Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

21.07.2010 Tuvojas termiņš inženierbūvju reģistrēšanai

2010.gada 1.augustā beidzas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma noteiktais termiņš ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrēto inženierbūvju noteikšanai un reģistrācijai.
Atbilstoši Kadastra likumam ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās inženierbūves īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam ir pienākums triju mēnešu laikā pēc tās uzbūvēšanas ierosināt šīs būves noteikšanu. Savukārt līdz 2010.gada 1.janvārim uzbūvētās kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās būves īpašniekam ir pienākums līdz 2010.gada 1.augustam ierosināt attiecīgās būves noteikšanu. No 2010.gada 1.marta ir iespējams ierosināt vienkāršotu ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo inženierbūvju noteikšanas kārtību.
Šī kārtība paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās inženierbūves, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ir reģistrēta, bet sakarā ar nepilnīgiem datiem tai nevar aprēķināt kadastrālo vērtību, īpašnieks iesniedz pašrocīgi aizpildītu inženierbūves datu deklarāciju pēc noteiktas formas, kas ir pieejama arī Valsts zemes dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv.
Šādos gadījumos Valsts zemes dienests neveic būves apsekošanu apvidū, neizgatavo inženierbūves grafiskos materiālus un nenosaka patvaļīgas būvniecības pazīmes. Pasūtījums tiek izpildīts 15 dienu termiņā no deklarācijas saņemšanas (reģistrēšanas) dienas. Ar inženierbūves datu deklarācijas palīdzību reģistrētie dati būs izmantojami tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aprēķina vajadzībām un nav izmantojamiīpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Pakalpojuma izmaksas:
1.    jaunas inženierbūves datu reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai reģistrācijas  atteikums – 20,00 latu par vienu kadastra objektu;
2.    reģistrētas inženierbūves datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai aktualizācijas atteikums – 17,40 latu par vienu kadastra objektu.

Informāciju sagatavoja Valsts zemes dienests
Tieslietu ministrijas Administratīvais departaments
T. 67036712

20.07.2010 Latvijas Valsts ceļu konkursa (LVC 2010/46/AC) rezultāts (3)

Latvijas Valsts Ceļu rīkotajā konkursā "Autoceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmēerīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" uzvarējusi firma Livland ar piedāvāto cenu 11 840,42 LVL (bez PVN). 

16.07.2010 Ķīna dos zaļo gaismu Nokia karšu servisam

Ķīna plāno atļaut Nokia online karšu servisiem uzsākt darbību valstī, tā paziņojis Ķīnas Mērniecības un Kartogrāfijas birojs savā mājaslapā. Ārvalstu kompānijām radušās bažas par iespējām piedāvāt kartēšanas servisus Ķīnā kopš maija, kad Ķīnā pieņemti jauni noteikumi par to, ka visām kompānijām, kas piedāvā online karšu un vietu noteikšanas pakalpojumus, vispirms jāsaņem atļauja no Ķīnas valdības institūcijām.

Vairāk

14.07.2010 LĢIA veic aptauju par vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra aicina aizpildīt aptaujas anketu par vietējā ģeodēziskā tīkla pašreizējo stāvokli, izmantojamību un nepieciešamību, gan arī par citiem ar to saistītiem jautājumiem. Aptaujas anketu, kas izveidota testa formā, var aizpildīt elektroniski šeit.

13.07.2010 LĢIA izveidojusi ezeru karti (5)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveidojusi Latvijas publisko ezeru karti, kurā iekļauti 208 Latvijas publiskie ezeri. Kartes mērogs ir 1:250 000 un tā aizņem 10 lapas. Karte veidota Valsts Mežu dienesta, ugunsdzēsēju un gaisa spēku vajadzībām, lai tie varētu ātri izlemt, kura ezera ūdeni izmantot iespējamā ugunsgrēka gadījumā. Karte nav paredzēta plašam lietotāju lokam.

Avots

13.07.2010 "Latvijas Valsts Ceļi" konkurss

AS Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši iepirkuma konkursu "Autoceļa P4 ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" (nr. LVC2010/84/AC). Piedāvājumu iesniegšana līdz 16. augustam, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 183. telpā.

Nolikums

13.07.2010 LKĢA rīko Latvijas mērnieku sporta spēles (2)

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija aicina uz "Latvijas mērnieku sporta spēlēm 2010" 24. un 25. jūlijā, kas notiks 6 km no Valmieras, Gaujas krastā kempingā "Jaunarāji". Plānotā dalības maksa: komandām - 150 Ls, individuālajiem dalībniekiem - 5 Ls. Pieteikšanās sporta spēlēm notiek līdz 16. jūlijam, pa e-pastu: ilvija.zvaigzne@lkga.lv vai telefoniski: 28885595.

Sīkāk par spēlēm var izlasīt šeit.

09.07.2010 Pagarināts termiņš zemes izpirkšanai

Ar jūliju stājušies spēkā grozījumi likumos, paredzot pagarināt zemes izpirkuma tiesības. Līdz šim Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā bija noteikts, ka dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme pilsētās piešķirta ar apbūves tiesībām, jānoslēdz zemes izpirkuma līgums ar "Hipotēku un zemes banku" līdz 2009. gada beigām, bet jaunie grozījumi pagarina šo termiņu līdz šāgada beigām. Grozījumi atsaucas uz apmēram 2000 personām, kuras zemi pilsētās ar apbūves tiesībām līdz iepriekšējam termiņam vēl nebija paguvuši izpirkt.

Avots: Nozare.lv.

08.07.2010 Varakļānu pašvaldības konkurss (2)

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu nr. 2010/10 "Zemes instrumentālā uzmērīšana". Iesniegumu termiņš: 15. jūlijs, plkst. 11.00, Varakļānu pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos.

07.07.2010 Cīņu par VZD ģenerāldirektora amatu turpina 2 pretendenti (4)

Konkursa par VZD ģenerāldirektora amatu otrajā kārtā iekļuvuši divi pretendenti. 7. jūlijā notikusi konkursa pirmā kārta, kurā konstatēts, ka no iesniegtajiem 3 pietiekumiem uz ģenerāldirektora amatu viens kandidāts ticis atsijāts, jo nav atbildis konkursā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Otrajā konkursa kārtā tiks izvērtētas pretendentu iesniegtās esejas, ar pretendentiem komisijas sēdē notiks arī pārrunas. Komisijas locekļi aizpildīs novērtēšanas lapas, kurās piešķirs punktus katram no pretendentiem un iesniegs šīs lapas Tieslietu Ministrijas Personālvadības nodaļas vadītājai, kura, pamatojoties uz konkursa komisijas locekļu vērtējumu, sagatavo galīgo vērtējumu. Pamatojoties uz galīgo vērtējumu, konkursa komisija pieņem lēmumu ieteikt tieslietu ministram iecelt VZD ģenerāldirektora amatā vienu no amata pretendentiem, kuram konkursa komisija piešķīrusi augstāko punktu skaitu, vai arī nevirzīt tālāk nevienu no amata pretendentiem.

Patlaban Tieslietu ministrija pretendentu vārdus neatklāj.

Avots: LETA
 

07.07.2010 Notiks seminārs "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (1)

Piektdien, 9. jūlijā notiks maksas seminārs "Grozījumi Zemes ierīcības likumā", kur skaidrojošu lekciju par Saeimā 17. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem sniegs LR Valsts Zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta direktore Maija Bērziņa. Dalības maksa: 40 Ls. Pasākuma norises vieta un laiks: VAS "Latvijas Valsts ceļi" (telpās), Rīga, Torņa ielā 7/9, plkst. 10.00.

Ar semināra programmu var iepazīties šeit.

06.07.2010 Izstrādā MK noteikumus par ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzēm (3)

Līdz 2010. gada 31. decembrim, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto deleģējumu, ir jāizdod Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veic ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzes.  Aizsardzības ministrija ir izveidojusi darba grupu, kurā līdzās Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūras speciālistiem pieaicināti arī eksperti no Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra un VAS "Latvijas Jūras administrācija", kuri sākuši šo MK noteikumu projekta izstrādi. Pirmā darba grupas sēde notikusi jau aprīlī, kurā tika konceptuāli saskaņots noteikumu projekta vispārējais saturs.

Vairāk

06.07.2010 Radīta Londonas ēku augstumu karte (foto)

Kompānija FIND izveidojusi precīzu Londonas ēku augstumu karti. Londonas ēku augstumi tajā attēloti līdzīgi kā attēlo augstumus fizioģeogrāfiskajās kartēs augstienēm un kalniem - ar tumšāku un gaišāku oranžo/sarkaņo toņu palīdzību un atzīmētiem augstumu punktiem. Ideja par šādu karti kompānijai radusies pēc daudzajiem arhitektu un pilsētplānotāju vaicājumiem pēc akurātas ēku augstumu informācijas, un tā kā šāda informācija apkopotā veidā nav bijusi, FIND nolēmuši radīt šādu karti, kombinējot Londonas kartes un ēku augstumu izpētes datus.

http://www.gim-international.com/news/id4797-Londons_Building_Height_Map.html

06.07.2010 Lietuvas mērnieku sporta spēles 2010

Lietuvas Mērnieku biedrība aicina Latvijas mērniekus uz ikgadējajām sporta spēlēm, kas šogad norisināsies no 16. līdz 18. jūlijam Gražutes reģionālajā parkā, Zarasai reģionā.

Papildus ierastajām sacensībām šogad notiks arī pirmā Baltijas mērnieku starptautiskā kanoe regate. Dalības maksa uz pasākuma 3 dienām - 160 liti (33 lati). Vairāk par spēlēm var lasīt šeit.

Mērniekiem, kuri vēlas apmeklēt pasākumu, līdz 10. jūlijam jāreģistrējas Lietuvas mērnieku biedrības mājaslapā, bet, lai iegūtu vairāk informācijas par pasākumu, iespējams sazināties: mbuivydiene@gmail.com (Marija Buivydiene).

05.07.2010 Rīgas domes konkurss

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsludina iepirkumu nr. RDzMPK 2010/4 "Zemes robežu noteikšanas projekta izgatavošana zemes gabala pirmreizejai registrešanai nekustama ipašuma valsts kadastra informacijas sistema vai nekustama ipašuma veidošanas/zemes iericibas projekta izgatavošana iepirkuma liguma darbibas laika. Iepirkuma liguma saistibu izpildes rezultata noslegto atseviško Pakalpojumu summa sasniedz Ls 19999,00.". Iesniegumu termiņš: 13. jūlijs, plkst. 12.00.

02.07.2010 Cēsu novada domes konkurss

Cēsu novada pašvaldība izsludina iepirkumu nr. CNP 2010/49 "Zemes gabala Ligatnes iela, Cesu pilseta, Cesu novada, uzmerišana". Iesniegumu termiņš: 9. jūlijs.

02.07.2010 Rīgas domes konkurss

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsludina iepirkumu nr. RDzMPK 2010/3 "Merniecibas darbu veikšana un zemes robežu planu izgatavošana un apstiprinašana Valsts zemes dienesta Kadastra registra iepirkuma liguma darbibas laika. Iepirkuma liguma saistibu izpildes rezultata noslegto atseviško Pakalpojumu summa sasniedz Ls 19999,00". Iesniegumu termiņš: 12. jūlijs, plkst. 12.00.

01.07.2010 Zibens no zemes uz debesīm

Lai gan esam pieraduši, ka zibens sper virzienā no debesīm uz zemi, izrādās, ka pārsteigumu pilnajā pasaulē pastāv arī tāda dabas parādība kā zibens "kājām gaisā" jeb virzienā no zemes uz debesīm. Šī parādība vēl nav līdz galam izskaidrota. Video var noskatīties šeit.

01.07.2010 Prezentēta pirmā augsnes mitruma satelītkarte

Pasaules vēsturē pirmā no satelītu sniegtās informācijas veidotā augsnes mitruma karte prezentēta "Living Planet" simpozijā, kas šonedēļ notiek Norvēģijas pilsētā Bergenā. Karte, kas aptver gandrīz visus pasaules reģionus, izņemot dažus kalnainus un polu tuvumā esošos reģionus, atklāj dažus negaidītus faktus - piemēram, ļoti sausa augsne ir Lielbritānijas dienvidos, savukārt rietumāfrikā pēc nesenām lietusgāzēm augsne ir diezgan mitra. Negaidīti mitra augsne šobrīd ir arī centrālajos ASV reģionos, kur zinātnieki gaidīja daudz "sausākus" datus šim gada laikam.

Vairāk

01.07.2010 Nekustamo īpašumu vērtētājiem turpmāk prasīs kvalifikāciju

Valdība atbalstījusi noteikumus, kas reglamentēs, kurš turpmāk drīkstēs vērtēt nekustamos īpašumus, kurš nē. Līdz šim to varēja darīt ikviens, kurš pietieca sevi Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstam, taču tagad potenciālajiem vērtētājiem būs jāatbilst vairākām konkrētām prasībām: fizisko personu iekļaus vērtētāju sarakstā, ja tai ir izsniegts akreditētas sertificēšanas institūcijas sertifikāts valsts regulētajās vērtēšanas jomās vai ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība attiecīgā vērtēšanas jomā, vai arī persona ir ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas, finanšu vai inženiertehniskajā jomā un tai ir vismaz triju gadu pieredze attiecīgajā vērtēšanas jomā. Savukārt juridisko personu iekļaus sarakstā, ja tā nodarbina vismaz vienu fizisko personu, kura atbilst kādai no noteikumos minētajām prasībām. Juridisko personu neiekļauj sarakstā, ja tā atrodas likvidācijas procesā vai tai ir pasludināts maksātnespējas process.

Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.