Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
640px-smart_city_nansha

  Turpinot iepriekšējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties “GPS World” redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz plašas un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkārši sakot - gūt jaunas pakalpojumu sniegšanas un pelnīšanas iespējas.  

Unnamed__2_

Žurnālā “GIM Magazine” sniegts neliels ieskats “viedā mērnieka” evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli. 

Ligo
Mernieks.lv sveic lasītājus Līgo svētkos!

 

Afc016c2-e9fa-46fe-a872-0f9386d236632

 Pāragri mūžībā devusies Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta vadītāja Jana Supe.

Kasparskojalovics

 21. maijā piecdesmit gadu vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies ģeodēzists, SIA “Mērniecības Datu centrs” projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs.

Mērnieka Pētera Pētersona atklātā vēstule VZD darbiniekam Viesturam Aigaram (36)

Mernieks.lv saņēmis lasītāja, mērnieka ar 8 gadu stāžu Pētera Pētersona atklāto vēstuli Valsts Zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta speciālistam Viesturam Aigaram. Vēstules mērķis, kā skaidro P. Pētersons, ir - iegūt kompetentus skaidrojumus par Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un rosināt mērnieku sabiedrību uzdot savējos.

Apstiprināti SIA Latvijasmernieks.lv privatizācijas noteikumi (13)

Privatizācijas aģentūra apstiprinājusi SIA Latvijasmernieks.lv (bijušais uzņēmums valsts SIA Latvijas Valsts mērnieks) 100% pamatkapitāla daļu pārdošanas noteikumus. Tie paredz, ka uzņēmuma pamatkapitāla daļas tiks pārdotas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ģeotelpiskās informācijas aprites jaunā kārtība Rīgā (2)

Otrdien, 29. maijā Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās notika abu institūciju pārstāvju tikšanās ar Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar izmaiņām Rīgas domes ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanas kārtībā no 1. jūnija, kas radušās sakarā ar SIA „Rīgas ĢeoMetrs” (RĢ) likvidēšanu.

VZD publicējis jaunās ADTI resursu datnes (175)

Valsts Zemes dienests (saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu nr. 281 28. punktā noteikto), savā mājaslapā publicējis jaunos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas resursu failus. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, to praktiska pielietošana sāksies ar 1.augustu.

Noslēgusies GNSS veltīta ANO konference Rīgā (4)

Šonedēļ Latvijas Kara Muzejā norisinājās ANO konference, kas bija veltīta globālās navigācijas satelītu sistēmām (GNSS). Konferenci organizēja ANO Kosmosa lietu pārvalde un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, un tajā piedalījās pārstāvji no gandrīz 30 valstīm.

Valdība apstiprinājusi jaunos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas noteikumus (papildināts) (97)

Otrdien, 24. aprīlī Ministru kabineta sēdē tika pieņemti „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. Šie noteikumi ir ļoti būtiski mērniecības nozarē, jo turpmāk reglamentēs visu topogrāfisko plānu un izpilduzmērījumu plānu izgatavošanu.

Vai Mērnieku Ētikas kodekss paaugstinās mērnieku darba kvalitātes standartus? (4)

Gan Latvijas Mērnieku biedrība, gan Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija savās pilnsapulcēs nesen ir apstiprinājušas Mērnieku Ētikas kodeksu. Ko tas praktiski nozīmē mērniekiem, kā ētikas kodekss tiks ieviests dzīvē un kas draud par tā pārkāpšanu? Šos jautājumus Mernieks.lv skaidroja, sazinoties ar Mērnieku biedrību un sertificēšanas centriem.

Arī LKĢA pieņem Mērnieku Ētikas kodeksu (20)

Ceturtdien notikušajā Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulcē tika apstiprināts nesen jau Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē pieņemtais Mērnieku Ētikas kodekss. LKĢA valdes priekšsēdētājs Juris Vītols informēja par asociācijas paveiktajiem un arī nepaveiktajiem darbiem 2011. gadā, finanšu pārskatu, kā arī par savu vēlmi atkāpties no valdes priekšsēdētāja amata.

Latvijas - Krievijas robežjoslas uzmērīšanas konkurss noticis bez mērniecības firmu līdzdalības (11)

Marta beigās tika pasludināts uzvarētājs Nodrošinājuma Valsts aģentūras izsludinātajā konkursā par Latvijas – Krievijas robežjoslas uzmērīšanu, par kuru kļuvis SIA „Mikrokods”. Interesanti, ka ne uzvarējusī kompānija, ne arī kāds no pārējiem konkursa pretendentiem tieši nedarbojas mērniecības jomā. Jāpiebilst, ka līguma summa – 826 550 latu - ļauj šo konkursu nodēvēt par vienu no lielākajiem ar mērniecību saistītajiem pasūtījumiem pēdējos gados.

Mērnieku uzraudzība – statistika, problēmas un risinājumi (21)

Pagājis jau vairāk nekā gads, kopš mērniecības nozarē drīkst strādāt tikai individuāli sertificētie mērnieki. Viens no šīs izmaiņas svarīgākajiem mērķiem bija labākas uzraudzības nodrošināšana pār mērnieku darbu, tā kvalitāti. Latvijā mērniecības jomā darbojas divi sertificēšanas centri – Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas centrs (LMB SC) un „Mācību un konsultāciju centra ABC” sertificēšanas birojs (ABC SB), kuras arī ir tās iestādes, kas veic sertificēto mērnieku darba kontroli. Kā ar to ir veicies pagājušajā gadā – cik sūdzību bijis jāpārbauda, cik mērniekiem piemērotas sankcijas, kā arī, kāda veida uzlabojumus sertificēšanas centri redz par nepieciešamiem, lai kontroles procesu nākotnē nodrošinātu vēl efektīvāku? Lai to noskaidrotu, Mernieks.lv sazinājās ar LMB SC vadītāju Māri Kaļinku un ABC SC vadītāju Veru Židovu.

VZD plāno mainīt savu pakalpojumu cenrādi (6)

Valsts Zemes dienests sagatavojis jaunu Ministru Kabineta noteikumu nr. 147 projektu par savu pakalpojumu cenrādi. Jaunajā cenrāža projektā veiktas ievērojamas strukturālas izmaiņas pakalpojumu un cenu piedāvājumos, kā rezultātā dažiem pakalpojumiem cenas pieaugs (dažiem arī samazināsies). Noteikumu projekts 23. februārī tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un ir pieejams MK mājas lapā, taču plašākas sabiedrības uzmanībai tas līdz šim nav ticis piedāvāts

VZD izlabo kļūdu sarakstā (6)

Valsts Zemes dienests, reaģējot uz Mernieks.lv publikāciju, novērsis kļūdu sarakstā ar mērniecības darbu veicējiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējuši un veic savu saimniecisko darbību un noslēguši līgumu par sadarbību ar VZD. Četri februārī līgumus noslēgušie mērnieki tagad sarakstā atzīmēti kā pašnodarbinātie.

Vai VZD sadarbojas ar legāli nereģistrētiem komersantiem? (28)

Valsts Zemes dienesta mājaslapā atrodamajā sarakstā ar mērniecības darbu veicējiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējuši un veic savu saimniecisko darbību un noslēguši līgumu par sadarbību ar VZD, redzams, ka kopš februāra noslēgti līgumi ar vairākām fiziskām personām, par kurām nav norādīts, ka tās pārstāvētu kādu legālu uzņēmējdarbības formu.

Aizvadīta Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce (15)

Piektdien, 9. martā Tukuma ledus hallē norisinājās Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce, kas bija apvienota ar semināru un saviesīgām vakariņām.

Mērniekiem būs savs goda ordenis (11)

9. martā Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) kopsapulcē paredzēts īpašs notikums – tiks prezentēts biedrības izstrādātais goda ordenis „Par nopelniem Latvijas mērniecībā”. Mernieks.lv sarunājās ar šī ordeņa idejas autoru un realizētāju, LMB valdes locekli Uldi Mežuli – par to, kāpēc šāds ordenis ir tapis, kas, kā un par kādiem nopelniem to saņems, kā arī par citiem ar jauno apbalvojumu saistītiem jautājumiem.

Mērnieku dienu aicina svinēt arī Latvijā (11)

Atzīmējot izcilā kartogrāfa un mūsdienu ģeotelpiskās informācijas sistēmas pamatlicēja Merkatora - Gerarda Krēmera (Gerard de Cremer) piecsimt gadu jubileju 2012.gada 5.martā, Latvijas mērnieku biedrība kopā ar Valsts zemes dienestu aicina atsaukties Eiropas mērnieku padomes aicinājumam šo dienu arī Latvijā pirmo reizi atzīmēt kā Eiropas mērnieku un ģeotelpiskās informācijas dienu.

LĢIA seminārā iepazīstina ar paveikto un plānoto (8)

Trešdien, 29. februārī, Latvijas Kara muzejā norisinājās Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras organizētais seminārs, kurā LĢIA pārstāvji informēja par pēdējā gada laikā paveikto, kā arī izaicinājumiem tuvākajai nākotnei, neslēpjot arī vienu otru nepilnību vai problēmu.

VZD konferencē apmainās ar idejām par topogrāfisko un kadastra datu savietošanu [papildināts] (12)

10. februārī, Valsts Zemes dienesta telpās notika konference par topogrāfisko datu un kadastra kartes savietošanu. Tās mērķis bija meklēt risinājumus, kādā veidā būtu iespējams korekti savietot topogrāfiskos datus ar kadastra kartē attēlotajām zemes robežām. Lai gan Mernieks.lv ierašanās tika atteikta ar diezgan interesantu formulējumu („ierobežoto dalībnieku un telpas ietilpības dēļ”, kaut arī telpā bijušas vēl vismaz 10 brīvas vietas), vairāki konferences dalībnieki sniedza portālam papildus informāciju, papildus VZD preses relīzē paustajai.

Ģeodēzijas sekcija LU 70. konferencē (4)

Ceturtdien, 9. februārī, norisinājās Latvijas Universitātes 70. konferences astronomijas un ģeodēzijas apakšsekcijas pētījumu prezentācijas. Kopumā tika prezentēti gandrīz 20 pētījumi.

Stājas spēkā jaunie zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi (121)

Šodien stājas spēkā jaunie Ministru Kabineta "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi". Tajos ietvertas vairākas būtiskas izmaiņas, kas tieši ietekmē mērnieku darbu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.