plāno nodot brīvajā tirgū (1)

Pirms neilga laika medijos izskanēja ziņa par jaunās būvju kadastrālās uzmērīšanas koncepcijas projektu, kura pirmais variants guvis atbalstu Ministru Kabineta sēdē. Īsumā, tas paredz atteikties no jauno būvju kadastrālās uzmērīšanas, bet vēsturisko ēku uzmērīšanu no VZD kompetences nodot brīvajam tirgum. Lai arī projekts ir vēl agrīnā stadijā, Mernieks.lv nolēma tajā iedziļināties un izpētīt sīkāk.

Grozījumi VZD cenrāža metodiskajā skaidrojumā (1)

11.maijā stāsies spēkā grozījumi VZD 2011.gada 29.aprīļa metodiskajā skaidrojumā Nr.1-06/5 "Par Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr. 147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" piemērošanu".

Sola strukturālās reformas zemes pārvaldības jomā

Valsts kancelejas Funkciju audita komisija secinājusi, ka zemes pārvaldībā pastāv pienākumu dublēšanās starp dažādām institūcijām. Ir funkcijas, kuras pilda vairākas iestādes, savukārt virkne citu svarīgu uzdevumu vispār netiek pildīti.

Mērnieki diskutē par topošajiem MK noteikumiem (11)

Aptuveni 30 mērnieku, kas bija atsaukušies Latvijas Mērnieku biedrības aicinājumam diskutēt par topošajiem Ministru kabineta zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem, vakar vairākas stundas ilgā sanāksmē norādīja uz neapmierinošajām noteikumu projekta vietām, balsoja par to izsvītrošanu vai izvirzīja tām alternatīvus priekšlikumus.

VZD vēstule par zemes robežu apsekošanu un atjaunošanu

Valsts Zemes dienests izsūtījis vēstuli Latvijas Mērnieku biedrībai un Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijai, kurā informē par zemes robežu apsekošanu un atjaunošanu kā atsevišku kadastrālās uzmērīšanas darbību.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.