Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Artist_s_impression_of_the_galileo_constellation

Eiropas Savienības satelītu navigācijas sistēma Galileo pirms dažiem mēnešiem atzīmēja nozīmīgu jubileju - desmit gadus kopš pirmo divu Galileo satelītu palaišanas, kas notika 2011. gada 21. oktobrī. Tā bija diena, kad Eiropa sāka tuvoties savam mērķim - izveidot pašai savu globālo satelītu navigācijas sistēmu.

Mernieks_apsveikums
1024px--blmcareers__21678771368__crop

Eiropas Mērnieku padome (CLGE) novembra nogalē organizēja savu ikgadējo konferenci, kuras publiskā daļa (pirmās dienas semināri) šoreiz bija veltīta mērniecībā strādājošajām sievietēm. Mērniecības nozares pārstāves no dažādām valstīm dalījās ar datiem, pieredzi un pārdomām par tematu - cik lielā mērā dzimumu vienlīdzība vērojama nozarē, kas ir iespējamie cēloņi un risinājumi novērotajām problēmām.  

14329622976_2ae10f5741_z

  No 15. novembra Latvijas iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt "zaļajā režīmā", t.i. ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. LKĢA rūp sabiedrības veselība un drošība, līdz ar ko aicinām savus biedrus, iespēju robežās nodrošināt darbiniekiem drošu darba vidi un novērst nodarbināto personu iespējamu saslimšanu ar Covid-19. 

Cdc-bbp7rqigb3c-unsplash

  Mēdz sacīt, ka velna lielākais triks bijis pārliecināt pasauli par to, ka tas neeksistē. Līdzīgi var teikt par Covid-19. Šī vīrusa bīstamība slēpjas tā viltīgajā un neprognozējamajā dabā, kas var izpausties no bezsimptomu vai pavisam vieglas pārslimošanas līdz pat dzīvības zaudēšanai. Mērniecei Ilzei Dragonei šajā “krievu ruletē” iekrita tāda loze, kas gandrīz beidzās ar pēdējo. Viņas stāsts par Covid-19 pārslimošanu atklāj daudz svarīgu detaļu - ne tikai par pašu slimību, bet arī Latvijas veselības aprūpes sistēmu.

Sviitra

Vīruss var trāpīt smagi arī tad, ja neesi riska grupās. Ilzes Dragones Covid-19 pieredzes stāsts (12)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Mēdz sacīt, ka velna lielākais triks bijis pārliecināt pasauli par to, ka tas neeksistē. Līdzīgi var teikt par Covid-19. &Scaron;ī vīrusa bīstamība slēpjas tā viltīgajā un neprognozējamajā dabā, kas var izpausties no bezsimptomu vai pavisam vieglas pārslimo&scaron;anas līdz pat dzīvības zaudē&scaron;anai. Mērniecei Ilzei Dragonei &scaron;ajā &ldquo;krievu ruletē&rdquo; iekrita tāda loze, kas gandrīz beidzās ar pēdējo. Viņas stāsts par Covid-19 pārslimo&scaron;anu atklāj daudz svarīgu detaļu - ne tikai par pa&scaron;u slimību, bet arī Latvijas veselības aprūpes sistēmu.</span></p>

Mērnieku darbs ārkārtējās situācijas laikā

<p><span style="font-family: Arial; text-align: justify;">Veselības ministrija&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; text-align: justify;">(pamatojoties uz Valsts Darba inspekcijas sagatavoto informāciju)&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; text-align: justify;">sniegusi skaidrojumu Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijai par jautājumiem, kas saistīti ar mērnieka darba pienākumu veik&scaron;anu ārkārtējās situācijas apstākļos, skaidrojot, kādās situācijās mērniekam obligāti nepiecie&scaron;ams sadarbspējīgs sertifikāts.</span></p>

In Memoriam: Jānis Pakalns 1935-2021

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">⃰&nbsp;Dzimis 08.07.1935. Bauskas apriņķī</span></p><p><span style="font-family: Arial;">&dagger;Miris 03.10.2021. Rīgā</span><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Ir sirdī rudens ienācis</i></span><i><span style="font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></i></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Bez klauvējiena, neaicināts, (...)</i></span><i><span style="font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></i></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Viss pierimis</i></span><i><span style="font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></i></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><i>Viss apklusis (...)</i></span></p>

InterGeo forumā spriež par ģeotelpiskās industrijas lomu nākotnes tehnoloģiju pārmaiņās

<p><span style="font-family: Arial;">No 21. līdz 23. septembrim norisinājās viens no lielākajiem ģeotelpiskās industrijas sarīkojumiem Eiropā - InterGeo forums, kas, kā jau ierasts, notika kādā no Vācijas pilsētām (&scaron;ogad - Hannoverē). &Scaron;ī reize bija ievērojama ar to, ka forums vienlaikus norisinājās gan klātienē, gan tie&scaron;saistē, un pasākuma organizatori apgalvo, ka jaunais koncepts esot sevi attaisnojis.</span></p>

Uzsāk vākt parakstus petīcijai par brīvu pieeju punktu mākoņu datu formātiem

<p>Strādājot ar datu mākoņiem, lietotājiem nereti nākas izmantot dažādus datu formātus. At&scaron;ķirīgu programmatūras risinājumu lieto&scaron;ana vai pat vienkār&scaron;i datu apmaiņa prasa datu konvertē&scaron;anu uz tādiem atvērtajiem formātiem kā .las vai .e57, taču &scaron;ī nemitīgā konvertē&scaron;ana patērē laiku, resursus un uzglabā&scaron;anas kapacitāti. Turklāt procesā nereti tiek arī zaudēta daļa no informācijas. Lai &scaron;īs problēmas risinātu, 3D kartogrāfijas aktīvistu grupa izveidojusi tie&scaron;saistes petīciju, kurā rosināta neierobežota datu mākoņu formātu apmaiņa dažādu programmatūru starpā.&nbsp;</p>

Gaidāmās izmaiņas zemes kadastrālajā uzmērīšanā (4)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Lai informētu mērniekus par drīzumā gaidāmajām izmaiņam zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas kārtībā, Valsts zemes dienests (VZD) augusta sākumā organizēja tie&scaron;saistes semināru, kurā VZD darbinieki Kristīne Zelča, Laura Reitāle, Egils Dumpis un Judīte Mierkalne detalizēti izklāstīja &scaron;ogad tapu&scaron;os un Ministru kabinetā iesniegtos grozījumus MK noteikumos Nr. 1019 &ldquo;Zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas noteikumi&rdquo;.</span></p>

Mērnieku spēles sniegušas gan atpūtu, gan jaunas atziņas darbam (3)

<p><span style="font-family: Arial;">Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas rīkotās Mērnieku spēles &scaron;ogad esot aizritēju&scaron;as ļoti pozitīvā, relaksētā gaisotnē - ne velti jau spēļu nosaukumā akcents &scaron;ogad tika likts uz &ldquo;atpūtas&rdquo;, nevis &ldquo;sporta spēlēm&rdquo;. &ldquo;Spēles aizritēja bez stresa, bez ātruma, bez iespring&scaron;anas uz uzvaru par katru cenu. Nebija uzstādījuma &ldquo;katrs par sevi!&rdquo;, drīzāk bija sajūta, ka visi ir viena liela komanda,&rdquo; portālam Mernieks.lv atklāj LKĢA vadītājs Mārtiņ&scaron; Rutkovskis.</span></p>

Mērnieku sporta spēles apvienos patīkamo ar lietderīgo

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Jau 21. augustā, Vaidavas pagasta kempingā &ldquo;Caunītes&rdquo; norisināsies ikgadējās mērnieku sporta (atpūtas) spēles, kuras &scaron;ogad organizē Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienība (LKĢA). &Scaron;oreiz mērniekiem ne tikai būs iespēja relaksēties no ikdienas darbiem, izmēģinot spēkus dažādās sacensību disciplīnās, bet vienlaikus arī gūt praktiskas zinā&scaron;anas un iemaņas, nopelnot 3 akadēmiskās stundas sertificētajām personām obligāto kvalifikācijas paaugstinā&scaron;anas kursu ietvaros.</span></p>

Ģeodēzijas nozare zem VID lupas - kādi ir pirmie secinājumi? (5)

<p><span style="font-family: Arial;">Trīs mērniecības un ģeodēzijas nozarei tuvāko sadarbības partneru valsts sektorā - Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras - vadītāji uzstājās Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) kopsapulcē 23. jūlijā, informējot par jaunāko sadarbībā ar nozari un aktualitātēm &scaron;o iestāžu darbā. Centrālais tik&scaron;anās temats bija godprātīgas nodokļu nomaksas veicinā&scaron;ana mērniecības/ģeodēzijas komersantu vidū, ko par kopīgu mērķi izvirzīju&scaron;as nozares sabiedriskās organizācijas un Valsts ieņēmumu dienests (VID).</span></p>

Mērniecību nākotnē mainīs kvantu fizikas izgudrojumi

<p><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Uz kvantu fizikas atklājumiem balstīti inovatīvi izgudrojumi nākotnē arvien vairāk mainīs profesionālu ģeodēzistu lomu, pieprasot no tiem cita veida kvalifikāciju, uzskata Hansjorgs Kuterers, Vācijas Nacionālās Kartogrāfijas aģentūras vadītājs un ģeodēzijas zinātņu profesors Karlsrūes Tehnoloģiju institūtā. Intervijā žurnālam &ldquo;GIM International&rdquo; viņ&scaron; atklājis savas pārdomas par svarīgākajām turpmāko gadu tendencēm un to radītajiem izaicinājumiem ģeotelpiskās informācijas nozares attīstībā.</span></p>

Burzma orbītā. Cik un kādi satelīti riņķo ap Zemi?

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;Pēdējos gados Zemes orbītā tiek ievadīti arvien vairāk un vairāk satelītu, īpa&scaron;i strauji &scaron;im procesam uzņemot apgriezienus līdz ar globālā satelītinterneta operatoru aktivitātēm, kur vienā piegājienā palaisto satelītu skaits mērāms desmitos, bet kopumā plānots palaist tūksto&scaron;iem satelītu. Taču cik satelītu pavisam &scaron;obrīd riņķo ap Zemi, kurām valstīm tie pieder un kādas funkcijas pilda? Un - kā Latvija kosmosa apgū&scaron;anas jomā izskatās uz savu Baltijas kaimiņvalstu fona?</span></p>

Izstrādāts Rīgas pilsētas kvaziģeoīda modelis “RIGA'20” (3)

<p><span style="font-family: Arial;">Lai nodro&scaron;inātu precīzus normālā augstuma mērījumus vietās, kur</span><span class="16" style="font-family: Arial;">&nbsp;valsts ģeodēziskais vai Rīgas vietējais ģeodēziskais tīkls nepārklāj uzmērāmo teritoriju</span><span style="font-family: Arial;">, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Departaments) speciālisti izstrādāju&scaron;i un&nbsp;</span><span class="16" style="font-family: Arial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra</span><span style="font-family: Arial;">&nbsp;publicējusi Rīgas pilsētas&nbsp;</span><span class="16" style="font-family: Arial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">kvaziģeoīda&nbsp;modeli &ldquo;RIGA'20&rdquo;.</span></p>

Ar viltotiem satelītattēliem var nākties saskarties arvien biežāk

<p><span style="font-family: Arial;">Laikmetā, kad vairs gandrīz nekam nevar dro&scaron;i uzticēties, viltus ziņām, viltus videoklipiem un citiem viltus datu formātiem varētu pievienoties arī viltus satelītattēli, brīdina ASV Va&scaron;ingtonas universitātes zinātnieki, kuriem pa&scaron;iem izdevies radīt fiktīvus satelītattēlus, apvienojot ģeotelpiskos datus ar mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām.</span></p>

LU radītu digitālo zenītkameru izmanto Luiziānas universitātes gravitācijas pētījumos

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts (LU ĢĢI) 2019. gadā uzvarēja Luiziānas universitātes (ASV) izsludinātā starptautiskā iepirkuma konkursā par digitālās zenītkameras iepirkumu. &Scaron;āgada februārī Luiziānas &scaron;tata mērnieku žurnālā &ldquo;L&rsquo;Arpenteur Louisiane&rdquo; publicēts Bendžamina A. Fernandesa raksts par darbu ar Latvijas speciālistu izgatavoto iekārtu, informē Jānis Balodis, LU ĢĢI vado&scaron;ais pētnieks.</span></p>

Pasaulē nosvinēta Globālā Mērnieku diena 2021 (1)

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">&nbsp;&Scaron;onedēļ mērniecības nozare visā pasaulē atzīmēja jau par ikgadēju tradīciju kļuvu&scaron;o Globālo Mērnieku dienu. Tās centrālais notikums bija 23. marta vakarā Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) organizētais tie&scaron;saistes atzīmē&scaron;anas pasākums, kurā ar uzrunām uzstājās dažādas amatpersonas, tika spriests par (nepietiekamo) sievie&scaron;u lomu mērniecībā, paziņoti CLGE studentu darbu konkursa rezultāti un nosaukts &ldquo;Globālais mērnieks 2021&rdquo;.</span></p>

LMB semināra centrālais temats - dati un to pieejamība (8)

<p><span style="font-family: Arial;">Pēc &ldquo;Covidgada&rdquo; pauzes 19. martā atkal norisinājās viens no gada galvenajiem notikumiem mērniecības nozarē - Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulce un seminārs. &Scaron;ogad pasākums pirmo reizi notika attālinātā formātā (&ldquo;Zoom&rdquo; platformā), taču tas nepavisam netraucēja pilnvērtīgai informācijas apmaiņai. Semināra noslēgumā no tā virtuālajiem apmeklētājiem tika saņemti atzinīgi vērtējumi, tai skaitā pat atziņa, ka tas esot bijis vērtīgākais seminārs, kāds mērniekiem jebkad organizēts. Seminārā tie&scaron;ām varēja gūt daudz praktiskas informācijas, no kuras &scaron;ajā rakstā ieskicēts svarīgākais.&nbsp;&nbsp;</span></p>
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2022. gada janvāris Arrow_right
P O T C P S S
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2022. gada 21. janvāris

Vārda diena:

Agne, Agnese, Agnija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.